Теми статей
Обрати теми

Індексуємо заробітну плату за липень 2010 року

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2010/№ 14
Друк
Стаття

Індексуємо заробітну плату за липень 2010 року

 

Щомісячно на сторінках газети ми висвітлюємо питання, пов’язані з проведенням індексації грошових доходів за відповідний період. Сьогодні пропонуємо ознайомитися з особливостями проведення індексації заробітної плати в липні 2010 року.

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон про індексацію —

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-ІV).

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

 

Індексація грошових доходів — законодавчо встановлений механізм підтримки купівельної спроможності громадян в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги.

Проведення індексації регулюється

Законом про індексацію та Порядком № 1078. Норми, установлені цими документами, поширюються на всі підприємства, установи та організації, незалежно від своєчасності виплати ними заробітної плати працівникам.

Об’єктами індексації є

доходи громадян, отримані у гривнях на території України і які не мають разового характеру, зокрема: оплата праці за ставками (окладами) чи відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, які мають постійний характер. Критерієм постійності виплат є їх щомісячне здійснення.

З основними правилами, які необхідно враховувати при нарахуванні індексації, ви можете ознайомитися у статті «Індексація заробітної плати» (див. «ОП», 2010, № 2, с. 41).

Нагадаємо, що індексується тільки дохід

у межах прожиткового мінімуму. Частина грошових доходів, що перевищує прожитковий мінімум, не підлягає індексації. Для кожного працівника визначається базовий місяць, оскільки саме від цього місяця обчислюється величина приросту індексу споживчих цін, що використовується для розрахунку сум індексації. У базовому місяці індексація не проводиться.

Відповідно до

ст. 52 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VІ з 1 липня по 30 вересня 2010 року величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу складає 888 грн. Таким чином, у липні 2010 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої її суми, але не більше ніж 888 грн. Наприклад, якщо заробітна плата працівника за липень 2010 року склала 887 грн., то індексувати потрібно всю суму заробітної плати (тобто 887 грн.). Якщо ж зарплата дорівнює чи перевищує 888 грн., то проіндексувати необхідно 888 грн.

За даними Держкомстату, загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2010 року склав

99,4 %. Він не перевищив поріг індексації 101 %, тому всі розраховані величини приросту індексу споживчих цін, що використовувалися для розрахунку суми індексації зарплати, за червень 2010 року залишаються такими самими і для розрахунку суми індексації за липень 2010 року.

Звертаємо увагу: для зручності розрахунків з урахуванням травневого індексу

таблицю з готовими величинами приросту індексу споживчих цін, що використовуються для розрахунку суми індексації зарплати за липень 2010 року, ми наводили в газеті «ОП», 2010, № 13, с. 31.

Розглянемо порядок проведення індексації зарплати працівників за липень 2010 року на конкретних прикладах.

 

Приклад 1.

Заробітна плата Мізенка К. В. за основним місцем роботи за липень 2010 року склала 1600 грн. Востаннє зарплата працівника підвищувалася у травні 2008 року.

Заробітна плата Мізенка К. В. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, тому індексації підлягає не вся сума нарахованою йому заробітної плати за липень 2010 року, а тільки в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (888 грн.). Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати цього працівника за липень 2010 року складає 24,4 % (базовий місяць — травень 2008 року).

Сума індексації заробітної плати Мізенка К. В. за липень 2010 року складає:

888 грн. х 24,4 : 100 = 216,67 грн.

Заробітна плата Мізенка К. В. за липень 2010 року з урахуванням індексації складає:

1600 грн. + 216,67 грн. = 1816,67 грн.

 

Приклад 2.

Федоренка С. Д. було прийнято на основне місце роботи в лютому 2009 року з окладом 1500 грн. У липні 2010 року його заробітну плату було підвищено і вона склала 1600 грн.

Сума, на яку заробітну плату Федоренка С. Д. підвищено в липні 2010 року (100 грн.), менша за суму індексації, яку було б нараховано йому за цей місяць, — 102,12 грн. (888 грн. х 11,5 : 100). Тому підвищення заробітної плати Федоренка С. Д. не вплинуло на порядок її індексації (

п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем для працівника залишається лютий 2009 року.

У липні 2010 року заробітна плата, незважаючи на її підвищення, індексується із застосуванням індексу 11,5 %. У зв’язку з тим, що заробітна плата Федоренка С. Д. за липень 2010 року перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексації підлягає не вся сума нарахованої заробітної плати, а її частина в межах 888 грн.

Сума індексації заробітної плати Федоренка С. Д. за липень 2010 року складає:

888 грн. х 11,5 : 100 = 102,12 грн.

Заробітна плата Федоренка С. Д. за липень 2010 року з урахуванням індексації складає:

1600 грн. + 102,12 грн. = 1702,12 грн.

 

Окрему увагу звернемо на особливості проведення індексації зарплати

працівників бюджетної сфери, посадові оклади яких визначаються на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС).

Згідно з

постановами КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 та від 25.10.2008 р. № 939» від 12.05.2010 р. № 337 // «ОП», 2010, № 10, с. 4 та «Про внесення змін до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 року № 1298» від 30.06.2010 р. № 518
// «ОП», 2010, № 13, с. 4 у 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетних установ та організацій розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, який складає:

з 1 січня — 555 грн.;

з 1 квітня — 567 грн.;

з 1 липня — 570 грн.

Для працівників

, у яких посадові оклади (тарифні ставки) менші за розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах має бути встановлено на рівні мінімальної заробітної плати.

З цього випливає, що для працівників

1 — 7-го тарифних розрядів посадові оклади встановлюються в розмірі мінімальної заробітної плати:

з 01.01.2010 р. 869 грн.;

з 01.04.2010 р. 884 грн.;

з 01.07.2010 р. 888 грн.

Посадові оклади (ставки) заробітної плати працівників бюджетної сфери згідно з ЄТС на липень — вересень 2010 року наведено в «ОП», 2010, № 13, с. 5.

У зв’язку з цим при проведенні індексації заробітної плати в липні 2010 року для працівників бюджетної сфери, чиї посадові оклади (тарифні ставки) визначаються на основі ЄТС,

базовими місяцями (якщо заробітна плата складається тільки з посадового окладу, а постійних доплат і надбавок працівники не мають) будуть:

— для працівників

1 — 5-го тарифних розрядів — липень 2010 року. Отже, заробітна плата таких працівників за липень 2010 року не індексується (див. приклади 3 та 4);

— для інших працівників (

з 6-го по 25-й тарифний розряд) — жовтень 2008 року. У зв’язку з цим їх заробітна плата за липень 2010 року індексується на величину приросту 20,7 % у межах 888 грн. (див. приклади 5 та 6).

 

Приклад 3

. Заробітна плата працівника 3-го тарифного розряду Захаренка Т. К. за основним місцем роботи підвищувалася в листопаді 2009 року. Його посадовий оклад було встановлено в розмірі 744 грн. Листопад 2009 року було прийнято базовим місяцем для працівника.

У січні 2010 року посадовий оклад Захаренка Т. К. встановлено в розмірі 869 грн., у квітні 2010 року — у розмірі 884 грн., у липні 2010 року — у розмірі 888 грн. Постійних надбавок і доплат працівник не має.

У січні 2010 року право на проведення індексації заробітної плати працівника не настало, оскільки індекс споживчих цін наростаючим підсумком (з базовим місяцем — листопадом 2009 року) не перевищив поріг індексації 101 %. Водночас у січні 2010 року працівникові підвищено посадовий оклад до 869 грн.

Мінпраці в

листі від 04.07.2008 р. № 53/10/136-08 роз’яснило: якщо в період між переглядом заробітної плати не настало право на індексацію, місяць чергового підвищення заробітної плати вважається базовим.

Таким чином, для Захаренка Т. К.

січень 2010 року стає наступним базовим місяцем. Тому в січні — березні 2010 року заробітна плата Захаренка Т. К. не індексується.

У квітні 2010 року відбулося підвищення посадового окладу до 884 грн., у липні — до 888 грн. У період між переглядом заробітної плати не настало право на її індексацію, тому місяці подальшого підвищення заробітної плати вважаються базовими (див. консультацію фахівця Мінпраці «Індексація зарплати працівників після підвищення посадових окладів» // «ОП», 2010, № 12, с. 8). Отже,

квітень 2010 року, а потім липень 2010 року будуть базовими місяцями для працівника.

Заробітна плата працівника за липень 2010 року не індексується.

 

Приклад 4.

Заробітна плата працівників 4-го та 5-го тарифних розрядів за основним місцем роботи підвищувалася в листопаді 2009 року. Їх посадові оклади було встановлено в розмірі 744 грн. При цьому жовтень 2008 року залишався базовим місяцем для працівника.

У січні 2010 року посадові оклади таких працівників установлено в розмірі мінімальної заробітної плати 869 грн., у квітні 2010 року — у розмірі 884 грн., у липні 2010 року — у розмірі 888 грн. Постійних надбавок і доплат працівники не мають.

Визначимо, чи не змінився базовий місяць для проведення індексації заробітної плати працівників у зв’язку з підвищенням їх окладів. Необхідні дані наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

4-й та 5-й тарифні розряди

Посадовий оклад, грн.

Сума підвищення заробітної плати, грн.

Останній базовий місяць

Сума індексації, яку могло б бути нараховано, грн.

У січні 2010 року

(до 01.01.2010 р.)
744

(з 01.01.2010 р.)
869

125

Жовтень 2008 року

113,83
(744 х 15,3 %)

У квітні 2010 року

(до 01.04.2010 р.)
869

(з 01.04.2010 р.)
884

15

Січень
2010 року

У липні 2010 року

(до 01.07.2010 р.)
884

(з 01.07.2010 р.)
888

4

Жовтень 2008 року

 

Як видно з табл. 1, сума підвищення заробітної плати працівників у січні 2010 року більша за суму індексації, яку було б нарахована їм за цей місяць. Тому підвищення заробітної плати працівників 4-го та 5-го тарифних розрядів у січні 2010 року вплинуло на порядок її індексації. Базовим місяцем для працівників при проведенні індексації їх заробітної плати в січні — березні 2010 року стає

січень 2010 року. Тому в січні — березні 2010 року заробітна плата працівників не індексується.

У квітні 2010 року відбулося підвищення посадового окладу до 884 грн., у липні — до 888 грн. У період між переглядом заробітної плати не настало право на її індексацію, тому місяці подальшого підвищення заробітної плати вважаються базовими (див. консультацію фахівця Мінпраці «Визначення базового місяця після підвищення посадових окладів» // «ОП», 2010, № 13, с. 25). Отже,

квітень 2010 року, а потім липень 2010 року будуть базовими місяцями для працівників 4-го та 5-го тарифних розрядів.

Заробітна плата таких працівників за липень 2010 року не індексується.

 

Приклад 5.

Заробітна плата працівників 6-го та 7-го тарифних розрядів за основним місцем роботи підвищувалася в жовтні 2008 року. Жовтень 2008 року було прийнято базовим місяцем для працівників.

У січні 2010 року посадові оклади таких працівників встановлено в розмірі мінімальної заробітної плати 869 грн., у квітні 2010 року — у розмірі 884 грн., у липні 2010 року — у розмірі 888 грн. Постійних надбавок і доплат працівники не мають.

Визначимо, чи не змінився базовий місяць для проведення індексації заробітної плати працівників у зв’язку з підвищенням їх окладів. Необхідні дані наведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

Тарифний розряд працівників відповідно до ЄТС

Місяць підвищення заробітної плати

Посадовий оклад, грн.

Сума підвищення заробітної плати, грн.

Останній базовий місяць

Сума індексації, яку могло б бути нараховано, грн.

6

Січень 2010 року

(до 01.01.2010 р.)
790

(з 01.01.2010 р.)
869

79

Жовтень 2008 року

120,87
(790 х 15,3 %)

7

(до 01.01.2010 р.)
839

(з 01.01.2010 р.)
869

30

Жовтень 2008 року

128,37
(839 х 15,3 %)

6 — 7

Квітень 2010 року

(до 01.04.2010 р.)
869

(з 01.04.2010 р.)
884

15

Жовтень 2008 року

179,88
(869 х 20,7 %)

6 — 7

Липень 2010 року

(до 01.07.2010 р.)
884

(з 01.07.2010 р.)

888

4

Жовтень 2008 року

182,99
(884 х 20,7 %)

 

Як видно з табл. 2, сума підвищення заробітної плати працівників у січні, квітні та липні 2010 року менша за суму індексації, яку було б нараховано ним за ці місяці. Тому підвищення заробітної плати працівників 6-го та 7-го тарифних розрядів у січні, квітні та липні 2010 року не вплинуло на порядок її індексації (

п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем для працівників при проведенні індексації їх заробітної плати в січні — липні 2010 року залишається жовтень 2008 року.

Заробітна плата працівників за липень 2010 року індексується на величину приросту індексу 20,7 % (див. табл. 1) у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (888 грн.).

Приклад 6.

Для працівника 11-го тарифного розряду базовим місяцем при проведенні індексації заробітної плати до січня 2010 року залишався жовтень 2008 року.

У грудні 2009 року посадовий оклад працівника складав 1074 грн., у січні 2010 року — 1093 грн., у квітні 2010 року — 1117 грн., у липні 2010 року — 1123 грн. Постійних надбавок і доплат працівник не має.

Необхідні дані для визначення базового місяця при проведенні індексації заробітної плати працівника у зв’язку з підвищенням його окладу наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

11-й тарифний розряд

Посадовий оклад, грн.

Сума підвищення заробітної плати, грн.

Останній базовий місяць

Сума індексації, яку могло б бути нараховано, грн.

У січні 2010 року

(до 01.01.2010 р.)
1074

(з 01.01.2010 р.)
1093

19

Жовтень 2008 року

132,96
(869 х 15,3 %)

У квітні 2010 року

(до 01.04.2010 р.)
1093

(з 01.04.2010 р.)
1117

24

Жовтень 2008 року

182,99
(884 х 20,7 %)

У липні 2010 року

(до 01.07.2010 р.)
1117

(з 01.07.2010 р.)
1123

6

Жовтень 2008 року

183,82
(888 х 20,7 %)

 

Слід звернути увагу, що при визначенні базового місяця розрахунки сум індексації, які могло бути нараховано у відповідних місяцях поточного року, необхідно здійснювати

з урахуванням нових розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначених Законом про Держбюджет на 2010 рік, а саме: з 1 січня — 869 грн., з 1 квітня — 884 грн., з 1 липня — 888 грн.

Як видно з табл. 3, сума підвищення заробітної плати працівника в січні, квітні та липні 2010 року менша за суму індексації, яку було б нараховано йому за ці місяці. Тому підвищення заробітної плати працівника 11-го тарифного розряду в січні, квітні та липні 2010 року не вплинуло на порядок її індексації (

п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем для працівника при проведенні індексації його заробітної плати в січні — липні 2010 року залишається жовтень 2008 року.

Приклад 7.

Заробітна плата держслужбовця Петренка Д. В. востаннє підвищувалася в лютому 2008 року. Цей місяць було прийнято базовим для працівника.

Заробітна плата Петренка Д. В. за липень 2010 року індексується на величину приросту індексу 34,8 % (див. табл. 1) у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (888 грн.).

 

От і все про індексацію за липень 2010 року. Про індексацію зарплати за серпень 2010 року ви, як завжди, зможете прочитати в чергових випусках нашої газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі