Теми статей
Обрати теми

Додаткові відпустки для водіїв

Редакція ОП
Відповідь на запитання

Додаткові відпустки для водіїв

 

Ганна МЕРЕЖКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У штаті нашого підприємства працюють водії легкових, вантажних автомобілів та автобусів.

Які додаткові відпустки, пов’язані зі специфікою трудової діяльності, може бути встановлено водіям? Якою має бути тривалість таких відпусток? Якими нормативними документами слід керуватися при їх установленні?

(м. Ізмаїл, Одеська обл.)

 

Водійський склад відповідно до чинного законодавства має право на окремі пільги та компенсації, пов’язані з трудовою діяльністю. Серед них — надання додаткових відпусток за умови праці.

Право на щорічні додаткові відпустки мають лише деякі категорії водіїв.

За роботу з НРД.

Згідно з п. 2.10 Положення про робочий час та час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 07.06.2010 р. № 340, водіям легкових автомобілів (крім таксі) за потреби може встановлюватися ненормований робочий день (далі — НРД), тобто понад нормальну тривалість робочого часу. Ця робота не вважається наднормовою, і перепрацьований час не підлягає додатковій оплаті. Кількість перепрацьованого при такій роботі часу визначається в колективному договорі.

Згідно зі

ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) як компенсація за перепрацьований час та за роботу в таких умовах водіям надається щорічна додаткова оплачувана відпустка до 7 календарних днів та у випадках, передбачених законодавством, провадиться відповідна оплата за виконаний обсяг робіт.

Конкретна

тривалість додаткової відпустки за НРД установлюється колективним договором щодо кожного виду робіт, професій та посад або трудовим договором.

Додаткова відпустка за НРД надається пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку.

Таким чином, згідно із законодавством водії легкових автомобілів, яким установлено режим НРД, мають право на отримання додаткової оплачуваної відпустки та одночасно доплати за НРД. На це вказало Мінпраці в

листі від 04.06.2008 р. № 143/13/116-08 // «ОП», 2008, № 2, с. 7.

Так, у додатку до колективного договору «Перелік професій та посад працівників, для яких установлюється НРД та надається у зв’язку з цим додаткова відпустка» може бути зазначено:

«Водії, які працюють на легкових автомобілях, яким установлено доплату за НРД у розмірі до 25 % місячної тарифної ставки, — 6 днів додаткової відпустки.

Примітка.

Надання додаткової відпустки за НРД не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем, тижнем».

У наведеному прикладі колективний договір не передбачає надання додаткової відпустки водіям з НРД, зайнятим як неповний робочий день, так і неповний робочий тиждень.

Також слід пам’ятати, що водіїв окремих галузей часто включено до

Списків виробництв, робіт, цехів, професій та посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджених постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (далі — постанова № 1290), що дає їм право також на додаткові відпустки «за шкідливість» та «особливий характер праці» згідно зі ст. 7 і 8 Закону про відпустки.

Так, відповідно до

ст. 7 і 8 Закону про відпустки і ст. 76 КЗпП за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці та за особливий характер праці працівникам надається щорічна додаткова відпустка.

Право

працівника на щорічну додаткову відпустку і максимальна тривалість такої відпустки визначаються згідно з додатками 1 і 2 до постанови № 1290:

— за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці — згідно зі

Списком виробництв, робіт, цехів, професій та посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічну додаткову відпустку (Список № 1);

— за особливий характер праці — відповідно до

Списку виробництв, робіт, професій та посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (Список № 2).

Порядок застосування

Списків № 1 і № 2 затверджено наказом Мінпраці від 30.01.98 р. № 16.

За шкідливість.

Віднесення робіт до категорії зі шкідливими умовами праці можливе тільки на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442. Правовою підставою для проведення атестації робочих місць за умовами праці водія є наявність цієї професії у Списку № 1.

Так,

Список № 1 уключає позицію 154 розділу XXIV «Обробка відходів та брухту» — водій навантажувача, зайнятий на тракторному навантажувачі розробкою шлакових відвалів. Тому така категорія водіїв має право на додаткову відпустку за роботу зі шкідливими умовами праці тривалістю до 14 календарних днів.

Конкретна

тривалість таких відпусток установлюється колективним або трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Згідно з

пп. 9 і 10 Порядку застосування Списку № 1 додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. До розрахунку часу, що дає працівнику право на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, професій, посад.

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснюється власником чи уповноваженим ним органом.

За особливий характер праці.

Наприклад, позицією 13 підрозділу «Функціонування автомобільного транспорту» розділу XV «Транспортні послуги» Списку № 2 передбачено, що тривалість таких відпусток для водія автомобіля, у тому числі спеціального (крім пожежних), вантажопідйомністю: від 1,5 до 3 т становить до 4 календарних днів, 3 т і більше — до 7 календарних днів.

Отже, якщо автомобіль належить до однієї із зазначених категорій, водій матиме право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці відповідної тривалості.

Конкретна

тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Для підтвердження права на таку відпустку та встановлення її тривалості проведення атестації робочих місць за умовами праці не потрібне.

Згідно з

пп. 6 і 7 Порядку застосування Списку № 2 додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. До розрахунку часу, що дає працівнику право на таку додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Далі для наочності в таблиці наведемо деякі витяги зі

Списків № 1 та № 2 для водіїв.

 

Таблиця

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими
і важкими умовами праці та за особливий характер праці

Список № 1

Номер позиції

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів

I. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

218

Водій навантажувача, зайнятий роботою на збагачувальній фабриці

14

II. МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСУ

81

Водій навантажувача

14

XXIV. ОБРОБКА ВІДХОДІВ ТА БРУХТУ

154

Водій навантажувача, зайнятий на тракторному навантажувачі розробленням шлакових відвалів

14

XXVIII. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

28

Робітник комплексної бригади — водій машин внутрішньопортового транспорту з будь-яким приводом, зайнятий:

 

завантаженням і розвантаженням пеку навалом, сипких та навальних вантажів, що здіймають пил

4

завантаженням, розвантаженням і на штивці навальних та сипких вантажів, що здіймають пил, у трюмах суден

7

на перевантажувальних машинах, змонтованих на шасі автомобілів вантажністю:

 

від 1,5 до 3 тонн

4

3 тонни і більше

7

Список № 2

Номер позиції

Виробництва, роботи, професії і посади

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, календарних днів

X. ВИРОБНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-НАОЧНОГО ПРИЛАДДЯ

11

Водій автомобіля, зайнятий перевезенням трупів та трупних органів

7

XIV. СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВА

30

Водії спецавтомобілів 3, 2 і 1 класів, які перевозять трупи та патологічний матеріал від тварин, які загинули

7

XV. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Функціонування автомобільного транспорту

11

Водій автомобіля, який працює на автобусі регулярних ліній, у тому числі замовлених

7

12

Водій автомобіля, який працює на автомобілі медичної та санітарної допомоги

4

13

Водій автомобіля, у тому числі спеціального (крім пожежного), вантажністю:

 

від 1,5 до 3 тонн

4

3 тонни та більше

7

14

Водій автомобіля пожежного вантажністю:

 

від 1,5 до 5 тонн

4

5 тонн та більше

7

15

Водій автомобіля, який працює на легковому автомобілі-таксі в містах Києві, Севастополі, містах обласного підпорядкування та на міжміських трасах

4

16

Водій автомобіля, зайнятий перегоном автомобілів, слюсар з ремонту автомобілів і робітники інших професій — усі, які працюють у нічних змінах на ремонті, технічному обслуговуванні та огляді автотранспортних засобів

4

XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

58

Водій автомобіля, зайнятий евакуацією інфекційних хворих

4

59

Водій автомобіля, який обслуговує рухому дезінфекційну установку

7

XIX. АСЕНІЗАЦІЯ, ПРИБИРАННЯ ВУЛИЦЬ ТА ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ

2

Водій автомобіля, зайнятий перевезенням нечистот, гниючого сміття та трупів тварин, а також на підмітально-прибиральних та асенізаційних машинах вантажністю:

 

від 1,5 до 3 тонн

4

3 тонни та більше

7

3

Водій, зайнятий перевезенням нечистот, гниючого сміття та трупів тварин

4

XXII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЗА ВСІМА ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

52

Водій, зайнятий інкасацією і перевезенням грошової готівки, цінних паперів та інших цінностей

4

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі