Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Редакція ОП
Оплата праці Лютий, 2010/№ 3
Друк
Лист від 29.12.2009 р. № 01-16-2801

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

П

ро зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Лист від 29.12.2009 р. № 01-16-2801

 

Доводимо до відома, що постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1332 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266» (далі — Постанова № 1332), яка опублікована 15 грудня поточного року в газеті «Урядовий кур’єр» № 233, внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок).

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Враховуючи зазначене, Постанова № 1332 набрала чинності з 15 грудня поточного року (лист Міністерства праці та соціальної політики від 18.12.2009 р. № 14705/0/14-09/18).

Таким чином,

для страхових випадків, які настали до 15 грудня 2009 року, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, необхідно здійснювати без урахування змін, внесених Постановою № 1332.

Звертаємо увагу

на окремі особливості обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

1. Змінами, внесеними до пункту 6 Порядку, встановлено, що у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувались страхові внески

менше ніж календарний місяць , середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах має обчислюватися з нарахованої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, але не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності (за даними Держкомстату), що склалася у відповідному регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, та не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Для своєчасного і правильного призначення допомоги по вагітності та пологах просимо розміщувати на офіційних сайтах відділень Фонду відповідну інформацію про розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності. Зазначена інформація розміщується на офіційному веб-сайті Державного комітету статистики України

www.ukrstat.gov.ua.

2. У разі коли розмір заробітної плати підвищується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у зв’язку з чим заробітна плата перераховується за попередні періоди (абз. 2 п. 7 Порядку), сума донарахованої заробітної плати включається в базу нарахування страхових внесків до Фонду в місяці,

у якому здійснено донарахування, і на такі виплати слід нараховувати та з них утримувати страхові внески до Фонду в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що діє у момент їх нарахування.

Водночас

донарахування заробітної плати за попередні періоди не впливатиме на розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачена за попередній період, оскільки при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги включається лише сума оплати праці, з якої у розрахунковому періоді сплачені страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3. Суттєво змінюється механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах. Згідно пункту 14 Порядку середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період. Відповідно

за календарні, а не робочі дні буде розраховуватися і сума допомоги по вагітності та пологах (пункт 20 Порядку). При цьому у звітності по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 3 таблиці IV по страхових випадках, які настали після 15 грудня 2009 р., також треба зазначати календарні дні.

4. Постановою № 1332 пункт 15 Порядку викладено в редакції, якою встановлено, що у випадках, коли в окремих місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, для працівників

встановлюється неповний робочий день, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата.

5. Нагадуємо, що згідно абз. 5 п. 14 Порядку для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну суму заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, яка в розрахунку на місяць складає 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в останньому місяці розрахункового періоду (у грудні — 11160 грн.,

у січні — 13035 грн.), розділену на 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів).

<...>

 

Директор С. Санченко

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

МІНПРАЦІ ТА ФСС ТВП ПРО ЗМІНИ В ПОРЯДКУ РОЗРАХУНКУ ЛІКАРНЯНИХ І ДЕКРЕТНИХ

 

У листах, що коментуються (див. с. 15, 16), Мінпраці і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) надали перші офіційні роз’яснення про застосування нових норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Нагадаємо, що згідно з постановою КМУ від 08.12.2009 р. № 1332 до Порядку № 1266 було внесено істотні зміни. Про такі зміни ми писали раніше (див. «Оплата праці», 2010, № 1, статті «Лікарняні та декретні: розраховуємо по-новому», с. 23 — 26, і «Довідка для допомоги по безробіттю: заповнюємо з урахуванням змін», с. 27 — 29).

У листах, що коментуються, Мінпраці та Фонд звернули увагу на ряд моментів, у тому числі на особливості визначення середнього заробітку для розрахунку лікарняних і декретних:

1. Дата набрання змінами чинності.

Мінпраці та Фонд підтвердили, що зміни до Порядку № 1266 необхідно враховувати і застосовувати для страхових випадків, що настали з 15 грудня 2009 року і пізніше. Якщо ж тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності та пологах, реєстрація в центрі зайнятості як безробітного тощо настали до 15 грудня 2009 року, для визначення страхових виплат використовують колишні правила.

2. Розрахунок допомоги по вагітності та пологах здійснюється виходячи з календарних, а не робочих днів

(лист Фонду).

Зміни, унесені до пп. 14 і 20 Порядку № 1266, істотно змінили порядок розрахунку допомоги по вагітності та пологах:

— середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески,

на кількість календарних днів за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком). Це означає, що для розрахунку допомоги по вагітності та пологах розраховується середньоденна зарплата за один календарний день;

— сума допомоги по вагітності та пологах розраховується шляхом множення суми середньоденної зарплати

на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Фонд звертає увагу, що календарні дні також необхідно вказувати і у звітності по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 3 таблиці IV щодо страхових випадків, які настали з 15 грудня 2009 року.

3.

Якщо на цьому підприємстві перед декретною відпусткою не відпрацьовано повний календарний місяць, застосовуються обмеження за сумою (з урахуванням верхньої та нижньої меж) (лист Фонду).

Зміни до абз. 2 п. 6 Порядку № 1266 унесено для випадку, коли працівниця іде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, не відпрацювавши на цьому підприємстві, в установі повний календарний місяць. Тоді для розрахунку допомоги по вагітності та пологах нарахована за фактично відпрацьований час заробітна плата, з якої сплачуються страхові внески, обмежується:

— верхньою межею (максимальною величиною) — розміром

середньої зарплати за всіма видами економічної діяльності в області (АР Крим, м. Київ та Севастополь) за місяць, що передує місяцю настання страхового випадку;

— нижньою межею (мінімальною величиною) — розміром

мінімальної заробітної плати, що діє в місяці настання страхового випадку.

Фонд зазначає, що для своєчасного та правильного обчислення допомоги по вагітності та пологах (декретних) відділення Фонду на своїх офіційних сайтах розміщуватимуть відповідну інформацію про розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у своєму регіоні. Крім того, таку інформацію можна отримати з офіційного веб-сайта Держкомстату України

www.ukrstat.gov.ua.

4. Вплив донарахувань при підвищенні зарплати за рішенням КМУ

(лист Фонду).

Згідно з новою редакцією абз. 2 п. 7 Порядку № 1266, коли зарплата (грошове забезпечення) підвищується відповідно до рішення КМУ, у зв’язку з чим зарплата (грошове забезпечення) перераховується за попередні періоди, обчислення заробітної плати (грошового забезпечення) для розрахунку розміру допомоги по безробіттю і виплат за загальнодержавним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, здійснюється з урахуванням суми донарахованої зарплати (грошового забезпечення) окремо за кожен місяць, за який здійснено перерахунок.

При цьому Фонд зазначає, що

донарахування заробітної плати за попередній період не впливають на розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплаченої за попередній період, оскільки до розрахунку такої допомоги включалися тільки виплати, з яких у розрахунковому періоді сплачено страхові внески до Фонду.

Суму донарахувань, зокрема внаслідок перерахунку за попередні періоди (абз. 2 п. 7 Порядку № 1266), буде включено до фонду оплати праці та до бази нарахування страхових внесків до Фонду в місяці донарахування. У цьому самому місяці на такі суми буде здійснено і нарахування, і утримання страхових внесків до Фонду в межах максимальної величини заробітної плати (доходу), що діє в момент їх нарахування.

5. Установлення режиму неповного робочого дня

(лист Фонду).

Для розрахунку суми

лікарняних (допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця) у разі, коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня зарплата, або в періоді, за який виплачується допомога, установлюється неповний робочий день, застосовується середньогодинна заробітна плата (п. 15 Порядку № 1266).

6. Правила розрахунку максимальної величини, з якої сплачуються страхові внески, з розрахунку на один день, для визначення декретних

(лист Фонду).

Як відомо, фактичний розмір середньоденної зарплати необхідно порівняти (для цілей неперевищення) з максимальною величиною, з якої сплачуються внески, з розрахунку на один день.

Для оплати допомоги по вагітності та пологах змінено правила розрахунку максимальної величини, з якої сплачуються страхові внески, з розрахунку на один день: середньоденна зарплата не може перевищувати максимальної величини, з якої сплачуються страхові внески, що діє в останньому місяці розрахункового періоду, діленої на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

При цьому Фонд зауважив, що розміри максимальної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, становлять:

— у грудні 2009 року — 11160 грн.;

— у січні 2010 року — 13035 грн.

Це означає, що Фонд використовує у січні 2010 року розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу, установлений Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI, — 869 грн.

7. Облік відпускних при розрахунку допомоги по вагітності та пологах

(лист Мінпраці).

Мінпраці наголошує на такому: оскільки із суми відпускних справляються внески на соціальне страхування, то

суми оплати відпусток мають ураховуватися при розрахунку середньої зарплати для оплати декретного лікарняного. Суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі