Щодо виявлення помилок у звітності

Редакція ОП
Лист від 22.07.2010 р. № 760-06-2

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Щодо виявлення помилок у звітності

Лист від 22.07.2010 р. № 760-06-2

 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань <…> щодо самостійного виявлення страхувальником помилок у звітності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) повідомляє.

Стаття 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі — Закон) визначає обов'язок роботодавця як страхувальника, до якого віднесено подання звітності робочому органу виконавчої дирекції Фонду. При цьому стаття 52 Закону передбачає відповідальність страхувальника за невиконання своїх обов'язків, до якої належить стягнення пені із страхувальника за прострочення сплати страхових внесків до Фонду, а також притягнення страхувальника до відповідальності згідно із законом за несвоєчасне та неповне нарахування страхових внесків до Фонду.

Згідно з положеннями статті 17 Закону правління Фонду, зокрема, затверджує Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим для виконання всіма страхувальниками.

Отже, страхувальник під час складання Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду (далі — Розрахункова відомість) має керуватися нормами Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. № 36, зареєстрованою в Мін'юсті 01.08.2007 р. за № 867/14134 (далі — Інструкція).

У разі самостійного виявлення помилок за минулі звітні періоди

страхувальник разом з Розрахунковою відомістю за звітний період поточного року надає бухгалтерську довідку про проведені коригування, в якій вказується період виявлення помилки, зміст помилки, показник, у якому здійснюється коригування, сума донарахованих страхових внесків, кількість днів прострочення, сума пені, нарахованої на суму несвоєчасно несплачених страхових внесків, дата складання бухгалтерської довідки. Ця довідка підписується керівником, головним бухгалтером та засвідчується печаткою.

Відповідальність за неподання страхувальником такої довідки законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку не передбачено.

Однак така довідка слугує підтвердженням правильного відображення нарахованих страхових внесків і здійснення самостійного коригування страхувальником відповідних сум при проведенні робочим органом виконавчої дирекції Фонду виїзної перевірки цього страхувальника.

Розрахункова відомість за звітний період поточного року міститиме вже відкориговані показники відповідно до бухгалтерської довідки.

Статтею 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, зокрема за порушення строків та обсягів сплати страхових внесків до Фонду.

За нормами статті 9 цього Кодексу адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до пункту 8.4 Інструкції на виявлені під час перевірки суми коштів, на які страхувальником не нараховані страхові внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені, а до винних посадових осіб застосовуються санкції відповідно до законодавства.

Якщо страхувальником самостійно виявлено помилки за минулий звітний період, при наявності бухгалтерської довідки про факт виявленої помилки за минулий звітний період та перерахування донарахованих страхових внесків разом з пенею у повному обсязі до початку здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевірки або до подання Розрахункової відомості, адміністративні штрафи до посадових осіб страхувальника не застосовуються.

У разі самостійного виявлення страхувальником помилки за минулий звітний період поточного року, пов'язаної з невірним відображенням бази нарахувань, яка призвела до завищення або заниження нарахованих страхових внесків до Фонду, то у цьому випадку здійснюється потрібне коригування показника відповідного рядка Розрахункової відомості у звітному періоді того місяця, в якому виявлено помилку.

Тобто коригується показник того місяця, в якому виявлено помилку, розділу 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» Розрахункової відомості.

Виправлення такої помилки впливає на фонд оплати праці поточного місяця звітного періоду, тобто збільшує або зменшує його розмір. Виходячи з цього фонду оплати праці, нараховуються страхові внески поточного місяця звітного періоду.

Якщо така помилка самостійно виявлена страхувальником у звітному періоді поточного року, яка призвела до завищення або заниження нарахованих страхових внесків до Фонду за минулий рік, то з метою уникнення викривлення відповідних показників Розрахункової відомості звітного періоду поточного року виправлення таких помилок здійснюється у рядку 5 «Донараховано при прийнятті звітності» цієї відомості.

Як зазначалося вище, за прострочення сплати страхового внеску до Фонду із страхувальника стягується пеня згідно із законом (стаття 52 Закону).

Згідно з пунктом 5.1 Інструкції не внесені страхувальниками у встановлений строк страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому законодавством, з нарахуванням пені. Пеня нараховується з сум недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк.

Таким чином,

у разі, коли за результатами перевірки встановлено, що сума перерахованих внесків до Фонду за певний період нижче передбаченої законодавством, Фонд згідно з чинним законодавством застосовує до страхувальника фінансові санкції у вигляді пені.

 

Перший заступник директора С. Нестеров

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ФНВ про помилки в розрахунках: адмінштраф при самовиправленні не застосовується

 

У листі, що коментується, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) роз'яснив питання, пов'язані з виправленням помилок, самостійно виявлених страхувальником у Розрахунковій відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду (далі — Розрахункова відомість). Нагадаємо, що форма Розрахункової відомості є додатком 11 до п. 3.10 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. № 36 (далі — Інструкція № 36).

Слід зауважити, що на практиці виникнення питань, що стосуються порядку виправлення помилок у Розрахунковій відомості, пов'язане з тим, що Інструкцією № 36 такий порядок не регламентовано. Фонд спробував заповнити цю прогалину у своїх листах, виданих раніше (від 03.05.2006 р. № 330-07-3, від 14.11.2006 р. № 997-07-1).

У листі, що коментується, Фонд роз'яснив такі важливі моменти:

1. При виправленні помилки поточного року в Розрахунковій відомості провадиться коригування відповідного показника поточного періоду. Наприклад, у разі неправильного визначення бази нарахування внесків необхідно на відповідну суму збільшити або зменшити показник розділу 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)» того місяця, в якому така помилка виявлена та виправляється, тобто це вплине на фонд оплати праці поточного місяця звітного періоду. При цьому базою для нарахування внесків у такому поточному місяці буде відкоригований показник.

2. При виправленні помилки, допущеної в минулих роках, у Розрахунковій відомості провадиться коригування рядка 5 «Донараховано при прийнятті звітності». Відповідно донараховану суму внесків буде відображено в цьому рядку зі знаком «+», а надміру нараховану суму внесків — зі знаком «-».

3. При самостійному виправленні помилок до Розрахункової відомості за період, в якому було виправлено помилку, необхідно додати бухгалтерську довідку про здійснені коригування. У ній вказуються такі дані:

— період виявлення помилки;

— зміст помилки;

— показник, що коригується;

— сума донарахованих страхових внесків;

— кількість днів прострочення;

— сума пені, нарахована на суму своєчасно не сплачених страхових внесків;

— дата складання бухгалтерської довідки.

Бухгалтерська довідка підписується керівником та головним бухгалтером і засвідчується печаткою страхувальника.

Таким чином, Розрахункова відомість за звітний період поточного року міститиме вже відкориговані показники відповідно до бухгалтерської довідки.

Як відомо, обов'язковості подання такої бухгалтерської довідки чинним законодавством не встановлено. Тому Фонд звертає увагу: незважаючи на те, що за неподання бухгалтерської довідки відповідальності не передбачено, подавати її все-таки необхідно, оскільки вона потрібна страхувальнику при перевірці для підтвердження здійсненого коригування й доказу того, що помилку було виправлено.

4. Пеня нараховується лише в разі, якщо в результаті виправлення помилки утворилася недоїмка (не внесені страхувальником у встановлений строк страхові внески), виникнення якої можливе або внаслідок занижених раніше страхових внесків, або внаслідок завищених раніше сум виплат за рахунок коштів Фонду.

Якщо в періоді, що виправляється, у страхувальника була переплата, то він зможе уникнути сплати пені. На це також вказувало Мінпраці в листі від 17.11.2006 р. № 711/020/99-06: «Якщо за результатами перевірки встановлено, що сума перерахованих внесків до фондів соціального страхування за певний період нижче передбаченої законодавством, а за підприємством значиться переплата, то фінансові санкції нараховуватимуться, якщо сума переплати не перекриває суму несплачених страхових внесків». Інакше кажучи, можна зауважити, що пеня на суму донарахованих внесків (у межах, що перекриваються переплатою) не нараховується .

5. Як і в листі від 03.05.2006 р. № 330-07-3, у листі, що коментується, Фонд нагадує: при самостійному виправленні помилки (за наявності бухгалтерської довідки про факт виявленої помилки за минулий звітний період, перерахуванні донарахованих страхових сум та пені в повному обсязі до початку перевірки страхувальника робочим органом Фонду або до подання Розрахункової відомості) адміністративні штрафи до посадових осіб страхувальника не застосовуються.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі