Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо нарахування страхових внесків на суми донарахованої заробітної плати

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2010/№ 14
Друк
Лист від 30.06.2010 р. № 664-07-2

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Щодо нарахування страхових внесків на суми донарахованої заробітної плати

Лист від 30.06.2010 р. № 664-07-2

(витяг)

 

<…>

При визначенні видів виплат, що включаються до фонду оплати праці, слід керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою Держкомстатом України від 13.01.2004 р. № 5 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713 (далі — Інструкція № 5).

Згідно з підпунктом 1.6.2 Інструкції № 5, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому було здійснено нарахування.

Пунктом 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 (далі — Закон № 996) установлено, що господарські операції мають відображатися в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому їх здійснено.

Так, законодавчо визначено період відображення фонду оплати праці в первинному документі бухгалтерського обліку.

Ураховуючи положення Закону № 996 та Інструкції № 5, суми перерахунку мінімальної заробітної плати за січень — квітень 2010 року відносяться до фонду оплати праці того місяця, в якому здійснено їх нарахування. Отже, на всі суми донарахувань у зв’язку з підвищенням заробітної плати з січня та квітня 2010 року та проведеним перерахунком заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій нараховуються страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Зазначені донарахування до сум заробітної плати та донараховані на них страхові внески у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати страхувальник відображає у відповідних рядках Розрахункової відомості.

Тобто якщо підприємство у другому кварталі 2010 року здійснює донарахування заробітної плати, з якої нараховуються страхові внески до Фонду за січень — березень 2010 року,

у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, то донараховану суму заробітної плати попередніх місяців страхувальник відображає в Розділі «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» Розрахункової відомості в тому місяці другого кварталу 2010 року, в якому здійснюються донарахування з урахуванням граничної суми заробітної плати, що діяла в січні — березні за кожен місяць окремо, а суму донарахованих внесків у графі 3 «Нараховано за звітний період» Розділу ІІ «Розрахунок страхових внесків до Фонду» Розрахункової відомості — у місяці, в якому здійснено відповідний перерахунок.

Щодо другого питання нарахування внесків до Фонду в межах граничної величини попереднього періоду та застосування в такому разі адміністративного штрафу до посадової особи зауважимо.

Верховною Радою України 20.10.2009 р. прийнято Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI (далі — Закон № 1646), який згідно з преамбулою направлено на встановлення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадянина України в період фінансово-економічної кризи.

Абзацом четвертим статті 1 і статтею 2 Закону № 1646 з 01.01.2010 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб і мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 869 грн. (відповідно).

Також розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, передбачені Законом № 1646, затверджено Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI (далі — Закон про Держбюджет).

<…>

Ураховуючи положення пункту 1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону про Держбюджет, соціальні стандарти, передбачені статтями 52 та 53, застосовуються з 1 січня 2010 року.

Керуючись статтею 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХIV (далі — Закон), страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється щорічно на рівні п’ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, прийнятого законом для працездатних осіб, і є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат.

Таким чином, максимальна величина фактичних витрат на оплату праці (граничний розмір заробітної плати) складає: з 1 січня 2010 року — 13035 грн.; з 1 квітня 2010 року — 13260 грн.; з 1 липня 2010 року — 13320 грн.; з 1 жовтня 2010 року — 13605 грн.; з 1 грудня 2010 року — 13830 грн. на місяць.

Ураховуючи зазначене вище,

на суму самостійно донарахованих страхових внесків у зв’язку з неправильним застосуванням граничного розміру заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески, страхувальник нараховує пеню. Якщо страхувальник до моменту здійснення перевірки самостійно сплатив донараховані страхові внески та пеню, нараховану на суму донарахованих страхових внесків, то адміністративне стягнення у вигляді штрафу, зазначеного в частині першій статті 1654 КпАП, не застосовується.

 

Перший заступник директора С. Нестеро

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Фонди соціального страхування про наслідки перерахунку заробітної плати за січень — квітень 2010 року та відповідальність страхувальників

 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС ТВП), Державний центр зайнятості (далі — ДЦЗ), Пенсійний фонд України (далі — ПФУ), Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — ФНВ) у листах, що коментуються, надали роз’яснення щодо наслідків перерахунку заробітної плати за січень — квітень 2010 року та відповідальності страхувальників. Нагадаємо, що такий перерахунок мали провести роботодавці, які до набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI (далі — Закон про Держбюджет-2010) застосовували показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу в розмірі 744 грн. При перерахунку слід було виходити з розмірів мінзарплати та прожитмінімуму на працездатну особу, установлених Законом про Держбюджет-2010, — 869 грн. (у січні — березні 2010 року) та 884 грн. (квітень 2010 року). Про необхідність проведення перерахунку зазначало Мінпраці в листі від 20.05.2010 р. № 470/13/84-10.

Роботодавцям, які зобов’язані провести перерахунок, слід звернути увагу на такі моменти.

1. Заробітна плата, донарахована у зв’язку зі збільшенням розміру мінзарплати, включається до фонду оплати праці місяця, в якому здійснено донарахування.

Зазначимо, що такий підхід повністю відповідає положенням п.п. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. При цьому необхідно враховувати, що максимальна величина для справляння внесків до фондів соціального страхування у квітні — травні 2010 року (місяці, коли необхідно було здійснити перерахунок) складала 13260 грн. (884 грн. х 15).

2.

Необхідно донарахувати страхові внески до всіх фондів соціального страхування, якщо працівникам підприємства нараховувалася заробітна плата в розмірі, що перевищує 11160 грн. і для цілей справляння внесків використовувався розмір максимальної величини зарплати, з якої сплачуються соціальні внески, — 11160 грн.

У зв’язку з тим, що розмір максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються соціальні внески, склав у січні — березні 2010 року 13035 грн., у квітні — 13260 грн., у цьому випадку у страхувальника виникла недоїмка зі сплати внесків.

ФСС ТВП

зазначає про необхідність нарахування в цьому випадку пені за несвоєчасність сплати внесків. Однак ми вважаємо цю вимогу не цілком справедливою. Адже не можна стверджувати, що недоїмка виникла з вини страхувальника. Причиною виникнення недоїмки стали об’єктивні обставини, а саме: ситуація, що склалася з початку 2010 року з розмірами прожитмінімуму та мінзарплати. Нагадаємо, що до прийняття Закону про Держбюджет-2010 різні відомства висловлювали суперечливі думки щодо розмірів цих показників. Незважаючи на те що ФСС ТВП наполягав на застосуванні розмірів мінзарплати та прожитмінімуму на рівні 869 грн. (у січні — березні 2010 року) та 884 грн. (з 1 квітня 2010 року) (листи від 29.12.2009 р. № 01-16-2801, від 01.02.2010 р. № 02-24-181 // «ОП», 2010, № 3, с. 14 — 16), головне відомство з цього питання вказало на необхідність застосування розмірів цих показників на рівні 744 грн. до прийняття Закону про Держбюджет-2010 (див. лист Мінпраці від 03.02.2010 р. № 98/13/84-10 // «ОП», 2010, № 4, с. 4). Виходить, що тепер роботодавці постраждають через недалекоглядність Мінпраці.

Водночас уникнути штрафу при перевірці органом ФСС ТВП вдасться тільки в тому випадку, якщо страхувальник сплатить і суму недоїмки, що виникла, і суму пені. Нагадаємо, що згідно з п. 6 Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників із коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 р. № 123 (далі — Порядок № 123), пеня не нараховується, якщо існувала заборгованість ФСС ТВП перед страхувальником, і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки.

Як виняток ФСС ТВП дозволив не повідомляти його про виявлену недоїмку, пов’язану із застосуванням у січні — квітні 2010 року неправильного розміру максимальної величини зарплати, з якої справляються внески до соціальних фондів (тут, мабуть, ФСС ТВП зробив поблажку, розуміючи, що провини страхувальника у виникненні недоїмки в цьому випадку немає).

Відкоригувати доведеться й показники звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Згідно з Порядком № 123 помилка виправляється шляхом коригування відповідних статей звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

ПФУ

зазначає, що в разі самостійного донарахування пенсійних внесків, на страхувальника не накладається ні штраф за несвоєчасне обчислення та сплату внесків у розмірі 5 % донарахованих сум, ні штраф за заниження оподатковуваного доходу в розмірі 100 % суми заниженого доходу. Пеня в цьому випадку не нараховується.

У додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1, за місяць, в якому донараховано внески, неумисну помилку страхувальника необхідно виправити так:

— у таблиці 1 в рядку 6 зазначається сума донарахованих внесків, у рядку 6а — сума заробітної плати, на яку донараховано внески. При цьому в рядку «Зміст помилки» зазначається, що перерахунок проведено у зв’язку зі зміною максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників з 01.01.2010 р.;

— у таблиці 7 сума зарплати, на яку донараховано внески, відображається з КТН 4. У графі 14 зазначається сума донарахованих внесків.

ДЦЗ

роз’яснює, що пеню нараховувати на донараховані внески не потрібно. При самостійному донарахуванні та сплаті суми внесків та виправленні помилки в Розрахунковій відомості штраф у розмірі прихованої суми виплат страхувальникові не загрожує.

У Розрахунковій відомості, що подається до центру зайнятості, помилка виправляється шляхом коригування відповідних показників місяця, в якому донараховано внески.

Також негативне для страхувальників роз’яснення дав

ФНВ: пеню нараховувати потрібно. Штрафів для страхувальників Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що викликають втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV, у принципі, не передбачено.

У Розрахунковій відомості, що подається до ФНВ, у зв’язку з донарахуванням внесків необхідно відкоригувати відповідні рядки за місяцем, в якому було здійснено таке донарахування.

Як бачимо, ситуацію, що склалася з початку року з розмірами мінзарплати та прожитмінімуму, і відсутність у цьому провини страхувальників, адекватно оцінюють тільки ПФУ та ДЦЗ. А от вимоги ФСС ТВП та ФНВ щодо нарахування пені можна назвати принаймні несправедливими.

Водночас, щоб уникнути негативних наслідків під час перевірок, слід виконати всі зазначені приписи фондів соціального страхування: донарахувати та сплатити страхові внески, відкоригувати звітність, нарахувати та сплатити пеню до ФСС ТВП та ФНВ. Зазначені дії дозволять уникнути адміністративної відповідальності.

3.

Згідно з роз’ясненнями ФСС ТВП перерахунок лікарняних та декретних здійснюється тільки у двох виняткових випадках:

— якщо при розрахунку

допомоги по вагітності та пологах у тих випадках, коли жінка відпрацювала перед виходом у декрет менше місяця, допомога їй нараховувався виходячи з мінзарплати в розмірі 744 грн. У цьому випадку роботодавець має провести донарахування допомоги виходячи з мінзарплати в розмірі 869 грн. (якщо страховий випадок настав у січні — березні 2010 року) та 884 грн. (якщо страховий випадок настав у квітні 2010 року);

— якщо при визначенні суми

допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах середня зарплата розраховувалася відповідно до п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) і таку тарифну ставку (посадовий оклад) було встановлено на рівні мінзарплати (744 грн.). Нагадаємо, що середня зарплата для визначення суми виплат із тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах розраховується виходячи з установленої працівникові тарифної ставки (посадового окладу) у тих випадках, коли весь розрахунковий період працівник не мав заробітку з однієї із трьох поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років та 6 років за медичним висновком) або якщо страховий випадок настав у перший день роботи.

В інших випадках здійснювати перерахунок виплат по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах

, нарахованих у січні — квітні 2010 року, не потрібно. Пояснимо чому. При обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомог беруть участь тільки сума оплати праці, з якої в розрахунковому періоді сплачено страхові внески. Оскільки донараховані суми зарплати включаються до фонду оплати праці і відповідно до бази для справляння страхових внесків того місяця, в якому здійснено донарахування, вони не вплинуть на суми лікарняних та декретних, нарахованих за попередній період.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик

Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі