Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заповнюємо нову звітність до Пенсійного фонду

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2010/№ 2
Друк
Стаття

Заповнюємо нову звітність до Пенсійного фонду

 

З 2010 року застраховані особи подають до Пенсійного фонду нові типові форми звітності. Пропонована стаття допоможе нашим читачам розібратися в порядку їх складання та подання.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Порядок № 26-1 —

Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 16-6

— Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.10.2001 р. № 16-6.

Методичні рекомендації

— Методичні рекомендації щодо заповнення звіту згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджені постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1.

 

Новий порядок формування та подання звітності до Пенсійного фонду України

набрав чинності з 1 січня 2010 року. З цієї ж дати втратили чинність:

Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 10.06.2004 р. № 7-6 (так звана звітність щодо персоніфікованого обліку);

підпункти 11.11 — 11.16 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1, і додатки 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34 до цієї Інструкції.

Згідно з новим

Порядком до органів Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) подаватиметься один-однісінький звіт, що містить повну інформацію як про суми заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб до системи персоніфікованого обліку, так і про суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Нагадаємо, що до 2010 року юридичними та фізичними особами подавалися два звіти — окремо щодо внесків та відомості про застрахованих осіб, які базувалися на підставі ідентичних для двох звітів документів, за якими провадилося нарахування зарплати, доходу і нараховувалися внески.

Новий

Порядок має на меті спростити процедуру звітності осіб, зазначених у ст. 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-ІV, зменшити навантаження на платників податків та органи ПФУ, а також забезпечити своєчасне зарахування страхового стажу за поточний рік для призначення чи перерахунку пенсій. До нового Порядку прийнято вісім додатків, що подаються страхувальником залежно від їх категорії.

Більшість роботодавців цікавляться

додатком 4 до Порядку № 26-1. На заповненні цієї форми ми й зупинимося докладніше.

 

Строки та форма подання

Починаючи зі звіту за січень 2010 року звичайні роботодавці — страхувальники, в яких працюють особи за трудовим договором (контрактом) або за договором цивільно-правового характеру,

щомісяця зобов’язані подавати Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток 4 до Порядку № 26-1). Він являє собою об’єднання двох старих форм звітності: щомісячного додатка 23 до п.п. 11.11 Інструкції № 21-1 та щорічної персоніфікованої звітності. Таким чином, персоніфікована звітність стає щомісячною.

Звіт за новою формою (

додаток 4) необхідно подавати не пізніше ніж через 20 днів після закінчення звітного місяця (п. 2.1 Порядку № 26-1). У разі коли останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день (п. 2.7 Порядку № 26-1). Отже, останнім днем подання звіту за січень є 22 лютого 2010 року, оскільки останній день строку подання звіту (20.02.2010 р.) припадає на вихідний день.

Звернемо увагу, що за заявою страхувальника керівник відповідного органу Пенсійного фонду може продовжити строк здавання звіту за січень, лютий та березень 2010 року

на 7 календарних днів.

Щодо форми подання звіту до органів Пенсійного фонду зауважимо таке. Відповідно до

п. 1.3 Порядку № 26-1 звіт до органів ПФУ може подаватися:

в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через центр обробки електронних звітів згідно з Порядком подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженим постановою правління ПФУ від 19.04.2007 р. № 7-7 (у цьому випадку звіт на паперових носіях не подається);

на паперових носіях, засвідчених підписом керівника (страхувальника) та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше десяти.

 

Структура звіту

Отже,

додаток 4 до Порядку № 26-1 є найпоширенішою формою звіту для страхувальників.

Цей

додаток складається з десяти таблиць. Із них страхувальники подаватимуть лише деякі, що додаються до першої сторінки звіту з відривною частиною. Для наочності та зручності читачів інформацію про те, хто подає таблиці та в яких випадках, узагальнимо та наведемо далі.

 

Номер таблиці додатка 4

Найменування таблиці додатка 4

Хто подає

Необхідність подання таблиці за відсутності даних для заповнення (на титульному аркуші додатка 4 напроти таблиці, яку не подають, ставлять прокреслення)

1

2

3

4

1

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (є аналогом місячної форми додатка 23 до п.п. 11.11 Інструкції № 21-1)

Роботодавці

Прямої дозвільної норми не подавати за відсутності даних для заповнення в Порядку № 26-1 немає. Тому, мабуть, таблиці доведеться подавати з прокресленнями

2

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення (за деякі категорії застрахованих осіб та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони не працюють)

3

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

Військові частини та формування, органи МВС (щодо осіб, які проходять строкову та альтернативну службу)

4

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення

Військові частини та формування, органи МВС (щодо застрахованих осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового та начальницького складу

5

Трудові відносини застрахованих осіб

Роботодавці (для реєстрації застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку відомостей)

Не подається, якщо протягом звітного місяця:
— не приймалися працівники;
— не звільнялися працівники;
— не змінювалися дані про прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер застрахованої особи (п. 3.4 Порядку № 26-1)

6

Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам

Роботодавці (для відображення в розрізі кожної застрахованої особи).
Є аналогом додатка 13 до Інструкції № 16-6 (Індивідуальні відомості про застраховану особу — ІНДАНІ)

Прямої дозвільної норми не подавати за відсутності даних для заповнення в Порядку № 26-1 немає

7

Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпуски, і суми, нараховані в минулих періодах

Роботодавці (за наявності нарахувань застрахованим особам:
— суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця);
— суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок коштів ФСС ТВП);
— суми заробітку (доходу) за дні відпустки;
— суми заробітку (доходу), нараховані в попередніх періодах, на які донараховуються страхові внески або помилково нараховані страхові внески

Подається за наявності певних нарахувань протягом звітного періоду. Отже, якщо таких нарахувань немає у звітному періоді, то й необхідності подання таблиці немає (п. 3.6 Порядку № 26-1)

8

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Роботодавці (для визначення періодів (строків)

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця не формується та не подається (п. 3.7 Порядку № 26-1)

9

Нарахування сум грошового забезпечення батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення (за деякими категоріями застрахованих осіб та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони не працюють)

Прямої дозвільної норми не подавати за відсутності даних для заповнення в Порядку № 26-1 немає

10

Відомості про осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу

Військові частини та формування, органи МВС (щодо осіб, які проходять строкову та альтернативну службу)

 

Особливості заповнення звіту

Розглянемо загальні вимоги, що висуваються до формування звіту:

— паперовий звіт заповнюється

українською мовою (п. 2.20 Порядку № 26-1);

— грошові суми в таблицях звіту заповнюються

у гривнях з копійками (п. 2.23 Порядку № 26-1);

— якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, то на кожному аркуші звіту вказується реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника (

п. 2.24 Порядку № 26-1);

— для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від отримання ідентифікаційного номера та в яких є відповідна позначка в паспорті, зазначають дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серію та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр) (

п. 6.2 Методичних рекомендацій).

Як уже зазначалося, звіт за формою

додатка 4 до Порядку № 26-1 складається з десяти таблиць.

Першою сторінкою такого звіту є титульний аркуш, серед заповнюваних реквізитів якого є перелік таблиць звіту (реквізит 06).

У переліку таблиць звіту: напроти назви кожної з таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Напроти тих таблиць, що не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прокреслення.

У графі «Кількість аркушів» указується кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі «Кількість рядків» зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 — 10

додатка 4 до Порядку № 26-1.

У графі «Усього» проставляються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок рядків у цих аркушах.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності цієї посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Усі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника, і звіт передається до органу Пенсійного фонду.

У частині розрахунку суми внесків до Пенсійного фонду, що підлягають сплаті, порядок не зазнав істотних змін

. А ось щодо відомостей про застрахованих осіб для системи персоніфікованого обліку, то їх відображення в цьому звіті має певні особливості.

Звернемо увагу на деякі моменти щодо заповнення таблиць

додатка 4 до Порядку № 26-1, пов’язані з наявністю в них даних щодо персоніфікованого обліку застрахованих осіб.

Таблицю 5

додатка 4 до Порядку № 26-1 призначено для реєстрації застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку відомостей.

Згідно з

п. 3.4 Порядку № 26-1 таблиця заповнюється страхувальником у разі, якщо протягом звітного періоду:

— було укладено чи розірвано трудовий договір із застрахованою особою;

— відбулися зміни у прізвищі, імені, по батькові чи в ідентифікаційному номері застрахованої особи.

У разі прийняття та звільнення працівника в одному звітному періоді страхувальник здійснює один запис із зазначенням дати початку і дати припинення трудової діяльності (

п. 6.1 Методичних рекомендацій).

Таблицю 6

додатка 4 до Порядку № 26-1 призначено для відображення відомостей про нараховану зарплату (дохід) у розрізі кожної застрахованої особи. Тут відображаються суми зарплати (доходу) працівників за той місяць, в якому було здійснено нарахування такого заробітку (доходу). Наприклад, якщо премія за січень нараховується у квітні, то вона вважається виплатою квітня та відображатиметься у звіті за квітень. Таким чином, у таблиці 6 персоніфіковані дані до ПФУ відображаються в місяці нарахування.

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці

того місяця, в якому було здійснено нарахування (п.п. 3.5.1 Порядку № 26-1, п.п. 7.1.1 Методичних рекомендацій).

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого по останнє число місяця)

.

Слід звернути увагу, що при заповненні графи 10 таблиці 6 цього

додатка із загальної суми нарахованої зарплати/доходу виключаються такі нарахування:

— суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця);

— суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, далі — ФСС ТВП);

— суми заробітку (доходу) за дні відпустки;

— суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) зарплати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на які страхувальником чи органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства;

— суми зарплати (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) зарплати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на які страхувальником помилково нараховано страхові внески;

— суми перерахунку зарплати (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Ці вимоги передбачено в

п.п. 7.2 Методичних рекомендацій.

Слід зауважити, що графа 12 таблиці 6

додатка 4 «Сума страхових внесків за звітний місяць» заповнюється з урахуванням сум внесків, нарахованих на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця), а також допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняні за рахунок ФСС ТВП), заробітку (доходу) за дні відпустки та суми, пов’язаної з уточненням кількості відпрацьованого часу з тимчасової непрацездатності незалежно від періодів, за яких їх нараховано у звітному місяці (п.п. 7.2 Методичних рекомендацій).

До нових форм запроваджено спеціальну таблицю 7

додатка 4 до Порядку № 26-1. У ній вказуються суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічних і додаткових відпусток, а також суми виплат, які було нараховано в попередніх періодах та на які помилково не було нараховано (було надміру нараховано) внески до Пенсійного фонду, та суми перерахунків заробітку (доходу), пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Такі суми відображаються із зазначенням кодів типу нарахувань, наведених у примітці до таблиці 7.

Слід зауважити, що нарахування за щорічні й додаткові відпустки та за дні тимчасової непрацездатності відображаються в полях таблиці 7 до звіту за поточний місяць

тільки в сумі, що припадає на дні відпустки або непрацездатності цього місяця (п.п. 8.1 Методичних рекомендацій). Суми, що припадають на дні відпустки та непрацездатності наступного місяця, зазначаються в таблиці 7 звіту за такий наступний місяць.

При цьому графа 14 «Сума страхових внесків за звітний період» цієї таблиці

не заповнюється (п. 3.6 Порядку № 26-1).

Нагадаємо, що згідно з

п. 3.6 Порядку № 26-1 кожна з перелічених виплат має код типу нарахувань, який необхідно враховувати при заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до Порядку № 26-1.

 

Заповнення звітності

Розглянемо порядок заповнення звітності на числовому прикладі. Дані для заповнення звіту за січень 2010 року наведемо в таблиці.

 

П. І. Б. працівників, ідентифікаційний номер

Зарплата

Лікарняні

Відпускні

База обкладення внесками до Пенсійного фонду

Сума нарахованих внесків

Сума утриманих внесків, 2 %

33,2 %

4 %

33,2 %

4 %

Авасін С. С.
2541235541

1800,00

800,00

2600,00

 

Х

Х

52,00

Бодрюков А. О.
2137785694

2200,00

2200,00

 

44,00

Васильчук Д. А.
2685469273

2000,00

2000,00

 

40,00

Григорян Н. П .
2369584721

2080,00

2080,00

 

41,60

Руденюк М. А.
2456395763

1900,00

1900,00

38,00

Савельєва Ю. В.
2369523674

1300,00

660,00

1960,00

 

39,2

Яхненко І. І.
2442274136

2600,00

2600,00

 

52,00

Разом

13880,00

660,00

800,00

13440,00

1900,00

4462,08

76,00

306,80

 

Додаткові дані, необхідні для складання звіту:

— Авасін С. С. у період з 11.01.2010 р. по 29.01.2010 р. перебував у щорічній відпустці. Сума відпускних склала 800 грн.;

— Бодрюкова А. О. прийнято на роботу з 04.01.2010 р. за трудовим договором;

— Руденюк М. А. є інвалідом II групи, про що у 2009 році ним було надано копію виписки з акта огляду у МСЕК;

— Савельєва Ю. В. хворіла в період з 30.12.2009 р. по 08.01.2010 р., про що свідчить листок непрацездатності. Сума лікарняних склала 660 грн., з них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства — 220,00 грн. (за два робочі дні — 30.12, 31.12), сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 440,00 грн. (за чотири робочі дні — 04.01, 05.01, 06.01, 08.01).

Припустимо, що заборгованості зі сплати внесків до Пенсійного фонду станом на 01.01.2010 р. не було, при виплаті авансу сплачено суму внесків у розмірі 1593,60 грн.

Отже, приступимо до заповнення звітності; у пропонованому варіанті прикладу необхідно буде заповнити такі форми:

— титульний аркуш додатка 4;

— таблицю 1 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

— таблицю 5 «Трудові відносини застрахованих осіб»;

— таблицю 6 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам»;

— таблицю 7«Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані в минулих періодах».

 

 

img 1
img 2
img 3

 

img 4

img 5

 

img 6

 

img 7

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі