Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Держбюджет -2009: огляд основних змін

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2009/№ 2
Друк
Стаття

Держбюджет-2009: огляд основних змін

 

Традиційно законом про держбюджет на відповідний рік установлюються розміри мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Це дуже важливі показники для працівників бухгалтерських та фінансових служб, оскільки від них залежать розміри багатьох виплат, оподаткування доходів фізичних осіб, розмір внесків до соціальних фондів, порядок індексації заробітної плати і багато що інше.

Про ці показники та про те, які нововведення вони принесли в роботу бухгалтера з прийняттям Закону про держбюджет-2009, розповімо в цій статті. Також зупинимося й на інших важливих положеннях цього Закону.

Олена ПАВЛЕНКО, головний редактор

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про держбюджет-2009

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.

Закон про держбюджет-2008

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ТА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА

Отже,

статтею 54 Закону про держбюджет-2009 на цей рік установлено прожитковий мінімум у розмірах, установлених ст. 55 Закону про держбюджет-2008, що діяли у грудні 2008 року. Наведемо в таблиці ці розміри з розрахунку на одну особу на місяць.

 

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір, грн.

Діти віком до 6 років

557

Діти віком від 6 до 18 років

701

Працездатні особи

669

Особи, які втратили працездатність

498

Загальний показник

626

 

Таким чином, наведені розміри прожиткового мінімуму застосовуватимуться і у 2009 році.

Мінімальну заробітну плату встановлено

ст. 55 Закону про держбюджет-2009. Розміри мінімальної заробітної плати, що діятимуть у 2009 році, наведемо в таблиці.

 

Строк дії

Розмір, грн.

1 січня — 31 березня

605

1 квітня — 30 червня

625

1 липня — 30 вересня

630

1 жовтня — 30 листопада

650

1 грудня — 31 грудня

669

 

Статтею 55 Закону про держбюджет-2009

також передбачено, що розміри посадових окладів працівників бюджетних установ установлюються КМУ виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду (545 грн. на місяць). Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких менше розміру мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати. Подібний порядок визначення посадових окладів передбачено і постановою КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939» від 20.12.2008 р. № 1117 (докладний коментар до цієї постанови див. на с. 11 цього номера).

Податок з доходів фізичних осіб

. Оскільки на 1 січня 2009 року розмір мінімальної заробітної плати склав 605 грн., то для цілей оподаткування доходів фізичних осіб у 2009 році змінилися суми податкових соціальних пільг.

Нагадаємо, що згідно з

п.п. 6.1.1 Закону № 889 звичайна податкова соціальна пільга (ПСП) визначається в розмірі, що дорівнює 50 % однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року. Розміри інших ПСП, передбачених п. 6.1 Закону № 889, визначаються виходячи зі звичайної ПСП.

Покажемо в таблиці розміри ПСП, які необхідно застосовувати у 2009 році.

 

Вид ПСП

Розмір ПСП

Звичайна (100 %, для будь-якого платника податку, п.п. 6.1.1 Закону № 889)

302,50

150 % від суми звичайної ПСП (для осіб, зазначених у п.п. 6.1.2 Закону № 889), у тому числі «на дітей» (пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

453,75 453,75 х кількість дітей

200 % від суми звичайної ПСП (для осіб, зазначених у п.п. 6.1.3 Закону № 889)

605,00

 

Нагадаємо, що наведені ПСП

застосовуються до кінця 2009 року незалежно від зміни мінімальної заробітної плати протягом цього року.

У зв’язку з установленням на 1 січня 2009 року розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу в сумі 669 грн. змінився граничний розмір заробітної плати, до якої застосовується ПСП. Нагадаємо, що відповідно до

п.п. 6.5.1 Закону № 889 ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суму, що дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Виходячи з цього,

у 2009 році граничний розмір заробітної плати, до якої застосовується ПСП, становитиме:

669 х 1,4 = 936,60 грн., з урахуванням округлення до найближчих 10 грн. —

940 грн.

Граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП «на дітей» одному з батьків у випадках та розмірах, передбачених

пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, визначається як добуток 940 грн. та відповідної кількості дітей.

У зв’язку зі зміною граничного розміру доходу, що дає право на ПСП, необхідно звернути увагу на такі норми, що діють у 2009 році:

розмір нецільової благодійної допомоги, яка при дотриманні вимог Закону № 889 не обкладається податком з доходів фізичних осіб, становить 940 грн. (п.п. 9.7.3 Закону № 889);

сума, сплачена роботодавцем на користь навчальних закладів у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку — найманої особи за профілем діяльності або загальними виробничими потребами такого роботодавця, що не обкладається податком з доходів, становить з розрахунку на кожний місяць підготовки чи перепідготовки 940 грн. (п.п. 4.3.20 Закону № 889);

— неоподатковувана допомога на поховання

, надана роботодавцем померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у 2009 році дорівнює 1880 грн. (п.п. 4.3.21 Закону № 889).

Індексація доходів

. У зв’язку з тим, що розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу в січні 2009 року не змінився порівняно з груднем 2008 року, заробітна плата за січень 2009 року індексується в межах 669 грн. (як і у грудні 2008 року).

Внески до соцфондів

. З 1 січня 2009 року розмір максимальної величини фактичних витрат на оплату праці для справляння внесків до фондів соціального страхування залишився на колишньому рівні — у сумі 10035 грн. (15 розмірів прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи: 669 х 15).

Від розміру прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи, залежить також

ставка утримань до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності :

— 0,5 %, якщо заробітна плата працівника менше або дорівнює прожитковому мінімуму;

— 1 %, якщо заробітна плата працівника більше прожиткового мінімуму.

Нагадаємо: якщо протягом року розмір прожиткового мінімуму буде змінено, то при розрахунку внесків необхідно враховувати новий змінений розмір.

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ РАД

Статтею 57 Закону про держбюджет-2009

передбачено важливу норму: «обласним та районним радам при затвердженні відповідних бюджетів виходити з того, що середньомісячна заробітна плата працівників виконавчого апарату ради не повинна перевищувати середньомісячну заробітну плату працівників апарату відповідної місцевої державної адміністрації».

На сьогодні реалізувати цю норму на практиці досить непросто, оскільки механізм її застосування відсутній. Виходить, що обласним та районним радам необхідно мати офіційну інформацію про середньомісячну заробітну плату працівників відповідної держадміністрації. Очевидно, найближчим часом з’являться офіційні роз’яснення щодо порядку отримання таких даних.

 

КОМПЕНСАЦІЯ ВТРАТИ ДОХОДІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Згідно зі

ст. 30 Закону про держбюджет-2009 у поточному році встановлено рівноцінну та повну компенсацію втрати доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (у тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов’язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, відповідно до вимог п. 22.7 Закону № 889. Така компенсація здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку та в межах витрат на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам коштів у Державному бюджеті України.

Таку норму було передбачено і в минулому році

Законом про держбюджет-2008.

 

СОЦВНЕСКИ ІЗ СУМ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ст. 57 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Законом про держбюджет-2009

нарешті знято проблему стосовно справляння страхових внесків з виплат, що здійснюються відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості за виплатами, передбаченими статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» від 09.09.2004 р. № 1994-IV.

Статтею 78 Закону про держбюджет-2009

установлено, що страхові внески до Фонду з тимчасової втрати працездатності, Фонду на випадок безробіття і Фонду від нещасного випадку на виробництві на такі виплати не нараховуються.

 

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ

Як зазначено у

ст. 46 Закону про держбюджет-2009, допомоги при народженні дитини і по догляду за дитиною до трьох років призначаються та виплачуються згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII.

Нагадаємо діючі відповідно до зазначеного документа розміри

допомог при народженні дитини. На першу дитину вона становить 12240 грн., на другу — 25000 грн., на третю і наступну — 50000 грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 грн., другої — 4840 грн., третьої та наступної — 5000 грн., а решта коштів на першу дитину виплачується рівними частинами протягом подальших 12 місяців (620 грн. щомісяця), на другу — протягом 24 місяців (840 грн. щомісяця), на третю і наступну — протягом 36 місяців (1250 грн. щомісяця).

Допомога по догляду за дитиною до трьох років

надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 130 грн.

Призначення і виплату допомог здійснюють органи праці та соціального захисту населення.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі