Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем

Редакція ОП
Оплата праці Серпень, 2010/№ 15
Друк
Постанова від 14.07.2010 р. № 577

Кабінет Міністрів України

Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем

Постанова від 19.03.2008 р. № 223 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 577)

 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем.

 

Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 223

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 577)

Перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем

 

Професія (спеціальність)

Код професії (спеціальності)

1

2

Професії

 

Електрогазозварник

7212.1

Електрозварник ручного зварювання

7212.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241.1

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

7241.1

Електрослюсар підземних споруд та комунікацій електрозв'язку

7241.1

Електрослюсар підземний

7241.1

Кондитер

7412.2

Кухар

5122

Маляр

7141.2

Муляр

7122.2

Верстатник широкого профілю

8211.1

Фрезерувальник

8211.2

Столяр будівельний

7124.2

Слюсар з ремонту автомобілів

7231.2

Слюсар-ремонтник

7233.1

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233.2

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233.2

Токар

8211.2

Тракторист

8331.1

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331.2

Тракторист (лісозаготівельні роботи)

8331.2

Швачка

8263.2

Вишивальник

8263.2

Штукатур

7133.2

Спеціальності

 

Дошкільне виховання

7.010101; 8.010101

Початкове навчання

7.010102; 8.010102

Соціальна педагогіка

5.01010601; 7.010105; 8.010105

Дефектологія

7.010106; 8.010106

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

7.020102; 8.020102

Документознавство та інформаційна діяльність

7.020105; 8.020105

Бібліотечна справа

5.01020201

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

7.020208; 8.020208

Фінанси

7.050104; 8.050104

Облік і аудит

7.050106; 8.050106

Економіка підприємств

5.03050401; 7.050107; 8.050107

Бухгалтерський облік

5.03050901

Менеджмент організацій

7.050201; 8.050201

Туризм

7.050401; 8.050401

Екологія та охорона навколишнього середовища

7.070801; 8.070801

Автомобілі та автомобільне господарство

7.090258; 8.090258

Розробка родовищ корисних копалин

7.090301; 8.090301

Шахтне і підземне будівництво

5.05030104; 7.090303; 8.090303

Буріння

7.090306; 8.090306

Маркшейдерська справа

5.05030105; 7.090307; 8.090307

Швейні вироби

7.091801; 8.091801

Швейне виробництво

5.05160201

Механізація сільського господарства

7.091902; 8.091902

Лісоінженерна справа

7.092001; 8.092001

Промислове і цивільне будівництво

7.092101; 8.092101

Теплогазопостачання і вентиляція

7.092108; 8.092108

Агрохімія і ґрунтознавство

7.130101; 8.130101

Агрономія

7.130102; 8.130102

Плодоовочівництво і виноградарство

7.130103; 8.130103

Лісове господарство

5.09010301; 7.130401; 8.130401

Лікувальна справа

7.110101; 8.110101

Педіатрія

7.110104; 8.110104

Ветеринарна медицина

5.11010101; 7.130501; 8.130501

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 223 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 577)

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті за програмою «Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем» (далі — бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються на надання дотації роботодавцю у разі прийняття ним за направленням органів державної служби зайнятості на роботу молоді, якій надається перше робоче місце за однією з отриманих професій (спеціальностей), що включені до переліку професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем.

2. Мінпраці перераховує бюджетні кошти Державному центрові зайнятості на відкритий в Державному казначействі рахунок для обслуговування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на підставі поданого Центром обґрунтування потреби в бюджетних коштах за формою, затвердженою Мінпраці за погодженням з Мінфіном.

3. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

4. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Коментар редакції

 

Змінено перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем

 

Постановою КМУ від 14.07.2010 р. № 577 Перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем викладено у новій редакції (далі — Перелік). Слід зазначити, що цей Перелік значно розширився. До нового Переліку ввійшли деякі професії зі старого переліку, зокрема: електрогазозварник (7212.1), маляр (7141.2), муляр (7122.2), фрезерувальник (8211.2), слюсар-ремонтник (7233.1), токар (8211.2), тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (8331.2). Однак така професія, як інженер (2149.2), та спеціальності: металорізальні верстати та системи (7.090203), інструментальне виробництво (7.090204) та обробка металів за спецтехнологіями (7.090208) у новій редакції документа відсутні.

Зазначимо, що п. 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем, затвердженого постановою КМУ від 14.07.2010 р. № 577, передбачено: бюджетні кошти надаються роботодавцю лише

за однією з отриманих професій (спеціальностей), що включені до переліку професій та спеціальностей для забезпечення молоді першим робочим місцем.

Нагадаємо, що на сьогодні працевлаштування молоді на дотаційне місце передбачено Порядком та строками надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем, затвердженими наказом Мінпраці від 25.02.2008 р. № 82 (далі — Порядок № 82).

До речі, працевлаштована може бути молодь віком до 35 років за умови звернення до служби зайнятості

не пізніше 6 місяців після закінчення професійно-технічних і вищих навчальних закладів (не враховуючи періоду проходження строкової військової чи альтернативної (невійськової) служби), якщо такі люди на момент працевлаштування перебувають на обліку як безробітні (п. 1.4 Порядку № 82). Тривалість періоду перебування на обліку як безробітного не встановлено — важливий сам факт перебування на обліку.

Коротко зупинимося на порядку надання дотації на працевлаштування згідно з Порядком № 82.

1. Дотація надається роботодавцю, який використовує найману працю не менше 6 місяців та в якого протягом останніх 6 місяців відсутнє скорочення чисельності працівників за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується молодь (п.п. 2.2 Порядку № 82).

2. Дотація

надається роботодавцю в разі працевлаштування молоді строком на 2 роки та виплачується щомісяця протягом року.

3. Протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення центром зайнятості про надання дотації роботодавцем укладається договір про забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації (п. 3.5 Порядку № 82). Форма договору про забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації затверджена постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.04.2008 р. № 44.

Слід зазначити, що для отримання сум дотації роботодавець подає

щомісяця не пізніше 5 робочих днів після виплати зарплати Довідку згідно з додатком 2 до Порядку № 82. При цьому дотація надається роботодавцю не пізніше 30 календарних днів з дня отримання центром зайнятості зазначеної вище Довідки.

Постанова КМУ від 14.07.2010 р. № 577 набула чинності

17.07.2010 р.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі