Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо декларування доходів, одержаних фізичними особами у 2009 році

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2010/№ 2
Друк
Лист від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217

Державна податкова адміністрація України

Щодо декларування доходів, одержаних фізичними особами у 2009 році

Лист від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217

(витяг)

 

<...>

З метою забезпечення виконання громадянами конституційного обов’язку щодо декларування доходів, отриманих у 2009 році, та на виконання норм Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон № 889) у 2010 році допускається подання платниками податку з доходів фізичних осіб декларацій за формою декларації про доходи згідно з додатком № 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року № 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за № 64.

З метою спрощення для платників податку процедури проведення нарахування податкового кредиту та вирахування суми податку, які підлягають доплаті або поверненню, рекомендується використовувати форми Переліку витрат, що дозволено до включення до податкового кредиту, та Розрахунку сум податку до сплати або повернення з бюджету, зразки яких наведено у податковому роз’ясненні ДПА України від 18.01.2005 р. № 878/7/17-3117 «Щодо забезпечення виконання вимог статті 18 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Податкові органи на місцях забезпечують платників податку безоплатно бланками декларації та вказаними формами переліку сум витрат і розрахунку сум податку з доходів фізичних осіб.

Звертаємо увагу, що до Закону № 889

внесено відповідні зміни, які слід врахувати при проведенні деклараційної кампанії у 2010 році.

Так, Законом України від 23.06.2009 р. № 1533-VI «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (далі — Закон № 1533) внесені зміни до п.п. 4.2.11 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889, згідно з яким підлягає оподаткуванню сума заборгованості платника податку,

за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно з законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів) та погашення податкового боргу.

Отже, до 1 квітня 2010 року фізичні особи — боржники, в яких, починаючи з 24.11.2009 р., минув строк позовної давності щодо їх заборгованості перед кредиторами,

повинні подати річну податкову декларацію до податкового органу за місцем свого проживання, в якій відобразити всю суму такої заборгованості, але податок сплачується лише за умови, що сума такої заборгованості перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Тобто при декларуванні доходів у вигляді заборгованості за 2009 рік не підлягає оподаткуванню сума, що не перевищує 334,5 грн. (669 грн. хх 50 %).

Починаючи з 24 листопада 2009 року підприємство-кредитор, в якого минув строк позовної давності щодо заборгованості боржників, повинно повідомити податковий орган

про цей факт (про суму простроченої заборгованості) у податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ з ознакою доходу «14».

Законом № 1533 підтверджено право платника податку на податковий кредит за процентами, сплаченими банку за користування іпотечним житловим кредитом, в іноземній валюті, яким у п. 10.1 ст. 10 абзац перший Закону № 889 після слів «за іпотечним житловим кредитом» доповнено словами «наданими позичальнику як у національній, так і в іноземній валютах».

Додатково щодо застосування у 2010 році розміру податкової соціальної пільги повідомляємо.

Відповідно до п.п. 6.5.1 Закону № 889 податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого протягом звітного місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Згідно з п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону № 889 будь-який платник податку, в якого розмір місячної заробітної плати не перевищує встановлений рівень заробітної плати, має право на

податкову соціальну пільгу у розмірі 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до Закону України від 20 жовтня 2009 року № 1646-VI «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» (далі — Закон № 1646), який спрямований на встановлення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадянина України у період фінансово-економічної кризи, прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати

з 1 січня 2010 року встановлено на рівні 869 гривень.

Прикінцевими положеннями цього Закону дано доручення Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при підготовці та доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет України на 2010 рік врахувати розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, передбачені цим Законом.

З урахуванням положень Закону № 1646 розмір місячної заробітної плати, що даватиме кожному платнику податку право на застосування податкової соціальної пільги

, становитиме у 2010 році 1220 грн. (869 грн. х 1,4).

Розмір податкової соціальної пільги, передбаченої п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону № 889,

у 2010 році становитиме 434 грн. 50 коп. (869 грн. х 50 %).

При цьому

150 % ПСП (п.п. 6.1.2 ст. 6 Закону № 889) дорівнюватиме 651 грн. 75 коп.

ПСП 200 %

(п.п. 6.1.3 ст. 6 Закону № 889) становитиме 869 грн.

 

Заступник Голови С. Лекарь

 

Коментар редакції

 

ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ У 2010 РОЦІ

У листі, що коментується, ДПАУ звернула увагу на деякі аспекти, як проведення кампанії декларування доходів громадян, одержаних ними у 2009 році.

Нагадаємо, що законодавством передбачено подання декларації громадянами при отриманні ними певних доходів. Декларація подається

до 1 квітня 2010 року до державної податкової інспекції за місцем їх проживання. Крім того, фізична особа має право подати декларацію для отримання нею податкового кредиту.

Відомство рекомендувало використовувати платникам декларацію про доходи за формою згідно з додатком № 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12, форму Переліку витрат, які дозволено включати до податкового кредиту, і Розрахунку сум податку до сплати або повернення з бюджету, зразки яких було наведено в податковому роз’ясненні ДПАУ від 18.01.2005 р. № 878/7/17-3117 (див. також лист ДПАУ від 28.12.2005 р. № 25941/7/17-2117). Як випливає з листа, що коментується,

у цьому році форма декларації та додатки до неї залишаються без змін, тобто подаються за старою формою.

Також ДПАУ акцентує увагу на зміни в законодавстві, які слід урахувати при проведенні кампанії декларування. Нагадаємо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» від 23.06.2009 р. № 1533-VI (див. «Оплата праці», 2009, № 23, с. 6) до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі — Закон № 889) було внесено зміни, які набули чинності з моменту його офіційного опублікування — 24.11.2009 р.

По-перше, це стосується заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності.

Раніше в п.п. 4.2.11 Закону № 889 було передбачено: до оподатковуваного доходу фізичної особи включається заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності відповідно до закону, який установлює порядок стягнення заборгованості за податками, зборами (обов’язковими платежами) та погашення податкового боргу.

З урахуванням змін, унесених до п.п. 4.2.11 Закону № 889, тепер до оподатковуваного доходу фізичної особи включається заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що дорівнює 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. У 2009 році ця сума дорівнювала 334,50 грн. (50 % від 669 грн.). Отже, якщо фізична особа має заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності та

сума якої перевищує 334,50 грн., то така сума заборгованості включається до оподатковуваного доходу фізичної особи шляхом подання нею річної декларації про доходи.

Крім того, ДПАУ зазначила, що починаючи

з 24.11.2009 р. підприємство-кредитор, що має заборгованість фізичних осіб, за якою минув строк позовної давності, повинне повідомити податковий орган (про суму простроченої заборгованості) у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, указавши цей дохід з ознакою «14». Зазначимо, що підприємство у цьому випадку виступає лише інформатором.

По-друге, зміни торкнулися й права фізичних осіб на податковий кредит за сплаченими процентами за іпотечним договором в іноземній валюті.

Тепер у п. 10.1 Закону № 889 з’явилася норма,

що підтверджує таке право, незалежно від того, сплачено проценти за іпотечним договором у національній або в іноземній валюті. Тобто фізична особа має право подати декларацію з метою отримання податкового кредиту, якщо вона сплачувала такі проценти.

 

Застосування податкової соціальної пільги

У листі наведено розмір податкової соціальної пільги, яка застосовується у 2010 році.

ДПАУ посилається на Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI (далі — Закон № 1646), яким установлено нові розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 1 січня 2010 року. Так, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу з 1 січня 2010 року

становлять 869 грн.

Отже, максимальний розмір заробітної плати, до якої може застосовуватися ПСП для звичайних платників податків, у 2010 році становить

1220 грн. (869 грн. x 1,4). При цьому розміри ПСП складають:

звичайна (50 %) — 434,50 грн.;

підвищена (150 %) — 651,75 грн.;

максимальна (200 %) — 869 грн.

Сподіваємося, що ніяких неприємних несподіванок щодо такої позиції ДПАУ для нас не буде, оскільки у Прикінцевих положеннях Закону № 1646 зазначено, що Кабміну, Комітету ВРУ з питань бюджету при підготовці проекту закону про Державний бюджет на 2010 рік слід урахувати ці розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Нам тільки залишається чекати на прийняття Закону про Держбюджет на 2010 рік.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі