Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Установлення посадового окладу головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії

Редакція ОП
Оплата праці Травень, 2009/№ 10
Друк
Відповідь на запитання

Установлення посадового окладу головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії

 

Володимир ГОЛОВАНОВ, незалежний експерт

 

Як правильно встановити оклад головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії, що обслуговує кілька закладів охорони здоров’я: від посадового окладу керівника закладу з найвищою групою оплати праці (на підставі п.п. 2.2.1 Умов оплати праці, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519) чи від посадового окладу керівника закладу після його порівняння з посадовим окладом керівника структурного підрозділу? Як це питання визначається в Умовах оплати праці?

(Хмельницька обл., м. Старокостянтинів)

 

При визначенні умов оплати праці медичних працівників слід керуватись Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови).

Посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я визначаються за пп. 2.1 — 2.2 р. 2 Умов, тобто за тарифними розрядами, які залежать від групи з оплати праці (показники віднесення закладів та установ до груп з оплати праці керівних працівників наведено в додатку 2 до Умов).

У свою чергу, відповідно до абз. 2 п.п. 2.2.1 р. 2 Умов головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії посадовий оклад установлюється на 10 — 20 відсотків нижче від посадового окладу керівника закладу, установи з найвищою групою з оплати праці керівників закладів, установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, а керівнику групи обліку посадовий оклад визначається за 10-им тарифним розрядом.

На практиці виникає питання щодо правильності застосування цього підпункту при встановленні посадового окладу головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії. А саме коли серед керівників закладів охорони здоров’я, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, застосовується п. 1.6 р. 1 Умов, оскільки його застосування може збільшити посадовий оклад керівника закладу охорони здоров’я понад посадовий оклад керівника закладу охорони здоров’я з найвищою групою з оплати праці.

Щоб розібратись у розв’язанні цього питання, слід уважно проаналізувати п.п. 2.2.1 р. 2 Умов, яким визначено Схему тарифних розрядів посад керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що встановлюються за групами з оплати праці. Так, абз. 1 цього підпункту передбачено, що заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів та установ посадові оклади встановлюються на 5 — 15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника (визначеного з урахуванням норм п. 1.6 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці), а головному бухгалтеру — на 10 — 30 відсотків.

Як бачимо, п. 1.6 р. 1 Умов дійсно застосовується до будь-яких керівників закладів охорони здоров’я. Тобто проводиться порівняння посадових окладів керівника закладу охорони здоров’я та керівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації цього ж закладу, оскільки посадові оклади керівників не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів — лікарів.

Зазначене впливає й на оклад головного бухгалтера, який установлюється на 10 — 30 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника (визначеного з урахуванням норм п. 1.6 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці).

З цим усе зрозуміло, а ось як правильно встановити посадовий оклад головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії, що обслуговує кілька закладів охорони здоров’я: від посадового окладу керівника закладу з найвищою групою оплати праці чи від посадового окладу керівника закладу після його порівняння з посадовим окладом керівника структурного підрозділу (при застосуванні п. 1.6 р. 1 Умов)?

Дійсно, питання непросте, але воно вже врегульовано чинними Умовами. Так, якщо відповідно до абз. 2 п.п. 2.2.1 р. 2 Умов головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії посадовий оклад установлюється на 10 — 20 відсотків нижче від посадового окладу керівника закладу, установи з найвищою групою з оплати праці (тобто за максимально можливим посадовим окладом авт.) керівників закладів, установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, то в разі якщо до цього або до іншого керівника буде застосовано п. 1.6 р. 1 Умов і розмір його посадового окладу стане найвищим серед когорти керівників закладів охорони здоров’я, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, то головному бухгалтеру цієї бухгалтерії посадовий оклад встановлюватиметься від посадового окладу саме цього керівника.

Іншими словами, головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії можливо встановлювати посадовий оклад на 10 — 20 відсотків нижче від максимально можливого посадового окладу керівника з когорти керівників закладів охорони здоров’я, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, у разі застосування п. 1.6 р. 1 Умов, не дивлячись на посадові оклади інших керівників, що встановлені за групою з оплати праці.

Для більш детального та точного розуміння цього питання розглянемо умовний розрахунок заробітної плати головного бухгалтера централізованої бухгалтерії.

Умови для розрахунку такі

: централізована бухгалтерія обслуговує два заклади охорони здоров’я. При цьому першому закладу встановлено першу групу з оплати праці керівних працівників, а другому закладу — другу. Проте до керівника з вищою кваліфікаційною категорією другого закладу застосовано п. 1.6 р. 1 Умов (у цьому закладі працює лікар-хірург з вищою кваліфікаційною категорією, який є завідувачем стаціонарного відділення хірургії та в його підпорядкуванні перебувають 4 лікарі). У травні 2009 року керівником закладу головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії встановлено надбавку за високі досягнення в розмірі 50 відсотків від посадового окладу та премію у розмірі 25 відсотків. Оклад головного бухгалтера становить 90 відсотків від посадового окладу керівника.

Відповідно до

п.п. 2.2.1 р. 2 Умов керівнику першого закладу з першою групою з оплати праці керівних працівників посадовий оклад установлюється за 18-им тарифним розрядом, що з 1 січня 2009 року відповідає посадовому окладу в розмірі 1749 грн.*

* Розміри посадових окладів розраховано виходячи з 545 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. № 1117 та за тарифними коефіцієнтами 3-го етапу Єдиної тарифної сітки.

Відповідно до

п. 1.6 р. 1 Умов посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я, визначені за пп. 2.1 — 2.2 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, визначених за пп. 2.1 — 2.2 з урахуванням підвищення за оперативне втручання. Цей порядок встановлення посадових окладів не застосовується для керівників, які не мають кваліфікаційної категорії.

Тож при застосуванні цього

пункту проводимо таке порівняння. Відповідно до п.п. 2.2.1 р. 2 Умов керівнику другого закладу з другою групою з оплати праці керівних працівників посадовий оклад встановлюється за 17-им тарифним розрядом, що з 1 січня 2009 року відповідає посадовому окладу в розмірі 1635 грн.

Також відповідно до

п. 1 п.п. 2.4.1 р. 2 Умов керівникам закладів охорони здоров’я посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищується за наявності вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація та управління охороною здоров’я» або «організація та управління фармацією» на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду. Цей розмір становить:

545 грн. x 44,9 % = 244,71 грн.

Посадовий оклад керівника другого закладу охорони здоров’я з урахуванням підвищення дорівнює:

1635 грн. + 244,71 грн. = 1880 грн. (після заокруглення).

Далі розрахуємо посадовий оклад лікаря-хірурга цього закладу.

Відповідно до

п. 1 п.п. 2.2.5 р. 2 Умов лікарю-хірургу з вищою кваліфікаційною категорією встановлюється 14-й тарифний розряд, що з 1 квітня 2009 року відповідає посадовому окладу в розмірі 1319 грн.

Відповідно до

п. «б» п.п. 2.2.3 р. 2 Умов керівникам структурних підрозділів — лікарям посадові оклади встановлюються виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють), з урахуванням підвищення на 20 відсотків при кількості посад лікарів у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів).

Отже, посадовий оклад лікаря-хірурга, який є завідувачем стаціонарного відділення хірургії та в підпорядкуванні якого згідно зі штатним розписом перебувають 4 лікарі, підвищується на 20 відсотків:

1319 грн. + 20 % = 1583 грн. (сума посадового окладу з урахуванням підвищення за завідування відділенням після заокруглення).

Лікарю-хірургу, який здійснює оперативні втручання, передбачено підвищення посадового окладу. Відповідно до

п.п. 2.4.2 р. 2 Умов посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів, у тому числі керівників структурних підрозділів — лікарів цих спеціальностей, визначені згідно з пп. 2.1 — 2.2, підвищуються за здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) — до 15 відсотків посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю — до 25 відсотків, стаціонарі — до 40 відсотків.

Відповідно до

п.п. 2.4.7 р. 2 Умов, яким визначено порядок установлення підвищень посадових окладів, проводимо розрахунок підвищення за оперативні втручання лікарю-хірургу, який є завідувачем стаціонарного відділення хірургії:

1583 грн. + 40 % = 2216 грн. (сума посадового окладу з урахуванням підвищення за завідування відділенням та підвищення за здійснення оперативних втручань після заокруглення).

Як бачимо, посадовий оклад лікаря-хірурга (керівника структурного підрозділу) сумарно перевищує посадовий оклад керівника цього закладу: 2216 грн. проти 1880 грн.

При застосуванні

п. 1.6 р. 1 Умов керівнику закладу проставляють посадовий оклад (у графу 5 тарифікаційного списку працівників, див. додаток 1 до Умов) 2216 грн., тобто на рівні керівника структурного підрозділу, на який потім здійснюють підвищення та інші нарахування відповідно до чинних Умов.

Оскільки оклад головного бухгалтера централізованої бухгалтерії встановлюється на 10 відсотків нижче від посадового окладу керівника закладу, що становить 90 відсотків від посадового окладу керівника, то в грошовому вираження це відповідає:

2216 грн. х 0,9 = 1994 грн. (після заокруглення).

Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати (

п. 1.7 р. 1 Умов).

Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється керівником закладу за критеріями, що відображають результати професійної діяльності працівника. Такими критеріями можуть бути: успішне виконання працівником завдань і обов’язків, ініціативність у роботі тощо.

Отже, наказом керівника закладу у квітні 2009 року головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії в межах фонду заробітної плати та відповідно до

п. 4.4 р. 4 Умов установлено надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50 відсотків його посадового окладу.

Розраховуємо розмір такої надбавки:

1994 грн. x 50 % = 997 грн.

Преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати. Керівники закладів та установ за погодженням з профспілковими комітетами затверджують положення про преміювання працівників (

п. 5.11 Умов). Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу та граничними розмірами не обмежується.

Тож якщо наказом керівника закладу головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії встановлено премію в розмірі 25 % його посадового окладу, то її розмір становитиме:

1994 грн. x 25 % = 498,50 грн.

Таким чином, проводимо остаточний розрахунок заробітної плати головного бухгалтера централізованої бухгалтерії за травень 2009 року, підсумовуючи всі визначені складові:

1994 грн. (посадовий оклад) + 997 грн. (надбавка за високі досягнення у праці — 50 %) + 498,50 грн. (премія — 25 %) = 3489,50 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі