Теми статей
Обрати теми

Путівки до дитячих оздоровчих закладів

Редакція ОП
Стаття

Путівки до дитячих оздоровчих закладів

 

Наближається пора шкільних літніх канікул, під час яких дітям потрібно добре відпочити та оздоровитися. Відпочинок у дитячих оздоровчих таборах — найкраща альтернатива, оскільки оплатити таку путівку для дітей працівників застрахованих осіб можуть допомогти роботодавці, профспілки та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Про те, якими способами можна отримати часткову компенсацію витрат на оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду, як облікувати ці витрати, а також як потім відзвітувати за отримані кошти, і йтиметься в цій статті.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон № 375

— Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 4

— Порядок часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.03.2006 р. № 4.

Постанова № 10

— постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сім’ї застрахованих осіб, у дитячих оздоровчих закладах на 2009 рік» від 25.02.2009 р. № 10.

 

Загальні положення

Можливими джерелами оплати витрат підприємств, установ та організацій на відпочинок та оздоровлення дітей працівників є кошти:

— Фонду обов’язкового соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

— власні кошти працівників;

— цільові кошти сторонніх осіб (включаючи профспілкові організації);

— власні кошти підприємства, установи, організації.

Спрямування коштів обов’язкового соціального страхування на часткову оплату вартості путівок для дітей застрахованих осіб щороку передбачається в законі про держбюджет на відповідний фінансовий рік.

Одним із видів соціального забезпечення, що надається Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд), є часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (далі — ДОЗ). Таке фінансування у 2009 році регламентується

Порядком № 4 та постановою № 10.

Згідно з

п. 1.5 Порядку № 4 у межах асигнувань, які щороку визначаються при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік за статтею «Оздоровчі заходи», і кошторисів регіональних програм відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей здійснюється часткове фінансування оздоровлення дітей у:

— ДОЗ, що знаходяться у приміщенні (окремому будинку) за межами населеного пункту, де діти перебувають цілодобово;

— ДОЗ санаторного типу, в яких діти перебувають цілодобово і де разом з оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг, спрямованих на запобігання захворюванням;

— ДОЗ із денним перебуванням, що створюються на базі навчальних або санаторно-курортних закладів, за умови роботи не менше 6 годин на добу, де діти перебувають протягом дня.

Правління відділень Фонду щороку визначають:

— обсяги часткового фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей у ДОЗ на поточний рік;

— норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які не повинні перевищувати граничні норми, установлені правлінням Фонду (граничні норми на 2009 рік затверджено

постановою № 10);

— перелік ДОЗ, що частково фінансуватимуться за рахунок коштів Фонду. Такий перелік згідно з

п. 1.9 Порядку № 4 доводиться до відома районних, міжрайонних міських виконавчих дирекцій Фонду і страхувальників не пізніше ніж за 20 днів до початку оздоровчої кампанії.

Часткове фінансування оздоровлення дітей у ДОЗ здійснюється відповідно до

Порядку № 4. Розглянемо його основні положення.

 

Які путівки можуть частково фінансуватися Фондом

Для того щоб отримати відшкодування витрат на оздоровлення дітей у ДОЗ за рахунок коштів Фонду, необхідне дотримання певних вимог, а саме:

1. Путівку з частковою оплатою за рахунок коштів Фонду може бути надано лише

дітям шкільного віку, у тому числі неповнолітнім дітям (від 14 до 18 років).

2. Путівка на оздоровлення дітей видається застрахованій особі

за її основним місцем роботи.

3.

Протягом календарного року за рахунок коштів Фонду застрахованій особі може бути виділено тільки одну путівку на одну дитину. Тому якщо у працівника (застрахованої особи) двоє дітей шкільного віку, то він має право взяти таку путівку кожній дитині. Якщо в дитини обидва з батьків є застрахованими особами, то вони обидва можуть узяти по одній путівці на кожну дитину.

4. Путівку може бути надано лише у певних

ДОЗ, перелік яких щороку затверджується правлінням Фонду.

5. У 2009 році за рахунок коштів Фонду може бути відшкодовано витрати на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сім’ї застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення тільки

в межах норм, затверджених постановою № 10. Такі граничні норми витрат (на один людино-день) становлять:

на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування) — до 30 грн.;

на лікування та культурне обслуговування дітей — до 3 грн. з розрахунку на оздоровчу зміну.

Граничні норми на 2009 рік діють з 17 квітня 2009 року.

6.

Тривалість оздоровчої зміни встановлюється власником ДОЗ, але має бути не менше:

14 днів — у літній період року;

12 днів — в інші періоди року;

18 днів — у ДОЗ санаторного типу.

Щодо тривалості оздоровчої зміни слід зауважити таке. Справа в тому, що з 1 січня 2009 року набрав чинності спеціальний закон, який регулює порядок оздоровлення та відпочинку дітей, —

Закон № 375, а з 15 травня 2009 року набрало чинності Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене постановою КМУ від 28.04.2009 р.

Статтею 1 Закону № 375, пунктом 5 Типового положення

визначено поняття:

— оздоровча зміна — період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня;

— відпочинкова зміна — період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.

Статтею 14 Закону № 375

визначено типи закладів оздоровлення та відпочинку.

Так, до

дитячих закладів оздоровлення належать:

— дитячий заклад санаторного типу;

— дитячий центр;

— заміський заклад оздоровлення та відпочинку (може також належати до закладу відпочинку).

До

дитячих закладів відпочинку належать:

— табір з денним перебуванням, де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;

— дитячий заклад праці та відпочинку;

— наметове містечко.

Як бачимо, існують суперечності між

Законом № 375 та Порядком № 4 у визначенні терміна «оздоровча зміна» і тривалості такої зміни.

Проектом Закону «Про внесення змін до Закону № 375» від 07.05.2009 р. № 4399

, який сьогодні перебуває на розгляді у Верховній Раді України, передбачається внести зміни до визначення поняття «оздоровча зміна», під якою розумітиметься період перебування дитини:

— у дитячому закладі оздоровлення санаторно-курортного типу — не менше 21 дня;

— в інших закладах оздоровлення — не менше 14 днів у літній період і не менше 12 днів в інші періоди року.

Тому до законодавчого врегулювання питань (або приведення нормативно-правових документів Фонду у відповідність до

Закону № 375) Фонд постановою правління від 23.04.2009 р. № 37 дозволив як виняток у 2009 році правлінням відділень Фонду приймати рішення щодо фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДОЗ з тривалістю зміни не менше 14 днів.

 

Способи часткового фінансування

Часткове фінансування оздоровлення дітей у ДОЗ здійснюється відповідно до

Порядку № 4 декількома способами:

1) Фонд перераховує кошти безпосередньо ДОЗ або його власнику;

2) страхувальник самостійно придбаває путівки в ДОЗ, а потім Фонд відшкодовує понесені витрати в межах установлених норм;

3) придбання путівки здійснює профспілкова організація, а потім Фонд перераховує їй кошти, що частково покривають вартість путівки в межах норм.

Спосіб часткового фінансування (відшкодування витрат) на оздоровлення дітей обирається самим страхувальником.

Зупинимося докладніше на особливостях кожного зі способів, запропонованих Фондом.

 

Фінансування через дитячий оздоровчий заклад

Особливістю цього способу часткового фінансування оздоровлення дітей у ДОЗ є те, що частина вартості путівки, що фінансується Фондом, перераховується безпосередньо ДОЗ або його власнику.

Розглянемо дії Фонду і страхувальника при цьому способі фінансування.

Страхувальник

:

— перед початком кожної зміни збирає заяви працівників (батька, матері, усиновлювача, опікуна) про надання путівки у ДОЗ, у заявах має бути зазначено вік дитини;

— проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівки в ДОЗ на підставі заяв працівників і про клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб;

— на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування складає заявку до відділення Фонду або його робочих органів за формою

додатка 1 до Порядку № 4 на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей працівників у ДОЗ, що входять до переліку. Заявку має бути підписано керівником, головним бухгалтером та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування підприємства і засвідчено печаткою;

— перераховує ДОЗ різницю між повною вартістю путівки та сумою, що оплачується Фондом.

Відділення Фонду

:

— підтверджує заявку страхувальників на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДОЗ згідно з переліком та затвердженими нормами;

— на підставі заявки страхувальників складає реєстр на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб щодо кожного ДОЗ, відповідно до якого здійснює розрахунки з ДОЗ або його власником;

— не пізніше 10 днів до початку оздоровчої зміни перераховує кошти на оздоровлення дітей ДОЗ (його власнику) на підставі укладеного з ним договору, обов’язковим додатком до якого є калькуляція вартості путівки;

— контролює суму залишків коштів Фонду, не використаних ДОЗ за зміну. За наявності невикористаних коштів Фонду після останньої зміни ДОЗ (його власник) зобов’язаний повернути їх на поточний рахунок відділення Фонду протягом тижня після подання звіту про використання коштів на часткове фінансування оздоровлення дітей, інакше залишок коштів Фонду стягуватиметься в судовому порядку.

При цьому способі часткового фінансування оздоровлення дітей

відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на ДОЗ (його власника). Протягом п’яти днів після закінчення кожної зміни ДОЗ (його власник) звітує перед відділенням Фонду за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 4.

Підприємство, установа, організація на підставі довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей отримує путівку на оздоровлення дітей безпосередньо в ДОЗ за накладною, в якій зазначаються найменування такого закладу, кількість путівок, строки заїзду, ціна путівки та їх загальна вартість.

При видачі працівнику путівка заповнюється бухгалтерією підприємства:

зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дати заїзду і закінчення зміни, вартість путівки, у тому числі сума, сплачена батьками, школа, клас, місце роботи батьків, домашня адреса, а також ким видано путівку. Далі путівка підписується особою, відповідальною за видачу путівки, та засвідчується печаткою підприємства. Видаючи путівку, необхідно попередити працівника про те, що після повернення дитини з ДОЗ він зобов’язаний надати до бухгалтерії зворотний талон путівки чи довідку про строк перебування дитини в ДОЗ, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою ДОЗ.

Отримані та видані путівки в ДОЗ не відображаються в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП та у Звіті щодо путівок за формою Ф14 у зв’язку з тим, що підприємство купує путівку безпосередньо в ДОЗ (його власника), а Фонд лише оплачує частину вартості такої путівки.

Путівка в частині вартості, що фінансується за рахунок коштів Фонду, видається застрахованій особі безкоштовно. При цьому

частина вартості путівки на оздоровлення дітей, оплачена Фондом, не підлягає включенню до загального місячного оподатковуваного доходу працівника на підставі п.п. 4.3.24 Закону № 889. Також ця сума не обкладається внесками до соціальних фондів, оскільки ця виплата не входить до фонду оплати праці (п. 3.2 Інструкції № 5) та не обкладається податком з доходів.

Зауважимо, що решту вартості путівки може бути оплачено як працівником, так і підприємством.

Розглянемо відображення цих операцій на умовному прикладі.

Приклад 1.

Прибиральник території ТОВ «Альфа» Москаленко С. П. у травні 2009 року подав до комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку для його доньки 14 років до дитячого оздоровчого табору «Лісова казка» на першу зміну.

ДОЗ «Лісова казка» входить до переліку ДОЗ, затвердженого правлінням Фонду. Вартість путівки в ДОЗ «Лісова казка» на 18 днів становить 1200 грн.

ТОВ «Альфа» подало заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини Москаленка С. П. Згідно з постановою № 10 Фондом може бути сплачено суму в розмірі 540 грн. (30 грн.

х 18 дн.). Решта вартості путівки — 660 грн. (1200 грн. - 540 грн.) — оплачується працівником шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з наданням Москаленку С. П. путівки на оздоровлення дитини, наведемо нижче.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Перераховано грошові кошти ДОЗ «Лісова казка»

377

311

660,00

2

Отримано путівку від ДОЗ «Лісова казка»

08

1200,00

3

Списано заборгованість працівника за путівкою

685

377

660,00

4

Унесено працівником-батьком до каси часткову оплату вартості путівки

301

685

660,00

5

Видано працівнику путівку для його дитини

08

1200,00

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (540 грн.), відображається з ознакою доходу «41».

Далі розглянемо схему часткового фінансування, при якій страхувальник самостійно купує путівку.

 

Фінансування через страхувальника

Відмітна особливість цього способу фінансування полягає в тому, що частина вартості путівки, яка фінансується Фондом, перераховується страхувальнику, який самостійно купив путівку.

При цьому способі фінансування страхувальник:

— збирає заяви працівників із проханням про надання путівки на оздоровлення їх дітей у ДОЗ (із зазначенням віку дитини);

— проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівки в ДОЗ на підставі заяв працівників та про клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб;

— інформує Фонд за місцем його реєстрації про самостійну закупівлю путівки в ДОЗ, що входять до переліку, затвердженого правлінням відділення Фонду;

— подає до відділення Фонду калькуляцію вартості путівки в ДОЗ;

— купує путівку в ДОЗ;

— подає заявку до відділення Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДОЗ за формою згідно з

додатком 1 до Порядку № 4.

Якщо Фонд підтверджує заявку страхувальника, то часткове фінансування в межах установлених норм може здійснюватися двома способами:

— шляхом перерахування коштів Фонду на оздоровлення дітей застрахованих осіб на поточний рахунок страхувальника;

— за рахунок нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Якщо нарахованої суми страхових внесків не вистачає для покриття витрат підприємства, на підставі заявки і довідки-розрахунку, підписаної керівником, головним бухгалтером та засвідченої печаткою, робочий орган відділення Фонду перераховує кошти страхувальнику.

При цій схемі

відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на страхувальника . Після закінчення кварталу звіт про використання коштів Фонду на оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах подається страхувальником за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Дані про кількість самостійно придбаних страхувальником путівок та суму часткового фінансування за рахунок коштів Фонду відображаються в рядку 11 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах» розділу IV форми Ф4-ФСС з ТВП.

У разі часткового фінансування шляхом перерахування коштів на поточний рахунок страхувальника отримана від Фонду сума відображається в рядку 9 «Отримано від Фонду з початку року» розділу III форми Ф4-ФСС з ТВП.

Слід зауважити, що при самостійній закупівлі путівки страхувальником отримана та видана путівка в ДОЗ також не відображається в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП та у Звіті щодо путівок за формою Ф14.

Наведемо умовний приклад, коли підприємство самостійно купує путівку.

Приклад 2.

Водій ТОВ «Дельта плюс» Кондратенко Д. М. у травні 2009 року подав до комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку для його восьмирічного сина до дитячого оздоровчого табору «Стріла», розташованого на узбережжі Азовського моря, на першу зміну. ДОЗ «Стріла» входить до переліку дитячих оздоровчих закладів, затвердженого правлінням відділення Фонду. Вартість путівки у ДОЗ «Стріла» на 21 день становить 1650 грн.

ТОВ «Дельта плюс» самостійно придбало путівку, при цьому подавши заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини Кондратенка Д. М. Згідно з постановою № 10 Фондом може бути сплачено суму в розмірі 525 грн. (25 грн.

х 21 дн.). Решта вартості путівки — 1125 грн. (1650 грн. - 525 грн.) — оплачується працівником шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства. Грошові кошти було перераховано Фондом на поточний рахунок страхувальника.

Бухгалтерський облік операцій з надання путівки до дитячого оздоровчого табору «Стріла» наведемо нижче.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Перераховано грошові кошти ДОЗ «Стріла» за путівку

377/ДОЗ

311

1650,00

2

Отримано путівку від ДОЗ «Стріла»

08

1650,00

3

Списано заборгованість на розрахунки з працівником

685/Б

377/ДОЗ

1125,00

4

Списано заборгованість на розрахунки з Фондом

652

377/Б

525,00

5

Унесено працівником-батьком до каси часткову оплату вартості путівки

301

685/Б

1125,00

6

Видано путівку працівнику

08

1650,00

7

Отримано грошові кошти від Фонду

311

652

525,00

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (525 грн.), відображається з ознакою доходу «41».

Звернемо увагу: незалежно від того, яким способом здійснюється часткове фінансування оздоровлення дітей (безпосереднім перерахуванням ДОЗ чи страхувальнику),

решту вартості путівки може бути оплачено і підприємством.

Розглянемо докладніше особливості оподаткування такої виплати працівнику.

Податок з доходів

. Частину вартості путівки на оздоровлення дітей працівників, оплачену підприємством, буде включено до складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника, який отримав путівку.

Для того щоб правильно утримати податок з доходів фізичних осіб із суми доходу у вигляді оплати підприємством частини вартості путівки в ДОЗ для дітей працівників, необхідно з’ясувати, чим є виплата, що розглядається, для цілей

Закону № 889: чи «заробітною платою», чи «додатковим благом». Чітких розмежувань між цими поняттями Закон № 889 не містить.

На нашу думку, оплату підприємством путівки на оздоровлення дітей працівників для обкладення податком з доходів фізичних осіб потрібно вважати заробітною платою, оскільки ця виплата:

— входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (

п.п. 2.3.4 Інструкції № 5);

— пов’язана з відносинами трудового найму (можливість надання путівки працівникам може бути передбачено колективним (трудовим) договором).

Таким чином, при визначенні бази оподаткування нарахований у вигляді частини вартості путівки дохід буде зменшено на суму утриманих внесків до соціальних фондів на підставі

п. 3.5 Закону № 889 . Крім того, як складова частина заробітної плати ця виплата враховується при визначенні граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги (п.п. 6.5.1 Закону № 889).

У зв’язку з тим, що часткова оплата вартості путівки на оздоровлення дітей працівників є доходом у негрошовій формі, для визначення об’єкта оподаткування слід застосувати

«натуральний» коефіцієнт. При ставці податку з доходів 15 % коефіцієнт становить 1,176471.

Внески до соціальних фондів.

Оплата частини вартості путівки на оздоровлення дітей працівників є об’єктом для нарахувань (утримань) внесків до соціальних фондів, оскільки, по-перше, вона включається до фонду оплати праці на підставі п.п. 2.3.4 Інструкції № 5, по-друге, як зазначалося вище, обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Базою оподаткування буде сума цієї виплати працівнику, помножена на «натуральний» коефіцієнт.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок підприємства, відображається у складі заробітної плати з ознакою доходу «01».

Як бачимо, з позиції оподаткування підприємству оплачувати частину вартості путівки в ДОЗ за рахунок власних коштів досить клопітно та невигідно. Тому якщо працівник є членом профспілки, то із заявою, що містить прохання оплатити путівку для його дитини в ДОЗ, краще звернутися до профспілкової організації. У цьому випадку жодних податкових наслідків не буде (далі розглянемо докладніше, чому).

 

Фінансування через профспілку

Цей спосіб фінансування застосовується при самостійній закупівлі профспілковою організацією путівок у ДОЗ, що входять до переліку, затвердженого правлінням відділення Фонду.

При цьому

профспілкова організація:

— збирає заяви від членів профспілки про надання путівки в ДОЗ;

— укладає договір з відділенням Фонду чи його робочими органами на часткове фінансування оздоровлення дітей;

— придбаває путівки на оздоровлення дітей у ДОЗ (їх власників);

— подає до відділення Фонду (його робочих органів) заявки на часткове фінансування оздоровлення дітей членів профспілки за формою згідно з

додатком 1 до Порядку № 4. Обов’язковою умовою є надання профспілкою калькуляції вартості путівки в ДОЗ.

На підставі укладеного між відділенням Фонду і профспілковою організацією договору та заявок на часткове фінансування оздоровлення дітей членів профспілки відділення Фонду (його робочі органи) перераховують на поточний рахунок профспілкової організації грошові кошти в межах норм, установлених

постановою № 10.

Часткове фінансування через профспілку здійснюється на підставі договору, укладеного з Фондом.

Відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на профспілкову організацію

.

Протягом п’яти днів

після закінчення кожної оздоровчої зміни та після закінчення останньої оздоровчої зміни профспілка подає до відділення Фонду (його робочих органів):

— звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому оздоровчому закладі (

додаток 3 до Порядку № 4) щодо кожного ДОЗ;

— зведений звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (

додаток 4 до Порядку № 4) у разі часткового фінансування профспілковою організацією двох та більше ДОЗ за рахунок коштів Фонду.

Отримання та видача путівок на оздоровлення дітей у ДОЗ оформляються профспілкою так само, як і на підприємстві.

Якщо решту вартості путівки оплачує працівник (уносить гроші до каси профспілкової організації), то, звичайно, оподатковуваний дохід відсутній. Якщо ж на підставі рішення засідання профспілкового комітету витрати на оплату решти вартості путівки профспілка бере на себе (повністю або частково), то і в такому разі підстав для обкладення цієї суми податком з доходів немає. Пояснимо чому.

Відповідно до

п.п. 4.3.24 Закону № 889 не включається до оподатковуваного доходу платника вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України такого платника чи його дітей віком до 18 років, наданих йому безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілковою організацією, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податків — члена цієї профспілкової організації.

Отже,

путівка, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду, а частково — за рахунок коштів профспілки, не обкладається податком з доходів.

Що стосується внесків до соціальних фондів, то при оплаті профспілкою частини вартості путівки в ДОЗ їх не буде, оскільки член профспілкової організації не є її працівником і відповідно така виплата не включається до фонду оплати праці.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ профспілкова організація відображає з ознакою доходу «41» і частину вартості путівки в ДОЗ, оплачену за рахунок коштів Фонду, і частину вартості путівки, оплачену за рахунок власних коштів.

Як бачимо, з позиції оподаткування використання цього способу фінансування є найвигіднішим.

Нижче у таблиці наведемо механізм отримання путівок у ДОЗ, а також особливості обліку та відображення у звітності таких путівок при кожному способі часткового фінансування Фондом оздоровлення дітей.

 

Механізм отримання путівок у ДОЗ та звітність за ці путівки

№ з/п

Способи часткового фінансування Фондом оздоровлення дітей у ДОЗ

Фінансування через ДОЗ

Фінансування через страхувальника

Фінансування через профспілку

1

2

3

4

1

Отримання заяв від працівників на надання їх дітям путівок у ДОЗ, на підставі яких визначається загальна потреба в путівках:

— заяви від працівників (будь-яких)

— заяви від членів профспілки

2

Прийняття комісією (уповноваженим) із соціального страхування рішення про виділення путівок у ДОЗ із зазначенням у протоколі джерела фінансування залишку вартості (один з батьків чи підприємство)

Прийняття профспілкою рішення про придбання путівок із зазначенням у протоколі джерела фінансування (Фонд, профспілка, член профспілки)

3

Укладення договору між ДОЗ та відділенням Фонду про часткове фінансування оздоровлення дітей (обов’язковий додаток до договору — калькуляція вартості путівки)

Попереднє інформування відділення Фонду про самостійну закупівлю путівок з обов’язковим наданням калькуляції вартості путівок

Укладення профспілкою договору з відділенням Фонду про часткове фінансування оздоровлення дітей

4

Подання страхувальником до відділення Фонду заявки на часткове фінансування Фондом за формою додатка 1 до Порядку № 4. Розрахунок суми, що фінансуватиметься Фондом, здійснюється з урахуванням граничних норм

Подання профспілкою заявки на часткове фінансування Фондом за формою додатка 1 до Порядку № 4. До заявки обов’язково додається калькуляція вартості путівки

5

Отримання від Фонду підтвердження:

 

— про часткове фінансування ДОЗ відділенням Фонду

— кошторису витрат на часткове фінансування путівок

6

Перерахування ДОЗ страхувальником:

Перерахування ДОЗ профспілкою повної суми оплати путівок (самостійна закупівля профспілкою)

решти вартості путівок (частини вартості путівок, що не відшкодовується Фондом)

повної вартості путівок (самостійна закупівля путівок страхувальником)

7

Отримання путівок безпосередньо в ДОЗ за накладною

8

Унесення працівником (членом профспілки) решти суми за путівку (якщо ці витрати покладено на працівника)

9

Оформлення путівок бухгалтерією (профспілкою) та видача працівникам для їх дітей

10

Отримання відшкодування з Фонду витрат страхувальника (профспілки):

 

— або в рахунок сплати страхових внесків, або шляхом перерахування грошових коштів Фондом на поточний рахунок страхувальника

— шляхом перерахування грошових коштів Фондом на поточний рахунок профспілки

11

Оплатити решту вартості путівки може:

Працівник або підприємство

Працівник, підприємство чи профспілка

Працівник чи профспілка

12

Звітність за використання коштів Фонду:

Спеціальних форм звітності для страхувальника не встановлено. У 5-денний строк після закінчення кожної оздоровчої зміни та після закінчення останньої оздоровчої зміни ДОЗ звітує перед відділенням Фонду за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 4

Спеціальних форм звітності не встановлено

У 5-денний строк після закінчення кожної оздоровчої зміни та після закінчення останньої оздоровчої зміни профспілка подає до Фонду:

— Звіт за формою додатка 3 до Порядку № 4 щодо кожного ДОЗ; — зведений Звіт за формою додатка 4 до Порядку № 4 у разі часткового фінансування профспілкою двох та більше ДОЗ за рахунок коштів Фонду

13

Відображення у звітності:

ф. Ф4-ФСС з ТВП

Не відображається

Кількість путівок та сума оплачуваної Фондом вартості путівок відображається в рядку 11 розділу IV ф. Ф4-ФСС з ТВП. У разі надходження від Фонду грошових коштів на поточний рахунок їх сума відображається в рядку 9 розділу III ф. Ф4-ФСС з ТВП

Не відображається

Журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів (ф. Ф13 ФСС з ТВП), Звіт щодо путівок (ф. Ф14, додаток до ф. Ф4-ФСС з ТВП)

Не відображається

Не відображається

Не відображається

Форма № 1ДФ

Ознака доходу, якщо решту вартості путівки оплачено: роботодавцем — «01»; Фондом — «41»; профспілкою — «41»

14

Документальне підтвердження понесених витрат за рахунок коштів Фонду:

Після повернення дитини з ДОЗ працівник (член профспілки) зобов’язаний подати до бухгалтерії заповнений зворотний талон путівки чи довідку про строк перебування дитини в ДОЗ, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою ДОЗ*

Крім того, у роботодавця мають бути інші підтверджуючі документи: накладні на путівки, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування, прибуткові касові ордери (для установи банку — квитанції) про часткову оплату за путівки, відомості про видачу путівок працівникам тощо

* Якщо дитина фактично пробула в ДОЗ меншу кількість днів, ніж було передбачено путівкою, то необхідно перерахувати заборгованість Фонду.

 

На завершення розгляду цієї теми хочемо побажати вам скористатися слушною можливістю оздоровити своїх дітей за рахунок коштів Фонду, а дітям — приємного та незабутнього відпочинку!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі