Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новини та події

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2010/№ 1
Друк
Новини

ВІДСТРОЧЕНО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ТРЬОХ ЗАКОНІВ

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

23 грудня 2009 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції» № 1787-VI. Закон

переносить з 1 січня 2010 року на 1 квітня 2010 року набуття чинності антикорупційним пакетом законів: «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009 р. № 1506-VI, «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» від 11.06.2009 р. № 1507-VI і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 11.06.2009 р. № 1508-VI.

Нагадаємо, що антикорупційні закони приводять боротьбу з корупцією у відповідність до міжнародних стандартів. Законами розширено перелік суб'єктів корупції, установлено антикорупційні обмеження на держслужбі. Передбачено запровадження перевірок при вступі на держслужбу, обмежень на отримання подарунків, пов'язаних зі службою. Держслужбовці та їх близькі родичі будуть зобов'язані декларувати своє майно. Планується також запровадження антикорупційної експертизи.

Крім того, новими законами передбачено відповідальність за корупційну провину, не передбачену законодавством раніше. Зокрема, запроваджується кримінальна відповідальність за зловживання впливом, розголошування комерційної таємниці, комерційний підкуп. Відповідальність також поширюватиметься на осіб, які виконують делеговані їм державою публічні функції влади, — аудиторів, експертів, арбітражних керівників, а також на посадових осіб міжнародних організацій та інших країн.

Антикорупційний пакет розмежовує кримінальну та адміністративну відповідальність за корупцію. Відповідальність за корупцію покладено також і на юридичних осіб.

 

Виплати в бюджетній сфері У 2010 РОЦІ

Зважаючи на те, що головний кошторис країни — Закон про Держбюджет на 2010 рік не прийнято, Кабмін у постанові від 29.12.2009 р. № 1414 (далі — постанова № 1414) прописав деякі норми, які регулюють окремі виплати в бюджетній сфері до набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Так, зокрема, п.п. 4 п. 4 постанови № 1414 встановлено: до прийняття Закону про Держбюджет на 2010 рік розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ установлюються

виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, що діяв у грудні 2009 року. У грудні 2009 року встановлення посадових окладів зазначеної категорії працівників здійснювалося на підставі постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 і ст. 55 Закону України про Держбюджет на 2009 рік. Нагадаємо, що ст. 55 Закону України про Держбюджет на 2009 рік посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1-го тарифного розряду встановлено на рівні 545 грн. на місяць.

Таким чином, виходячи з цього розміру має бути встановлено посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетних установ, що визначаються на основі Єдиної тарифної сітки.

До прийняття Закону про Держбюджет на 2010 рік порядок установлення посадових окладів залишився тим самим:

— для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки) менші розміру мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах має бути встановлено на рівні мінімальної заробітної плати;

— для інших працівників посадові оклади не змінюються, тобто залишаються на рівні, розрахованому виходячи з 545 грн.

Як і раніше, заробітна плата повинна індексуватися протягом 2010 року на суми індексації відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII.

Щодо стипендій для учнів і студентів навчальних закладів п.п. 5 п. 4 постанови № 1414 визначено, що розміри стипендій до прийняття Закону про Держбюджет на 2010 рік також залишаться без змін, тобто на рівні, діючому у грудні 2009 року.

 

ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА У 2010 РОЦІ

ДПАУ в листі від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217 звернула увагу, зокрема, на питання застосування податкової соціальної пільги у 2010 році.

Так, ДПАУ зазначила, що прожитковий мінімум для працездатних осіб і розмір мінімальної заробітної плати згідно із Законом України від 20.10.2009 р. № 1646-VI з 1 січня 2010 року встановлено на рівні

869 грн.

Розмір місячної заробітної плати, що надаватиме кожному платнику податків право на застосування податкової соціальної пільги, становитиме у 2010 році

1220 грн. (869 грн. x 1,4).

У 2010 році розмір податкової соціальної пільги, передбаченої:

— п.п. 6.1.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-VI (звичайної), становитиме

434 грн. 50 коп . (869 грн. x 50 %);

— п.п. 6.1.2 Закону № 889 (підвищеної), становитиме

651 грн. 75 коп. (434 грн. 50 коп. x 150 %);

— п.п. 6.1.3 Закону № 889 (максимальної), становитиме

869 грн. (434 грн. 50 коп. x 200 %).

 

З 1 СІЧНЯ 2010 РОКУ МЕДПРАЦІВНИКАМ

УСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Кабмін постановою від 29.12.2009 р. № 1418 затвердив Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров'я (далі — Порядок).

Порядок поширюється на лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Надбавка за вислугу років установлюється

залежно від стажу роботи (понад 3 роки — 10 % посадового окладу, понад 10 років — 20 % посадового окладу, понад 20 років — 30 % посадового окладу). Надбавка за вислугу років виплачуватиметься щомісячно за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Постанова набула чинності

з 1 січня 2010 року.

(Порядок та коментар редакції буде опубліковано в наступному номері газети.)

 

НОВІ РОЗМІРИ ДЕРЖАВНИХ ВИПЛАТ ІНВАЛІДАМ

ВІЙНИ ТА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 02.12.2009 р. № 1308, спрямовану на посилення соціального захисту інвалідів війни та учасників бойових дій.

З метою підтримки купівельної спроможності такої категорії населення у зв'язку зі зростанням цін

з 1 листопада 2009 року щомісячна державна адресна допомога до пенсії (дотація) виплачується їм у новому розмірі.

У разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає:

— 1440 грн. — в інвалідів війни I групи;

— 1296 грн. — в інвалідів війни II групи;

— 1152 грн. — в інвалідів війни III групи;

— 1008 грн. — в учасників бойових дій,

то таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії (дотація)

у сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Із запровадженням нових розмірів адресних виплат втратив чинність п.п. 1 п. 4 постанови КМУ «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» від 16.07.2008 р. № 654.

 

УСТАНОВЛЕНО ДОПЛАТУ ОСОБАМ, ЯКІ МАЮТЬ

ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД БАТЬКІВЩИНОЮ

Постановою КМУ від 02.12.2009 р. № 1309

з 1 грудня 2009 року встановлено доплату до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною:

Героям України, Героям Соціалістичної Праці, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Трудової Слави, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма та більше медалями «За відвагу».

Така

доплата здійснюватиметься до надбавки, що встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання або державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, згідно зі ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ або ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-ХІІ, для того щоб розмір зазначеної надбавки становив 10000 грн.

Доплата

виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством), разом з отримуваною заробітною платою (доходом) не досягає 15000 грн., і після встановлення доплати сума таких виплат не повинна перевищувати зазначений розмір.

Порядок виплати зазначеної доплати встановлюється Пенсійним фондом України за погодженням з Мінпраці.

 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ

ІНОЗЕМЦІВ ТА НЕРЕЗИДЕНТІВ

ДПАУ наказом від 18.12.2009 р. № 718 визнала таким, що втратив чинність, наказ «Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування окремих норм Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» у частині оподаткування іноземців та нерезидентів» від 29.01.2004 р. № 50.

Таким чином, на нормативному рівні вирішено питання оподаткування заробітної плати, що нараховується нерезиденту, а також суми орендної плати за надане їм в оренду майно.

Це означає, що заробітна плата фізичної особи — іноземця обкладається

за ставкою 15 % тільки в тому випадку, якщо вона самостійно визначить свій резидентський статус шляхом подання до податкового органу Заяви фізичної особи — іноземця про самостійне визначення резидентського статусу (за формою додатка 1 до наказу ДПАУ від 05.10.2004 р. № 581). Якщо іноземець резидентський статус не отримав, то його зарплата підлягає оподаткуванню з доходів за ставкою 30 %.

 

НОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МСЕК

ТА КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ

Постановою КМУ від 03.12.2009 р. № 1317 затверджено:

— Положення про медико-соціальну експертизу;

— Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності.

З дати набуття чинності зазначеною постановою (18.12.2009 р.) документи-попередники — постанови КМУ від 22.02.92 р. № 83 «Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда» і від 04.04.94 р. № 221 «Про затвердження Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності» — утратили чинність.

 

ІНФЛЯЦІЯ У ГРУДНІ

За даними Держкомстату України, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у грудні 2009 року склав

100,9 %.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі