Теми статей
Обрати теми

Персоніфікована звітність до Пенсійного фонду за 2008 рік

Редакція ОП
Стаття

Персоніфікована звітність до Пенсійного фонду за 2008 рік

 

Відомості про застрахованих осіб щороку подаються роботодавцем до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.

Унаслідок наближення граничних строків подання персоніфікованої звітності за 2008 рік нагадаємо важливі моменти, особливості (правила) складання та подання такої звітності.

 

Ганна МЕРЕЖКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Порядок № 7-6

— Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. № 7-6.

Інструкція № 16-6

— Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.2001 р. № 16-6.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Загальні положення

Відповідно до

ст. 21 Закону № 1058 органи Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) ведуть облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб.

Джерелом формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку є, зокрема, відомості, що надходять від роботодавців у вигляді персоніфікованої звітності.

Персоніфікована звітність — комплект документів, що містить інформацію про кожну застраховану особу, стаж її роботи, а також про заробітну плату і розмір нарахованих та утриманих внесків до Пенсійного фонду. У міру подання такої звітності від роботодавців усі необхідні дані про застрахованих осіб накопичуються в їх персональних облікових картках та враховуються при розрахунку трудової пенсії.

Основним регламентуючим документом при заповненні та формуванні персоніфікованих форм звітності є

Порядок № 7-6.

 

Хто подає

Персоніфіковану звітність зобов’язані подавати всі страхувальники-роботодавці, зареєстровані в органах ПФУ, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. Перелік таких страхувальників наведено у

ст. 14 Закону № 1058.

Зокрема, персоніфікацію зобов’язані подавати роботодавці:

— підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні партії;

— колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, що обрали особливий спосіб оподаткування;

— дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), що мають відокремлений баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

— фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності.

Подавати таку звітність зобов’язані всі юридичні особи, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, навіть якщо протягом року вони не вели господарську діяльність, не мали найманих працівників та не укладали цивільно-правові договори. Як правило, на практиці в цьому випадку таким роботодавцям замість комплекту персоніфікованої звітності, заповненого з прокресленнями, працівники ПФУ пропонують скласти довідку про відсутність діяльності та найманих працівників у звітному періоді.

 

В які строки подається

Порядок і строки подання персоніфікованої звітності встановлено

п. 1.3 Порядку № 7-6.

Усю персоніфіковану звітність, що подається, можна поділити на поточну та річну.

Протягом року

дані персоніфікованого обліку подаються, якщо:

— працівник (колишній працівник) підприємства звернувся за призначенням пенсії (у комплекті документів, необхідних для призначення пенсії);

— страхувальник подає заяву про зняття з обліку в територіальному органі ПФУ;

— виявлено недостовірні відомості в персоніфікованому обліку — у 10-денний строк з дня виявлення цих відомостей.

Річна

персоніфікація подається за підсумками минулого року щодо всіх застрахованих осіб, яким нараховувалися заробітна плата (дохід), виплати за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами і за яких сплачувалися внески до ПФУ. Подається така звітність один раз на рік — до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком . Кожен територіальний орган ПФУ за місцем реєстрації страхувальника складає індивідуальний графік подання річної персоніфікованої звітності в межах граничного строку. Як правило, на практиці в першу чергу звітують платники з невеликою чисельністю найманих працівників.

Зауважимо, що

граничним строком подання персоніфікованої звітності за 2008 рік є 31 березня 2009 року.

 

Форма подання

Форма подання персоніфікованої звітності залежить від кількості найманих працівників (

п.п. 6 п. 1.3 Порядку № 7-6):

— якщо працює

менше 5 осіб , персоніфікація може подаватися лише в паперовому вигляді;

— якщо кількість працівників

більше 5 осіб, страхувальник має подавати персоніфіковану звітність в електронному вигляді.

Для подання персоніфікованої звітності в електронному вигляді всім страхувальникам у територіальному органі ПФУ за місцем реєстрації безкоштовно надається програма «Автоматизоване робоче місце — Звіт страхувальника» («АРМ-ЗС»). Таку програму можна також скачати із сайта ПФУ (

www.pfu.gov.ua).

При поданні персоніфікації в електронному вигляді

одночасно подається роздрукований (паперовий) примірник, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою.

 

Склад звітності

У складі річної персоніфікації подається певний комплект документів. До нього входять такі форми звітності:

1.

СП — «Список осіб, які працюють або працювали в роботодавця у звітному році» (додаток 15 до Інструкції № 16-6). Подається на всіх працівників лише в разі, якщо роботодавець за підсумками 2008 року вперше звітує до органу ПФУ. Якщо персоніфікація подається не вперше, то до форми СП включаються тільки відомості щодо прийнятих у 2008 році працівників, а також стосовно тих, в яких протягом звітного року змінилися прізвище, ім’я, по батькові чи ідентифікаційний номер.

2.

СПП — «Список підстав, що дають право на застосування пільг працівникам підприємства при визначенні пенсії» (додаток 14 до Інструкції № 16-6). Заповнюється лише тими роботодавцями, в яких працюють застраховані особи, котрі мають право на пільгову пенсію. Форма СПП заповнюється відповідно до п. 10.2 Порядку № 7-6.

3.

АНКЕТА — «Анкета застрахованої особи» (додаток 10 до Порядку № 7-6). Заповнюється безпосередньо працівником та подається страхувальником лише в таких випадках:

— під час прийняття на роботу фізичних осіб, які не пред’явили роботодавцю свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

— за необхідності коригування або скасування відомостей анкет, раніше переданих до органу ПФУ;

— за необхідності обміну чи отримання дубліката страхового свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

4.

ІНДАНІ — «Індивідуальні відомості про застраховану особу».

5.

Ярлик — «Ярлик-розписка» формується на кожну пачку первинної звітності до системи персоніфікованого обліку відомостей. До пачки комплектуються однотипні документи, а саме: ІНДАНІ — не більше 25 аркушів у пачці; СП, СПП — не більше 4 аркушів у пачці. Ярлик містить відривну частину, яка з позначкою одержувача (органу ПФУ) передається підприємству-страхувальнику.

Усі форми персоніфікованої звітності заповнюються українською мовою.

Кожен документ комплекту звітності, за винятком ярлика, підписується керівником та скріплюється печаткою підприємства, установи, організації. Ярлик підписується особою, відповідальною за подання персоніфікованої звітності.

 

Особливості заповнення форми ІНДАНІ

Форма ІНДАНІ — головний документ персоніфікованої звітності, що містить індивідуальні дані про заробітну плату, страховий стаж і сплачені страхові внески щодо

всіх застрахованих осіб, які протягом звітного (у цьому випадку — 2008) року перебували у трудових відносинах із підприємством, установою, організацією, а також фізичних осіб, які отримували виплати за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Зауважимо, що до таких осіб належать і сумісники.

Правила заповнення форми ІНДАНІ зазначено в

п. 8 Порядку № 7-6.

Річна форма подається з кодом періоду «0».

Звітний рік визначається за нарахуванням заробітної плати. Це означає, що в персоніфікованій звітності за 2008 рік відображається заробітна плата, нарахована у 2008 році.

При поданні персоніфікації за 2008 рік позначка «Х» проставляється у графі «Початкова».

У разі якщо для працівника це підприємство є основним місцем роботи, позначку «Х» необхідно проставити в рядку «Ознака: «трудова книжка знаходиться в цього страхувальника».

У графі «Код типу ставки страхового збору» вказується код категорії застрахованої особи, згідно з яким нараховувалися страхові внески. Усі коди зазначено в Таблиці відповідності, наведеній у

додатку 2 до Порядку № 7-6. Кодами, що найчастіше зустрічаються на практиці, є:

1

— для найманих працівників, які одержують виплати за трудовими договорами, а також для фізичних осіб, які одержують винагороду за договорами цивільно-правового характеру;

2

— для працюючих інвалідів;

3

— для найманих працівників із числа осіб льотного складу цивільної авіації;

4

— для членів колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування.

У графі «Усього» форми ІНДАНІ по місяцях 2008 року вказується база для нарахування та утримання внесків до ПФУ згідно зі

ст. 19 Закону № 1058.

При визначенні бази для нарахування та утримання внесків до ПФУ слід керуватися

Інструкцією № 5*. Виплати, що не включаються до фонду оплати праці (п. 3 Інструкції № 5) і відповідно не обкладаються пенсійними внесками, у формі ІНДАНІ не відображаються.

* Стосовно включення різних виплат як об’єктів для нарахування (утримання) внесків до ПФУ та інших соціальних фондів див. «Оплата праці», 2008, № 8, стаття «Виплати працівникам», с. 9 — 19.

Виняток становлять суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності, які відповідно до

ст. 19 Закону № 1058 підлягають обкладенню внесками до ПФУ. Зазначені виплати відображаються у складі загальної бази у графі «Усього», у тому числі в окремій графі «Сума лікарняних».

У формі ІНДАНІ виплати враховуються у складі доходу того місяця, за який їх нараховано

.

До графи «Ураховується для пенсії» включаються ті самі суми, що й до графи «Усього», але з урахуванням максимальної величини доходу, з якої справляються пенсійні внески.

Нагадаємо, що у 2008 році величина максимального розміру заробітної плати, з якої утримувалися внески до фондів соціального страхування, становила:

— у січні — березні — 9495 грн.;

— у квітні — червні — 9705 грн.;

— у липні — вересні — 9735 грн.;

— у жовтні — грудні — 10035 грн.

У графі «Сума лікарняних» окремо відображаються суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що входять до складу сум, показаних у графах «Усього» та «Ураховується для пенсії».

Таблиця «У тому числі, відомості про підстави для обліку спеціального стажу» форми ІНДАНІ заповнюється лише в тому випадку, якщо застрахована особа має право на пільгову пенсію згідно з чинним законодавством.

Слід зауважити: якщо протягом року працівник досяг пенсійного віку і на нього подавалася форма ІНДАНІ для оформлення пенсії, у комплекті річної звітності на такого працівника подається форма ІНДАНІ з даними за весь 2008 рік.

На кожного працівника складається

одна форма ІНДАНІ, у тому числі й на внутрішніх сумісників та працівників, з якими одночасно укладено як трудовий, так і цивільно-правовий договір. На них заповнюють форми ІНДАНІ, де сукупно показують усі виплати.

Дві форми ІНДАНІ

заповнюються на одного працівника лише в деяких випадках, якщо:

1) для застрахованої особи протягом 2008 року

змінився код типу ставки страхового внеску. Наприклад, з 20 жовтня 2008 року працівник отримав інвалідність, про що свідчить копія виписки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії. У цьому випадку одна форма ІНДАНІ з кодом типу ставки страхового внеску «1» (період трудових відносин — з 01.01.2008 р. по 19.10.2008 р.) містить відомості про заробітну плату, нараховану до отримання працівником інвалідності; внески до ПФУ в цій формі нараховуються за ставкою 33,2 %. Друга форма ІНДАНІ — з кодом типу ставки страхового внеску «2» (період трудових відносин — з 20.10.2008 р. по 31.12.2008 р.) — містить відомості про заробітну плату, нараховану після отримання працівником інвалідності; внески до ПФУ на заробітну плату працівника-інваліда нараховуються за ставкою 4 %;

2) працівник одночасно зі звичайною пенсією має право на наукову пенсію відповідно до

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII. До однієї форми включаються дані, що стосуються наукової діяльності, до другої — дані, що не беруть участі при розрахунку наукової пенсії.

Слід звернути увагу на форму ІНДАНІ для

звільнених протягом 2008 року працівників. У місяці звільнення окрема форма ІНДАНІ на звільненого працівника не подається. Зазначений документ заповнюється та подається з комплектом річної персоніфікованої звітності. При цьому в даних про трудові відносини у звітному році вказується фактичний час роботи у 2008 році, тобто дата початку трудових відносин (якщо працівника було прийнято на роботу в попередніх роках, то проставляється дата 01.01.2008 р.) і дата закінчення трудових відносин (дата звільнення).

Унаслідок того, що у формі ІНДАНІ вказуються лише виплати, нараховані під час дії трудового договору, то

всі виплати, нараховані працівнику вже після звільнення (наприклад, премія за минулий місяць, квартал), у формі ІНДАНІ не відображаються. Це пояснюється тим, що пенсійні внески на такі виплати не нараховуються і з них не утримуються, оскільки на момент нарахування такої виплати особа не перебувала з підприємством у трудових відносинах, тобто не була застрахованою особою. Аналогічний висновок міститься в листі ПФУ від 22.08.2006 р. № 10750/03-20 , а також консультації фахівців ПФУ («Праця і зарплата», 2007, № 11 (543), с. 19).

 

Відображення у формі ІНДАНІ «перехідних» виплат

При відображенні у формі ІНДАНІ «перехідних» виплат потрібно враховувати вимогу

п. 8.3 Порядку № 7-6, згідно з яким суми заробітної плати враховуються в тому місяці, за який їх нараховано.

Тому суми «перехідних» відпускних та лікарняних слід показати окремо за кожен місяць,

включивши їх у дохід того місяця, за який їх нараховано.

Якщо відпускні було нараховано працівнику завчасно, тобто в місяці їх виплати, наприклад у липні 2008 року за липень — серпень 2008 року, то частина відпускних, що припадає на липень, відображається у формі ІНДАНІ у складі заробітної плати липня 2008 року, а частина відпускних, що припадає на серпень 2008, — у складі заробітної плати серпня 2008 року. Особливу увагу потрібно звернути на відпускні, нараховані у грудні 2008 року за грудень 2008 року — січень 2009 року. У цьому випадку до персоніфікації за 2008 рік має потрапити лише сума відпускних, нарахованих за дні відпустки, що припадають на грудень 2008 року.

Не слід забувати про обов’язкове відображення в персоніфікованій звітності за 2008 рік і відпускних, нарахованих у грудні 2007 за січень 2008 року.

Суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності, на відміну від відпускних, нараховуються в місяці надання листка непрацездатності. У разі

якщо період тимчасової непрацездатності припадає на два і більше місяців, то сума виплат, нарахована за дні тимчасової непрацездатності, уноситься до поля відповідного місяця нарахування лише в сумі, що припадає на дні тимчасової непрацездатності цього місяця. Сума оплати лікарняного за дні наступного місяця включається до поля наступного місяця. Аналогічні роз’яснення надано в листі ПФУ від 20.03.2007 р. № 2526/3-11.

Тому у формі ІНДАНІ за 2008 рік у складі доходу грудня 2008 року має бути відображено лікарняні, нараховані у січні 2009 року, що припадають за графіком роботи підприємства (працівника) на робочі дні грудня 2008 року.

Звертаємо увагу: якщо на дату складання і подання персоніфікованої звітності працівник ще не надав лікарняний, то в ІНДАНІ дані відображаються без урахування виплат по тимчасовій непрацездатності. Але після отримання листка непрацездатності необхідно буде відкоригувати раніше надані відомості за формою ІНДАНІ.

При відображенні у формі ІНДАНІ нарахованих та утриманих пенсійних внесків із сум «перехідних» виплат необхідно враховувати такі правила:

порівняння виплат із максимальною величиною, на яку нараховуються внески, здійснюється окремо за кожен місяць у розмірі, що діє в періоді, за який здійснюється нарахування суми лікарняних чи відпускних;

— застосовується

розмір внеску, що діє на день нарахування виплат. Це підтверджується в листі ПФУ від 06.03.2006 р. № 2584/03-02.

Наприклад, якщо виплати за період тимчасової непрацездатності, що припадає на березень — квітень 2008 року, було нараховано у квітні 2008 року, з метою визначення суми пенсійних внесків сума лікарняних, що припадає на березень 2008 року, у складі заробітної плати за березень 2008 року порівнюється із сумою 9495 грн., а сума лікарняних, що припадає на квітень 2008 року, у складі заробітної плати за квітень 2008 року — із сумою 9705 грн.

Приклад.

Працівник підприємства хворів з 22 грудня 2008 року по 12 січня 2009 року (включно), про що свідчить наданий ним листок непрацездатності. Робочі дні на підприємстві згідно з розпорядженням КМУ «Про перенесення робочих днів у 2009 році» від 24.11.2008 р. № 1458-р не переносилися.

Заробітна плата працівника, нарахована за грудень 2008 року, склала 1043,48 грн. Сума нарахованих на заробітну плату за грудень 2008 року пенсійних внесків склала 346,44 грн., утриманих — 20,87 грн.

У січні 2009 року працівнику нараховано заробітну плату за 14 відпрацьованих днів січня 2009 року в сумі 1120 грн., а також оплату лікарняного за 8 робочих днів грудня 2008 року та 6 робочих днів січня 2009 року в сумі 758,80 грн.

Розрахуємо суму лікарняних, що припадають на 8 робочих днів грудня 2008 року:

758,80 грн. : 14 роб. дн. х 8 роб. дн. = 433,60 грн.

Сума пенсійних внесків, сплачених із суми лікарняних, що припадають на грудень 2008 року, становить:

— у частині нарахувань: 433,60 грн. х 33,2 % = 143,96 грн.;

— у частині утримань: 433,60 грн. х 2 % = 8,67 грн.

При заповненні форми ІНДАНІ за 2008 рік потрібно:

— у графі «Усього» за грудень 2008 року вказати суму заробітної плати за грудень 2008 року та лікарняних, нарахованих у січні 2009 року, але таких, що припадають на робочі дні грудня 2008 року, — 1477,08 грн. (1043,48 грн. + 433,60 грн.);

— у графі «Ураховується для пенсії» також зазначити суму 1477,08 грн., оскільки вона не перевищує максимального розміру доходу, з якого справляються пенсійні внески (10035 грн.);

— у графі «Сума лікарняних» проставити суму 433,60 грн.;

— у графі «Сума внеску з нарахованого заробітку» за грудень 2008 року відобразити суму 29,54 грн. (20,87 грн. + 8,67 грн.);

— у графі «Сума страхового збору за звітний період, нарахованого роботодавцем на зарплату застрахованої особи» у складі загальної суми нарахованих пенсійних внесків за 2008 рік зазначити суму пенсійних внесків, нарахованих на суму лікарняних, що припадають на робочі дні грудня 2008 року, і на суму заробітної плати за грудень 2008 року.

Сума лікарняних, що припадають на робочі дні січня 2009 року, відображатиметься в персоніфікованій звітності за 2009 рік.

Аналогічний механізм відображення даних застосовується також і в ситуації, якщо протягом 2008 року мали місце донарахування і виплата заробітної плати за минулі місяці: страхові внески до ПФУ мають нараховуватися і виплачуватися окремо за кожен місяць з урахуванням максимальної величини фактичних витрат на оплату праці (

лист ПФУ від 28.03.2006 р. № 3635/03-20).

 

Виправлення помилок

Якщо виявлено недостовірні відомості в наданій раніше персоніфікованій звітності (за будь-який період), то залежно від характеру помилки її слід виправити шляхом подання коригуючих або скасовуючих документів (

п.п. 5 п. 1.3 Порядку № 7-6).

З позначкою

«коригуюча» подаються документи в разі виявлення недостовірних відомостей про застраховану особу. На їх підставі здійснюється технологічна заміна недостовірних відомостей на нові, подані страхувальником.

З позначкою

«скасовуюча» подаються документи в разі виявлення помилок у ключових реквізитах звіту: код страхувальника, звітний рік, номер облікової картки застрахованої особи, код категорії застрахованої особи, код підстави для спеціального стажу.

 

Відповідальність

Відповідно до

п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 і п. 1.5 Порядку № 7-6 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, на страхувальника накладається штраф у розмірі 10 % від суми страхових внесків, сплачених або належних до сплати за відповідний звітний період, за кожен повний чи неповний місяць затримки подання відомостей, але не менше 10 нмдг (170 грн.).

У разі

повторного порушення протягом року до страхувальника застосовується штраф у розмірі 20 % від суми страхових внесків, сплачених або належних до сплати за відповідний звітний період, за кожен повний чи неповний місяць затримки подання відомостей, але не менше 20 нмдг (340 грн.).

Для посадових осіб підприємства, які порушили порядок подання персоніфікованої звітності, передбачено адміністративну відповідальність. Згідно з п. 5 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058 на винних посадових осіб накладається штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі