Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо розрахунку кількості посад вихователів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку для роботи з вихованцями у вихідні, святкові та неробочі дні, а також для заміни вихователів на час їх відпустки

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2009/№ 13
Друк
Лист від 09.06.2009 р. № 1/9-384, 02-5/246

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЩОДО РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ ПОСАД ВИХОВАТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО ТА (АБО) РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ РОБОТИ З ВИХОВАНЦЯМИ У ВИХІДНІ, СВЯТКОВІ ТА НЕРОБОЧІ ДНІ, А ТАКОЖ ДЛЯ ЗАМІНИ ВИХОВАТЕЛІВ НА ЧАС ЇХ ВІДПУСТКИ

Лист від 09.06.2009 р. № 1/9-384, № 02-5/246

 

Чисельність працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі вихователів, визначається на підставі Типових штатних нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 р. № 1105 «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

Згідно з п. 2 цих нормативів кількість вихователів у школах-інтернатах вводиться з розрахунку 2 штатні одиниці на кожну групу вихованців.

У кошторисах шкіл-інтернатів мають також передбачатися видатки на оплату заміни вихователів у період їх відпусток, у вихідні та святкові дні, де вихованці або їх частина залишаються у цей період у закладі, виходячи

з режиму перебування дітей та норми роботи на ставку вихователя 25 годин. У межах цих асигнувань можуть бути введені додаткові посади вихователів.

Організація навчально-виховного процесу в цих закладах здійснюється відповідно до вимог Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 р. № 852. Згідно із п.п. 4.1 цього Положення режим роботи спеціальної школи-інтернату

встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з відповідними органами управління освітою і державної санітарно-епідеміологічної служби.

Таким чином, режим перебування дітей у спеціальній школі-інтернаті визначається виходячи із розпорядку дня, тривалості та перебігу навчально-виховного процесу, інших конкретних умов, що складаються у навчальному закладі.

При цьому слід врахувати, що впродовж навчального року, коли здійснюється навчальний процес, тривалість навчальних занять згідно з навчальними планами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від 03.11.2004 р. № 849 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)», від 02.11.2004 р. № 842 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступенів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік», складає від 20 до 40 годин на тиждень залежно від класу, порушень розвитку дітей.

Зважаючи на вищезазначені норми, вихованці спеціальних шкіл-інтернатів перебувають під опікою педагогічних працівників, а саме вихователів та учителів, у середньому впродовж дня при 5-денному робочому тижні 14 — 15 годин, тобто з 7 ранку до 21 — 22 години вечора. З цієї тривалості перебігу навчально-виховного процесу має розраховуватись кількість посад вихователів для роботи з вихованцями в період відпусток вихователів, а також у вихідні та святкові дні.

При формуванні груп дітей, які залишаються у навчальному закладі на вихідні та святкові дні, а також під час відпусток вихователів, слід враховувати нормативи наповнюваності класів та виховних груп, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.09.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Про кількість вихідних та неробочих днів у 2009 році повідомлено у листі Міністерства праці та соціальної політики України від 30.09.2008 р. № 10338/0/14-08/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2009 рік». За календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю їх загальна кількість становить 114 днів, з яких 10 — це святкові дні і дні релігійних свят, та 104 — це кількість вихідних днів.

Таким чином, загальна кількість годин роботи вихователів з групою дітей у вихідні та неробочі дні впродовж року складає:

при режимі роботи впродовж 14 годин щодня — 1596 годин (114 днів х 14 год.);

при режимі роботи впродовж 15 годин щодня — 1710 годин (114 днів х 15 год.).

Кількість годин для заміни вихователів під час відпусток тривалістю 56 днів на кожну групу дітей, що залишаються в інтернаті, має визначатися з розрахунку:

при режимі роботи впродовж 14 годин щодня — 784 години (56 днів х 14 год.);

при режимі роботи впродовж 15 годин щодня — 840 годин (56 днів х 15 год).

Загальне число годин роботи для забезпечення виховного процесу у вихідні, святкові, неробочі дні та під час заміни протягом відпустки вихователів на групу дітей складає: при режимі роботи впродовж 14 годин щодня — 2380 годин (1596 год. + 784 год.);

при режимі роботи впродовж 15 годин щодня — 2550 годин (1710 год. + 840 год.).

Зважаючи, що річна норма годин на ставку при тижневій нормі 25 годин складає 1255 годин, кількість посад вихователів на групу дітей, які залишаються в інтернаті, становитиме:

при режимі роботи впродовж 14 годин щодня — 1,9 штатної одиниці (2380 год. : 1255 год.);

при режимі роботи впродовж 15 годин щодня — 2,0 штатних одиниці (2550 год. : 1255 год.).

Видатки для оплати праці вихователів за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, а також для заміни вихователів на час їх відпусток можуть

розраховуватись виходячи із затрат робочого часу як у годинах у розрахунку на рік, так і з кількості додаткових посад вихователів на групу, орієнтовний розрахунок яких приведено вище.

 

Заступник Міністра освіти і науки України П. Куліков

Заступник Голови ЦК профспілки працівників освіти і науки України Г. Труханів

 

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Д

одатковий штат вихователів у спецшколах-інтернатах

 

У листі, що коментується, Міносвіти надало рекомендації щодо орієнтовного розрахунку кількості додаткових посад вихователів, яких може бути введено до штату спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для роботи з вихованцями у вихідні, святкові та неробочі дні , а також для заміни вихователів на час їх відпустки.

Міносвіти роз’яснює, що додаткові посади вихователів може бути запроваджено в межах бюджетних асигнувань. Витрати на оплату праці вихователів у період їх відпусток, у вихідні та святкові дні, коли вихованці залишаються в цей період у закладі, має бути передбачено в кошторисах шкіл-інтернатів. Такі витрати розраховуються виходячи з режиму перебування дітей та норми роботи на ставку вихователя — 25 годин.

У свою чергу, режим перебування дітей у спецшколі-інтернаті визначається виходячи з розпорядку дня, тривалості навчально-виховного процесу, інших конкретних умов, що склалися в навчальному закладі.

У середньому тривалість навчально-виховного процесу (часу, протягом якого вихованці спецшкіл-інтернатів перебувають під опікою вихователів та вчителів) при 5-денному робочому тижні становить протягом дня 14 — 15 годин (з 7-ї до 21 — 22-ї години).

Для розрахунку загальної кількості годин роботи для забезпечення виховного процесу на групу дітей у вихідні, святкові, неробочі дні та під час заміни протягом відпустки вихователів, а також розрахунку необхідної кількості додаткових посад вихователів на групу дітей, які залишаються в інтернаті в такі дні, необхідно враховувати:

— норму тривалості робочого часу у 2009 році при 25-годинному робочому тижні — 1255 годин (див. «Оплата праці», 2009, № 2, с. 30 — 31);

— кількість вихідних днів (субота і неділя) при 5-денному робочому тижні — 104 дні;

— кількість святкових та неробочих днів у 2009 році — 10 днів;

— тривалість відпустки вихователя — 56 днів.

Витрати на оплату праці вихователів за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, а також для заміни вихователів на час їх відпусток можуть розраховуватися виходячи з річних витрат робочого часу або з кількості додаткових посад вихователів. При цьому орієнтовний розрахунок має такий вигляд:

при режимі

роботи протягом 14 годин щодня на групу вихованців:

витрати робочого часу в годинах з розрахунку на 2009 рік — 2380 годин ((104 + 10 + 56) х 14);

— кількість додаткових посад —

1,9 штатної одиниці (2380 : 1255);

при режимі

роботи протягом 15 годин щодня на групу вихованців:

витрати робочого часу в годинах з розрахунку на 2009 рік — 2550 годин ((104 + 10 + 56) х 15);

— кількість додаткових посад —

2 штатні одиниці (2550 : 1255).

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі