Теми статей
Обрати теми

Оздоровлення дітей за путівками у 2010 році

Редакція ОП
Стаття

Оздоровлення дітей за путівками у 2010 році

 

Усі батьки хочуть забезпечити повноцінний відпочинок і оздоровлення для своєї дитини літом. У свою чергу кожне підприємство, установа, організація, які зареєстровані у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як страхувальники, мають змогу отримати часткове фінансування за рахунок коштів цього Фонду при закупівлі путівок для дітей своїх працівників. Крім цього, у вирішенні питання відпочинку дітлахів батьки також можуть звертатися безпосередньо до своїх роботодавців або до профспілкової організації. Про все це та новий порядок отримання путівок для оздоровлення дітей, який діє з 30.06.2009 р., і йтиметься в цій статті.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, Наталія ІВЛЄВА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 17

— Порядок фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 17.

Постанова № 9

— постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2010 рік» від 15.04.2010 р. № 9.

 

Загальні положення

Насамперед нагадаємо, що на сьогодні можливими джерелами оплати витрат підприємств, установ та організацій на відпочинок та оздоровлення дітей працівників є кошти:

— Фонду обов’язкового соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

— власні кошти працівників;

— цільові кошти сторонніх осіб (включаючи профспілкові організації);

— власні кошти підприємства, установи, організації.

Одним із видів соціального забезпечення, що надається Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд), є фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (далі — ДЗО). Таке фінансування у 2010 році регламентується

Порядком № 17 та постановою № 9.

Згідно з

п. 1.3 Порядку № 17 за рахунок коштів Фонду здійснюється фінансування оздоровлення дітей у ДЗО, до яких належать:

— дитячий заклад санаторного типу — заклад, де діти перебувають цілодобово і де поряд із оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я, запобігання захворюванням;

— дитячий центр — заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово;

— позаміський заклад оздоровлення та відпочинку — заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово.

Правління відділень Фонду щороку визначають:

— обсяги часткового фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей у ДЗО на поточний рік;

— норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які не повинні перевищувати граничні норми, установлені правлінням Фонду (граничні норми на 2010 рік затверджено

постановою № 9);

— перелік ДЗО, що частково фінансуватимуться за рахунок коштів Фонду. Такий перелік згідно з

п. 1.9 Порядку № 17 доводиться до відома робочих органів відділення Фонду та страхувальників не пізніше ніж за 20 днів до початку оздоровчої кампанії.

Часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО здійснюється відповідно до

Порядку № 17.

Для того щоб отримати відшкодування витрат на оздоровлення дітей у ДЗО за рахунок коштів Фонду, необхідне дотримання певних вимог, а саме:

— путівку з частковою оплатою за рахунок коштів Фонду може бути надано

дітям віком від 7 до 18 років;

— путівка на оздоровлення дітей видається застрахованій особі

за її основним місцем роботи;

— за рахунок коштів Фонду застрахованій особі

протягом календарного року може бути виділено лише одну путівку на одну дитину. Тому якщо у працівника (застрахованої особи) двоє дітей шкільного віку, то він має право взяти таку путівку кожній дитині. Якщо в дитини обоє з батьків є застрахованими особами, то вони обоє можуть узяти по одній путівці на кожну дитину;

— путівку може бути надано лише у ДЗО, перелік яких щороку затверджується правлінням Фонду;

— тривалість оздоровчої зміни, протягом якої дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку, в ДЗО повинна бути не менше 21 дня.

Постановою правління Фонду від 15.04.2010 р. № 8 дозволено, як виняток у 2010 році правлінням відділень Фонду приймати рішення щодо фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДЗО літньої оздоровчої зміни не менше 14 днів та зимової оздоровчої зміни не менше 12 днів;

— за рахунок коштів Фонду може бути відшкодовано витрати на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сім’ї застрахованих осіб, у ДЗО тільки в межах норм, затверджених

постановою № 9.

Зазначимо, що такі граничні норми витрат (на один людино-день) становлять:

на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування) — не більше 30 грн.;

на лікування та культурне обслуговування дітей — не більше 3 грн. з розрахунку на оздоровчу зміну.

Слід звернути увагу, що граничні норми на 2010 рік діють з 28.05.2010 р.

 

Способи фінансування за рахунок коштів Фонду

Відповідно до

пп. 2.1 — 2.4 Порядку № 17 фінансування ДЗО може здійснюватися декількома способами:

— Фонд перераховує кошти безпосередньо ДЗО або його власнику;

— страхувальник самостійно придбаває путівки в ДЗО, а потім Фонд відшкодовує понесені витрати в межах установлених норм;

— придбання путівки здійснює профспілкова організація (у тому числі первинна), а потім Фонд перераховує їй кошти, що частково покривають вартість путівки в межах норм;

— закупівлю путівок у ДЗО здійснює Фонд за повну вартість, а потім застрахована особа відшкодовує 10 % вартості путівки.

Тепер детальніше розглянемо кожен спосіб фінансування за рахунок коштів Фонду.

 

Фінансування через дитячий заклад оздоровлення

Особливістю цього способу часткового фінансування оздоровлення дітей у ДЗО є те, що частина вартості путівки, яка фінансується Фондом, перераховується безпосередньо ДЗО або його власнику.

Для зручності наведемо дії страхувальника і Фонду за цим способом фінансування у вигляді таблиці.

 

Дії страхувальника

Дії відділення Фонду

1. Перед початком кожної зміни збирає заяви працівників (батька, матері, усиновлювача, опікуна) про надання путівки у ДЗО, у заявах має бути зазначено вік дитини

1. Підтверджує заявку страхувальників на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДЗО згідно з переліком та затвердженими нормами

2. Проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівки в ДЗО на підставі заяв працівників і про клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб

2. На підставі заявки страхувальників складає реєстр на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб щодо кожного ДЗО, відповідно до якого здійснює розрахунки з ДЗО або його власником

3. На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування складає заявку до відділення Фонду або його робочих органів за формою додатка 1 до Порядку № 17 на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей працівників у ДЗО, що входять до переліку. Заявку має бути підписано керівником, головним бухгалтером та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування підприємства і засвідчено печаткою

3. Не пізніше 10 днів до початку оздоровчої зміни перераховує кошти на оздоровлення дітей ДЗО (його власнику) на підставі укладеного з ним договору, обов’язковим додатком до якого є калькуляція вартості путівки

4. Перераховує ДЗО різницю між повною вартістю путівки та сумою, що оплачується Фондом

4. Контролює суму залишків коштів Фонду, не використаних ДЗО за зміну. За наявності невикористаних коштів Фонду після останньої зміни ДЗО (його власник) зобов’язаний повернути їх на поточний рахунок відділення Фонду у термін не пізніше п’яти робочих днів після подання звіту про використання коштів на часткове фінансування оздоровлення дітей, інакше залишок коштів Фонду стягуватиметься в судовому порядку

 

За цим способом часткового фінансування оздоровлення дітей

відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на ДЗО (його власника). Протягом п’яти днів після закінчення кожної зміни ДЗО (його власник) звітує перед відділенням Фонду за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 17.

Підприємство, установа, організація на підставі довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей отримує путівку на оздоровлення дітей безпосередньо в ДЗО за накладною, в якій зазначаються найменування такого закладу, кількість путівок, строки заїзду, ціна путівки та їх загальна вартість.

При видачі працівнику путівка заповнюється бухгалтерією підприємства

: зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дати заїзду і закінчення зміни, вартість путівки, у тому числі сума, сплачена батьками, школа, клас, місце роботи батьків, домашня адреса, а також ким видано путівку. Потім путівка підписується особою, відповідальною за її видачу, та засвідчується печаткою підприємства. Видаючи путівку, необхідно попередити працівника про те, що після повернення дитини з ДЗО він зобов’язаний надати до бухгалтерії зворотний талон путівки чи довідку про строк перебування дитини в ДЗО, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою ДЗО.

Отримані та видані путівки в ДЗО не відображаються в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП та у Звіті щодо путівок за формою Ф14 у зв’язку з тим, що підприємство купує путівку безпосередньо в ДЗО (його власника), а Фонд лише оплачує частину вартості такої путівки.

Путівка в частині вартості, що фінансується за рахунок коштів Фонду, видається застрахованій особі безкоштовно.

При цьому частина вартості путівки на оздоровлення дітей, оплачена Фондом,

не підлягає включенню до загального місячного оподатковуваного доходу працівника на підставі п.п. 4.3.24 Закону № 889. Також ця сума не обкладається внесками до соціальних фондів, оскільки ця виплата не входить до фонду оплати праці (п. 3.2 Інструкції № 5) та не обкладається податком з доходів.

Зауважимо, що решту вартості путівки може бути оплачено як працівником, так і підприємством.

Розглянемо відображення цих операцій на прикладі.

Приклад 1.

Працівниця ТОВ «Прогрес плюс» у травні 2010 році надала комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку для її 12-річної доньки до дитячого оздоровчого табору «Факел» на першу зміну. ДЗО «Факел» входить до переліку ДЗО, затвердженого правлінням Фонду. Вартість путівки в ДЗО «Факел» на 21 день становить 2500 грн.

ТОВ «Прогрес плюс» подало заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини працівниці. Згідно з постановою № 9 Фондом може бути сплачено суму в розмірі 693 грн. (33 грн.

х 21 дн.). Решта вартості путівки — 1807 грн. (2500 грн. - 693 грн.) — оплачується працівником шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з наданням працівниці путівки на оздоровлення дитини, наведемо нижче.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Перераховано грошові кошти ДЗО «Факел»

377

311

1807,00

2

Отримано путівку від ДЗО «Факел»

08

2500,00

3

Списано заборгованість працівника за путівкою

685

377

1807,00

4

Унесено працівником до каси часткову оплату вартості путівки

301

685

1807,00

5

Видано працівнику путівку для його дитини

08

2500,00

 

Крім того, в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (693 грн.), відображається з ознакою доходу «41».

Тепер розглянемо схему часткового фінансування, за якою страхувальник самостійно купує путівку.

 

Фінансуваня через страхувальника

Такий спосіб фінансування полягає в такому: частина вартості путівки, що фінансується Фондом, перераховується страхувальнику, який самостійно купив путівку.

За цим способом фінансування страхувальник:

— збирає заяви працівників із проханням про надання путівки на оздоровлення їх дітей у ДЗО (із зазначенням віку дитини);

— проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівки в ДЗО на підставі заяв працівників та про клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб;

— інформує Фонд за місцем його реєстрації про самостійну закупівлю путівки в ДЗО, що входять до переліку, затвердженого правлінням відділення Фонду;

— подає до відділення Фонду калькуляцію вартості путівки в ДЗО;

— купує путівку в ДЗО;

— подає заявку до відділення Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за формою згідно з

додатком 1 до Порядку № 17.

Якщо Фонд підтверджує заявку страхувальника, то часткове фінансування в межах установлених норм може здійснюватися двома способами:

— шляхом перерахування коштів Фонду на оздоровлення дітей застрахованих осіб на поточний рахунок страхувальника;

— за рахунок нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Якщо нарахованої суми страхових внесків не вистачає для покриття витрат підприємства, на підставі заявки і довідки-розрахунку, підписаних керівником, головним бухгалтером та засвідчених печаткою, робочий орган відділення Фонду перераховує кошти страхувальнику.

Зазначимо, що за цією схемою

відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на страхувальника. Після закінчення кварталу звіт про використання коштів Фонду на оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах подається страхувальником за формою Ф4-ФСС з ТВП. Дані про кількість самостійно придбаних страхувальником путівок та суму часткового фінансування за рахунок коштів Фонду відображаються в рядку 11 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах» розділу IV форми Ф4-ФСС з ТВП.

У разі часткового фінансування шляхом перерахування коштів на поточний рахунок страхувальника отримана від Фонду сума відображається в рядку 9 «Отримано від Фонду з початку року» розділу III форми Ф4-ФСС з ТВП.

Слід зауважити, що при самостійній закупівлі путівки страхувальником отримана та видана путівка в ДЗО також не відображається в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП та у Звіті щодо путівок за формою Ф14.

Наведемо приклад, коли підприємство самостійно купує путівку.

Приклад 2.

Працівник ТОВ «Прогрес плюс» у травні 2010 року надав комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку для його 12-річного сина до дитячого оздоровчого табору «Харків», розташованого на узбережжі Чорного моря, на другу зміну. ДЗО «Харків» входить до переліку дитячих закладів оздоровлення, затвердженого правлінням відділення Фонду. Вартість путівки у ДЗО «Харків» на 21 день становить 2835 грн.

ТОВ «Прогрес плюс» самостійно придбало путівку, при цьому подавши заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини працівника. Згідно з постановою № 9 Фондом може бути сплачено суму в розмірі 693 грн. (33 грн.

х 21 дн.). Решта вартості путівки — 2142 грн. (2835 грн. - 693 грн.) — оплачується працівником шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства. Грошові кошти було перераховано Фондом на поточний рахунок страхувальника.

Бухгалтерський облік операцій з надання путівки до дитячого оздоровчого табору «Харків» наведемо нижче.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Перераховано грошові кошти ДЗО «Харків» за путівку

377/ДЗО

311

2835,00

2

Отримано путівку від ДЗО «Харків»

08

2835,00

3

Списано заборгованість на розрахунки з працівником за путівкою

685/р

377/ДЗО

2142,00

4

Списано заборгованість на розрахунки з Фондом

652

377/р

693,00

5

Унесено працівником до каси часткову оплату вартості путівки

301

685/р

2142,00

6

Видано працівнику путівку для його дитини

08

2835,00

7

Отримано грошові кошти від Фонду

311

652

693,00

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (525 грн.), відображається з ознакою доходу «41».

Звернемо увагу: незалежно від того, яким способом здійснюється часткове фінансування оздоровлення дітей (безпосереднім перерахуванням ДЗО чи страхувальнику),

решту вартості путівки може бути оплачено і підприємством.

Оподаткування такої виплати працівнику таке.

Податок з доходів

. Частину вартості путівки на оздоровлення дітей працівників, оплачену підприємством, буде включено до складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника, який отримав путівку.

Для того щоб правильно утримати податок з доходів фізичних осіб із суми доходу у вигляді оплати підприємством частини вартості путівки в ДЗО для дітей працівників, необхідно з’ясувати, чим є виплата, що розглядається, для цілей

Закону № 889: «заробітною платою» чи «додатковим благом». Чітких розмежувань між цими поняттями Закон № 889 не містить.

На нашу думку, оплату підприємством путівки на оздоровлення дітей працівників для обкладення податком з доходів фізичних осіб потрібно вважати заробітною платою, оскільки ця виплата:

— входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (

п.п. 2.3.4 Інструкції № 5);

— пов’язана з відносинами трудового найму (можливість надання путівки працівникам може бути передбачено колективним (трудовим) договором).

Таким чином, при визначенні бази оподаткування нарахований у вигляді частини вартості путівки дохід буде зменшено на суму утриманих внесків до соціальних фондів на підставі

п. 3.5 Закону № 889 . Крім того, як складова частина заробітної плати ця виплата враховується при визначенні граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги (п.п. 6.5.1 Закону № 889).

У зв’язку з тим, що часткова оплата вартості путівки на оздоровлення дітей працівників є доходом у негрошовій формі, для визначення об’єкта оподаткування слід застосувати

«натуральний» коефіцієнт. При ставці податку з доходів 15 % коефіцієнт становить 1,176471.

Внески до соціальних фондів

.
Оплата частини вартості путівки на оздоровлення дітей працівників є об’єктом для нарахувань (утримань) внесків до соціальних фондів, оскільки, по-перше, вона включається до фонду оплати праці на підставі п.п. 2.3.4 Інструкції № 5, а по-друге, як уже зазначалося, обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Базою оподаткування буде сума цієї виплати працівнику, помножена на «натуральний» коефіцієнт.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок підприємства, відображається у складі заробітної плати з ознакою доходу «01».

Як бачимо, з позиції оподаткування підприємству оплачувати частину вартості путівки в ДЗО за рахунок власних коштів досить клопітно та невигідно. Тому якщо працівник є членом профспілки, то із заявою, що містить прохання оплатити путівку для його дитини в ДЗО, краще звернутися до профспілкової організації. У цьому випадку жодних податкових наслідків не буде.

 

Фінансування через профспілку

Цей спосіб фінансування застосовується при самостійній закупівлі профспілковою організацією путівок у ДЗО, що входять до переліку, затвердженого правлінням відділення Фонду.

При цьому профспілкова організація:

— збирає заяви від членів профспілки про надання путівки в ДЗО;

— укладає договір з відділенням Фонду чи його робочими органами на часткове фінансування оздоровлення дітей;

— придбаває путівки на оздоровлення дітей у ДЗО (їх власників);

— подає до відділення Фонду (його робочих органів) заявки на часткове фінансування оздоровлення дітей членів профспілки за формою згідно з

додатком 1 до Порядку № 17. Обов’язковою умовою є надання профспілкою калькуляції вартості путівки в ДЗО.

На підставі укладеного між відділенням Фонду і профспілковою організацією договору та заявок на часткове фінансування оздоровлення дітей членів профспілки відділення Фонду (його робочі органи) перераховують на поточний рахунок профспілкової організації грошові кошти в межах норм, установлених

постановою № 9.

При здійсненні часткового фінансування оздоровлення дітей у ДЗО через організацію професійних спілок страхувальник замовляє та отримує путівки для дітей застрахованих осіб у організації професійних спілок (обласних, міських та республіканських організаціях), які організовують оздоровлення дітей і самостійно закуповують путівки безпосередньо в ДЗО. У такому випадку кошти Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО на організацію харчування (у частині вартості набору продуктів харчування, лікування та на культурне обслуговування дітей) надходять на рахунки профспілкових організацій і зазначені організації звітують перед Фондом про їх використання. При закупівлі путівок для дітей застрахованих осіб у організації профспілок суми часткового фінансування страхувальниками у звітах форми Ф4-ФСС з ТВП не відображаються.

Часткове фінансування через профспілку здійснюється на підставі договору, укладеного з Фондом.

Відповідальність

за цільове використання коштів Фонду покладається на профспілкову організацію.

У п'ятиденний термін після закінчення кожної оздоровчої зміни

профспілка подає до відділення Фонду (його робочих органів):

— звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення (

додаток 3 до Порядку № 17) щодо кожного ДЗО;

— зведений звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (

додаток 4 до Порядку № 17) у разі часткового фінансування профспілковою організацією двох та більше ДЗО за рахунок коштів Фонду.

Отримання та видача путівок на оздоровлення дітей у ДЗО оформляються профспілкою так само, як і на підприємстві.

Якщо решту вартості путівки оплачує працівник (уносить гроші до каси профспілкової організації), то, звичайно, оподатковуваний дохід відсутній. Якщо ж на підставі рішення засідання профспілкового комітету витрати на оплату решти вартості путівки профспілка бере на себе (повністю або частково), то і в такому разі підстав для обкладення цієї суми податком з доходів немає. Пояснимо чому.

Відповідно до

п.п. 4.3.24 Закону № 889 не включається до оподатковуваного доходу платника вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України такого платника чи його дітей віком до 18 років, наданих йому безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілковою організацією, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податків — члена цієї профспілкової організації.

Отже,

путівка, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду, а частково за рахунок коштів профспілки, не обкладається податком з доходів.

Що стосується внесків до соціальних фондів, то при оплаті профспілкою частини вартості путівки в ДЗО їх не буде, оскільки член профспілкової організації не є її працівником і відповідно така виплата не включається до фонду оплати праці.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ профспілкова організація відображає з ознакою доходу «41» і частину вартості путівки в ДЗО, оплачену за рахунок коштів Фонду, і частину вартості путівки, оплачену за рахунок власних коштів.

Як бачимо, з позиції оподаткування використання цього способу фінансування є найвигіднішим.

 

Фінансування за рахунок коштів Фонду за повну вартість

У новому

Порядку № 17, який чинний з 30.06.2009 р., п. 2.4 передбачено ще один варіант фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за рахунок коштів Фонду — «нечастковий». Це придбання путівок у ДЗО за рахунок коштів Фонду за повну вартість.

У цьому випадку закупівлю путівок здійснюватиме безпосередньо виконавча дирекція Фонду. Передача таких путівок страхувальникам здійснюється робочими органами Фонду за довіреностями та накладними.

На путівках, придбаних за рахунок коштів Фонду за повну вартість, виконавчою дирекцією Фонду обов’язково проставляється

штамп «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

Для отримання таких путівок страхувальник має подати

Заявку за формою додатка 5 до Порядку № 17.

Путівка в ДЗО, придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість,

видається застрахованій особі з частковою оплатою у розмірі 10 % її вартості. Часткова оплата вартості путівки вноситься застрахованою особою до каси страхувальника за основним місцем роботи, а за відсутності каси — через установу банку на рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника.

Путівку в ДЗО, що видається працівнику, зі штампом «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»

має бути заповнено із зазначенням прізвища, імені та віку дитини, прізвища, імені та по батькові працівника, найменування підприємства-страхувальника, що її видав, і підписано відповідальною особою та скріплено печаткою. Видача застрахованим особам таких незаповнених путівок, а також передача цих путівок іншим особам забороняються.

Після повернення дитини з ДЗО застрахована особа зобов’язана повернути страхувальнику довідку про строк перебування дитини в ДЗО, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою такого закладу.

Оскільки путівки, повністю профінансовані Фондом, придбаваються страхувальником у Фонді, стосовно таких путівок страхувальник зобов’язаний щокварталу подавати Звіт щодо путівок за формою Ф14 разом зі звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП. Такі путівки також слід відображати в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Ф13 ФСС з ТВП).

У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП часткова оплата в розмірі 10 % вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси підприємства, відображається у рядку 6 розділу III «Отримано від часткової оплати за путівки» і в рядку 15 розділу III «Перераховано з початку року» відображається перерахована сума частини вартості путівки із зазначенням номера та дати платіжного доручення.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість путівки в ДЗО в частині, сплаченій за рахунок коштів Фонду, відображається з ознакою доходу «41». Частина вартості путівки, оплачувана за рахунок працівника (10 % від вартості путівки) у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ не відображається, тому що не є його доходом.

Приклад 3.

Працівник планово-економічного відділу в червні 2010 року надав комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку для його 9-річного сина до дитячого оздоровчого табору «Ліра» на другу зміну. Вартість путівки становить 2700 грн.

Комісією із соціального страхування підприємства було прийнято рішення про виділення цьому працівникові путівки в ДЗО, придбаної Фондом за повну її вартість, з частковою оплатою вартості путівки в розмірі 10 % (270 грн.). Частина вартості путівки в розмірі 10 % внесена працівником до каси підприємства

.

Бухгалтерський облік операцій з надання путівки до дитячого оздоровчого табору «Ліра» наведемо нижче.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Отримано путівку від Фонду

08

2700,00

2

Унесено працівником до каси часткову оплату вартості путівки

301

685

270,00

3

Здані до банку грошові кошти, внесені до каси працівником

311

301

270,00

4

Відображено заборгованість перед Фондом

685

652

270,00

5

Перераховано Фонду грошові кошти у вигляді часткової оплати вартості путівки

652

311

270,00

6

Видано путівку працівнику

08

2700,00

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ підприємством відображається з ознакою доходу «41» вартість путівки в ДЗО в частині, сплаченій за рахунок коштів Фонду (2430,00 грн.).

У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП отриману в касу підприємства від працівника часткову оплату вартості путівки в розмірі 270 грн. підприємство відображає в рядку 6 розділу III «Отримано від часткової оплати за путівки», а перераховані Фонду грошові кошти у вигляді часткової оплати вартості путівки (270 грн.) — у рядку 15 розділу III «Перераховано з початку року» із зазначенням номера та дати платіжного доручення.

Звертаємо увагу: накладні за путівками, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, копії квитанцій щодо часткової оплати вартості путівок, Журнал обліку путівок у ДЗО, зворотні талони, довідки про термін перебування дитини в ДЗО повинні зберігатися у фінансовому підрозділі страхувальника.

Ось ми і розглянули всі можливі варіанти фінансування Фондом оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДЗО.

Упевнені, що ця стаття допоможе знайти практичне застосування при оздоровленні дітей за рахунок коштів Фонду, і кожний роботодавець самостійно визначиться зі способами фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі