Теми статей
Обрати теми

Про контроль за правильністю видачі (продовження) листків непрацездатності

Редакція ОП
Оплата праці Квітень, 2010/№ 8
Друк
Лист від 19.03.2010 р. № 01-14-551

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

П

ро контроль за правильністю видачі (продовження) листків непрацездатності

Лист від 19.03.2010 р. № 01-14-551

 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності <…> в межах компетенції повідомляє:

1. Відповідно до частини 3 ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Комісія із соціального страхування підприємства

має право звертатися за необхідності до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства відповідно до абз. 4 п. 2.1 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25 (далі — Положення про комісію).

Згідно зі ст. 28 Закону № 2240 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

як страховик, має право здійснювати перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам.

Крім того, пунктом 8.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), передбачено, що контроль за виконанням цієї Інструкції закладами охорони здоров’я усіх відомств здійснюють у межах своєї компетенції Міністерство охорони здоров’я України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, профспілки та їх об’єднання.

Положенням про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженим наказом МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189 (далі — Положення), передбачено здійснення контролю за належним виконанням обов’язків з організації та контролю якості експертизи тимчасової непрацездатності (далі — ЕТН) спеціалістами, відповідальними за ЕТН, у закладах охорони здоров’я з боку відповідальної особи з ЕТН Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державної адміністрації та Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (далі — органи охорони здоров’я).

2. Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону № 2240 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією № 455.

Якщо за результатами перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності фахівцями Фонду або відповідальними за ЕТН органів охорони здоров’я

будуть зроблені висновки про порушення встановленого порядку видачі листків непрацездатності, то комісія із соціального страхування підприємства має право прийняти рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності) відповідно до абз. 2 п. 2.2 та п. 3.1.1 Положення про комісію.

Крім того, необхідно зазначити, що підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності також визначені статтею 36 Закону № 2240.

3. Питання порядку звернення підприємства до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності регулюється Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР та іншими актами законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону.

4. Відповідно до абз. 2 ст. 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-III перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 5 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 439, дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі оплачуються залежно від страхового стажу в розмірах:

60 відсотків середньої заробітної плати — особі, яка має страховий стаж до п’яти років;

80 відсотків середньої заробітної плати — особі, яка має страховий стаж від п’яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати — особі, яка має страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати — особам, віднесеним до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

5. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону № 2240 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах, організаціях.

Отже, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

не має права накладати штрафи па підприємство через оплату значної кількості листків непрацездатності.

6. Відповідно до пунктів 8.2 Інструкції № 455 та 3.4 Положення відповідальними за стан організації та якості ЕТН є керівники закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності.

Керівники закладів охорони здоров’я видають накази і надають розпорядження стосовно організації ЕТН у закладі охорони здоров’я та контролюють їх виконання.

Згідно зі ст. 28 Закону № 2240 фахівці Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мають право здійснювати перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам.

Крім того, Інструкцією № 455 передбачено, що контроль за правильністю видачі (продовження) листків непрацездатності здійснюють у межах своєї компетенції Міністерство охорони здоров’я України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, профспілки та їх об’єднання; Положенням передбачено здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при організації та проведенні ЕТН з боку відповідальних осіб з ЕТН органів охорони здоров’я.

 

Директор С. Санченко

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ФСС ТВП ПРО ПЕРЕВІРКИ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВИДАЧІ ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

У листі, що коментується, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС ТВП) розглянув питання, пов’язані з перевірками обґрунтованості та правомірності видачі листків тимчасової непрацездатності працівникам.

Так, зокрема, ФСС ТВП роз’яснив такі важливі моменти.

1. Як роботодавець може перевірити законність видачі листків непрацездатності, що надаються працівниками?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240) рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.

У свою чергу, порядок організації, обов’язки та права комісії із соціального страхування регламентуються Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління ФСС ТВП від 23.06.2008 р. № 25 (далі — Положення № 25).

Згідно з п. 2.2 Положення № 25

комісія із соціального страхування має право приймати рішення про відмову у призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати (повністю або частково), розглядати підставу та правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення і соціальних послуг.

Як зазначає ФСС ТВП у листі, що коментується,

за потреби перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства комісія із соцстраху має право звернутися до робочих органів ФСС ТВП (п. 2.1 Положення № 25).

Крім того

, у разі виникнення сумнівів у законності видачі листків непрацездатності члени комісії із соціального страхування можуть звернутися безпосередньо до медичних установ із проханням перевірити обґрунтованість видачі працівнику листка непрацездатності. ФСС ТВП нагадує, що відповідальність за стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності, документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, несе керівник установи охорони здоров’я незалежно від форми власності. Тому можна звернутися безпосередньо до головлікаря установи охорони здоров’я, якою було видано лікарняний листок.

На практиці найчастіше в разі потреби перевірки обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності комісія із соцстраху звертається до робочих органів ФСС ТВП.

2. Чи має право комісія із соцстраху підприємства відмовити в оплаті листків непрацездатності, якщо в неї виникли сумніви в законності їх видачі?

ФСС ТВП роз’яснив: якщо за результатами перевірки обґрунтованості та видачі або продовження листків непрацездатності фахівці ФСС ТВП чи особи, відповідальні за експертизу тимчасової непрацездатності, дійдуть висновку про порушення встановленого порядку видачі листків непрацездатності, то комісія має право прийняти рішення про відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Інакше кажучи,

висновки експертизи листків непрацездатності є для комісії із соціального страхування підприємства підставою для відмови в їх оплаті в разі виникнення сумнівів. Крім того, підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності також визначено ст. 36 Закону № 2240.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі