Щодо пільг з оподаткування доходів фізичних осіб, які утримують дитину (дітей)-інваліда (інвалідів)

Редакція ОП
Лист від 01.02.2010 р. № 955/

Державна податкова адміністрація України

Щ

одо пільг з оподаткування доходів фізичних осіб, які утримують дитину (дітей)-інваліда (інвалідів)

Лист від 01.02.2010 р. № 955/к/17-0714

 

Державна податкова адміністрація України розглянула звернення на урядову телефонну «гарячу лінію» щодо пільг з оподаткування доходів фізичних осіб, які утримують дитину (дітей)-інваліда (інвалідів), і повідомляє.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється прийнятим 22.05.2003 Верховною Радою України Законом України за № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон).

Закон передбачає надання пільги всім громадянам (незалежно від розміру одержаного доходу) — у вигляді невключення до об’єкта оподаткування окремих видів доходів (п. 4.3 ст. 4), надання податкового кредиту (ст. 5), а для малозабезпечених платників — ще й у вигляді податкової соціальної пільги (ст. 6), тобто зменшення перед оподаткуванням нарахованої на користь платника податку протягом звітного податкового місяця заробітної плати виключно за одним місцем її нарахування (виплати) на встановлену п. 6.1 ст. 6 Закону.

Визначення поняття «заробітної плати» наведено у пункті 1.3 «д» ст. 1 Закону, згідно з положеннями якого «заробітна плата» — це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (абзац третій п. 1.1 ст. 1 Закону).

Згідно з п.п. 6.1.2 «б» п. 6.1 ст. 6 Закону

платник податку, який утримує дитину-інваліда, має право на одержання 150 % податкової соціальної пільги у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (у 2010 році цей розмір дорівнює 651,75 грн. на місяць) та на додаткове одержання податкової соціальної пільги безпосередньо на себе у розмірі, визначеному у п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону (434,50 грн. на місяць).

При цьому відповідно до п.п. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону, як виключення, граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному із батьків у випадках та розмірах, передбачених, зокрема, п.п. 6.1.2 «б» п. 6.1 цієї статті Закону, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідно кількості дітей (в даному випадку дітей-інвалідів). Наприклад: для матері, яка утримує 2-х дітей-інвалідів віком до 18 років цей розмір становить 2440 грн. = 1220 грн. (розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу у 2010 році) х 2 (кількість дітей-інвалідів до 18 років). У тому місяці, коли

нарахований розмір заробітної плати буде перевищувати вказаний рівень, податкова соціальна пільга застосовуватися не буде.

Також повідомляємо, що відповідно до п.п. 6.4.2 п. 6.4 ст. 6 Закону податкова соціальна пільга, передбачена, зокрема, п.п. 6.1.2 «б» п. 6.1 цієї ж статті Закону, надається до кінця року, в якому дитина досягає вісімнадцяти років. Право на отримання такої податкової соціальної пільги втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі до будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, чи ні, а також, якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання починаючи з податкового місяця, на який припадає відповідна подія.

Якщо старшій дитині, яка є інвалідом, виповнилось 18 років у поточному році, то маєте право користатися пільгою, визначеною п.п. 6.1.2 «б» п. 6.1 ст. 6 Закону, на цю дитину до кінця поточного року, якщо ж повноліття дитини наступило у минулому році, то вказана пільга буде розповсюджуватися тільки на другу 16-річну дитину-інваліда. В такому випадку граничний розмір доходу на отримання податкової соціальної пільги одному із батьків, відповідно до п.п. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону, буде складати 1220 грн. на місяць.

Підпунктом 6.4.1 пункту 6.4 статті 6 Закону передбачено, що платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена п.п. 6.1.1 п. 6.1 цієї статті, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги та додає відповідні підтверджуючі документи за формою, визначеною центральним податковим органом.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися з податкового періоду (місяця), у якому одержано таку заяву та підтвердні документи, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2035 «Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги».

Відповідно до вказаної постанови, якщо платник податку, який утримує дитину-інваліда, вирішив скористатися підвищеним розміром податкової соціальної пільги, то він повинен, крім заяви про застосування пільги,

пред’явити працедавцю: копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей); пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років; медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у встановленому порядку, але не більш як до місяця досягнення дитиною-інвалідом 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда до 16-річного віку).

 

Заступник Голови ДПА України С. Лекарь

 

Коментар редакції

 

Право осіб, які утримують дітей-інвалідів, на податкову соціальну пільгу

 

У листі, що коментується, ДПАУ підтверджує право фізичної особи, яка утримує дитину-інваліда, на одержання 150 % податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, та зазначає, що у 2010 році розмір пільги дорівнює 651,75 грн. на місяць.

Нагадаємо, що право на таку пільгу надає п.п. 6.1.2 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі — Закон № 889).

Відомство у своєму листі звернуло увагу на деякі важливі моменти з приводу застосування цієї пільги. Про це детальніше.

1. Особа, яка утримує дитину-інваліда, має право на ПСП як на дитину (у розмірі 651,75 грн. на місяць), так і додатково на отримання ПСП безпосередньо на себе (у розмірі 434,50 грн. на місяць).

2. Для отримання ПСП важливо дотримуватися граничного розміру доходу, який дає право на її отримання. Ця сума визначається як добуток суми, визначеної в абз. 1 п.п. 6.5.1 Закону № 889 та відповідно кількості дітей (в даному випадку дітей-інвалідів). У 2010 році розмір заробітної плати, що дає право на ПСП, складає 1220 грн. Тобто, якщо особа утримує 2-х дітей-інвалідів віком до 18 років, цей розмір становить 2440 грн. (1220 грн. х 2). Якщо ж розмір заробітної плати за місяць перевищуватиме цей рівень, то ПСП застосовуватися не буде.

3. ПСП надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

4. Право на отримання такої ПСП втрачається в разі позбавлення особи батьківських прав або якщо вона відмовляється від дитини, тобто передає дитину на державне утримання, у тому числі до будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, незалежно від того, береться плата за таке утримання чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання починаючи з податкового місяця, на який припадає відповідна подія.

5. ПСП починає застосовуватися з податкового періоду (місяця), в якому одержано заяву про її застосування та підтвердні документи, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги» від 26.12.2003 р. № 2035. Особі, яка утримує дитину-інваліда та вирішила скористатися підвищеним розміром ПСП, слід надати працедавцю такі документи:

— заяву про застосування ПСП;

— копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей);

— пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;

— медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у встановленому порядку, але не більш як до місяця досягнення дитиною-інвалідом 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда до 16-річного віку).

Зазначимо, що ДПАУ вже висловлювала аналогічну позицію щодо застосування ПСП для осіб, які утримують дітей-інвалідів, у оглядовому листі від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717.

Наостанок варто також зауважити, що ПСП застосовується до нарахованого місячного доходу платника податку як заробітна плата лише за одним місцем його нарахування (виплати). При цьому платник податку подає працедавцю заяву про самостійне обрання місця застосування такої пільги.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі