Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2010/№ 14
Друк
Постанова від 30.06.2010 р. № 527

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ РЕГІОНІВ

Постанова від 30.06.2010 р. № 527

 

Відповідно до статті 85 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок спрямування у 2010 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів;

Порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на часткове покриття видатків Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів*;

розподіл між обласними державними адміністраціями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів**.

* Не публікується. —

Прим. ред.

**

Не публікується. — Прим. ред.

2. Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Львівській та Черкаській обласним державним адміністраціям розробити і подати протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою для погодження з правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів.

 

Прем'єр-міністр України М. Азаров

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. № 527

 

 

Порядок

спрямування у 2010 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів

 

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування у 2010 році Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) коштів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів (далі — кошти).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

вугледобувний регіон — область, в якій розташовані вугледобувні підприємства, що належать до сфери управління Мінвуглепрому та є діючими або перебувають на стадії ліквідації (в тому числі гірничі об'єкти, що входять до складу підприємства);

житель вугледобувного регіону — особа, яка проживає у вугледобувному регіоні, що підтверджується відміткою про реєстрацію її місця проживання;

замовник — уповноважена юридична особа державної форми власності, яка за рішенням обласної держадміністрації визначена замовником створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів;

нове робоче місце — робоче місце, яке створене на підприємстві, в установі або організації для постійної роботи жителя вугледобувного регіону і на яке працевлаштовано в установленому порядку такого жителя;

програма — програма створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, затверджена обласною держадміністрацією.

3. Для визначення підприємств, установ та організацій, на яких створюватимуться нові робочі місця (далі — підприємства),

обласні держадміністрації проводять конкурс бізнес-планів. До складу конкурсних комісій з оцінки бізнес-планів, утворених за рішенням обласних держадміністрацій, включаються представники робочих органів виконавчої дирекції Фонду та по одному представнику від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Бізнес-плани підприємств — учасників конкурсу повинні відповідати пріоритетам розвитку економіки, визначеним у програмі соціально-економічного розвитку регіону, завданням територіальної програми зайнятості населення з ефективного використання трудових ресурсів області та містити інформацію щодо обсягу коштів, необхідного для створення нових робочих місць, загальної кількості нових робочих місць.

До програми включаються підприємства

переможці конкурсу.

У програмі зазначаються:

перелік підприємств;

інформація про кількість нових робочих місць, що передбачається створити (протягом 2010 року створюється не менш як 10 відсотків запланованої програмою кількості нових робочих місць), із зазначенням професій (спеціальностей);

строки створення нових робочих місць з поквартальною розбивкою в розрізі підприємств;

обсяг коштів, необхідний для створення нових робочих місць з прогнозним помісячним розподілом у розрізі підприємств.

Обласна держадміністрація або замовник під час укладання договорів про створення нових робочих місць з підприємствами передбачає умови щодо:

збереження таких робочих місць протягом не менш як двох років з моменту їх створення;

надання підприємствами щокварталу протягом зазначеного періоду звітів про укомплектування робочих місць за формою, затвердженою правлінням Фонду.

Обласні держадміністрації подають щокварталу звіти про укомплектування робочих місць підприємств Державному центру зайнятості, на який покладено виконання функцій виконавчої дирекції Фонду (далі — Державний центр зайнятості).

4. Загальна вартість робіт із створення нових робочих місць визначається відповідно до нормативів вартості робіт із створення одного робочого місця у різних галузях економіки, проіндексованих на коефіцієнт 1,297.

5. Державний центр зайнятості після погодження програм з правлінням Фонду перераховує щомісяця кошти на рахунки обласних держадміністрацій, відкриті в органах Державного казначейства за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Державного казначейства» плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, відповідно до затвердженого правлінням Фонду графіка фінансування програм у межах річного обсягу.

У разі визначення замовника обласна держадміністрація наступного дня перераховує отримані кошти на його рахунок, відкритий в органах Державного казначейства за балансовим рахунком 3712 «Рахунки інших клієнтів Державного казначейства» плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, для подальшого перерахування таких коштів підприємству.

6.

Обласна держадміністрація або замовник перераховує протягом трьох робочих днів після надходження коштів підприємству не більш як 30 відсотків передбаченого програмою обсягу фінансування за умови подання таких документів, погоджених з обласною держадміністрацією:

проектно-кошторисної або кошторисної документації;

договору підряду та/або договору про придбання та/або монтаж обладнання, та/або надання послуг.

У подальшому перерахування коштів підприємству здійснюється обласною держадміністрацією або замовником протягом трьох робочих днів після надходження коштів на рахунки обласної держадміністрації або замовника за умови подання звіту про використання коштів за формою, затвердженою правлінням Фонду.

7. Підприємства подають

щомісяця до 5 числа обласній держадміністрації або замовнику для подальшого подання обласній держадміністрації звіт про використання коштів.

Обласна держадміністрація подає щомісяця до 10 числа Державному центру зайнятості звіт про виконання підприємствами програми за формою, затвердженою правлінням Фонду.

У разі неподання підприємством у встановлений строк звіту про використання коштів обласна держадміністрація надсилає відповідне повідомлення Державному центру зайнятості разом із звітом про виконання підприємством програми, після чого Державний центр зайнятості зупиняє перерахування на рахунок обласної держадміністрації коштів, що передбачені у графіку фінансування для такого підприємства, до отримання звіту про виконання програми таким підприємством.

8.

У разі відмови підприємства від виконання програми:

обласна держадміністрація протягом трьох робочих днів після надходження відповідної інформації повідомляє Державний центр зайнятості;

підприємство протягом трьох робочих днів після повідомлення про відмову повертає кошти на рахунок обласної держадміністрації або замовника для перерахування облдержадміністрації наступного робочого дня;

обласна держадміністрація подає протягом двох тижнів правлінню Фонду для погодження затверджені зміни, що вносяться до програми. У разі неподання таких змін у визначений строк обласна держадміністрація повертає протягом трьох наступних робочих днів кошти на рахунок Державного центру зайнятості.

9. Органи державної служби зайнятості за результатами перевірки виконання програми або у разі відмови підприємства від проведення перевірки звертаються до обласної держадміністрації з пропозицією щодо виключення такого підприємства з програми та зупинення перерахування коштів.

Підприємство протягом трьох робочих днів після отримання від обласної держадміністрації повідомлення про його виключення з програми повертає перераховані кошти на рахунок обласної держадміністрації або замовника для їх перерахування наступного робочого дня обласній держадміністрації.

Обласна держадміністрація вносить зміни до програми відповідно до абзацу четвертого пункту 8 цього Порядку.

10. Кошти, які підлягають поверненню за актами перевірок, повертаються підприємствами обласній держадміністрації або замовнику для перерахування наступного робочого дня обласній держадміністрації з подальшим перерахуванням на рахунок Державного центру зайнятості та обліковуються як інші надходження Фонду.

11. Кошти, спрямовані на виконання програм, класифікуються як капітальні трансферти.

12. Обласна держадміністрація або замовник та підприємство забезпечують

цільове використання коштів.

13. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється

органами державної контрольно-ревізійної служби та іншими державними органами відповідно до законодавства.

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Нова програма Уряду: створення робочих місць для мешканців вугледобувних регіонів

 

З метою поновлення створення робочих місць на територіях, де масово закривалися вугільні підприємства, ст. 85 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI передбачено виділення з державного бюджету 360 млн грн. на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів.

Для реалізації такої законодавчої норми постановою, що коментується, визначено механізм створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів (Волинської, Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Львівської та Черкаської областей) у 2010 році. Для цього затверджено:

— Порядок спрямування у 2010 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів;

— Порядок використання коштів у 2010 році, передбачених у державному бюджеті на часткове покриття витрат Фонду на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів;

— розподіл між обласними державними адміністраціями коштів Фонду на створення робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів.

Для освоєння державних коштів обласними держадміністраціями буде проведено конкурс

серед підприємств області, які повинні будуть надати бізнес-плани зі створення нових робочих місць на своїх територіях. Отже, для визначення підприємств, установ та організацій, на яких створюватимуться нові робочі місця (далі — підприємства), обласні держадміністрації проводять конкурс бізнес-планів та визначають переможців. До складу конкурсних комісій з оцінки бізнес-планів, створених за рішенням обласних держадміністрацій, включаються представники робочих органів виконавчої дирекції Фонду та по одному представнику від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Бізнес-плани підприємств — учасників конкурсу мають відповідати пріоритетам розвитку економіки, визначеним у програмі соціально-економічного розвитку регіону, завданням територіальної програми зайнятості населення щодо ефективного використання трудових ресурсів області та містити інформацію про обсяг коштів, необхідний для створення нових робочих місць, загальну кількість нових робочих місць. Так, зокрема, при проведенні конкурсу

пріоритети віддаватимуться бізнес-планам у сфері впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій, спрямованих на вирішення екологічних проблем, а також тим, що реалізовуватимуться на територіях з високим рівнем безробіття.

Порядком та умовами проведення конкурсу, зокрема, установлено, що з моменту опублікування постанови, що коментується (опубліковано 08.07.2010 р. в «Урядовому кур'єрі», 2010, № 123), обласним держадміністраціям дається 30 днів на розробку обласної програми зі створення нових робочих місць. Таким чином, обласні програми має бути створено до 07.08.2010 р.

Під час укладення договорів про створення нових робочих місць з підприємствами — переможцями конкурсу облдержадміністрації

мають передбачити умови щодо:

— збереження таких робочих місць протягом не менше ніж

двох років з моменту їх створення;

— подання підприємствами щокварталу протягом зазначеного періоду

звітів про укомплектування робочих місць.

Слід зауважити, що державні кошти для цілей такої бюджетної програми передаватимуться підприємствам на розширення виробництва та створення нових робочих місць

на безоплатній основі.

Постанова набрала чинності з дня офіційного опублікування —

08.07.2010 р.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі