Допомога по вагітності та пологах

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2009/№ 18
Стаття

Допомога по вагітності та пологах

 

Одним із видів допомоги, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, є допомога по вагітності та пологах. У цій статті докладно зупинимося на порядку виплати такої допомоги працюючим жінкам, які звертаються за її призначенням до роботодавця.

 

Тетяна РУДА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки —

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 455

— Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є одним із видів соціальних відпусток

(ст. 17 Закону про відпустки).

Тривалість відпустки по вагітності та пологах залежить від обставин народження (усиновлення) дитини та визначається відповідно до

ст. 17 Закону про відпустки, ч. 1, 2 ст. 38 Закону № 2240, пп. 6.1 — 6.5 Інструкції № 455. Інформацію про це наведемо у таблиці.

 

№ з/п

Обставини народження (усиновлення) дитини

Умови надання листка непрацездатності

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

1

2

3

4

1

Вагітність і пологи на загальних підставах

Видається медичною установою за місцем спостереження з 30-го тижня вагітності

126 календарних днів (70 календарних днів до пологів та 56 — після пологів)

2

Передчасні пологи, народження декількох дітей, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді

Додатково до листка непрацездатності по вагітності та пологах, наданому на загальних підставах, видається листок непрацездатності на 14 календарних днів

140 календарних днів (70 календарних днів до пологів та 70 — після пологів)

3

Вагітність і пологи у жінок, які належать до I — IV* категорії осіб, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС

Видається медичною установою за місцем спостереження з 27-го тижня вагітності

180 календарних днів (90 календарних днів до пологів та 90 — після пологів)

4

Вагітна жінка не перебувала на обліку в лікаря в період вагітності до дня пологів

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи, з дня пологів на період післяпологової відпустки

Залежно від обставин пологів (див. пп. 1, 2, 3 цієї таблиці) 56, 70 або 90 календарних днів

5

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності, якщо жінка виписується з живою дитиною

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи

140 календарних днів

6

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності (у разі смерті дитини)

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи

70 календарних днів

* До IV категорії осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, належать особи, котрі постійно проживають або постійно працюють, або постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року проживали чи відпрацювали, або постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років. Жінки, які отримали посвідчення IV категорії за умови проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю та які постійно проживають на території, не віднесеній до зазначеної зони, не мають права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 180 календарних днів.

 

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

У разі коли

право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами виникає в період тимчасової непрацездатності застрахованої особи, листок непрацездатності закривається, і з дня настання такої відпустки видається листок непрацездатності по вагітності та пологах. При цьому кожен з листків непрацездатності підлягає оплаті в порядку, установленому Законом № 2240.

За звичайним листком непрацездатності перші п’ять календарних днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок підприємства, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності виплачується допомога за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Листок непрацездатності по вагітності та пологах оплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Приклад 1.

З 17.08.2009 р. по 28.08.2009 р. працівниця перебувала на лікарняному. З 31.08.2009 р. по 03.01.2010 р. згідно з листком непрацездатності по вагітності та пологах вона перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

У цьому випадку за звичайним листком непрацездатності дні 17 — 21 серпня 2009 року оплачуються за рахунок коштів підприємства, а дні 25 — 28 серпня 2009 року — за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За період з 31.08.2009 р. по 03.01.2010 р. працівниці виплачується допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Якщо відпустка по вагітності та пологах почалася в період:

— щорічної (основної чи додаткової) відпустки;

— відпустки без збереження заробітної плати;

— додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;

— творчої відпустки;

допомога по вагітності та пологах виплачується

з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Слід зауважити, що чинним законодавством не передбачено можливості одночасного перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та в будь-якій іншій з перелічених вище відпусток. Відповідно за той самий період працівниці не може бути виплачено відпускні та допомога по вагітності та пологах.

Таким чином, якщо під час перебування працівниці в одній з перелічених вище оплачуваних відпусток у неї виникло право на відпустку по вагітності та пологах, необхідно зробити перерахунок відпускних. Оплаті підлягає лише частина відпустки, що передує початку відпустки по вагітності та пологах.

У період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку листок непрацездатності по вагітності та пологах

видається в загальному порядку і допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від факту отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Зверніть увагу: жінка, в якої виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і яка продовжує працювати, не може одночасно отримувати заробітну плату і допомогу по вагітності та пологах. Таким чином, якщо жінка не скористалася правом на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та продовжує працювати й отримувати заробітну плату, допомога по вагітності та пологах виплачується тільки за час фактичного перебування в такій відпустці. Такі роз’яснення надало Мінпраці у своєму

листі від 18.07.2007 р. № 441/020/99-07.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах

є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

У разі якщо за призначенням допомоги по вагітності та пологах звертається жінка-

сумісниця, підставою для такого призначення є копія листка непрацездатності , засвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, і довідка про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, для призначення допомоги по вагітності та пологах додатково до зазначених документів надаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом. Форму довідки про середню заробітну плату наведено в додатку 2 до Порядку № 1266.

Рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування

не пізніше десяти днів з дня надання листка непрацездатності. Оформляється таке рішення протоколом.

Допомога надається відразу за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. На відміну від оплати звичайного листка непрацездатності, листок непрацездатності по вагітності та пологах оплачується

за рахунок коштів Фонду з першого дня. Виплата здійснюється в найближчий після дня призначення допомоги день, установлений для виплати заробітної плати.

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі їх правонаступником, а за його відсутності — виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника на підставі листка непрацездатності, відкритого до ліквідації (реорганізації).

 

РОЗРАХУНОК СУМИ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, надана на підставі листка непрацездатності, підлягає оплаті у вигляді допомоги по вагітності та пологах, що компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період такої відпустки.

Відповідно до

ч. 1 ст. 39 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100 % середньої заробітної плати, обчисленої згідно з Порядком № 1266, незалежно від страхового стажу.

Розмір допомоги по вагітності та пологах (Д) визначається за такою формулою:

Д = ЗПс х Др,

де ЗПс — середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід);

Др — кількість робочих днів (годин), що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з нормою робочого часу.

Незважаючи на те що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається на певну кількість календарних днів (у загальному випадку — 126 календарних днів), оплаті підлягають

лише робочі дні (години), що припадають на період, зазначений у листку непрацездатності. Виняток становлять особи, робочий час яких у зв’язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, та особи, які робочий час розподіляють на власний розсуд (робота вдома, страховий агент тощо). Їм допомога по вагітності та пологах виплачується за календарні дні.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах розраховується так само, як і для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, відповідно до

Порядку № 1266. Зауважимо, що середньогодинна заробітна плата застосовується в разі, якщо робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах. Згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див. лист від 16.08.2007 р. № 501/020/153-07) при підсумованому обліку робочого часу кількість робочих годин у розрахунковому періоді визначається виходячи з графіка роботи жінки. Допомога по вагітності та пологах у цьому випадку надається за робочі години відповідно до графіка змінності, що припадають на період відпустки по вагітності та пологах.

За місцем роботи

за сумісництвом середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

У разі якщо особа в розрахунковому періоді за сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за сумісництвом розраховується шляхом ділення нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин) за сумісництвом.

Відповідно до

п. 14 Порядку № 1266 середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може перевищувати максимального розміру заробітної плати (доходу) і оподатковуваного доходу, з яких сплачуються страхові внески, з розрахунку на один день (годину), що обчислюється шляхом ділення встановленого розміру граничної величини в останньому місяці розрахункового періоду на норму робочого часу цього місяця.

При розрахунку середньоденної (середньогодинної) заробітної плати

за сумісництвом необхідно враховувати, що сумарна заробітна плата, виходячи з якої визначається розмір допомоги по вагітності та пологах, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи і за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування.

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ У РАЗІ ЗМІНИ РЕЖИМУ РОБОТИ

Сьогодні на практиці на підприємствах досить часто відбувається зміна режиму роботи працівників, у зв’язку з чим закономірно виникає запитання щодо того, як слід розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах.

Приклад 2.

Працівниці підприємства надано листок непрацездатності по вагітності та пологах на період з 31.08.2009 р. по 03.01.2009 р. Розрахунковим періодом у цьому випадку є лютий — липень 2009 року. Працівниці встановлено оклад. Режим роботи в розрахунковому періоді — 8-годинний робочий день, 5-денний робочий тиждень.

Розмір окладу і кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих днів

Сума нарахованої зарплати, грн.

Лютий

20

1500

Березень

21

1500

Квітень

21

1500

Травень

18

1600

Червень

20

1600

Липень

23

1600

Разом

123

9300

 

З 1 вересня 2009 року працівники підприємства згідно зі

ст. 32 КЗпП переводяться на режим неповного робочого часу. За два місяці до цієї дати працівницю було попереджено про те, що вона переводиться на такий режим роботи, як половина встановленої для неї тривалості робочого часу. По суті це означає переведення її на півставки.

Зауважимо, що Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності раніше у своєму

листі від 05.02.2009 р. № 01-16-211 (див. «Оплата праці», 2009, № 4, с. 4) зазначав таке:

«Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок), не передбачено обчислення середньогодинної заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах у випадках, коли норма робочого часу в розрахунковому періоді та в періоді, за який виплачується допомога, різна.

Ураховуючи викладене та з метою запобігання нецільовому використанню коштів Фонду вважаємо за необхідне для обчислення середньої заробітної плати при надання допомоги у випадках установлення режиму неповного робочого дня користуватися пунктом 15 зазначеного Порядку, тобто застосовувати середньогодинну заробітну плату.»

Інакше кажучи, з цього роз’яснення випливало, що в наведеному нами вище прикладі необхідно розрахувати середньогодинну зарплату для визначення суми допомоги по вагітності та пологах.

Однак не так давно вийшов

лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13.07.2009 р. № 01-16-1447 (див. с. 8 цього номера газети), в якому, по-перше, Фонд відкликає зазначений вище лист, а по-друге, зазначає, що згідно з роз’ясненням Мінпраці від 11.06.2009 р. № 150/18/99-09 до внесення відповідних змін до Порядку № 1266 у період роботи підприємства в режимі неповного робочого дня для розрахунку страхових виплат необхідно застосовувати середньоденну заробітну плати.

Виходить, що розрахунок допомоги по вагітності та пологах у нашому прикладі потрібно здійснювати так:

1. Середньоденна заробітна плата становитиме:

9300 : 123 = 75,61 грн.

2. Сума допомоги по вагітності та пологах дорівнюватиме:

75,61 x 89 = 6729,29 грн.,

де 89 — кількість робочих днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці.

Приклад 3.

Працівниці підприємства надано листок непрацездатності по вагітності та пологах на період з 31.08.2009 р. по 03.01.2009 р. Розрахунковим періодом у цьому випадку є лютий — липень 2009 року. Працівниці встановлено оклад. Режим роботи в таких місяцях розрахункового періоду, як лютий, березень, квітень, травень, — 8-годинний робочий день, 5-денний робочий тиждень. У червні та липні працівницю за власним бажанням та за згодою адміністрації на підставі ст. 56 КЗпП було переведено на неповний режим робочого часу (на половину встановленої норми робочого часу, на півдня).

Розмір окладу і кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих днів

Сума нарахованої зарплати, грн.

Лютий

20

1500

Березень

21

1500

Квітень

21

1500

Травень

18

1600

Червень

20

800

Липень

23

800

Разом

123

7700

 

Ураховуючи останні роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (див.

лист від 13.07.2009 р. № 01-16-1447), розрахунок допомоги по вагітності та пологах у нашому прикладі потрібно провадити так:

1. Середньоденна заробітна плата становитиме:

7700 : 123 = 62,60 грн.

2. Сума допомоги по вагітності та пологах дорівнюватиме:

62,60 x 89 = 5571,40 грн.,

де 89 — кількість робочих днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці.

 

Відображення суми допомоги по вагітності та пологах у податковому та бухгалтерському обліку

У зв’язку з тим, що допомога по вагітності та пологах надається працівниці за рахунок коштів Фонду, ця виплата не включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівниці на підставі

п.п. 4.3.1 Закону № 889.

Для того щоб виплата включалася до бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування, вона має включатися до фонду оплати праці та обкладатися податком з доходів фізичних осіб. Крім того, до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду включаються оплата перших п’яти днів тимчасової працездатності за рахунок коштів роботодавця і допомога по тимчасовій непрацездатності (

ст. 19 Закону № 1058).

Як уже зазначалося, допомога по вагітності та пологах не підлягає оподаткуванню, крім того, ця виплата не включається до фонду оплати праці (

п. 3.2 Інструкції № 5). Цю виплату не зазначено також серед виплат, що включаються до бази для нарахування та утримання пенсійних внесків. Таким чином, допомога по вагітності та пологах не обкладається внесками до фондів соціального страхування.

Оскільки допомога по вагітності та пологах виплачується за рахунок Фонду, до валових витрат підприємства сума допомоги не включається.

У бухгалтерському обліку операції з нарахування і виплати працівниці допомоги по вагітності та пологах відображаються таким чином (приймемо умови прикладу 2).

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу по вагітності та пологах

652

663

6729,29

2

Виплачено допомогу по вагітності та пологах

663

301

6729,29

 

Відображення суми допомоги по вагітності та пологах у звітності

Допомогу по вагітності та пологах обов’язково слід відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. Сума цієї допомоги відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «22». Уся сума допомоги по вагітності та пологах відображається в тому кварталі, в якому її було нараховано, тобто не розбивається по місяцях, на які припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також сума допомоги по вагітності та пологах відображається у Звіті про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 3 Розділу IV «Витрати за рахунок страхових внесків». При цьому в колонці 3 проставляється кількість робочих днів, у колонці 4 — сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах. Згідно з роз’ясненнями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сума допомоги відображається однією сумою в тому місяці, в якому її було нараховано (див. лист від 04.06.2008 р. № 01-43-1201).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд