Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідка для призначення допомоги по безробіттю: заповнюємо з урахуванням змін

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2010/№ 1
Друк
Стаття

ДОВІДКА ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ: ЗАПОВНЮЄМО З УРАХУВАННЯМ ЗМІН

З 15 грудня цього року набули чинності зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266. Ці зміни було внесено постановою КМУ від 08.12.2009 р. № 1332.

Зокрема, вони стосуються розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по безробіттю. Про це і йтиметься у статті.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Постанова № 1332

постанова КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 08.12.2009 р. № 1332.

 

Відповідно до законодавства застрахованим особам установлюються виплати на випадок безробіття. Для цього звільнені працівники звертаються для реєстрації до центру зайнятості для надання їм статусу безробітної особи. Для призначення допомоги по безробіттю громадянину слід подати довідку про середню заробітну плату, яку надає колишній роботодавець.

У статті «Заповнення довідки про середню заробітну плату для призначення допомоги по безробіттю» // «Оплата праці», 2009, № 23, с. 22 — 27 ми розглядали нюанси порядку заповнення довідки про середню заробітну плату для призначення допомоги по безробіттю. Тепер цей порядок дещо змінено. Розглянемо ці зміни детальніше.

Перш за все зазначимо, що

постановою № 1332 внесено зміни у форми довідок.

Відповідно до змін, унесених до

додатків 3 та 4 до Порядку № 1266, графу 3 таблиць довідок про середню заробітну плату доповнено словами: «Зазначити кількість днів, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини їх виключення». Це означає, що в тих випадках, коли з розрахунку календарних днів виключаються невідпрацьовані дні з поважних причин, то поряд із кількістю днів, що залишається, треба вказати конкретну причину виключення таких днів (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Також у випадку виплати працівнику вихідної допомоги тепер у довідці необхідно буде вказати правову підставу — згідно з яким Законом України таку допомогу було виплачено.

Крім цього, у новій редакції викладено Довідку про середньоденне грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття (додаток 5).

Оновлені форми довідок наведено на с. 20, 21 цього номера.

 

ЗМІНИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ

Нагадаємо, що з 13 січня 2009 року відповідно до

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підставі договорів цивільно-правового характеру (далі — ЦПХ), підлягають обов’язковому страхуванню на випадок безробіття. До цієї дати такі особи брали участь у страхуванні на добровільних засадах.

Згідно з унесеними

постановою № 1332 змінами дія Порядку № 1266 поширюється на осіб, які працювали за договорами ЦПХ. І саме значна кількість змін присвячена порядку розрахунку середнього заробітку таким особам, для виплати їм допомоги по безробіттю в разі настання страхового випадку — реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної. Розглянемо ці зміни.

1. Визначення розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.

Для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з договорами ЦПХ, змінами додатково визначено розрахунковий період —

останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (реєстрація особи в державній службі зайнятості як безробітної) незалежно від кількості укладених договорів та строку їх дії (новий абзац 2 п. 4 Порядку № 1266).

Але

абзацом 3 п. 17 Порядку № 1266 передбачено й спеціальну норму: якщо перед настанням страхового випадку застрахована особа виконувала роботи (надавала послуги) за декількома цивільно-правовими договорами або виконувала роботи за різними видами зайнятості, — середню зарплату обчислюють сумарно за шість (або менше шести) календарних місяців у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку, не враховуючи повні календарні місяці (з 1 до 1-го числа) перерви в роботі, починаючи з останнього місця виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими договорами.

2. Розрахунок середньої заробітної плати.

Відповідно до нового

абзацу 3 п. 7 Порядку № 1266 середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття застрахованої особи, яка виконувала роботи (надавала послуги) згідно з цивільно-правовим договором, визначається виходячи з розміру щомісячного доходу в розрахунковому періоді, з якого сплачено страхові внески.

При цьому слід ураховувати: якщо договір ЦПХ укладено не з початку місяця або його дія закінчилася не в кінці місяці, тобто робота виконувалася не повний місяць, до розрахункового періоду, незважаючи на це, будуть включатися всі календарні дні таких місяців. Цей висновок слідує з

прикладів 2, 7 до п. 14 Порядку № 1266.

Якщо оплата

за таким договором здійснюється після закінчення терміну договору, який продовжується більш ніж один календарний місяць, сума винагороди розподіляється по місяцях відповідно до сплати страхових внесків пропорційно кількості календарних днів договору в місяці. Це випливає з прикладу 3 до п. 17 Порядку № 1266.

Виходячи з прикладів до

п. 4 та 14, які наведено в оновленому додатку 1 до Порядку № 1266, до розрахункового періоду не потрапляють повністю не відпрацьовані місяці (з 1 до 1-го числа). Іншими словами, якщо застрахована особа повністю весь місяць не виконувала роботи (не надавала послуги) за договорами ЦПХ, то такий місяць не враховується в розрахунковому періоді.

Відповідно до

п. 14 Порядку № 1266 для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з договорами ЦПХ, середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу, грошового забезпечення), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин).

Нагадаємо, що середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день (годину), яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44). Розмір максимальної величини у 2009 році складає: січень — жовтень — 10035 грн., листопад — грудень — 11160 грн.

3. Особливості заповнення довідки.

Необхідно зауважити, що у випадку, коли особа, яка виконувала роботи (надавала послуги) за договором ЦПХ, одночасно була працівником цього підприємства (працювала за трудовим договором), то роботодавцю доцільніше надати дві довідки. При цьому в одній довідці буде вказано середню заробітну плату, розраховану із доходу за трудовим договором, а в другій — середню заробітну плату, розраховану із винагороди за виконані роботи (надані послуги) згідно з договорами ЦПХ.

При заповненні довідки на осіб, що працювали за договорами ЦПХ, треба звернути увагу, що для таких осіб графа «Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень» довідки не заповнюється. Пояснюється це тим, що на суму винагороди за договорами ЦПХ внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття нараховуються, але не утримуються. Відображення нарахованої суми страхових внесків у формі довідки, наведеної у

додатку 3 до Порядку № 1266, не передбачено.

 

ІНШІ ЗМІНИ

Відповідно до змін, унесених

постановою № 1332, до осіб, на яких поширюється дія Порядку № 1266, поряд з особами, які виконують роботи (надають послуги) згідно з договорами ЦПХ, належать також:

— військові частини Збройних Сил, внутрішніх військ, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

— органи та підрозділи Державної прикордонної служби;

— органи Служби безпеки України;

— підрозділи Державної спеціальної служби транспорту;

— Служби зовнішньої розвідки;

— органи і підрозділи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

— органи внутрішніх справ та податкової міліції;

— органи і підрозділи цивільного захисту, які виплачують грошове забезпечення.

У зв’язку з цим по всьому тексту

Порядку № 1266 слова «заробітна плата (дохід)» доповнено словами «грошове забезпечення». Тому правила розрахунку середньої заробітної плати для виплати соціальних допомог військовослужбовцям тепер такі самі, як і для найманих працівників, які отримують дохід у вигляді заробітної плати.

Звертаємо увагу: для осіб, які отримують грошове забезпечення, місяці тимчасової непрацездатності та відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

не виключаються з розрахункового періоду (абзац 6 п. 4 Порядку № 1266).

 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

Розглянемо умовний приклад порядку розрахунку середньої заробітної плати для призначення виплати на випадок безробіття.

Приклад.

Працівниця підприємства працювала за основним місцем роботи з 1995 року та була звільнена 20 грудня 2009 року. Щомісячна заробітна плата за основним місцем роботи — 2400 грн.

На цьому самому підприємстві працівниця також виконувала роботи за цивільно-правовими договорами. Терміни дії договорів:

1) 18 травня — 29 травня 2009 року (загальна кількість календарних днів — 12);

2) 20 липня — 15 вересня 2009 року (загальна кількість календарних днів — 58);

3) 5 жовтня — 28 жовтня 2009 року (загальна кількість календарних днів — 24).

Суми винагороди склали: за першим договором — 300 грн., за другим — 1000 грн., за третім — 600 грн. Оплата за виконані роботи здійснювалася після закінчення терміну дії договорів.

Для реєстрації в державній службі зайнятості працівниця звернулася в січні 2010 року.

Для призначення допомоги по безробіттю їй необхідна довідка про середню заробітну плату, за якою вона звернулася до останнього роботодавця.

Ураховуючи, що поряд з основною роботою працівниця виконувала роботи згідно з договорами ЦПХ, будемо заповнювати дві довідки про середню заробітну плату.

Почнемо з робіт, виконаних

за договорами ЦПХ. Розрахунковим періодом у цьому випадку будуть останні шість календарних місяців (з 1 до 1-го числа), що передують місяцю, у якому припинено дію трудового договору за основним місцем роботи (п. 4 Порядку № 1266). Тобто розрахунковим періодом буде червень — листопад 2009 року. Як бачимо, сума винагороди за першим договором (у травні 2009 року) не потрапляє до розрахункового періоду.

Оскільки оплата за другим договором здійснювалася після закінчення терміну договору, який продовжувався більш ніж один календарний місяць, тому суму винагороди за таким договором необхідно розподілити по місяцях відповідно до сплати страхових внесків пропорційно кількості календарних днів договору в кожному місяці.

Таким чином, сума винагороди за другим договором, яка припадає на липень, складає 206,90 грн. (1000 грн. : 58 х 12), на серпень — 534,48 грн. (1000 грн. : 58 х 31), на вересень — 258,62 грн. (1000 грн. : 58 х 15).

Сума винагороди за третім договором (600 грн.) входить до розрахункового періоду.

Загальна сума винагороди за договорами ЦПХ, яка нарахована в розрахунковому періоді, складає 1600 грн. (1000 грн. + 600 грн.)

При підрахунку загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді треба пам’ятати, що незважаючи на те, що цивільно-правові договори було укладено не з початку місяця або їх дія закінчилася не в кінці місяця, тобто робота виконувалася не повний місяць, до розрахункового періоду будуть включатися всі календарні дні таких місяців.

Отже, загальна кількість календарних днів у місяцях дії договорів, які потрапляють у розрахунковий період, складає 123 (31 + 31 + 30 + 31), де 31 — кількість календарних днів у липні, 31 — у серпні, 30 — у вересні, 31 — у жовтні.

Обчислимо середню заробітну плату: 1600 грн. : : 123 к. дн. = 13,01 грн.

Тепер перейдемо до визначення даних, необхідних для заповнення довідки

за основним місцем роботи.

Розрахунковим періодом за основним місцем роботи буде теж

червень — листопад 2009 року.

Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді складає 183 (30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30).

Загальна сума доходу, що включається до розрахункового періоду, складає 14400 грн. (2400 грн. х 6).

Обчислимо середню заробітну плату:

14400 грн. : 183 к. дн. = 78,69 грн.

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, в листопаді 2009 року склав 11160 грн., у розрахунку на один день — 366,62 грн. (11160 грн. : 30,44 к. дн.). Середньоденна заробітна плата (78,69 грн.) менше максимальної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день (366,62 грн.). У зв’язку з цим у довідці вказується фактична величина середньоденної заробітної плати, тобто 78,69 грн.

Нагадаємо, що, оскільки застрахована особа була працівником підприємства, внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття нараховувалися за ставкою 1,6 %.

У разі якщо застрахована особа не є працівником підприємства, але працювала згідно з договорами ЦПХ, вона має право звернутися за довідкою про середню заробітну плату на відповідне підприємство. У цьому випадку ставка внесків до Фонду складає 2,2 %.

Наостанок звернемо увагу на те, що п. 17 Порядку № 1266 передбачено: коли застрахованій особі страхові виплати призначаються в робочих органах виконавчих дирекцій Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на підставі довідок про середню заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) за основним місцем роботи, за сумісництвом та за виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється зазначеними робочими органами сумарно.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі