Теми статей
Обрати теми

Новини та події

Редакція ОП
Новини

АНТИКРИЗОВІ ЗМІНИ ДО «БЕЗРОБІТНОГО» ЗАКОНУ ВИЗНАНО НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ

Як відомо, з 13 січня 2009 року, з набуттям чинності антикризовим Законом України від 25.12.2008 р. № 799-VI, особи, звільнені за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП), утратили свій привілейований статус у частині отримання допомоги по безробіттю, тобто вони були прирівняні до осіб, які втратили роботу без поважної причини. Як і в осіб, котрі звільнилися за власним бажанням, право на виплату допомоги по безробіттю в них виникало починаючи з 91-го календарного дня після реєстрації у службі зайнятості.

28 квітня 2009 року Конституційний Суд України прийняв рішення № 9-рп/2009, яким

визнав неконституційними зміни, пов'язані зі звільненням за угодою сторін, унесені Законом України від 25.12.2008 р. № 799-VI до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Таким чином, починаючи з

28.04.2009 р., тобто з дати прийняття рішення КСУ, антикризові зміни не діють і звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) тепер знову є втратою роботи з не залежних від застрахованих осіб причин. Тому в ситуаціях, коли з останнього місця роботи працівника звільнено за угодою сторін, допомога по безробіттю виплачується починаючи з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи у службі зайнятості.

 

БЛАГОДІЙНІСТЬ І ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКІВ

Указом Президента України від 30.04.2009 р. № 287/2009 призупинено дію абзаців третього та четвертого пункту 2 постанови КМУ від 14.04.2009 р. № 368. Нагадаємо, що цією постановою КМУ дозволив бюджетним установам та закладам освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту і фізичного виховання спрямовувати благодійні (добровільні) внески та пожертвування від фізичних і юридичних осіб на виплату зарплати працівникам.

З моменту опублікування Указу бюджетні установи, як і раніше, не зможуть спрямовувати зазначені кошти на виплату зарплати працівникам (на момент підготовки номера Указ не опубліковано).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ГРАНИЧНІ НОРМИ ВИТРАТ НА ХАРЧУВАННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФСС ТВП

Постановою правління Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 10 затверджено граничні норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей — членів сімей застрахованих осіб у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду.

Зазначені норми (на одну людину на день) на 2009 рік затверджено в таких розмірах:

— у частині харчування дітей — до 30 грн.;

— у частині лікування та обслуговування дітей — до 3 грн.

 

УСТАНОВЛЕНО РОЗМІРИ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ІНВАЛІДАМ ЗАМІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ПУТІВКИ

Наказом Мінпраці від 13.03.2009 р. № 103 установлено на 2009 рік середню вартість путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки в розмірі:

— інвалідам війни I та II груп — 260 грн.;

— інвалідам війни III групи — 195 грн.

Окремим категоріям інвалідів (крім осіб, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни, інвалідів, зазначених у ст. 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III, та дітей-інвалідів) грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та за самостійне лікування має виплачуватися в сумі:

— інвалідам I та II груп — 195 грн.;

— інвалідам III групи — 130 грн.

 

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА НАВЧАННЯ МОЖЕ БУТИ КОМПЕНСОВАНО РОБОТОДАВЦЯМ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Фонд соцстрахування на випадок безробіття постановою «Про порядок здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків» від 29.01.2009 р. № 94 затвердив:

— Порядок фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи;

— Порядок фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку чи підвищення кваліфікації працівників, щодо яких існує загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією чи перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи.

Документи визначають умови, механізм фінансування за рахунок коштів Фонду частини витрат роботодавця на оплату праці (навчання) працівників, а також контроль за використанням коштів Фонду і гарантії зайнятості цих працівників.

Так, відповідно до затверджених Порядків фінансуванням частини витрат на оплату праці (витрат на навчання) працівників за рахунок коштів Фонду забезпечуються роботодавці, якщо тимчасовим припиненням діяльності/простоєм у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці або перепрофілювання підприємства охоплено понад:

— 50 % працівників — за середньооблікової чисельності штатних працівників до 100 осіб;

— 30 % працівників — за середньооблікової чисельності штатних працівників від 101 до 500 осіб;

— 20 % працівників — за середньооблікової чисельності штатних працівників понад 501 особу.

Фінансування витрат на оплату праці роботодавцю забезпечується строком

до шести місяців протягом поточного року за умови збереження за працівником, переведеним за його згодою на цей період на додатково створене робоче місце (місця), основного робочого місця.

Кошти для навчання працівників виділяються підприємству

на строк навчання не більше 12 місяців.

Дія цих Порядків не поширюється на бюджетні, комунальні та неприбуткові організації.

Постанова набрала чинності

28 березня 2009 року.

 

НЮАНСИ НАРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ ЗА ДОГОВОРАМИ ЦПХ

У листі від 10.03.2009 р. № ДЦ-03-1696/0/6-09 Державний центр зайнятості (ДЦЗ) роз'яснив, що страхові внески до Фонду на випадок безробіття на виплати за договорами цивільно-правового характеру, закритими актами виконаних робіт, наданих послуг до 13.01.2009 р., не нараховуються. А от за актами, датованими 13.01.2009 р. і пізніше, внески слід нараховувати незалежно від дати підписання договору та здійсненої за ним попередньої оплати.

Також ДЦЗ вказує, що при виконанні робіт (наданні послуг) за договорами цивільно-правового характеру фізичними особами — підприємцями страхові внески до Фонду не нараховуються в разі, якщо виконані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців (свідоцтві про сплату єдиного податку).

 

МІНПРАЦІ РЕКОМЕНДУЄ УКЛАДАТИ ДОГОВІР ІЗ ПРАЦІВНИКОМ, ЯКИЙ НАВЧАЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ

У листі від 12.03.2009 р. № 2691/0/14-09/06 Мінпраці надало роз'яснення про порядок відшкодування працівником вартості свого навчання (підвищення кваліфікації), проведеного за рахунок роботодавця. Для того щоб зобов'язати працівників, які пройшли професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації за рахунок коштів підприємства, відпрацювати після такого навчання протягом відповідного строку на підприємстві чи відшкодувати роботодавцю витрати на навчання в разі дострокового звільнення за власним бажанням, Мінпраці рекомендує укладати відповідний договір між роботодавцем та працівником. Інакше стягти з працівника витрати, пов'язані з навчанням, не вийде.

 

ЯКЩО СПЛАЧЕНІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ НЕ НАДІЙШЛИ З ВИНИ БАНКУ

У разі ненадходження страхових внесків на рахунок ФСС з ТВП з вини банку та за наявності у страхувальника платіжного доручення з позначкою банку про їх сплату, а також виписки банку, що підтверджують факт списання грошових коштів з банківського рахунка страхувальника, органи Фонду не мають законних підстав для накладення штрафних санкцій за неперерахування страхувальником внесків. При цьому, оскільки грошові кошти на рахунок Фонду не надійшли, вони не відображаються у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП як перераховані (лист ФСС з ТВП від 10.03.2009 р. № 03-28-423).

Із цього приводу свою думку висловив і ФСС від нещасних випадків на виробництві. Фонд вважає, що в разі ненадходження страхових внесків з вини банківських установ страхувальник не зобов'язаний їх повторно сплачувати. Зазначені страхові внески не є недоїмкою (пеня в цьому випадку не нараховується) і до дня фактичного надходження на рахунок Фонду відображаються у звітності страхувальника як страхові внески, строк сплати яких не настав (лист ФСС НВ від 26.02.2009 р. № 154-06-2).

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У листі від 24.03.2009 р. № 54/06/186-09 Мінпраці нагадало, що трудовий договір, укладений між працівником та фізичною особою — приватним підприємцем, має бути зареєстровано в державній службі зайнятості в тижневий строк з моменту фактичного допуску працівника до роботи. Це дає право фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності внести запис про прийняття на роботу до трудової книжки працівника відповідно до п. 2.20-1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58. У разі порушення цієї норми до підприємця може застосовуватися адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.).

 

КОЛИ ДОХОДИ ІНОЗЕМЦІВ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ ЗА «РЕЗИДЕНТСЬКИМИ» ПРАВИЛАМИ

ДПАУ в листі від 12.03.2009 р. № 2188/6/17-0716 звернула увагу роботодавців, які використовують працю іноземців та осіб без громадянства, на те, що такі працівники мають можливість набути статусу податкового резидента України. Для цього фізична особа — іноземець подає до податкового органу заяву. Після отримання від податкового органу Повідомлення роботодавця про самостійне визначення резидентського статусу фізичною особою — іноземцем (за формою додатка 2 до наказу ДПАУ від 05.10.2004 р. № 581) отримані нею доходи від будь-яких видів діяльності в Україні оподатковуватимуться в загальному порядку — за «резидентськими» правилами і ставками.

 

ІНФЛЯЦІЯ У КВІТНІ 2009 РОКУ

За даними Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2009 року склав 100,9 % порівняно з березнем 2009 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі