Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо виконання пункту 2 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2009/№ 13
Друк
Лист від 25.06.2009 р. № 25-111/1555-12217, 11384/03-20

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Щ

одо виконання пункту 2 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати

Лист від 25.06.2009 р. № 25-111/1555-12217, № 11384/03-20

 

У зв’язку з численними зверненнями банків щодо виконання пункту 2 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати1 (далі — Порядок) повідомляємо таке.

1

Затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 07.04.2009 № 12-1 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.04.2009 за № 392/16408.

 

Щодо видачі коштів на виплату заробітної плати платникам, які перебувають на казначейському обслуговуванні в Державному казначействі України

Згідно з пунктом 3.9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті2 (далі — Інструкція) платник, який перебуває на казначейському обслуговуванні, подає до банку, у якому відкрито рахунок для обліку коштів, що перераховуються Державним казначейством України для здійснення цільових виплат готівкою, лише грошовий чек на отримання заробітної плати. Порядок подання платіжного доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів/страхових внесків до державних цільових фондів, регулюється нормативно-правовими актами Державного казначейства України з питань обслуговування державного бюджету за видатками.

2

Затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976 (зі змінами).

Оформлення документів для виплати готівки розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів визначено у Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету3 (далі — Порядок).

3

Затверджений наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 № 89 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за № 716/9315 (зі змінами).

Відповідно до глави 13 Порядку для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства заявку на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

У заявках на видачу готівки на виплату заробітної плати указуються суми податку з доходів фізичних осіб, суми нарахувань до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки і обов’язкові платежі, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд заробітної

плати відповідно до чинного законодавства.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів.

На підставі перевіреної заявки відповідальні особи органів Державного казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.

Уповноважені особи розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім’я органів Державного казначейства за балансовими рахунками групи 257. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань.

Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів.

Отже, банк видає кошти з балансового рахунку групи 257 на виплату заробітної плати розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів на підставі грошового чека, платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці, податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів вони подають до органів Державного казначейства.

 

Щодо видачі банком коштів на виплату заробітної плати у разі сплати страхових внесків з поточного рахунку в іншому банку

Відповідно до пункту 2 Порядку банки здійснюють видачу (перерахування) коштів на виплату заробітної плати лише за умови одночасного подання страхувальником розрахункових документів про перерахування сум страхових внесків у розмірі не менше 1/3 коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у платіжному дорученні або грошовому чеку.

Оскільки законодавством України не встановлено будь-яких обмежень щодо кількості рахунків, які можуть відкрити клієнти в банках України, то клієнт може сплатити страхові внески, як з поточного рахунку в банку, в якому він отримує кошти на заробітну плату, так і з поточного рахунку в іншому банку.

Пунктом 3.9 Інструкції визначено, що банк також видає кошти на виплату заробітної плати у разі документального підтвердження раніше сплачених платником страхових внесків.

Документальним підтвердженням про сплату платником утриманих з цієї заробітної плати сум податків і зборів/страхових внесків є, зокрема, примірники платіжних доручень про їх перерахування, у яких у реквізиті «Призначення платежу» платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит «Дата виконання».

Отже, у разі подання до банку одночасно з чеком на виплату заробітної плати за відповідний період платіжного доручення про перераховані страхові внески (в тому числі з поточного рахунку, який відкритий в іншому банку) в сумі не менше 1/3 коштів для виплати заробітної плати4, банк має видати суму, зазначену в чеку.

4

На виплату заробітної плати, що зазначена в платіжному дорученні або чеку (пункт 2 Порядку).

 

Щодо перевірки банком правильності нарахування (обчислення) платежів, утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів/страхових внесків до державних цільових фондів

Відповідно до вимог Порядку банки не перевіряють правильність нарахування (обчислення) платежів, утриманих із заробітної плати/доходу і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів/страхових внесків до державних цільових фондів. Видачу або перерахування коштів на виплату заробітної плати банки здійснюють при умові, що сума страхових платежів до Пенсійного фонду не менша 1/3 суми коштів на виплату заробітної плати, що зазначена в платіжному дорученні або чеку.

 

Щодо видачі коштів на виплату заробітної плати у разі дострокової сплати страхових внесків

При достроковій сплаті страхових внесків страхувальник при отриманні (переказі) коштів на заробітну плату має надати банку примірники платіжних доручень про сплату цих внесків раніше (банк приймає відповідно оформлені платіжні доручення про сплату внесків із поточного рахунку, відкритого в іншому банку). Якщо сума перерахування буде меншою ніж 1/3 суми коштів на виплату заробітної плати за відповідний період, то установи банків приймають від страхувальника платіжні доручення або грошові чеки на видачу коштів на виплату заробітної плати лише за погодженням цієї суми з відповідним управлінням ПФУ, тобто страхувальник має надати банку довідку-розрахунок. Інформація для банку зазначається в окремій частині довідки-розрахунку.

Відповідальність за правильне заповнення довідки-розрахунку несуть страхувальники та відповідні територіальні управління ПФУ.

 

Щодо контролю за пропорційністю сум страхових внесків сумі заробітної плати

Відповідно до підпункту 12.1 пункту 12 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України5 (далі — Інструкція) контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням і надходженням страхових внесків, інших платежів здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Підпунктом 12.5 Інструкції встановлено, що контроль на підприємствах, в установах та організаціях проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, нарахування страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум страхових внесків на рахунок Пенсійного фонду.

5

Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1 та зареєстрована Міністерством юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663.

Згідно з пунктом 10 статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про сплату страхових внесків, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

Голова Національного банку України В. Стельмах

Голова правління Пенсійного фонду України О. Зарудний

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

НБУ та ПФУ про нюанси при виплаті зарплати

 

У газеті «Оплата праці», 2009, № 10 ми публікували постанову правління ПФУ «Про порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати» від 07.04.2009 р. № 12-1. Нагадаємо, що з 11 травня 2009 року (дати набуття чинності постановою) банки тепер контролюють перерахування страхувальниками сум пенсійних внесків, що підлягають сплаті при виплаті заробітної плати. Банківський контроль зводиться до такого: банки зобов’язані приймати від страхувальників платіжні доручення або грошові чеки на видачу (перерахування) коштів на виплату заробітної плати, на які нараховуються страхові внески, та здійснювати видачу (перерахування) зазначених коштів лише при одночасному наданні страхувальниками розрахункових документів на перерахування пенсійних внесків у розмірі не менше 1/3 коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у платіжному дорученні або грошовому чеку.

У листі, що коментується, Нацбанк спільно з Пенсійним фондом надали роз’яснення, присвячене особливостям виконання зазначеної постанови. Звернемо увагу на основні моменти цього роз’яснення.

1. Перш за все зауважимо, що видача коштів на виплату заробітної плати для бюджетних установ та організацій має свої особливості. Так, банк видає кошти з балансового рахунка групи 257 на виплату заробітної плати розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів на підставі грошового чека на отримання готівки, підписаного відповідальними особами органів Держказначейства. Самі ж платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із зарплати працівників та нарахованих на фонд оплати праці, податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів бюджетники подають до органів Держказначейства.

2. Банк повинен видати кошти на виплату заробітної плати в разі сплати страхових внесків через інший банк. Для цього на підтвердження сплати страхових внесків платник має надати банку примірник платіжного доручення про перерахування сум внесків до Пенсійного фонду, в якому в реквізиті «Призначення платежу» платником зазначено період, за який нараховано заробітну плату, а банком платника заповнено реквізит «Дата виконання». Звичайно, сума пенсійних внесків у такому платіжному дорученні має становити не менше 1/3 коштів для виплати заробітної плати.

3. У листі, що коментується, дається «добро» на видачу коштів на заробітну плату в разі дострокової сплати страхових внесків. Для цього страхувальник при отриманні (переказі) коштів на заробітну плату знову-таки повинен надати банку примірники платіжних доручень про сплату цих внесків раніше (у тому числі й з поточних рахунків, відкритих в інших банках). Якщо в такому разі сума перерахування внесків буде менше 1/3 суми коштів на виплату зарплати, застосовується загальне правило: для отримання коштів у банку страхувальнику необхідно надати установі банку довідку-розрахунок, погоджену з районним органом Пенсійного фонду за місцем свого обліку.

4. У листі НБУ та ПФУ нагадують, що контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням та надходженням страхових пенсійних внесків здійснює Пенсійний фонд. Він же проводить перевірки на підприємствах, в установах та організаціях. За несвоєчасну і неповну сплату страхових пенсійних внесків до страхувальника застосовуються фінансові санкції, а винні посадові особи можуть притягатися до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової чи кримінальної відповідальності.

 

Олена ПАВЛЕНКО, головний редактор

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі