Компенсація зарплати : виплата боргів у січні 2009 року

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2009/№ 2
В обраному У обране
Друк
Стаття

Компенсація зарплати: виплата боргів у січні 2009 року

 

Компенсація грошових доходів — законодавчо встановлений механізм відшкодування працівникам частини втраченого грошового доходу у зв’язку з порушенням термінів його виплати в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги.

Розглянемо порядок розрахунку суми компенсації стосовно доходів, нарахованих у 2001 — 2008 роках, якщо вони виплачуються в січні 2009 року.

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон про компенсацію

— Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ.

Порядок № 159

— Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5 —

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Компенсація виплачується в разі затримки виплати зарплати на один та більше календарних місяців. Отже, розрахунок та нарахування компенсації зобов’язані провадити лише ті підприємства, установи та організації, що несвоєчасно виплачують зарплату своїм працівникам.

Нарахування і виплата компенсації заробітної плати, нарахованої в період з 1 січня 2001 року, здійснюються згідно із

Законом про компенсацію та Порядком № 159.

Відповідно до

п. 3 Порядку № 159 компенсації підлягають грошові доходи з урахуванням суми індексації, отримані у гривнях на території України, що не мають разового характеру.

Нагадаємо

основні правила, які необхідно враховувати при нарахуванні компенсації:

1. Зарплата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає (

ст. 5 Закону про компенсацію, п. 6 Порядку № 159).

2. Сума компенсації розраховується як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику зарплати за відповідний місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів), і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, ділений на 100 (

п. 4 Порядку № 159). Отже, компенсація нараховується на всю суму «чистої» заробітної плати (за вирахуванням утриманих сум податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку), а також внесків до соціальних фондів), яку не виплачено своєчасно, без обмеження її розмірів.

3. У разі затримки зарплати за кілька місяців сума компенсації визначається за кожен місяць окремо та підсумовується.

4. Нарахування компенсації провадиться один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості щодо заробітної плати.

5. Виплата сум компенсації здійснюється в тому самому місяці, в якому виплачується заборгованість щодо зарплати за відповідний місяць (

п. 5 Порядку № 159).

Наведемо приклади розрахунку суми компенсації.

Приклад 1

. У січні 2009 року підприємство виплачує працівнику заробітну плату, нараховану у вересні 2008 року. Заборгованість становить 1209,76 грн. (після утримання податків та зборів). Який порядок розрахунку компенсації в такому разі?

Порядок розрахунку компенсації покажемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Числове значення

1

2

3

4

1

Сума «чистої» заробітної плати за вересень 2008 року

грн.

1209,76

2

Індекс споживчих цін наростаючим підсумком за період невиплати доходу (визначається шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін за період із жовтня 2008 року по грудень 2008 року включно: 1,017 х 1,015 х 1,021 х 100, де 101,7 % — індекс споживчих цін за жовтень; 101,5 % — за листопад; 102,1 % — за грудень)

%

105,4

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (рядок 2 - 100 %)

%

5,4

4

Сума компенсації ((рядок 1 х рядок 3) : 100)

грн.

65,33

 

Для зручності читачів спростимо обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів,

нарахованих у 2001 — 2008 рр. і виплачуваних у січні 2009 року. Для цього наведемо таблицю з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.

 

Таблиця 2

Рік

 

 

Місяць

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Січень

122,0

110,2

110,4

94,5

72,7

57,3

41,9

18,9

Лютий

120,7

113,2

108,1

93,8

71,0

54,5

41,0

15,7

Березень

119,3

114,7

105,8

93,0

68,3

55,0

40,8

11,5

Квітень

116,1

111,7

104,4

91,7

67,1

55,6

40,8

8,1

Травень

115,2

112,4

104,4

90,3

66,1

54,8

39,9

6,8

Червень

114,0

116,3

104,2

89,0

65,2

54,7

36,9

5,9

Липень

117,7

119,6

104,4

89,0

64,7

53,3

35,0

6,4

Серпень

118,1

120,0

107,9

89,2

64,7

53,3

34,2

6,6

Вересень

117,2

119,6

106,7

86,8

64,0

50,3

31,3

5,4

Жовтень

116,8

118,0

104,0

82,7

62,5

46,5

27,6

3,6

Листопад

115,7

116,5

100,2

79,9

60,6

43,9

24,9

2,1

Грудень

112,3

113,5

97,3

75,6

59,2

42,6

22,3

 

 

Наведеною таблицею слід користуватися таким чином. Для розрахунку суми компенсації

на перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування невиплаченої зарплати і графи з відповідним роком знаходимо величину приросту індексу споживчих цін у відсотках, на яку помножуємо суму заборгованості щодо зарплати, належної до видачі на руки в січні 2009 року. Отриманий результат ділимо на 100 та одержуємо суму компенсації, що підлягає нарахуванню і виплаті в січні 2009 року. Наприклад, якщо у січні 2009 року виплачується заборгованість щодо заробітної плати за січень 2008 року, то величина приросту індексу споживчих цін за період невиплати доходу за січень 2008 року становить 18,9 % (див. табл. 2).

Якщо підприємство затримало виплату зарплати за кілька місяців, то сума компенсації визначається за кожний місяць окремо та підсумовується.

Приклад 2.

У січні 2009 року працівнику виплачується заборгованість щодо заробітної плати (після утримання податків та зборів): за жовтень 2007 року — у розмірі 850 грн., за листопад 2007 року — у розмірі 900 грн., за грудень 2007 року — у розмірі 950 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін за період невиплати доходу, нарахованого за жовтень 2007 року, дорівнює 27,6 %, за листопад 2007 року — 24,9 %, за грудень 2007 року — 22,3 % (див. табл. 2).

Сума компенсації за затримку зарплати при виплаті заборгованості у січні 2009 року становитиме:

— за жовтень 2007 року: 850 х 27,6 : 100 = 234,60 (грн.);

— за листопад 2007 року: 900 х 24,9 : 100 = 224,10 (грн.);

— за грудень 2007 року: 950 х 22,3 : 100 = 211,85 (грн.).

Загальна сума компенсації щодо цього працівника у січні 2009 року становитиме:

234,60 + 224,10 + 211,85 = 670,55 (грн.).

 

Окремо нагадаємо порядок справляння податків та внесків із суми компенсації.

Ураховуючи, що

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІV (далі — Закон № 889) не містить норм, які б звільняли компенсацію від оподаткування, то сума компенсації обкладається податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах (за ставкою 15 %).

І оскільки для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб згідно з

п. 1.1 Закону № 889 компенсація підпадає під поняття заробітної плати, то суму компенсації слід ураховувати при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу.

Також сума компенсації заробітної плати включається до фонду оплати праці відповідно до

п.п. 2.2.8 Інструкції № 5. Отже, сума компенсації включається до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного та інших соціальних фондів.

При нарахуванні компенсації слід ураховувати норму

п. п. 1.6.2 Інструкції № 5, згідно з якою нарахування на фонд оплати праці, що здійснюються за попередній період, відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому було здійснено нарахування. Таким чином, сума компенсації включається до фонду оплати праці того місяця, в якому фактично провадяться її нарахування і виплата.

Слід додати, що за ненарахування компенсації на винних посадових осіб відповідно до

ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 — 850 грн.). Рішення про накладення адміністративного штрафу може бути винесено тільки судом після розгляду справи про адміністративне правопорушення, сформованої з ініціативи посадових осіб Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю і територіальних державних інспекцій праці.

 

На прохання наших читачів ми ще раз нагадали про особливості нарахування та обліку компенсації заробітної плати, виплаченої несвоєчасно, а надалі будемо щомісяця публікувати готові індекси для розрахунку такої виплати.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд