Теми статей
Обрати теми

Щодо розрахунку допомоги по вагітності та пологах особі, яка працювала менше ніж календарний місяць

Редакція ОП
Оплата праці Березень, 2010/№ 6
Друк
Лист від 21.01.2010 р. № 11/18/99-10

Міністерство праці та соціальної політики України

Щодо розрахунку допомоги по вагітності та пологах особі, яка працювала менше ніж календарний місяць

Лист від 21.01.2010 р. № 11/18/99-10

(витяг)

 

<…>

Щодо дотримання вимог статті 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» стосовно своєчасності виплати допомоги по вагітності та пологах особі, яка працювала менше ніж календарний місяць та з якою стався страховий випадок на початку місяця.

Зазначеною статтею передбачено здійснювати розгляд документів для призначення допомоги по вагітності та пологах не пізніше десяти днів з дня їх надходження та виплачувати допомогу у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. З метою запобігання порушенню норм зазначеної статті у разі настання у особи,

яка працювала менше ніж календарний місяць, страхового випадку на початку місяця рекомендуємо здійснювати обчислення допомоги по вагітності та пологах виходячи з розміру мінімальної заробітної плати в місяці, в якому настав страховий випадок, з перерахуванням і доплатою необхідної суми у наступному місяці.

Норма щодо обмеження середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньою заробітною платою за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, у відповідному регіоні не розповсюджується на випадки, коли перед настанням страхового випадку застрахована особа перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку за медичним висновком.

 

Заступник директора департаменту О. Постоюк

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНПРАЦІ ЩОДО РОЗРАХУНКУ ДЕКРЕТНИХ

 

У листах від 13.02.2010 р. № 36/18/99-10 і від 21.01.2010 р. № 11/18/99-10 Мінпраці надало чергові офіційні роз’яснення про застосування нових норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Нагадаємо, що згідно з постановою КМУ від 08.12.2009 р. № 1332 до Порядку № 1266 було внесено істотні зміни. Про такі зміни ми писали раніше у статтях «Лікарняні та декретні: розраховуємо по-новому» (с. 23 — 26), «Довідка для допомоги по безробіттю: заповнюємо з урахуванням змін» (с. 27 — 29) // «ОП», 2010, № 1, а також у коментарі редакції «Мінпраці та ФСС ТВП про зміни в порядку розрахунку лікарняних і декретних» // «ОП», 2010, № 3, с. 17 — 19.

У листах, що коментуються, Мінпраці звернуло увагу на зміни, пов’язані з особливостями застосування нового механізму розрахунку допомоги по вагітності та пологах (декретних) для страхових випадків, що настали з 15 грудня 2009 року. Деякі з нюансів уже висвітлювалися цим відомством у роз’ясненнях (див. лист Мінпраці від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18, коментар редакції «Мінпраці про нові правила розрахунку декретних» // «ОП», 2010, № 4, с. 5 — 9). Разом з цим є й нові важливі моменти.

Отже, розглянемо, на чому ж наголошує Мінпраці в листах, що коментуються.

1. Відпускні враховуються при розрахунку декретних.

З унесенням змін до Порядку № 1266 середня зарплата для оплати декретних розраховується не за один робочий, а за один календарний день розрахункового періоду. Тому до розрахунку необхідно брати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час, якщо такі виплати входять до фонду оплати праці та з них сплачувалися внески до ФСС ТВП.

Отже,

суми відпускних включаються до розрахунку середньої зарплати для виплати декретних.

Для перехідних відпускних Мінпраці нагадало: як при визначенні страхових внесків, так і при розрахунку середнього заробітку, сума відпускних розподіляється пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці (незалежно від дати фактичної виплати таких відпускних).

2. Святкові та неробочі дні не виключаються з розрахунку загальної кількості календарних днів.

При визначенні кількості календарних днів як у розрахунковому періоді, так і в періоді відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що підлягає оплаті, святкові та неробочі дні не виключаються.

3. Особливості застосування норм п. 6 Порядку № 1266 (у разі якщо перед виходом у декрет працівниця відпрацювала менше календарного місяця)

:

якщо розмір середньої зарплати за всіма видами економічної діяльності за попередній місяць у відповідному регіоні на момент нарахування декретних ще не відомий , то розрахунок рекомендується провадити виходячи з мінімальної зарплати, що діє в місяці настання страхового випадку, а в наступному місяці здійснювати перерахунок і доплачувати необхідну суму;

обмеження за сумою (з урахуванням верхньої та нижньої меж) застосовуються, тільки якщо у працівниці немає жодного відпрацьованого повного календарного місяця (з 1-го до 1-го числа) на цьому підприємстві.

Нагадаємо, що зміни до абз. 2 п. 6 Порядку № 1266 унесено для випадку, коли працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, не відпрацювавши на цьому підприємстві, в установі повний календарний місяць. Тоді для розрахунку допомоги по вагітності та пологах нарахована за фактично відпрацьований час заробітна плата, з якої сплачуються страхові внески, обмежується:

— верхньою межею (максимальною величиною) — розміром середньої зарплати за всіма видами економічної діяльності в області (АР Крим, мм. Києві та Севастополі) за місяць, що передує місяцю настання страхового випадку;

— нижньою межею (мінімальною величиною) — розміром мінімальної заробітної плати, що діє в місяці настання страхового випадку.

Мінпраці наголошує, що ця

обмежувальна норма не застосовується для випадку, коли працівниця відпрацювала менше календарного місяця внаслідок перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку за медичним висновком.

Тому якщо працівниця не відпрацювала жодного повного календарного місяця (з 1-го до 1-го числа) у цього роботодавця, наприклад, якщо її прийнято на роботу 15 лютого 2010 року, а 22 березня 2010 року вона йде в декретну відпустку, то застосовується обмеження верхньою та нижньою межею. Якщо ж працівниця перебуває у трудових відносинах з роботодавцем тривалий час, однак перед виходом у декретну відпустку з будь-яких причин вона фактично відпрацювала менше місяця (відпустка для догляду за дитиною до трьох років, тимчасова непрацездатність тощо), обмеження не застосовується.

Наведемо

приклад . Працівниця підприємства йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 30 березня по 2 серпня 2010 року включно. До цього вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з чим у розрахунковому періоді (вересень 2009 року — лютий 2010 року) така працівниця не мала заробітної плати. Оклад працівниці на момент настання страхового випадку становить 1800 грн.

У наведеному прикладі в розрахунковому періоді працівниця не відпрацювала жодного дня з поважної причини. Згідно з

пп. 10 і 14 Порядку № 1266 у разі, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахованій особі не нараховувалася заробітна плата з поважних причин, таких як: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку декретних визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на момент настання страхового випадку або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Таким чином, середньоденна зарплата дорівнює 59,13 грн. (1800 : 30,44).

Сума декретних відповідно становитиме 7450,38 грн. (59,13 х 126).

4.

Перерахунок декретних, нарахованих з вересня 2009 року з переходом на 2010 рік у зв’язку з перенесенням робочих днів з метою створення сприятливих умов для святкування Нового року, не здійснюється.

Мінпраці нагадує, що для розрахунку декретних застосовується режим роботи підприємства або працівника, установлений на момент настання страхового випадку (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами). Якщо на підприємстві встановлено інший режим роботи,

перерахунку суми наданої допомоги по вагітності та пологах у бік її зменшення чинним законодавством не передбачено.

5. Розрахунок лікарняних при встановленні неповного робочого часу.

Відомство нагадує про зміни у правилах розрахунку суми лікарняних (допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця) у разі встановлення на підприємстві чи окремому працівнику режиму неповного робочого часу.

Так, для розрахунку

лікарняних у разі встановлення в розрахунковому періоді або періоді хвороби неповного робочого часу застосовується:

середньогодинна зарплата — при встановленні неповного робочого дня. Також показник середньогодинної зарплати застосовується при підсумованому обліку робочого часу або якщо облік робочого часу ведеться в годинах;

середньоденна зарплата — при встановленні неповного робочого тижня.

На завершення нагадаємо, що конкретний приклад розрахунку лікарняних і декретних з урахуванням нових правил розглянуто у статті «Розраховуємо лікарняні та декретні правильно» // «ОП», 2010, № 5, с. 15 — 19.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі