Теми статей
Обрати теми

Декларування доходів громадянами за 2008 рік

Редакція ОП
Стаття

Декларування доходів громадянами за 2008 рік

 

Щороку податковими органами провадиться кампанія з декларування доходів громадян. У цьому році необхідно задекларувати доходи, отримані у 2008 році. Хто має подавати декларацію про доходи, які доходи підлягають декларуванню, як правильно заповнити таку декларацію, а також відповіді на інші запитання, корисні поради і рекомендації ви знайдете в цій статті.

 

Марія КОЛЕСНИЧЕНКО, Ольга МОКРІЙ, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Наказ № 1

— наказ ДПАУ «Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2008 році» від 06.01.2009 р. № 1.

Порядок № 490

— Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, затверджений наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490.

Інструкція № 442 —

Інструкція про податковий кредит, затверджена наказом ДПАУ від 22.09.2003 р. № 442.

 

Хто подає декларацію про доходи

Декларація про доходи згідно із

Законом № 889 подається фізичними особами, які протягом звітного року отримували окремі види оподатковуваних доходів, у тому числі:

— оподатковувані доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті не було утримано податок з доходів фізичних осіб (

п.п. 8.1.3 Закону № 889);

— доходи, отримані від осіб, які не є податковими агентами (

пп. 8.2.1, 8.2.2 Закону № 889);

— іноземні доходи (

п.п. 9.9.1 Закону № 889).

Платник податку, який отримав перелічені вище види доходів у 2008 році, має самостійно включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу і подати річну податкову декларацію за 2008 рік.

Слід мати на увазі, що неоподатковувані доходи, зазначені в

п. 4.3 Закону № 889, у декларації не відображаються.

Якщо ж платник податків отримував доходи виключно від податкових агентів, зобов’язаних подавати звітність щодо податку з доходів фізичних осіб, то його обов’язок щодо подання декларації вважається виконаним (

п. 18.2 Закону № 889). Однак у такій ситуації платник податків має право подати декларацію для отримання податкового кредиту.

 

За якою формою подається декларація про доходи

Отримані у 2008 році доходи необхідно декларувати

за старою формою, наведеною в додатку 1 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. № 12. Це вказується в наказі № 1. До цієї форми декларації ДПАУ розробила додатки. Їх форми доведено листом ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217.

Так, з декларацією платник податків подає такі додатки:

додаток 1 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року)». Зауважимо, що цей додаток заповнюється і подається, якщо платник податків бажає реалізувати своє право на податковий кредит;

додаток 2 «Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту».

 

Доходи, що підлягають декларуванню

Як уже зазначалося, до доходів, що підлягають декларуванню, відносять оподатковувані доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті не утримувався податок з доходів фізичних осіб. Наведемо основні види доходів, що належать до цієї групи:

прибуток від операцій з інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами, банківськими металами, придбаними в банку, незалежно від місця їх подальшого продажу), крім випадків, коли платник податків укладає договір з торговцем цінними паперами на виконання останнім функцій податкового агента щодо оподаткування таких доходів (п. 9.6 Закону № 889). При цьому до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податків включається додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за підсумками звітного року. Такий дохід відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III додатка 2 до декларації. Водночас, як зазначено в п.п. 9.6.8 Закону № 889, не підлягає оподаткуванню і не відображається в декларації дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо його сума не перевищує суму, визначену в п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2008 році — 890 грн.). Крім того, у декларації не відображаються доходи, зазначені в пп. 4.3.3, 4.3.18 Закону № 889;

заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності (п.п. 4.2.11 Закону № 889). Нагадаємо, що загальний строк позовної давності становить три роки (ст. 257 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV). Такі доходи відображаються в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III додатка 2 до декларації;

непогашені суми недоплати щодо податку з доходів фізичних осіб, якщо з будь-яких причин суму недоплати податку і штраф не повністю стягнуто роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації. Недоплата щодо податку з доходів може виникнути внаслідок:

а) проведення роботодавцем перерахунку сум доходу платника податків за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у випадках, установлених

п.п. 6.5.2 Закону № 889;

в) порушення платником податку порядку застосування ПСП, після якого він скористався процедурою відновлення права на таку пільгу відповідно до

п.п. 6.3.4 Закону № 889;

в) наявності заборгованості щодо податку з доходів, що підлягає утриманню у зв’язку з неповерненням або несвоєчасним поверненням сум, отриманих під звіт або на відрядження (

п.п. 9.10.1 Закону № 889);

виграш у гральних закладах (п.п. 9.5.2 Закону № 889). У декларації зазначається додатна різниця між сумою доходу у вигляді виграшу і документально підтвердженими витратами, понесеними у зв’язку з його отриманням у 2008 році. Дані про виграш в азартні ігри та понесені у зв’язку з отриманням такого виграшу витрати наводяться в довідці, яку на вимогу фізичної особи — гравця має надати службова особа грального закладу (п. 6 Порядку обліку доходів фізичних осіб у гральних закладах і персоніфікації таких осіб, затвердженого наказом ДПАУ від 20.10.2003 р. № 494). Цей дохід відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III додатка 2 до декларації.

Наступна група доходів, що підлягають декларуванню, — це

доходи, отримані від осіб, які не є податковими агентами. Нагадаємо, що відповідно до п.п. 8.2.2 Закону № 889 не є податковими агентами нерезиденти і фізичні особи, не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності, які не здійснюють незалежну професійну діяльність.

До цієї групи доходів, зокрема, належать:

спадщина (ст. 13 Закону № 889). Дохід у вигляді спадщини відображається в підрозділі 1.2 декларації, а також у рядках 15, 16, 17,18 розділу III додатка 2 до декларації.

Окрему увагу слід звернути на ситуацію, коли платник податків отримав дохід у вигляді спадщини (подарунка), що обкладається податком з доходів за нульовою ставкою. У цьому випадку він не зобов’язаний включати вартість такої спадщини (подарунка) до складу загального річного оподатковуваного доходу і подавати річну податкову декларацію (за умови відсутності інших підстав для подання декларації). Згідно з

розпорядженням КМУ «Питання декларування фізичними особами майнового стану і доходів» від 26.08.2008 р. № 527-р обов’язок платника податків щодо подання річної декларації в такому разі вважається виконаним. Це підтверджує і ДПАУ в листі від 29.01.2009 р. № 364/а/17-0714.

Нагадаємо, що дохід у вигляді спадщини (подарунка) підлягає оподаткуванню за нульовою ставкою в разі, коли його одержувач-спадкоємець є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (

п.п. 13.2.1 Закону № 889). При цьому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка чи дружини, її чоловік чи дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка чи дружини, у тому числі всиновлені ними діти (п.п. 1.20.4 Закону № 889);

подарунки (ст. 14 Закону № 889). При цьому доходи, отримані фізичними особами у вигляді подарунків, оподатковуються за правилами, установленими для оподаткування спадщини. Слід зауважити, що не підлягають оподаткуванню та відображенню в декларації кошти чи майно (майнові або немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної сумісної або спільної часткової власності, а також батьками дітям і дітьми батькам, у межах їх частини спільної часткової власності згідно із законом (п. 14.2 Закону № 889);

орендна плата від здавання майна в оренду (п.п. 9.1.4 Закону № 889). Доходи від здавання в оренду нерухомого та рухомого майна підлягають відображенню в підрозділі 1.2 декларації. Крім того, доходи від здавання в оренду нерухомого майна відображаються в рядку 4 розділу III додатка 2, а доходи від здавання в оренду рухомого майна — у рядку 10 розділу III додатка 2;

доходи, отримані платником податків при здійсненні операцій з продажу об’єктів рухомого майна без участі податкових агентів, зазначених у ст. 12 Закону № 889, а саме: якщо договір купівлі-продажу не засвідчується нотаріально й об’єкт рухомого майна продається без посередництва юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) чи представництва нерезидента. Такі доходи відображаються в підрозділі 1.2 декларації та в рядках 9, 10, 11 розділу III додатка 2.

І нарешті, третя група доходів —

іноземні доходи (п.п. 9.9.1 Закону № 889). У разі отримання платником податків протягом 2008 року іноземних доходів він має відобразити в декларації суму таких доходів, перераховану за курсом НБУ на дату їх отримання (п. 3.3 Закону № 889).

Якщо з державою, в якій отримано дохід, укладено

договір про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, платник податків має право на зменшення податкового зобов’язання на суму сплаченого за кордоном податку. При цьому фізична особа зобов’язана отримати від державного органу країни, в якій виплачено дохід, уповноваженого утримувати податок, довідку про суму утриманого податку, а також про базу його нарахування. Таку довідку має бути легалізовано консульством України у відповідній країні (п.п. 9.9.4 Закону № 889).

У разі отримання іноземних доходів у країнах колишнього СНД легалізовувати довідку про суму сплаченого податку в цих країнах не потрібно, оскільки вони є учасниками

Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.93 р. (для України набрала чинності 14.04.95 р.). На це вказувала ДПАУ в листі від 23.02.2007 р. № 3635/7/12-0117.

Іноземні доходи відображаються в підрозділі 1.4 декларації та рядку 28 розділу III додатка 2 до декларації.

 

Податковий кредит

Як уже відзначалося, платник податків має право подати декларацію, якщо він хоче скористатися правом на податковий кредит.

Податковий кредит — це сума витрат, понесених платником податків у зв’язку з придбанням товарів, робіт, послуг у фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу.

У податковій декларації відображаються підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум. При цьому слід мати на увазі, що

сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податків, отриманого протягом 2008 року у вигляді заробітної плати (п. 5.4 Закону № 889).

Правом на податковий кредит може скористатися лише

резидент, який має ідентифікаційний номер (п.п. 5.4.1 Закону № 889). Що стосується осіб, які офіційно відмовилися від ідентифікаційного номера, то вони не можуть претендувати на нарахування податкового кредиту. Такий висновок випливає з листа ДПАУ від 23.10.2006 р. № 5564/П/17-0715.

Особи, які протягом року отримували

тільки доходи, відмінні від заробітної плати, не можуть претендувати на отримання податкового кредиту. До таких осіб, зокрема, належать підприємці, які не одержують заробітну плату, військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ (листи ДПАУ від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716, від 28.02.2007 р. № 4082/7/17-0217).

Порядок нарахування податкового кредиту з метою повернення надміру сплаченого податку з доходів визначено в

Інструкції № 442.

Наголошуємо: право на включення до складу податкового кредиту витрат, понесених у 2008 році,

на наступні податкові періоди не переноситься. Отже, усі витрати, яких платник податків зазнав у 2008 році та які він має право включити до податкового кредиту, має бути відображено в декларації за 2008 рік.

Про перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту, ви можете дізнатися з матеріалу «Які витрати можна включити до податкового кредиту» на с. 27 цього номера.

 

Як заповнити декларацію

Порядок заповнення декларації про доходи і додатків до неї покажемо в таблиці.

 

Структура декларації

Види доходів

Особливості заповнення

1

2

3

Розділ 1

Наводяться відомості про платника податків (П. І. Б., ідентифікаційний номер, адреса, телефон) і дані про нотаріально уповноважену особу (якщо вона є)

Підрозділ 1.1. Доходи, отримані за основним місцем роботи

Оподатковувані доходи, отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виплати за договорами цивільно-правового характеру, а також інші оподатковувані доходи, отримані від податкових агентів

На думку ДПАУ (лист від 28.12.2005 р. № 25941/7/17-2117), у цьому підрозділі відображаються доходи у вигляді заробітної плати, отримані від роботодавців протягом звітного року

Підрозділ 1.2. Доходи, отримані в інших місцях не за місцем основної роботи

Доходи, отримані не від податкових агентів, і доходи, що не підлягають оподаткуванню у джерела їх виплати

Відображається оподатковувана спадщина, подарунки, інвестиційний прибуток, орендна плата від орендаря — фізичної особи, благодійна допомога від фізичної особи тощо. За роз’ясненнями ДПАУ, у цьому підрозділі відображаються також доходи, отримані від приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності

Підрозділ 1.3. Доходи, отримані від підприємницької діяльності, іншої незалежної професійної діяльності

Доходи, отримані від підприємницької та іншої незалежної професійної діяльності

Фізичними особами — громадянами цей підрозділ не заповнюється

Підрозділ 1.4. Іноземні доходи

Доходи, відмінні від доходів із джерелом походження з України

Відображається сума іноземних доходів, перерахована за курсом НБУ на дату їх отримання. Сума зменшення податку відображається у графі 5 (сума сплаченого податку у валюті отримання доходу) і графі 6 (еквівалент податку, зазначеного у графі 5, перерахований за курсом НБУ на дату отримання іноземного доходу). Звертаємо увагу, що сума податку з іноземного доходу платника податку (сума зменшення) не може перевищувати суму податку, розрахованого на базі його загального річного оподатковуваного доходу з урахуванням іноземного доходу

Розділ 2. Суми, що виключаються з оподатковуваного доходу

Суми, на які зменшується дохід у вигляді заробітної плати

На думку ДПАУ, цей розділ декларації не заповнюється. На наш погляд, у підрозділі 2.1 можна відобразити суми отриманих протягом 2008 року ПСП та суми утриманих внесків до соціальних фондів

Розділ 3. Загальна сума доходу за звітний рік, з якого необхідно сплатити податок

Загальна сума оподатковуваного доходу

 

Розділ 4. Відомості про власність і земельні ділянки

Дані про нерухоме та рухоме майно, а також земельні ділянки, що належать платнику податків

Відомості про наявну власність наводяться на підставі документів, що засвідчують право власності або право на користування земельною ділянкою (свідоцтво про право власності, техпаспорт, державний акт тощо)

Додаток 1. Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту

Витрати, які громадянин має право включити до складу податкового кредиту

Відображаються фактично понесені витрати фізичної особи, підтверджені документально. Податківці рекомендують долучати до декларації копії підтверджуючих документів, а оригінали зберігати до закінчення податкової перевірки щодо правильності нарахування податкового кредиту

Додаток 2. Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету

Сума податкового зобов’язання фізичної особи

Провадиться остаточний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету

 

Платники податків, які зобов’язані подавати декларацію про доходи або мають таке право для повернення надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб,

повинні вести Книгу обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. Форму такої Книги затверджено наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490.

Записи у графах Книги здійснюються безпосередньо платником податку чи іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати записи. Унесення записів до Книги потрібно здійснювати чітко та розбірливо. Записи повинні вноситися не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат, пов’язаних з отриманням доходів.

Фізичні особи, які подають річну декларацію з метою отримання податкового кредиту, можуть вести облік документів та відомостей у реєстрі, записи в якому робляться в довільній формі (

п. 4 Порядку № 490).

Фактично понесені витрати, що включаються до складу податкового кредиту, має бути підтверджено документально, а саме: фіскальними чи товарними чеками, касовими ордерами, товарними накладними, іншими розрахунковими документами або договорами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і визначають суму таких витрат.

 

Хто заповнює та подає декларацію

Як правило, декларація заповнюється та подається платником податків

самостійно. Однак у деяких випадках зобов’язання щодо її заповнення та подання покладаються на інших осіб, зокрема на:

— опікуна чи піклувальника — стосовно доходів, отриманих неповнолітньою та недієздатною особою;

— спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — стосовно доходів, отриманих протягом 2008 року померлим платником податку.

Декларацію також може бути заповнено іншою особою,

нотаріально уповноваженою на це платником податків.

При цьому слід пам’ятати: якщо декларація заповнюється іншою особою, вона обов’язково має містити інформацію про таку особу.

Відповідно до

п. 18.10 Закону № 889 до 1 березня 2009 року у фізичної особи була можливість звернутися до відповідного податкового органу з проханням заповнити декларацію. Нагадаємо, що податковий орган, у свою чергу, зобов’язаний надати безкоштовні послуги з такого заповнення. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податків від будь-якої відповідальності за неповне або неправильне заповнення декларації. Як зазначено в п.п. 2.4.2 Інструкції № 442, запит платника податків щодо заповнення декларації про доходи податковим органом має бути складено в письмовій формі. При цьому такий запит не поширюється на розділ декларації, в якому відображаються відомості про нарахування податкового кредиту, оскільки безпосередньо платник податків має зазначити підстави для нарахування податкового кредиту і конкретні (документально підтверджені) суми витрат.

Також слід зауважити, що відповідно до

п.п. 18.4 Закону № 889 звільняються від обов’язку подання декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів платники податку, які:

— є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та держави станом на кінець 2008 року;

— перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— перебувають у розшуку станом на кінець 2008 року;

— перебувають на строковій військовій службі станом на кінець 2008 року.

 

Які документи подаються разом з декларацією

На вимогу податкового органу платник податків має пред’явити документи, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту (

п.п. «в» п. 19.1 Закону № 889).

Так,

разом з декларацією подаються копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту: фіскальні чи товарні чеки, касові ордери, товарні накладні, договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг).

Крім цього, необхідно надати довідку про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати та утриманого податку з доходів, видану роботодавцем. У довідці має бути зазначено: назву підприємства, ідентифікаційний номер платника податків, суми нарахованої протягом року заробітної плати, суми утриманих внесків до фондів соціального страхування, суми наданих ПСП та відомості про інші оподатковувані доходи фізичної особи.

У консультації «Декларування доходів — конституційний обов’язок фізичної особи» (див. «Вісник податкової служби України», 2009, № 4, с. 18) зазначено також, що платникам податків потрібно долучити до декларації копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заяву із зазначенням банківського рахунка, на який потрібно повернути кошти, або щодо суми повернення в рахунок погашення інших своїх податкових зобов’язань.

Оригінали підтверджуючих документів до податкового органу не подаються. Їх платнику податків необхідно зберігати до закінчення проведення податкової перевірки щодо нарахування податкового кредиту.

 

Строки подання декларації, сплати до бюджету чи повернення з бюджету ПДФО

Згідно з

абзацом «г» п.п. 4.1.4 Закону № 2181 податкова декларація про доходи громадян подається до податкового органу до 1 квітня року, наступного за звітним, тобто останнім днем подання декларації за 2008 рік є 31 березня 2008 року. Якщо платник податків має право на податковий кредит і хоче його реалізувати, то податкова декларація подається протягом усього року (на це вказується в листах ДПАУ від 12.05.2006 р. № 9045/7/17-2116, від 28.02.2007 р. № 4082/7/17-0217).

Декларацію про доходи також можна надіслати поштою. У цьому випадку датою подання декларації є дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв’язку.

Як уже зазначалося, сума податку з доходів фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету або поверненню з бюджету, розраховується платником податків самостійно в додатку 2 до декларації. Після отримання декларації податкові органи здійснюють перевірку достовірності даних, наведених платником податків.

Про результати розрахунку податкового зобов’язання за підсумками декларації платник податків дізнається з

податкового повідомлення. Платник податків має погасити суму податку з доходів фізичних осіб, нараховану за підсумками річної декларації, протягом 30 календарних днів із дня отримання такого податкового повідомлення.

Сума податку, що підлягає

поверненню платнику податків, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається у вигляді поштового переказу на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів із дня отримання такої декларації.

 

Відповідальність за неподання декларації

За неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи або включення до декларації недостовірних даних відповідно до

ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X загрожує попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.).

Санкції за подання після 1 квітня декларації з метою отримання податкового кредиту до платників податків не застосовуються.

Сподіваємося, що запропонований матеріал допоможе швидко та правильно заповнити декларацію про доходи. Не забудьте подати її вчасно!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі