Тривалість відпустки бібліотечних працівників навчальних закладів

Редакція ОП
Відповідь на запитання

Тривалість відпустки бібліотечних працівників навчальних закладів

 

Антоніна КЛИМЕНКО, начальник управління соціально-економічного захисту Профспілки працівників освіти і науки України

 

Які види відпусток та якої тривалості можуть надаватися бібліотечним працівникам навчальних закладів?

Чи може цим працівникам надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий день та за роботу з електронно-обчислювальними машинами?

(м. Луганськ)

 

Відповідно до п.п. 5.2.6 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05.99 р. № 139, бібліотечні працівники загальноосвітніх навчальних закладів мають право на щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований рік та додаткову відпустку до 7 календарних днів за колективним договором.

Слід звернути увагу, що бібліотекарям загальноосвітніх шкіл-інтернатів та дитячих будинків для дітей, хворих на туберкульоз, крім того, може надаватися ще додаткова відпустка за особливий характер праці, максимальна тривалість якої не повинна перевищувати 7 календарних днів. Така норма передбачена п. 1 підрозділу «Інфекційні та туберкульозні (протитуберкульозні) лікувально-профілактичні заклади та установи, відділення, палати, кабінети; санаторно-лісові школи та школи-інтернати, дитячі будинки, дитячі садки (групи), ясла-садки (групи), дитячі ясла (групи) та будинки дитини (групи) для дітей, хворих на туберкульоз; навчальні заклади для інвалідів, хворих на туберкульоз» розділу XVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (далі — постанова № 1290)).

Щорічна основна відпустка бібліотечним працівникам позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, методичних установ надається тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)).

Крім того, згідно зі ст. 8 Закону № 504 таким особам може надаватися відпустка за особливий характер праці, зокрема за ненормований робочий день. Її тривалість не повинна перевищувати 7 календарних днів. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором з дотриманням Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка, що є додатком № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. До цього Орієнтовного переліку, зокрема, включено посади керівників структурних підрозділів, якими є бібліотеки навчальних закладів, керівники відділів, секторів (у тому числі й бібліотек), а також посади бібліотекаря, бібліографа.

Доречно зауважити, що слова «провідний», «першої категорії», «другої категорії» є похідними назви посади. Тому додаткова відпустка за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів може надаватися бібліотекарям, бібліографам з урахуванням похідної назви. Загальна ж тривалість щорічної відпустки бібліотечних працівників зазначених вище навчальних закладів не може перевищувати 31 календарного дня (24 календарних дні основної відпустки + 7 календарних днів додаткової).

Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7,

передбачено, що ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, що встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці в цьому випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, а й колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням). Додаткова відпустка до 7 календарних днів є компенсацією за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад установлену тривалість робочого часу. На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений в установі режим робочого часу. У зв'язку з цим не можна систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад установлений робочий час. Ненормований робочий день може застосовуватися як для спеціалістів, так і для керівників та робітників, для прикладу — директора бібліотеки, палітурника тощо. Не може застосовуватися ненормований робочий день для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Однак для тих, хто працює на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день застосовується.

Стосовно тривалості щорічної відпустки директора бібліотеки та наукових працівників бібліотеки

вищого навчального закладу III — IV рівнів акредитації , то згідно зі ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984 ці посади віднесені до основних посад науково-педагогічних працівників. Однак зважаючи на те, що досі не внесено відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14.04.97 р. № 346, тривалість щорічної основної відпустки працівникам, які обіймають ці посади, становить 24 календарних дні, а додаткової за ненормований робочий день — до 7 календарних днів (тобто встановлених ст. 8 Закону № 504).

Не виключена також можливість надання бібліотечним працівникам усіх типів навчальних закладів, які працюють на електронно-обчислювальних машинах, у тому числі персональних, додаткової відпустки за

особливий характер праці. Зокрема, в розділі XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (додаток 2 до постанови № 1290) є позиція 58 «Працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах». Передбачено, що максимальна тривалість додаткової відпустки за роботу в таких умовах не може перевищувати 4 календарних днів.

Як і відпустка за ненормований робочий день, відпустка за роботу в умовах підвищеного ризику для здоров'я — це додаткова відпустка за

особливий характер праці. Тому її конкретна тривалість установлюється, як правило, колективним договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. При цьому слід мати на увазі, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається понад щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні за однією підставою, обраною працівником, а саме: за ненормований робочий день; за роботу в умовах підвищеного ризику для здоров'я; за роботу, пов'язану з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, і разом з основною відпусткою не може перевищувати 31 календарного дня. Підставою для такого висновку є положення ст. 10 Закону № 504, ч. 1 якої встановлено, що відпустка, передбачена ст. 7 та п. 1 і 2 ч. 1 ст. 8 Закону № 504, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.

При вирішенні питання надання відпустки бібліотечним працівникам навчальних закладів усіх типів особливу увагу слід звертати

на дату прийому їх на роботу. Річ у тім, що до введення в дію Закону № 504, тобто до 1 січня 1997 року, відповідно до діючої на той період постанови Ради Міністрів СРСР від 21.04.49 р. № 1577 «Об отпусках работникам научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительных учреждений» директорам, їх заступникам з наукової роботи, завідуючим філіями, відділеннями, відділами, секторами, кабінетами та читацькими залами, головним і старшим бібліографам, головним та старшим бібліотекарям, бібліотекарям-перекладачам, бібліотекарям та бібліографам, бібліографам-редакторам, старшим редакторам, редакторам-спеціалістам і редакторам навчальних закладів усіх типів відпустка надавалася тривалістю 24 робочих дні.

З прийняттям

Закону № 504 усі види передбачуваних законом відпусток надаються у календарних днях. Тому тривалість відпустки в робочих днях необхідно перевести у календарні дні, в цьому випадку таким чином:

24 (робочих дні) x 7 (календарних днів) : 6 (робочих днів) =

28 (календарних днів).

Відповідно до

п. 2 постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 505 з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки» від 02.11.2000 р. № 2073, за зазначеними вище працівниками зберігається на весь час їхньої роботи в такому навчальному закладі на тих же посадах відпустка тривалістю 28 календарних днів (саме для працівників, прийнятих на роботу до введення в дію Закону № 504).

Загальна тривалість щорічної відпустки в цьому випадку обчислюється шляхом збільшення основної відпустки тривалістю 28 календарних днів на відповідну кількість календарних днів додаткової відпустки, що надається за особливий характер праці.

Для працівників, які прийняті на роботу після введення в дію Закону № 504, — основна відпустка становить 24 календарних дні.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі