Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 і від 25.10.2008 р. № 939

Редакція ОП
Оплата праці Травень, 2010/№ 10
Друк
Постанова від 12.05.2010 р. № 337

Кабінет Міністрів України

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939

Постанова від 12.05.2010 р. № 337

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» і від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній та галузевим академіям наук привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

3. Керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

4. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів:

подати

до 15 червня 2010 року пропозиції щодо підвищення з 1 липня 2010 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також підвищення посадових окладів працівників бюджетних установ, закладів і організацій, передбачених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939;

надавати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 р. № 337

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939

 

1. Абзаци другий — четвертий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 замінити абзацом такого змісту:

«У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду

з 1 січня — 555 гривень; з 1 квітня — 567 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.».

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом третім.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939:

в абзаці першому слова і цифри «визначаються з 1 грудня 2008 р. у такому порядку:» замінити словами і цифрами «від 2 квітня 2009 р. № 290 «Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим», змінюються у 2010 році в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».»;

абзаци другий і третій замінити абзацом такого змісту:

«

Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.».

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

 

Коментар редакції

 

З 1 січня 2010 року підвищено посадові оклади працівників бюджетної сфери

 

Постановою, що коментується, передбачено підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, виходячи з поступового підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду. Цю постанову прийнято на виконання п. 3 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-2010.

Отже, згідно з постановою у 2010 році посадові оклади працівників окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, який складає:

— з 1 січня — 555 грн.;

— з 1 квітня — 567 грн.

Нагадаємо, що раніше посадові оклади розраховувалися виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду в розмірі 545 грн.

Для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рівні мінімальної зарплати.

Мінімальну заробітну плату на 2010 рік установлено ст. 53 Закону про Держбюджет-2010. Її розміри в розрахунку на місяць наведемо в таблиці.

 

Період дії

Розмір мінімальної зарплати, грн.

1 січня — 31 березня

869

1 квітня — 30 червня

884

1 липня — 30 вересня

888

1 жовтня — 30 листопада

907

1 грудня — 31 грудня

922

 

Для зручності з урахуванням наведених показників ми розрахували посадові оклади (тарифні ставки) працівників на I півріччя 2010 року (див. с. 28 цього номера).

Таким чином, бюджетним установам та організаціям, у яких оплата праці працівників здійснюється на основі ЄТС, необхідно переглянути штатні розписи виходячи з наведених окладів.

До речі, посадові оклади працівників 1 — 7-го тарифних розрядів станом на 01.01.2010 р. повинні бути встановлені на рівні мінімальної заробітної плати, тобто 869 грн., а з 01.04.2010 р. — на рівні 884 грн. Звертаємо увагу: доплата до рівня мінімальної заробітної плати не проводиться. У штатному розписі працівникам 1 — 7-го тарифних розрядів слід зафіксувати посадові оклади безпосередньо на рівні мінімальної зарплати.

Зазначимо, що переглянути посадові оклади працівників необхідно поки що з січня по червень 2010 року. Постановою, що коментується, доручено Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів до 15 червня 2010 року подати на розгляд Уряду пропозиції щодо підвищення з 1 липня 2010 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС. Таким чином, з 1 липня 2010 року планується чергове підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

У зв'язку з цим радимо бухгалтерам бюджетних установ оперативно прореагувати на зазначені зміни, щоб своєчасно переглянути та правильно застосувати нові посадові оклади (тарифні ставки). Оскільки донарахування посадових окладів здійснюється за минулі періоди (січень — квітень 2010 року), то слід мати на увазі, що таке донарахування вплине на низку інших складових та показників, пов’язаних із нарахуванням заробітної плати. Зупинимося на них.

По-перше

, це вплине на розміри установлених працівникам надбавок, доплат та премій, що розраховуються виходячи з посадового окладу.

Тут також зазначимо, що згідно з п. 3 постанови, що коментується, керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери необхідно забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок установлення доплат, надбавок та премій. Ця норма пов'язана з тим, що працівники 1 — 7-го тарифних розрядів мають посадові оклади на рівні мінімальної заробітної плати, тобто праця працівників різної кваліфікації оцінюється однаково. Це питання Кабмін пропонує врегулювати шляхом установлення більш кваліфікованим працівникам доплат, надбавок та відповідних розмірів премій.

Крім того, звертаємо увагу, що суми донарахованої заробітної плати підлягають відображенню в фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені такі донарахування.

По-друге

, необхідно врахувати, що з січня 2010 року збільшився граничний розмір доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (1220 грн.). У зв'язку з цим деякі працівники можуть отримати право на її застосування. Для цього їм слід надати необхідні документи, що надають таке право.

Нагадаємо, що довідкову інформацію щодо розмірів ПСП, які діють у поточному році, та перелік документів, необхідних для її отримання, ми наводили в «Оплаті праці», 2010, № 9 на с. 30.

По-третє

, варто не забути про нарахування внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Суми донарахованої заробітної плати включаються до об'єкта обкладення страховими внесками в місяці, у якому здійснювалося таке донарахування.

По-четверте

, слід розрахувати індексацію заробітної плати виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму: з 1 січня 2010 року — 869 грн., з 1 квітня 2010 року — 884 грн. Таким чином, за січень — квітень поточного року суми індексації підлягають перерахунку. У зв'язку з підвищенням посадових окладів, а як наслідок — доплат і надбавок, ймовірно, що в окремих працівників зміниться базовий місяць. У будь-якому випадку базовий місяць слід визначати щодо кожного працівника окремо.

Також тут доречно нагадати, що згідно з п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, місяць підвищення грошових доходів (у тому числі у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати) вважається базовим тільки в тому випадку, якщо в результаті сума підвищення заробітної плати перевищить суму індексації, яка могла бути нарахована у цьому місяці. Якщо сума заробітної плати менше нарахованої суми індексації, то такий місяць базовим не вважається і зарплату продовжують індексувати.

Зазначимо, що величини приросту індексу споживчих цін у відсотках для проведення індексації за січень — квітень 2010 року не змінилися. Зміниться лише сума індексації, розрахована у гривнях, оскільки тепер вона розраховуватиметься з нового розміру прожиткового мінімуму.

Звертаємо увагу читачів, що на с. 29 цього номера ми навели індекси інфляції, величини приросту індексу споживчих цін (у %) та суми індексації (у гривнях) за січень — травень 2010 року.

За інформацією, отриманою з відповідних офіційних органів, скоро з'явиться роз'яснення щодо правил проведення індексації за січень — квітень 2010 року, про що ми негайно повідомимо наших читачів.

 

Наостанок підкреслимо, що всі донарахування, пов'язані з підвищенням посадових окладів, необхідно проводити в межах фонду оплати праці, установленого кошторисом установи, організації.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі