Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Умови та оплата праці водіїв станцій швидкої медичної допомоги

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2009/№ 14
Друк
Відповідь на запитання

Умови та оплата праці водіїв станцій швидкої медичної допомоги

 

Володимир ГОЛОВАНОВ, незалежний експерт

 

Якою має бути оплата праці водія автомобіля станції швидкої медичної допомоги? На які надбавки та виплати він має право? Якої тривалості має бути відпустка?

(м. Львів)

 

1

. При визначенні умов оплати праці та обчисленні заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я слід керуватися Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Перш за все зазначимо, що відповідно до

п.п. 2.2.23 розд. 2 Умов оплати праці водіям станцій швидкої медичної допомоги тарифні розряди встановлюються залежно від робочого обсягу двигуна автомобіля. Водіям автомобілів швидкої медичної допомоги та оперативних автомобілів із спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена») з робочим обсягом двигуна:

— до 1,8 л установлюється 3-й тарифний розряд з оплати праці, що з 1 січня 2009 року відповідає розміру посадового окладу 643 грн.*;

— понад 1,8 до 3,5 л установлюється 4-й тарифний розряд з оплати праці, що з 1 січня 2009 року відповідає розміру посадового окладу 692 грн.*;

— понад 3,5 л установлюється 5-й тарифний розряд з оплати праці, що з 1 січня 2009 року відповідає розміру посадового окладу 741 грн.*

* Розміри посадових окладів розраховано виходячи з 545 грн. відповідно до постанови КМУ від 20.12.2008 р. № 1117 та за тарифними коефіцієнтами III етапу Єдиної тарифної сітки.

За керування санітарним транспортом передбачено підвищення посадових окладів. Так, згідно з

п.п. 2.4.4 розд. 2 Умов оплати праці водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки підвищуються на 20 відсотків. Перелік автомобілів, віднесених до санітарних, затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

Станції швидкої медичної допомоги включено до

Переліку закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, наведеного в додатку 3 до Умов оплати праці. Так, відповідно до п. 1.6 цього Переліку водії автомобілів спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги станцій швидкої медичної допомоги мають право на підвищення посадових окладів (ставок) на 25 відсотків у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці. Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці згідно з додатком 3, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці (п. 12 п.п. 2.4.5 розд. 2 Умов оплати праці).

Також відповідно до

п. 7 п.п. 2.4.6 розд. 2 Умов оплати праці водіям, які постійно працюють у закладах (станціях швидкої медичної допомоги), розташованих на території населеного пункту, що має статус гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному пункті чи ні, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах» від 11.08.95 р. № 648.

Заробітна плата водіїв станцій швидкої медичної допомоги складається також і з інших доплат та надбавок. Відповідно до

п. 1.7 р. 1 Умов оплати праці конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Підпунктом 4.1.1 Умов оплати праці

для деяких категорій працівників закладів охорони здоров’я визначено Перелік закладів, посад, розмірів надбавок за тривалість безперервної роботи та порядок їх виплати.

Надбавка за тривалість безперервної роботи

виплачується водіям виїзних бригад станцій швидкої медичної допомоги в розмірах, установлених залежно від стажу роботи за основним місцем роботи. Відповідно до п. 6 п.п. 4.1.1 розд. 4 Умов оплати праці водіям станцій швидкої медичної допомоги за наявності відповідного безперервного стажу роботи на даній посаді від 3 до 5 років установлюється надбавка за тривалість безперервної роботи в розмірі 20 відсотків, від 5 до 7 років — 40 відсотків, понад 7 років — 60 відсотків посадового окладу.

Також відповідно до

п. 4.4 Умов оплати праці водіям станцій швидкої медичної допомоги можуть установлюватися надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

Крім того, відповідно до

п.п. 4.5.3 розд. 4 Умов оплати праці водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна надбавка за класність до тарифної ставки в таких розмірах:

— водіям II класу — 10 відсотків;

— водіям I класу — 25 відсотків.

Зазначена надбавка нараховується за фактично відпрацьований водієм час.

Відповідно до

п.п. 3.2.2 розд. 3 Умов оплати праці працівникам, зайнятим наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги (у тому числі водіям санітарних автомобілів швидкої, невідкладної медичної допомоги, які є в штаті автотранспортних підприємств та інших організацій), провадиться доплата в розмірі 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводиться зазначена доплата, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в разі потреби до нього можуть уноситися зміни та доповнення в такому самому порядку.

Також зазначимо, що відповідно до

п.п. 3.4.4 розд. 3 Умов оплати праці керівники закладів за погодженням з профспілковими комітетами можуть установлювати ненормований робочий день для водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги з доплатою 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час. Водіям автомобілів з ненормованим робочим днем доплата за роботу в нічний час провадиться на загальних підставах.

Слід зазначити, що серед водіїв станцій швидкої медичної допомоги часто трапляються ситуації, коли вони змушені виконувати

обов’язки тимчасово відсутнього працівника (наприклад, свого колеги, який замінює водія в момент закінчення зміни). У п. 2 листа-роз’яснення Міністерства охорони здоров’я України від 04.09.2006 р. № 10.03.67/1574 надається таке роз’яснення щодо цієї ситуації:

«Відповідно до пункту 3.1 наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 працівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення встановлюється доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі, коли здійснюється заміна працівника з виконанням обов’язків поза межами робочого часу за основною посадою, оплата праці проводиться за фактично відпрацьований час.

У випадках, коли медичні працівники продовжують виконувати роботу у зв’язку з відсутністю (неявки) працівника, що повинен замінити його в момент закінчення зміни, і неможливістю замінити його іншим працівником, оплата праці проводиться як за надурочну роботу».

Тепер щодо преміювання. Нагадаємо, що преміювання водіїв станцій швидкої медичної допомоги проводиться в межах фонду заробітної плати. Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу та граничними розмірами не обмежується. Положенням про преміювання може передбачатися можливість збільшення чи зменшення у встановлених межах окремим працівникам розміру премії.

Також необхідно зазначити, що керівники мають право приймати рішення щодо надання матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік.

2

. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Згідно зі

ст. 8 цього Закону право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці визначається відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (у редакції від 13.05.2003 р. № 679). Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до п. 51 підрозділу «Заклади (відділення) переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги» розд. XVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 водії автомобілів мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю чотири календарні дні, яка встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівників у цих умовах.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі