Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Редакція ОП
Оплата праці Серпень, 2010/№ 15
Друк
Наказ від 10.06.2010 р. № 134

Міністерство праці та соціальної політики України

Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Наказ від 10.06.2010 р. № 134

 

Наказую:

1. Затвердити Типові штатні нормативи чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що додаються.

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з метою застосування в роботі.

<...>

Міністр В. Надрага

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.2010 р. № 134

Типові штатні нормативи чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі — Територіальний центр)

 

1. Апарат територіального центру

 

Найменування посади (професії)

Кількість штатних одиниць залежно від кількості працюючих у територіальному центрі та осіб, які обслуговуються підрозділами територіального центру

до 500 осіб

501 особа і більше

1

2

3

Директор територіального центру

1

1

Заступник директора

1

Головний бухгалтер

1

1

Бухгалтер

1

Касир

0,5

1

Економіст

1

1

Юрисконсульт

1

1

Завідувач господарства

0,5

1

Інженер з охорони праці

0,5

1

Оператор комп’ютерного набору

1

1

Інспектор з кадрів

0,5

1

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

1

1

Прибиральник службових приміщень

0,23 шт. одиниці на 100 м2 площі у разі одноразового щоденного прибирання, але не менше 0,5 шт. одиниці

Водій автотранспортних засобів

1 шт. одиниця на кожний автомобіль

Сторож

Кількість штатних одиниць визначається залежно від кількості об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до вимог щодо режиму і умов охорони. На один цілодобовий пост охорони встановлюється не більше 4,5 шт. одиниці

Сестра медична*

1 штатна одиниця

 

* Вводиться у разі, якщо в структурі територіального центру відсутні відділення соціально-побутової адаптації та відділення соціально-медичних послуг.

 

2. Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру

 

Найменування посади (професії)

Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома

до 160 осіб

від 161 до 320 осіб

321 особа і більше

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома

1

1

1

Заступник завідувача

1

1

Соціальний працівник

1

1

1 шт. одиниця і додатково 0,5 шт. одиниці на кожні наступні 80 осіб

Соціальні робітники

1 шт. одиниця для обслуговування 6 осіб у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, приватному або державному секторі без комунальних зручностей і 10 осіб у містах з комунальними зручностями.1 шт. одиниця для обслуговування 2 непрацездатних громадян з V групою рухової активності

Водій автотранспортних засобів (із розрахунку 1 шт. одиниця на 1 машину, 1 машина на 160 осіб, які обслуговуються)

1

1 — 2

2 шт. одиниці та додатково 1 шт. одиниця на кожні наступні 160 осіб

Прибиральник службових приміщень (в окремо розміщених приміщеннях)

0,23 шт. одиниці на 100 м2 площі у разі одноразового щоденного прибирання, але не менше 0,5 шт. одиниці

 

3. Відділення соціально-побутової адаптації (на 30 відвідань в день)

 

Найменування посади (професії)

Кількість штатних одиниць

Завідувач відділення

1

Соціальний працівник

0,5

Соціальний педагог (психолог)

1

Сестра медична

1

Інструктор з трудової адаптації

0,5

Прибиральник службових приміщень

0,23 шт. одиниці на 100 м2 площі у разі одноразового щоденного прибирання, але не менше 0,5 шт. одиниці

 

4. Відділення соціально-медичних послуг на 50 відвідань в день (або 25 ліжко-місць)

 

Найменування посади (професії)

Кількість штатних одиниць

Завідувач відділення (залежно від переважного контингенту громадян завідувачем відділення може бути лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-геріатр)

1

Сестра медична старша

1

Сестра медична з лікувальної фізкультури

1

Сестра медична з фізіотерапії

3

Сестра медична з масажу

1

Молодша медична сестра

1

Соціальний працівник

0,5

 

5. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання (на 30 ліжко-місць)

 

Найменування посади, професії

Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, які обслуговуються стаціонарним відділенням

Завідувач відділення

1

Лікар (лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-геріатр, лікар-психіатр залежно від переваги виду захворювання громадян, що обслуговуються)

0,5

Соціальний працівник

0,5

Сестра медична

1 та додатково — 0,5 посади на 15 ліжкових хворих

Сестра медична (за необхідності організації цілодобового посту на 30 ліжок при наявності ліжкових хворих, підопічних, яким надається хоспісна та паліативна допомога)

4,75

Сестра-господиня

0,5

Молодша медична сестра з догляду за хворими (на один цілодобовий пост на 30 ліжок)

4,5 та додатково — одна на 8 ліжкових хворих

Сестра медична з масажу

0,5 шт. одиниці на 25 ліжок

Молодша медична сестра (санітарка-ванниця)

1 шт. одиниця на 15 ліжок та додатково — 0,5 шт. одиниці на 5 ліжкових хворих

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

1

Кухар (кухонний робітник)

2,5

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

0,5

 

6. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

 

Найменування посади (професії)

Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, які потребують різних видів допомоги

від 500 осіб і більше

Завідувач відділення

1

Соціальний працівник

1

Соціальний робітник (комірник)

1

Перукар

1

Взуттьовик з ремонту взуття

1

Швачка

1

 

Примітка

. Інші найменування посад (професій) та їх кількість вводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням органу, що утворив територіальний центр.

 

Директор Департаменту у справах людей похилого віку та соціальних послуг С. Устименко

 

Коментар редакції

 

Мінпраці затвердило Типові штати працівників терцентру

 

Діяльність територіальних центрів з 20.01.2010 р. регулюється Типовим положенням про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженим постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1417(далі — Типове положення).

Відповідно до п. 13 Типового положення гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що його створив. Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінпраці. Отже, одним із таких нормативних документів є Типові штатні нормативи чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджені наказом Мінпраці від 10.06.2010 р. № 134 (далі — Типові штатні нормативи).

Нагадаємо, що територіальні центри можуть надавати соціальні послуги як на безоплатній, так і на платній основі. Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затверджено постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1417. Перелік платних соціальних послуг затверджено постановою КМУ від 14.01.2004 р. № 12, у редакції від 16.05.2007 р. № 745.

Зверніть увагу: штатний розпис, який необхідно розробити територіальним центрам, доцільно затвердити окремо для працівників, які надають платні соціальні послуги, та які надають послуги на безоплатній основі . Слід урахувати, що в затверджених Типових штатних нормативах зазначена загальна кількість громадян, які обслуговуються територіальними центрами, у тому числі на платній основі, та передбачена для них загальна кількість штатних працівників територіальних центрів. При розробці окремих штатних розписів це необхідно врахувати. Так, наприклад, виходячи з того, що згідно з Типовими штатними нормативами один соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома у сільській (приміській) місцевості обслуговує 6 осіб, він, наприклад, може обслуговувати 5 осіб безоплатно та одну особу на платній основі.

Необхідність складання окремих штатних розписів випливає з використання різних джерел виплати заробітної плати цих працівників: для платних послуг — спеціальний фонд, для безоплатних послуг — загальний фонд. Для цих фондів складаються окремі плани асигнувань та кошториси. Зверніть увагу, що витрачання коштів загального фонду кошторису на заробітну плату працівників за час надання ними платних послуг розглядаються як незаконні видатки бюджетної установи.

Працівник, який обслуговує осіб на платній та безоплатній основі, має відпрацьовувати повністю як той час, за який він отримує заробітну плату за рахунок коштів загального фонду, так і той час, за який він отримує заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду кошторису. Облік робочого часу працівників, які отримують зарплату за рахунок коштів спеціального фонду кошторису, ведеться аналогічно обліку робочого часу працівників, які отримують зарплату за рахунок коштів загального фонду кошторису. Порядок оформлення документів на оплату праці таких працівників також не відрізняється, змінюється лише джерело оплати — спеціальний або загальний фонд.

Наказ, що коментується, набув чинності з 10.06.2010 р.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі