Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. № 12

Редакція ОП
Оплата праці Червень, 2010/№ 11
Друк
Постанова від 15.04.2010 р. № 10

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. № 12

Постанова від 15.04.2010 р. № 10

 

Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Внести до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2009 за № 339/16355, такі зміни:

1.1. Абзац другий пункту 4.2 розділу IV після слова «закладі» доповнити словами «з денною формою навчання, та учням професійно-технічного навчального закладу».

1.2. У пункті 4.5 розділу IV

цифри «20» замінити цифрами «30».

1.3. Пункти 4.6, 4.7 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.6. Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення

про виділення застрахованій особі, особам, які навчаються у вищому навчальному закладі з денною формою навчання, та учням професійно-технічного навчального закладу путівки до санаторію-профілакторію з частковою оплатою в розмірі 10 відсотків її вартості, а студентам-сиротам та учням-сиротам — безкоштовно, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду.

4.7. Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), для лікування дитини в супроводі дорослого за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування з частковою оплатою в розмірі 20 відсотків її вартості, а для лікування двох дітей в супроводі дорослого — 10 відсотків її вартості

на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок для дорослого та дитини.».

1.4. Пункт 4.8 розділу IV доповнити словами «на підставі заяви застрахованої особи та медичної довідки для дитини.».

1.5. Пункт 4.11 розділу IV доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Для фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку, та фізичної особи, застрахованої на добровільних засадах, рішення про поділ путівки приймається директором районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду, де така особа згідно з пунктом 4.3 цього Порядку отримує путівку.».

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

1.6. Пункт 6.3 розділу VI після слова «закладів» доповнити словами «у разі порушення положень цього Порядку».

2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників.

3. Ця постанова

набирає чинності з дня офіційного опублікування .

 

Голова правління В. Іванкевич

 

Коментар редакції

 

Змінився порядок отримання путівок на санаторно-курортне лікування

 

Постановою, що коментується, унесено низку змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС ТВП), затвердженого постановою правління ФСС ТВП від 25.02.2009 р. № 12 (далі — Порядок № 12).

По-перше, уточнено, що путівки до санаторію-профілакторію за рахунок ФСС ТВП видаються у тому числі особам, які навчаються у вищому навчальному закладі лише

за денною формою навчання, та учням професійно-технічного навчального закладу.

По-друге, змінено

з 20 % до 30 % розмір часткової оплати застрахованою особою вартості путівки у двомісний номер, що видається за рахунок коштів ФСС ТВП.

По-третє, п. 4.11 Порядку № 12 доповнено новим абзацом, згідно з яким за заявою фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку, та фізичної особи, застрахованої на добровільних засадах, директором районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду, де така особа отримує путівку, також може прийматися

рішення про поділ путівки.

По-четверте, п. 4.7 Порядку № 12 викладено у новій редакції, відповідно до якої комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), для лікування дитини в супроводі дорослого за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування з частковою оплатою в розмірі

20 % її вартості (раніше — 10 %), а для лікування двох дітей у супроводі дорослого — 10 % (раніше — безкоштовно) її вартості на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок на дорослого та дитину. Ось саме на цих змінах ми зупинимося детальніше.

Нагадаємо передісторію цього питання. Нещодавно ФСС ТВП у листі від 15.02.2010 р. № 06-14/Л-74з-140

надав роз'яснення щодо порядку видачі путівки для лікування дитини в супроводі дорослого, придбаної за кошти ФСС ТВП. Відомство зробило висновок, що для виділення путівки для лікування дитини в супроводі дорослого одному зі застрахованих батьків необхідно надати комісії із соціального страхування медичну довідку (за формою № 070/о) як на себе, так і на свою дитину // «ОП», 2010, № 6, с. 13.

При цьому в зазначеному листі ФСС ТВП посилався на вимоги пп. 4.1 та 4.7 Порядку № 12. На нашу думку, позиція ФСС ТВП була доволі спірною.

Дійсно п. 4.1 Порядку № 12 передбачено, що рішення про виділення путівки застрахованій особі приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування на підставі особистої заяви та медичної довідки для одержання путівки (форма № 070/о). Але нагадаємо, що

головною умовою для отримання путівки на санаторно-курортне лікування дитини застрахованої особи є медичні показання того, що вона (дитина) дійсно потребує такого лікування. Такі показання засвідчуються відповідною довідкою за формою № 070/о для дитини. Це чітко випливало із норми п. 4.7 Порядку № 12.

Відтепер постановою, що коментується, позиція ФСС ТВП втілена в Порядок № 12, тобто комісії (уповноваженому) із соціального страхування для виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) для лікування дитини в супроводі дорослого надається

заява застрахованої особи та медичні довідки на дорослого та дитину. Слід зазначити, що постанова, яка коментується, набула чинності 07.06.2010 р., відповідно нові вимоги, передбачені Порядком № 12, не можуть бути застосовані раніше цієї дати.

Але, на жаль, на практиці вже за 2009 рік ФСС ТВП перевіряє страхувальників на правомірність видачі путівки для лікування дитини в супроводі дорослого, придбаної за кошти ФСС ТВП, тобто наявність двох довідок як на дитину застрахованої особи, так і безпосередньо на застраховану особу. І якщо комісії із соціального страхування не надавалася медична довідка на працівницю, що супроводжує дитину, а путівка все таки була виділена, то, як свідчить практика, ревізор ФСС ТВП в акті ревізії робить такі висновки:

«Перевіркою встановлено порушення ст. 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240, відповідно до якого надання послуг застрахованим особам, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних показань у порядку та на умовах установлених правлінням Фонду та п. 4.1 Порядку № 12, згідно з яким рішення про виділення путівки застрахованій особі приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації на підставі особистої заяви та медичної довідки про потребу санаторно-курортного лікування (форма № 070/о). У порушення вищезазначених вимог комісією із соціального страхування установи… приймалися рішення про виділення путівок на санаторно-курортне лікування без наявних медичних показань у застрахованої особи… Фактично у комісію із соціального страхування установи… надавалися медичні показання для лікування тільки дитини. Медична довідка про потребу на санаторно-курортне лікування (форма № 070/о) на застраховану особу відсутня. Використано коштів ФСС ТВП з порушенням чинного законодавства… грн....»

Якщо ж такі випадки були, страхувальникам незайво буде знати, що результати комплексної ревізії оформляються актом, в якому факти порушень викладаються із посиланням на відповідні нормативні документи, постанови правління Фонду, інструкції і положення, вимоги яких порушено.

Нагадаємо, що Інструкцію про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджено постановою правління ФСС ТВП від 19.09.2001 р. № 38 (далі — Інструкція № 38).

В акті ревізії (перевірки) зазначається: за який період проведено ревізію (перевірку), які виявлено порушення в нарахуванні і сплаті страхових внесків, обчисленні і виплаті допомоги, у здійсненні інших виплат за рахунок коштів Фонду; відображаються суми додатково нарахованих страхових внесків і пені, суми витрат, які не приймаються до заліку в рахунок страхових внесків чи належать до виплати застрахованим особам додатково.

Відповідно до п. 13.5 Інструкції № 38 за наявності заперечень або зауважень з окремих фактів, викладених в акті ревізії, керівник, завідуючий бюджетним підрозділом і головний бухгалтер повинні підписати акт і додати до нього письмове пояснення або заперечення, які розглядаються в строк не пізніше 10 робочих днів із дня їх отримання. При цьому ФСС ТВП надає страхувальнику письмовий висновок.

Звернемо увагу на те, що відповідно до п.п. 15.14.5 Інструкції № 38 за матеріалами акта ревізії протягом 20 календарних днів керівники або їх заступники ФСС ТВП приймають рішення про застосування фінансових та штрафних санкцій до страхувальника. У рішенні вказуються суми фінансових санкцій, які належить зарахувати до бюджету Фонду, шляхом відображення у звіті страхувальника по коштах Фонду (за формою Ф4-ФСС з ТВП).

Нагадаємо, що відповідальність страхувальника за порушення передбачена абзацом третім ч. 1 ст. 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240. Зокрема, за несвоєчасність сплати страхувальником страхових внесків на нього

накладається штраф у розмірі 50 % суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який минув із дня взяття страхувальника на облік.

Процедура оскарження рішень за матеріалами ревізій визначена розділом 16 Інструкції № 38. Відповідно до п. 16.1 Інструкції № 38 страхувальник має право звернутися до ФСС ТВП зі скаргою про перегляд рішення, яка подається у письмовій формі. Ця скарга повинна бути подана

протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання страхувальником рішення ФСС ТВП, що оскаржується. У свою чергу, ФСС ТВП приймає вмотивоване рішення та надсилає його протягом 20 календарних днів від дня отримання скарги страхувальника.

Слід мати на увазі, що в разі коли ФСС ТВП надсилає страхувальнику рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий страхувальник має право звернутися

протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до ФСС ТВП вищого рівня. Остаточне рішення Виконавчої дирекції ФСС ТВП за заявою страхувальника не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене у судовому порядку. При цьому відповідно до п. 16.2 Інструкції № 38 страхувальник зобов'язаний письмово повідомляти орган ФСС ТВП про кожний випадок судового оскарження його рішень.

Наостанок зазначимо, що для відстоювання своєї позиції та отримання позитивного вирішення питання страхувальнику, скоріше за все, необхідно звернутися до суду, оскільки з усних роз’яснень фахівців регіональних відділень ФСС ТВП випливає, що вони займали саме таку позицію щодо наявності двох медичних довідок і раніше, тобто до прийняття постанови, що коментується.

Сподіваємося, що ФСС ТВП займе все-таки лояльну позицію і, якщо були прецеденти зі страхувальниками, перегляне свої рішення щодо безпідставного виділення путівки та почне застосовувати нові вимоги лише після набуття чинності постановою, що коментується.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі