Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Компенсація зарплати: виплата боргів у січні 2010 року

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2010/№ 2
Друк
Стаття

Компенсація зарплати: виплата боргів у січні 2010 року

 

Компенсація грошових доходів — законодавчо встановлений механізм відшкодування працівникам частини втраченого грошового доходу у зв’язку з порушенням термінів його виплати в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги.

Розглянемо порядок розрахунку суми компенсації стосовно доходів, нарахованих у 2001 — 2009 роках, якщо вони виплачуються в січні 2010 року.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про компенсацію

— Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ.

Порядок № 159

— Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5 —

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Компенсація виплачується в разі затримки виплати зарплати на один та більше календарних місяців, тобто розрахунок і нарахування компенсації зобов’язані провадити лише ті підприємства, установи та організації, що несвоєчасно виплачують зарплату своїм працівникам.

Нарахування і виплата компенсації заробітної плати, нарахованої в період з 1 січня 2001 року, здійснюються згідно із

Законом про компенсацію та Порядком № 159.

Відповідно до

п. 3 Порядку № 159 компенсації підлягають грошові доходи з урахуванням суми індексації, отримані у гривнях на території України, що не мають разового характеру.

Нагадаємо

основні правила, які необхідно враховувати при нарахуванні компенсації:

1. Зарплата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає (

ст. 5 Закону про компенсацію, п. 6 Порядку № 159).

2. Сума компенсації розраховується як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику зарплати за відповідний місяць (

після утримання податків та обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, ділений на 100 (п. 4 Порядку № 159). Отже, компенсація нараховується на всю суму чистої заробітної плати (за вирахуванням утриманих сум податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку), а також внесків до соціальних фондів), яку не виплачено своєчасно, без обмеження її розмірів.

3. У разі затримки зарплати за кілька місяців сума компенсації визначається за кожен місяць окремо та підсумовується.

4. Нарахування компенсації провадиться один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості щодо заробітної плати.

5. Виплата сум компенсації здійснюється в тому ж місяці, в якому виплачується заборгованість щодо зарплати за відповідний місяць (

п. 5 Порядку № 159).

Наведемо приклади розрахунку суми компенсації.

Приклад 1.

У січні 2010 року підприємство виплачує працівнику заробітну плату, нараховану у вересні 2009 року. Заборгованість становить 1327,56 грн. (після утримання податків та зборів). Який порядок розрахунку компенсації в такому разі?

Порядок розрахунку компенсації наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

№ з/п

Показник

Од. виміру

Числове значення

1

Сума чистої заробітної плати за вересень 2009 року

грн.

1327,56

2

Індекс споживчих цін наростаючим підсумком за період невиплати доходу (визначається шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін за період із жовтня по грудень 2009 року включно:1,009 х 1,011 х 1,009 х 100, де 100,9 % — індекс споживчих цін за жовтень; 101,1 % — за листопад; 100,9 % — за грудень)

%

102,9

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (рядок 2 - 100 %)

%

2,9

4

Сума компенсації ((рядок 1 х рядок 3) : 100)

грн.

38,50

 

Для зручності читачів спростимо обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів,

нарахованих у 2001 — 2009 роках, що виплачуються в січні 2010 року. Для цього наведемо табл. 2 з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.

 

Таблиця 2

Рік

 

Місяць

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Січень

149,3

136,1

136,3

118,5

94,0

76,7

59,4

33,5

9,1

Лютий

147,8

139,4

133,7

117,6

92,1

73,5

58,4

30,0

7,5

Березень

146,3

141,1

131,2

116,8

89,0

74,1

58,1

25,2

6,0

Квітень

142,7

137,8

129,5

115,2

87,7

74,8

58,1

21,5

5,1

Травень

141,7

138,5

129,5

113,8

86,6

73,9

57,1

19,9

4,6

Червень

140,3

142,9

129,3

112,3

85,5

73,7

53,8

19,0

3,4

Липень

144,4

146,6

129,5

112,3

84,9

72,2

51,6

19,5

3,5

Серпень

144,9

147,1

133,5

112,5

84,9

72,2

50,7

19,7

3,8

Вересень

144,0

146,6

132,1

109,8

84,2

68,8

47,5

18,4

2,9

Жовтень

143,5

144,9

129,1

105,2

82,5

64,5

43,3

16,4

2,0

Листопад

142,3

143,2

124,9

102,0

80,4

61,6

40,3

14,7

0,9

Грудень

138,4

139,8

121,6

97,3

78,8

60,2

37,4

12,3

 

 

Наведеною таблицею слід користуватися таким чином. Для розрахунку суми компенсації

на перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування невиплаченої зарплати і графи з відповідним роком знаходимо величину приросту індексу споживчих цін у відсотках, на яку помножуємо суму заборгованості із зарплати, що підлягає видачі на руки у січні 2010 року. Отриманий результат ділимо на 100 та отримуємо суму компенсації, що підлягає нарахуванню і виплаті у січні 2010 року. Наприклад, якщо у січні 2010 року виплачується заборгованість із заробітної плати за січень 2009 року, то величина приросту індексу споживчих цін за період невиплати доходу за січень 2009 року становить 9,1 % (див. табл. 2).

Якщо підприємство затримало виплату зарплати за кілька місяців, то сума компенсації визначається за кожен місяць окремо та підсумовується.

Приклад 2.

У січні 2010 року працівнику виплачується заборгованість із заробітної плати (після утримання податків та зборів) у такому розмірі: за жовтень 2009 року — 1100 грн., за листопад — у розмірі 1200 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін за період невиплати доходу, нарахованого за жовтень 2009 року, становить 2,0 %, за листопад 2009 року — 0,9 % (див. табл. 2).

Сума компенсації за затримку зарплати при виплаті заборгованості у січні 2010 року дорівнює:

— за жовтень 2009 року: 1100 х 2,0 : 100 = 22,00 (грн.);

— за листопад 2009 року: 1200 х 0,9 : 100 = 10,80 (грн.).

Загальна сума компенсації щодо цього працівника у січні 2010 року становитиме:

22,00 + 10,80 = 32,80 (грн.).

 

Окремо нагадаємо порядок справляння податків та внесків із суми компенсації.

Ураховуючи, що

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІV (далі — Закон № 889) не містить норм, які б звільняли компенсацію від оподаткування, то сума компенсації обкладається податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах (за ставкою 15 %).

І оскільки для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб згідно з

п. 1.1 Закону № 889 компенсація підпадає під поняття заробітної плати, то суму компенсації слід ураховувати при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу.

Також сума компенсації заробітної плати включається до фонду оплати праці відповідно до

п.п. 2.2.8 Інструкції № 5. Отже, сума компенсації включається до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного та інших соціальних фондів.

При нарахуванні компенсації слід ураховувати норму

п.п. 1.6.2 Інструкції № 5, згідно з якою нарахування фонду оплати праці, що здійснюються за попередній період, відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому було здійснено нарахування. Таким чином, сума компенсації включається до фонду оплати праці того місяця, в якому фактично провадяться її нарахування і виплата.

Потрібно додати, що за ненарахування компенсації на винних посадових осіб відповідно до

ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 1700 грн.). Рішення про накладення адміністративного штрафу може бути винесено тільки судом після розгляду справи про адміністративне правопорушення, сформованої з ініціативи посадових осіб Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю і територіальних державних інспекцій праці.

 

Ми розглянули особливості нарахування та обліку компенсації заробітної плати, виплаченої несвоєчасно. Надалі щомісяця публікуватимемо готові індекси для розрахунку такої виплати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі