Теми статей
Обрати теми

Щодо сплати страхових внесків у зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Редакція ОП
Оплата праці Серпень, 2010/№ 15
Друк
Роз'яснення

Пенсійний фонд України

Щодо сплати страхових внесків у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Роз’яснення від 21.07.2010 р.

 

У зв’язку з набранням чинності з 17.07.2010 року (опубліковано в газеті «Голос України» від 17.07.2010 за № 131) Законом України «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до зазначеного Закону фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах,

зобов’язані сплачувати страхові внески у розмірі, який визначається ними самостійно. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески.

Ураховуючи розмір мінімальної заробітної плати у 2010 році мінімальний страховий внесок для зазначених осіб становить у:

липні — вересні —

294,82 грн.;

жовтні — листопаді —

301,12 грн.;

грудні —

306,10 грн.

Оскільки на сьогодні максимальна величина, з якої справляються страхові внески,

становить 13320 грн., щомісячна сума самостійно визначеного страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку не може перевищувати 4422,24 грн.

Сплата страхових внесків здійснюється у строки, визначені частиною шостою статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме щоквартально,

протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а саме:

за липень — вересень 2010 року — до 20 жовтня 2010 року;

за жовтень — грудень 2010 року — до 20 січня 2011 року.

Ураховуючи те, що згідно із законодавством мінімальний розмір страхового внеску встановлено на календарний місяць, а також те, що страховий стаж особам для призначення пенсії обчислюється в місяцях,

сплата страхових внесків за липень 2010 року здійснюється у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Платникам, які не сплатять суми страхових внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску у терміни до 20 жовтня 2010 року та 20 січня 2011 року, надсилається розрахунок сум, які підлягають сплаті за квартал з урахуванням частини сум єдиного або фіксованого податків разом з вимогою про їх сплату для узгодження.

Суми несплачених страхових внесків стягуються у порядку, встановленому статтею 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

За підсумками року зазначені особи подають до органів Пенсійного фонду за місцем взяття на облік звіт (до 1 квітня наступного за звітним роком), за формою згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 № 26-1.

З метою зменшення фінансового навантаження на платника при сплаті страхових внесків раз на квартал пропонуємо провести роз’яснювальну роботу з платниками щодо можливості сплати ними коштів помісячно.

Сплата внесків платниками здійснюється на рахунки органів Пенсійного фонду, відкриті в установах ВАТ «Державний ощадний банк України», на які зараховується частина єдиного та фіксованого податків, за місцем взяття на облік цих осіб як страхувальників. Реквізити рахунків і порядок сплати просимо терміново довести до зазначених осіб.

 

Коментар редакції

 

Сплата пенсійних внесків фізичними особами — платниками фіксованого та єдиного податків

 

Закон, що коментується, встановлює обов’язкову сплату страхових внесків до Пенсійного фонду фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності, які сплачують фіксований та єдиний податки. Відтепер ці особи зобов’язані сплачувати суму страхового внеску не менше мінімального розміру страхового внеску як за себе, так і за членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності. Максимальний внесок також обмежується і не може бути більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

Сума страхового внеску розраховується з урахуванням зарахованої до Пенсійного фонду частини сплаченого підприємцем фіксованого (10 %) або єдиного податку (42 %).

Слід нагадати, що баталії щодо правомірності обов’язкової доплати пенсійних внесків до мінімального рівня почалися ще у 2009 році, коли постановою КМУ від 14.04.2009 р. № 366 (далі — постанова № 366) (див. «ОП», 2009, № 9, с. 5) було встановлено, що з 1 травня 2009 року фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні такими суб'єктами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах, сплачують страхові внески в порядку, визначеному Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058). Але з часом дію постанови № 366 спочатку було зупинено Указом Президента України від 02.11.2009 р. № 890/2009, а потім і зовсім постанова № 366 втратила чинність згідно з постановою КМУ від 24.03.2010 р. № 278.

А тепер визначимо, які ж суми доплати до Пенсійного фонду необхідно буде зробити платникам фіксованого та єдиного податків. У III кварталі 2010 року заробітна плата складає 888 грн. Мінімальний страховий внесок для підприємця при сплаті внеску за себе складає

294,82 грн. (888 грн. х х 33,2 %). При цьому сума доплати до Пенсійного фонду в розрахунку за місяць становитиме:

— для платників фіксованого податку виходячи з максимальної ставки фіксованого податку для підприємців у розмірі 100 грн. —

284,82 грн. (294,82 грн. - 100 х 10 %);

— для платників єдиного податку виходячи з максимальної ставки єдиного податку для підприємців у розмірі 200 грн. —

210,82 грн. (294,82 грн. - 200 х 42 %).

Пенсійний фонд оперативно зреагував на прийняття Закону, що коментується, і надав свої роз’яснення з цього приводу. Так, при визначенні розміру доплати за липень 2010 року Пенсійний фонд вирішив не брати до уваги той факт, що Закон набув чинності не з початку місяця, а

з 17.07.2010 р. Тому при визначенні розміру мінімального страхового внеску за липень його слід розраховувати як за повний місяць (294,82 грн.) за мінусом перерахованої до Пенсійного фонду частини єдиного (фіксованого) податку. При цьому свою позицію аргументує тим, що мінімальний розмір страхового внеску встановлено на календарний місяць і страховий стаж особам для призначення пенсії обчислюється в місяцях. Тому сплачувати страховий внесок за липень 2010 року слід у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Але, на наш погляд, підприємцям можна було б здійснити доплату до рівня мінімального розміру страхового внеску саме з дати набуття чинності Законом, тобто пропорційно календарним дням, які залишилися до кінця липня. Однак наголошуємо, що в такому разі цей місяць не зараховується повністю до страхового пенсійного стажу.

Законом, що коментується, не встановлено терміну для перерахування сум доплати. Тому її слід здійснити в термін, визначений ч. 6 ст. 20 Закону № 1058, тобто

щоквартально протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Таким чином, за липень — вересень 2010 року підприємцям необхідно сплатити ці суми не пізніше 20.10.2010 р. Такої самої думки дотримується й Пенсійний фонд.

Він зазначив: сплачувати внески необхідно на рахунки органів Пенсійного фонду, відкриті в установах ВАТ «Державний ощадний банк України», на які зараховується частина єдиного та фіксованого податків, за місцем узяття на облік підприємців. Тобто відкриття нових або додаткових рахунків, як це було передбачено у 2009 році, не передбачається.

Не забув Пенсійний фонд нагадати підприємцям і про їх відповідальність за несвоєчасну сплату сум страхових внесків (у термін не пізніше 20.10.2010 р., 20.01.2011 р. і т. д.). Нагадаємо, що платник зобов'язаний сплатити суми недоїмки та суми фінансових санкцій

протягом десяти робочих днів з дня отримання вимоги про сплату недоїмки (ч. 3 ст. 106 Закону № 1058). До речі, якщо підприємець незгоден з розрахунком суми недоїмки, її необхідно узгодити з органами Пенсійного фонду, а якщо вимогу не буде погоджено, він має право на його оскарження в судовому порядку. Порядок стягнення сум недоїмки і розмір фінансових санкцій за несвоєчасну сплату внесків визначено ст. 106 Закону № 1058.

Стосовно звітності, то тут слід зазначити, що ніяких додаткових форм законодавчо не введено. Нагадаємо: згідно з п.п. 2.2 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 05.11.2009 р. № 26-1, підприємці подають до органів Пенсійного фонду

звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом. Уперше подати звіт за 2010 рік за формою додатка 5 до Порядку № 26-1 підприємці повинні до 1 квітня 2011 року.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі