Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Індексація заробітної плати

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2010/№ 2
Друк
Стаття

Індексація заробітної плати

 

Традиційно на сторінках газети ми висвітлюємо питання, пов’язані з проведенням індексації заробітної плати за відповідний період. Сьогодні пропонуємо ознайомитися з особливостями проведення індексації заробітної плати у січні 2010 року.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНИЙ ДОКУМЕНТ

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

 

Правила проведення індексації

Індексація грошових доходів — законодавчо встановлений механізм підтримання купівельної спроможності громадян в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги.

Проведення індексації регулюється

Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-ІV) та Порядком № 1078. Норми, установлені цими документами, поширюються на всі підприємства, установи та організації незалежно від своєчасності виплати ними заробітної плати працівникам.

Об’єктами індексації є

доходи громадян, отримані у гривнях на території України, що не мають разового характеру, зокрема оплата праці за ставками (окладами) чи відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, що мають постійний характер. Критерієм постійності виплат є їх щомісячне здійснення.

Нагадаємо

основні правила індексації.

1.

Індексація провадиться в разі перевищення індексом споживчих цін, розрахованим наростаючим підсумком, порога індексації — 101 %.

2.

Індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму. Частина грошових доходів, що перевищує прожитковий мінімум, не підлягає індексації.

3. Для кожного

працівника визначається базовий місяць, оскільки саме від цього місяця обчислюється величина приросту індексу споживчих цін, що використовується для розрахунку сум індексації. Інакше кажучи, нарахування суми індексації має здійснюватися щодо кожного працівника окремо.

4. У базовому

місяці індексація не провадиться.

Базовим

місяцем вважаються:

1) місяць

прийняття працівника на роботу, якщо в подальшому його зарплата не підвищувалася;

2) місяць, в якому

востаннє збільшувалися грошові доходи працівника (підвищувалися тарифна ставка, оклад, відрядні розцінки, або запроваджувалася постійна надбавка, доплата, премія чи інша постійна виплата, або працівника переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві з підвищенням посадового окладу);

3) місяць, в якому

підвищено розмір мінімальної зарплати і у зв’язку з цим збільшилася зарплата працівника.

При цьому слід мати на увазі, що місяць підвищення грошових доходів (у тому числі у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати) вважається базовим

тільки в тому випадку, якщо в результаті сума збільшення заробітної плати (підвищення) перевищить суму індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці. Якщо сума збільшення заробітної плати менше нарахованої суми індексації, то такий місяць не вважається базовим і зарплату продовжують індексувати (п. 5 Порядку № 1078).

Для працівників, які перебувають на відрядній системі оплати праці, базовим місяцем вважається місяць

підвищення відрядних розцінок. Збільшення заробітку з місяця в місяць у результаті більшого виробітку підвищенням вважатися не може (лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07).

Збільшення зарплати за рахунок виплати

разових премій, надбавок, доплат, зміна розміру премії за рахунок фінансових можливостей роботодавця не є підставами вважати місяць базовим (лист Мінпраці від 09.12.2005 р. № 024-106).

Також не є базовим місяць підвищення грошових доходів працівника у зв’язку з виконанням обов’язків

тимчасово відсутнього працівника, оскільки таке підвищення має тимчасовий характер (лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07).

У разі

суміщення професій (посад) на одному підприємстві, якщо суміщення має постійний характер, при збільшенні грошових доходів за рахунок збільшення постійних складових оплати праці за однією з професій місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим та індексація за цей місяць не провадиться. Якщо суміщення має тимчасовий характер, індексація здійснюється на загальних підставах, визначених Порядком № 1078 (лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07).

5. Не індексуються

:

а) зарплатні виплати, що мають

разовий характер (матеріальна допомога, грошова допомога при виході на пенсію, винагорода за підсумками роботи за рік, разові премії тощо);

б) допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, допомога при народженні дитини (

п. 3 Порядку № 1078);

в) виплати, розмір яких визначається

виходячи із середньої заробітної плати, а саме: відпускні, компенсація за невикористану відпустку, збережений заробіток за час відрядження тощо. При цьому до розрахунку середньої заробітної плати сума індексації включається як складова частина фонду оплати праці. На це звертало увагу Мінпраці в листі від 30.10.2003 р. № 024-130.

6. При звільненні

працівника, який не відпрацював повний робочий місяць, індексації підлягає частина грошового доходу в межах прожиткового мінімуму за фактично відпрацьований час (лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130).

7.

Індексація нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації (листи Мінпраці від 20.01.2007 р. № 3/10/136-07, від 25.10.2007 р. № 7984/0/1407/13).

8.

Заробітна плата індексується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 7 Порядку № 1078). При цьому спочатку провадиться індексація доходів за основним місцем роботи, а потім — індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, установленого для працюючих осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи. Якщо працівник не надав довідку з основного місця роботи, то доходи за сумісництвом не індексуються.

 

Особливості проведення індексації у січні 2010 року

Як випливає з усних роз’яснень фахівців офіційних органів, оскільки

Закон про держбюджет на 2010 рік не прийнято, при проведенні індексації заробітної плати у січні 2010 року слід керуватися нормами прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що діяли у грудні 2009 року.

Відповідно до

ст. 1 Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VІ у грудні 2009 року величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу становила 744 грн. Таким чином, до прийняття Закону про держбюджет на 2010 рік у січні 2010 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої її суми, але не більше ніж 744 грн. Наприклад, якщо заробітна плата працівника за січень 2010 року склала 743 грн., то індексувати потрібно всю суму заробітної плати (тобто 743 грн.). Якщо ж зарплата дорівнює або перевищує 744 грн., то проіндексувати необхідно 744 грн.

За даними Держкомстату, загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2009 року склав

101,1 %. Він перевищив поріг індексації 101 %, тому розрахунок індексу наростаючим підсумком починається наново з грудня 2009 року відповідно до п. 11 Порядку № 1078.

Для зручності розрахунків з урахуванням індексу листопаду наведемо табл. 1 з готовими величинами приросту індексу споживчих цін, що використовуються для розрахунку суми індексації зарплати за січень 2010 року.

 

Таблиця 1

Базовий місяць (місяць підвищення заробітної плати або прийняття на роботу)

Місяць проведення індексації — січень 2010 року

індекс інфляції, %

величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 744 грн., грн.

1

2

3

4

5

Зарплата не підвищувалася з березня 2003 року

101,1

131,4

977,62

2003 рік

Березень

101,1

128,9

959,02

Квітень

100,7

127,3

947,11

Травень

100,0

127,3

947,11

Червень

100,1

127,1

945,62

Липень

99,9

127,3

947,11

Серпень

98,3

131,2

976,13

Вересень

100,6

129,8

965,71

Жовтень

101,3

126,9

944,14

Листопад

101,9

122,7

912,89

Грудень

101,5

119,4

888,34

2004 рік

Січень

101,4

116,3

865,27

Лютий

100,4

115,5

859,32

Березень

100,4

114,6

852,62

Квітень

100,7

113,1

841,46

Травень

100,7

111,6

830,30

Червень

100,7

110,2

819,89

Липень

100,0

110,2

819,89

Серпень

99,9

110,4

821,38

Вересень

101,3

107,7

801,29

Жовтень

102,2

103,2

767,81

Листопад

101,6

100,0

744,00

Грудень

102,4

95,3

709,03

2005 рік

Січень

101,7

92,1

685,22

Лютий

101,0

90,2

671,09

Березень

101,6

87,2

648,77

Квітень

100,7

85,9

639,10

Травень

100,6

84,8

630,91

Червень

100,6

83,7

622,73

Липень

100,3

83,2

619,01

Серпень

100,0

83,2

619,01

Вересень

100,4

82,4

613,06

Жовтень

100,9

80,8

601,15

Листопад

101,2

78,7

585,53

Грудень

100,9

77,1

573,62

2006 рік

Січень

101,2

75,0

558,00

Лютий

101,8

71,9

534,94

Березень

99,7

72,5

539,40

Квітень

99,6

73,1

543,86

Травень

100,5

72,2

537,17

Червень

100,1

72,1

536,42

Липень

100,9

70,6

525,26

Серпень

100,0

70,6

525,26

Вересень

102,0

67,2

499,97

Жовтень

102,6

63,0

468,72

Листопад

101,8

60,1

447,14

Грудень

100,9

58,7

436,73

2007 рік

Січень

100,5

57,9

430,78

Лютий

100,6

56,9

423,34

Березень

100,2

56,6

421,10

Квітень

100,0

56,6

421,10

Травень

100,6

55,7

414,41

Червень

102,2

52,4

389,86

Липень

101,4

50,3

374,23

Серпень

100,6

49,4

367,54

Вересень

102,2

46,2

343,73

Жовтень

102,9

42,1

313,22

Листопад

102,2

39,0

290,16

Грудень

102,1

36,1

268,58

2008 рік

Січень

102,9

32,3

240,31

Лютий

102,7

28,8

214,27

Березень

103,8

24,1

179,30

Квітень

103,1

20,4

151,78

Травень

101,3

18,8

139,87

Червень

100,8

17,9

133,18

Липень

99,5

18,5

137,64

Серпень

99,9

18,6

138,38

Вересень

101,1

17,3

128,71

Жовтень

101,7

15,3

113,83

Листопад

101,5

13,6

101,18

Грудень

102,1

11,3

84,07

2009 рік

Січень

102,9

8,2

61,01

Лютий

101,5

6,6

49,10

Березень

101,4

5,1

37,94

Квітень

100,9

4,2

31,25

Травень

100,5

3,6

26,78

Червень

101,1

2,5

18,60

Липень

99,9

2,6

19,34

Серпень

99,8

2,8

20,83

Вересень

100,8

2,0

14,88

Жовтень

100,9

1,1

8,18

Листопад

101,1

Не індексується

Не індексується

Грудень

100,9

Не індексується

Не індексується

 

Наведеною таблицею слід користуватися таким чином. Для визначення відсотка, на який індексується зарплата за січень 2010 року, у

колонці 2 таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника.

Далі в

колонці 4 зазначено вже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються для індексації доходів у січні 2010 року. Наприклад, якщо базовим місяцем для працівника є вересень 2008 року, індекс, на який провадиться індексація січневої зарплати, становить 17,3 %.

Для зручності читачів у

колонці 5 зазначено суму індексації зарплати, що дорівнює або перевищує 744 грн. Так, якщо базовим місяцем для працівника є вересень 2008 року (величина приросту індексу споживчих цін — 17,3 %) і при цьому його зарплата дорівнює або перевищує 744 грн., то сума індексації становитиме 128,71 грн. Якщо ж нарахована у січні 2010 року зарплата працівника менше 744 грн., то фактично нарахована її сума, що підлягає індексації, помножується на 17,3 і ділиться на 100. Отримане значення є сумою індексації заробітної плати за січень 2010 року.

Розглянемо порядок проведення індексації зарплати працівників за січень 2010 року на конкретних прикладах.

Приклад 1.

Заробітна плата Коваленка С. П. за основним місцем роботи за січень 2010 року склала 1600 грн. Востаннє зарплата працівника підвищувалася у липні 2009 року.

Заробітна плата Коваленка С. П. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, тому індексації підлягає не вся сума нарахованої йому заробітної плати за січень 2010 року, а тільки в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (744 грн.). Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати цього працівника за січень 2010 року становить 2,6 % (базовий місяць — липень 2009 року).

Сума індексації заробітної плати Коваленка С. П. за січень 2010 року дорівнює:

744 грн. х 2,6 : 100 = 19,34 грн.

Заробітна плата Коваленка С. П. за січень 2010 року з урахуванням індексації становить:

1600 грн. + 19,34 грн. = 1619,34 грн.

Приклад 2.

Худенка О. А. було прийнято на основне місце роботи у листопаді 2008 року з окладом 1300 грн. У січні 2010 року його заробітна плата була підвищена і склала 1400 грн.

Сума, на яку заробітну плату Худенка О. А. підвищено у січні 2010 року (100 грн.), менше суми індексації, яку було б нараховано йому за цей місяць, — 101,18 грн. (744 грн. х 13,6 : 100). Тому підвищення заробітної плати Худенка О. А. не вплинуло на порядок її індексації (

п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем для працівника залишається листопад 2008 року.

У січні 2010 року заробітна плата, незважаючи на її підвищення, індексується із застосуванням індексу 13,6 % (див. табл. 1). У зв’язку з тим, що заробітна плата Худенка О. А. за січень 2010 року перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексації підлягає не вся сума нарахованої заробітної плати, а її частина в межах 744 грн.

Сума індексації заробітної плати Худенка О. А. за січень 2010 року дорівнює:

744 грн. х 13,6 : 100 = 101,18 грн.

Заробітна плата Худенка О. А. за січень 2010 року з урахуванням індексації становить:

1400 грн. + 101,18 грн. = 1501,18 грн.

Приклад 3.

Заробітна плата Мироненка А. Р. за основним місцем роботи за січень 2010 року склала 1800 грн. Базовим місяцем для працівника було прийнято серпень 2009 року. Заробітна плата Мироненка А. Р., нарахована за січень 2010 року, індексується на величину приросту індексу споживчих цін, яка для цього працівника становить 2,8 % (базовий місяць — серпень 2009 року).

Наведемо в табл. 2 порядок розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у січні 2010 року, якщо базовим місяцем є серпень 2009 року.

 

Таблиця 2

img 1

 

Оскільки серпень 2009 року — базовий місяць для проведення індексації, то з вересня починають розрахунок нового індексу споживчих цін наростаючим підсумком. Індексація провадиться, якщо величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації, установлений у розмірі 101 %. При цьому право на індексацію настає з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Індекс інфляції за листопад 2009 року (101,1 %) було опубліковано Держкомстатом на початку грудня 2009 року. У результаті розрахований індекс споживчих цін наростаючим підсумком (він перевищив поріг індексації) застосовується до заробітної плати, нарахованої за січень 2010 року.

Як видно з таблиці, індекс споживчих цін наростаючим підсумком у листопаді 2009 року (101,1 %) перевищив поріг індексації 101 %, тому право на проведення індексації настає у січні 2010 року. Отже, заробітна плата Мироненка А. Р., нарахована за січень 2010 року, індексується на величину приросту індексу 2,8 %. Саме цю величину приросту індексу можна побачити і в табл. 1 (див. базовий місяць серпень 2009 року).

Сума індексації заробітної плати Мироненка А. Р. за січень 2010 року дорівнює:

744 грн. х 2,8 : 100 = 20,83 грн.

Заробітна плата Мироненка А. Р. за січень 2010 року з урахуванням індексації становить:

1800 грн. + 20,83 грн. = 1820,83 грн.

Окрему увагу звернемо на особливості проведення індексації зарплати

працівників бюджетної сфери, посадові оклади яких визначаються на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС).

Підпунктом 4 п. 4 постанови КМУ «Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році» від 29.12.2009 р. № 1414

передбачено, що до прийняття Закону про Держбюджет на 2010 рік розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ установлюються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, що діяв у грудні 2009 року. У грудні 2009 року встановлення посадових окладів зазначеній категорії працівників здійснювалося на підставі постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 і ст. 55 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI. Нагадаємо, що ст. 55 Закону України про Держбюджет на 2009 рік посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1-го тарифного розряду встановлено на рівні 545 грн. на місяць.

Таким чином, виходячи з цього розміру має бути встановлено посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетних установ, що визначаються на основі ЄТС.

До прийняття Закону про Держбюджет на 2010 рік порядок установлення посадових окладів залишився без змін, а саме:

— для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки)

менше розміру мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах має бути встановлено на рівні мінімальної заробітної плати. З цього випливає, що для працівників 1 — 5-го тарифних розрядів посадові оклади з 01.11.2009 р. установлюються в розмірі мінімальної заробітної плати (744 грн.);

— для інших працівників посадові оклади

не змінюються, тобто залишаються на рівні, розрахованому виходячи з 545 грн.

У зв’язку з цим при проведенні індексації заробітної плати у січні 2010 року для працівників бюджетної сфери, чиї посадові оклади (тарифні ставки) визначаються на основі ЄТС,

базовими місяцями будуть:

— для працівників 1 — 3-го тарифних розрядів — листопад 2009 року. Отже, заробітна плата таких працівників за січень 2010 року

не індексується (див. приклад 4);

— для інших працівників (з 4-го по 25-й тарифний розряд) — жовтень 2008 року. У зв’язку з цим їх заробітна плата за січень 2010 року індексується на величину приросту 15,3 % у межах 744 грн. (див. табл. 1 і приклад 5).

Приклад 4

. Заробітна плата працівника 3-го тарифного розряду Зубенка Л. К. за основним місцем роботи підвищувалася у жовтні 2008 року. Його посадовий оклад було встановлено в розмірі 643 грн. Жовтень 2008 року було прийнято базовим місяцем для працівника.

У жовтні 2009 року посадовий оклад Зубенка Л. К. установлено в розмірі 650 грн., у листопаді 2009 року — у розмірі 744 грн. Постійних надбавок і доплат працівник не має.

Сума, на яку заробітну плату Зубенка Л. К. підвищено у жовтні 2009 року (7 грн.), менше суми індексації, яку було б нараховано йому за цей місяць, — 80,38 грн. (643 грн. х 12,5 : 100, де 12,5 % — величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати цього працівника за жовтень 2009 року із базовим місяцем жовтнем 2008 року // «Оплата праці», 2009, № 18, с. 22). Тому підвищення заробітної плати Зубенка Л. К. у жовтні 2009 року не вплинуло на порядок її індексації (

п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем для працівника при проведенні індексації його заробітної плати у жовтні 2009 року залишався жовтень 2008 року.

Сума, на яку заробітну плату Зубенку Л. К. підвищено у листопаді 2009 року, — 94 грн. (744 грн. - 650 грн.), більше суми індексації, яку було б нараховано йому за цей місяць, — 81,25 грн. (650 грн. х 12,5 : 100, де 12,5 % — величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати цього працівника за листопад 2009 року з базовим місяцем жовтнем 2008 року // «Оплата праці», 2009, № 22, с. 16). Отже, підвищення заробітної плати Зубенка Л. К. у листопаді 2009 року вплинуло на порядок її індексації, а тому

новим базовим місяцем для працівника стає листопад 2009 року. Тож у листопаді та грудні 2009 року, а також січні 2010 року заробітна плата Зубенка Л. К. не індексується.

Приклад 5.

Заробітна плата працівників 4 і 5-го тарифних розрядів за основним місцем роботи підвищувалася у жовтні 2008 року. Жовтень 2008 року було прийнято базовим місяцем для працівників.

У листопаді 2009 року посадові оклади таких працівників установлено в розмірі мінімальної заробітної плати — 744 грн. Постійних надбавок і доплат працівники не мають.

Визначимо, чи не змінився базовий місяць для проведення індексації заробітної плати працівників у зв’язку з підвищенням їх окладів. Необхідні дані наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Тарифний розряд працівників згідно з ЄТС

Посадовий оклад, грн.

Сума підвищення заробітної плати, грн.

Сума індексації, яку могло бути нараховано, грн.

до 01.11.2009 р.

з 01.11.2009 р.

4

692

744

52

86,50 (692 х 12,5 %)

5

741

744

3

92,63 (741 х 12,5 %)

 

Як видно з табл. 3, сума підвищення заробітної плати працівників у листопаді 2009 року менше суми індексації, яку було б нараховано їм за цей місяць. Тому підвищення заробітної плати працівників 4 і 5-го тарифних розрядів у листопаді 2009 року не вплинуло на порядок її індексації (

п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем для працівників при проведенні індексації їх заробітної плати в листопаді та грудні 2009 року, а також січні 2010 року залишається жовтень 2008 року.

Заробітна плата працівників за січень 2010 року індексується на величину приросту індексу 15,3 % (див. табл. 1) у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (744 грн.).

Приклад 6.

Заробітна плата держслужбовця Фесенка С. В. востаннє підвищувалася у лютому 2008 року. Цей місяць було прийнято базовим для працівника.

Заробітна плата Фесенка С. В. за січень 2010 року індексується на величину приросту індексу 28,8 % (див. табл. 1) у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (744 грн.).

 

Податки та внески

Індексація нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Додаткові витрати, пов’язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких належать індексовані виплати (

п. 11 Порядку № 1078).

Згідно з

п.п. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, сума індексації заробітної плати включається до фонду оплати праці. Також сума індексації підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб. Отже, сума індексації є об’єктом для нарахування та утримання внесків до Пенсійного та інших соціальних фондів.

Оскільки для цілей

Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІV індексація підпадає під поняття заробітної плати, її слід ураховувати при визначенні загальної суми заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги.

Також нагадаємо, що в разі несвоєчасної виплати сум індексації заробітної плати працівників здійснюється їх компенсація відповідно до чинного законодавства. Про особливості проведення компенсації див. нижче.

І на закінчення додамо, що згідно зі

ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х за ненарахування індексації на винних посадових осіб може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 1700 грн.). Рішення про накладення штрафу виносить суд з ініціативи посадових осіб Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю і територіальних державних інспекцій праці.

 

От і все про індексацію за січень. Інформаційний матеріал, необхідний бухгалтеру для практичної роботи в частині індексації зарплати, ми щомісяця розміщуватимемо на сторінках газети. Стежте за публікаціями!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі