Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оплата праці держслужбовця за період перебування у відрядженні

Редакція ОП
Оплата праці Грудень, 2011/№ 24
Друк
Відповідь на запитання

Оплата праці держслужбовця за період перебування у відрядженні

 

Алла КОШИЛЬ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Як розрахувати зарплату держслужбовця за період перебування у відрядженні, дотримуючись вимог ст. 121 Кодексу законів про працю України?

(Вінницька обл.)

 

Згідно зі ст. 121 Кодексу законів про працю України працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

Таким чином, для оплати періоду перебування працівника у відрядженні потрібно:

1) визначити середньоденну заробітну плату згідно з Порядом обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100);

2) визначити денний заробіток за місяць, в якому працівника направили у відрядження. При цьому розрахунок необхідно здійснювати виходячи з повного робочого місяця;

3) порівняти денний заробіток за місяць, в якому працівника направили у відрядження, з середньоденним заробітком, розрахованим згідно з Порядком № 100.

Виходячи із проведеного порівняння може скластися дві ситуації:

1) розмір денної заробітної плати виявиться меншим середнього заробітку працівника, розрахованого згідно з Порядком № 100. У такому випадку оплата праці за період перебування працівника у відрядженні розраховується виходячи з середньої зарплати, визначеної згідно з Порядком № 100;

2) розмір денної заробітної плати виявиться більшим, ніж середній заробіток працівника, розрахований відповідно до Порядку № 100. У цьому випадку оплата праці за період перебування у відрядженні провадиться як за звичайні робочі дні.

Наведемо умовні числові приклади.

Приклад 1. Провідний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату районної ради у листопаді 2011 року був направлений у відрядження на 3 дні — з 21.11.2011 р. по 23.11.2011 р. включно.

Розрахуємо зарплату такому працівнику за період перебування у відрядженні.

1. Визначимо середньоденну заробітну плату згідно з Порядком № 100.

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 є вересень — жовтень 2011 року. Суму нарахованого доходу, який уключається для визначення середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100, провідному спеціалісту організаційного відділу районної ради за розрахунковий період наведемо в таблиці.

 

Вид виплати

Сума доходу, грн.

за вересень 2011 року

за жовтень 2011 року

Посадовий оклад

960,00

985,00

Доплата за ранг

55,00

55,00

Надбавка за вислугу років (20 %)

203,00

208,00

Надбавка за високі досягнення у праці (40 %)

487,20

499,20

Премія (50 % посадового окладу)

480,00

492,50

Індексація зарплати (базовий місяць — лютий 2008 року)

481,92

494,47

Усього

2667,12

2734,17

 

Оскільки у розрахунковому періоді відбулося підвищення посадового окладу спеціаліста, необхідно враховувати також вимогу п. 10 Порядку № 100. Тобто при підвищенні тарифних ставок та посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, упродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, уключаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Таким чином, суму нарахованого доходу за вересень 2011 року, що включається для обчислення середнього заробітку згідно з Порядком № 100, підвищуємо на коригуючий коефіцієнт. Такий коефіцієнт розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення:

985 : 960 = 1,026042.

Відкоригована сума доходу за вересень 2011 року складає:

2667,12 х 1,026042 = 2736,58 (грн.).

Інформацію, необхідну для розрахунку середньоденної зарплати згідно з Порядком № 100, наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів

Сума доходу, що включається до розрахунку, грн.

Вересень 2011 року

22

2736,58

Жовтень 2011 року

21

2734,17

Разом

43

5470,75

 

Розрахуємо середньоденну заробітну плату згідно з Порядком № 100:

5470,75 : 43 = 127,23 (грн.).

2. Визначимо денний заробіток за місяць, в якому працівника направили у відрядження. Розрахунок необхідно здійснювати виходячи з повного робочого місяця.

Розрахуємо денну заробітну плату провідного спеціаліста за листопад 2011 року виходячи з повного робочого місяця. Дохід працівника в листопаді 2011 року за повністю відпрацьований місяць складається з таких виплат:

 

Вид виплати

Сума виплати виходячи з повного робочого місяця (у листопаді 2011 року — 22 робочі дні)

Посадовий оклад

985,00

Доплата за ранг

55,00

Надбавка за вислугу років (20 %)

208,00

Надбавка за високі досягнення у праці (40 %)

499,20

Премія (50 % посадового окладу)

492,50

Індексація зарплати (базовий місяць — лютий 2008 року)

494,47

Усього

2734,17

 

Сума заробітної плати провідного спеціаліста за листопад 2011 року виходячи з повного робочого місяця складає 2734,17 грн.

Оскільки в листопаді 2011 року норма тривалості робочого часу 22 робочих дні, денний заробіток складає:

2734,17 : 22 = 124,28 (грн.).

3. Порівняємо денний заробіток за місяць, в якому працівника направили у відрядження, з середньоденним заробітком, розрахованим згідно з Порядком № 100.

У цьому випадку розмір денної зарплати менше середньоденної зарплати, розрахованої згідно з Порядком № 100. Тому оплата праці за період перебування у відрядженні провідного спеціаліста виконавчого апарату районної ради провадиться за середньоденним заробітком, розрахованим згідно з Порядком № 100, та складає:

127,23 х 3 = 381,69 (грн.).

Приклад 2. Провідному спеціалісту організаційного відділу виконавчого апарату районної ради у жовтні 2011 року збільшено розмір премії з 50 до 100 % посадового окладу, цей розмір буде збережено і в листопаді 2011 року.

Розрахуємо оплату праці за період перебування у відрядженні працівника.

1. Визначимо середньоденну заробітну плату згідно з Порядком № 100.

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 є вересень — жовтень 2011 року.

Структуру нарахованого доходу, що включається для обчислення середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100, провідного спеціаліста організаційного відділу районної ради за розрахунковий період наведемо у таблиці.

 

Вид виплати

Сума доходу, грн.

за вересень 2011 року

за жовтень 2011 року

Посадовий оклад

960,00

985,00

Доплата за ранг

55,00

55,00

Надбавка за вислугу років (20 %)

203,00

208,00

Надбавка за високі досягнення у праці (40 %)

487,20

499,20

Премія

480,00

985,00

Індексація зарплати
(базовий місяць — лютий 2008 року)

481,92

494,47

Усього

2667,12

3226,67

 

Суму нарахованого доходу за вересень 2011 року, що включається для розрахунку середнього заробітку згідно з Порядком № 100, відкоригуємо на коефіцієнт підвищення, який складає:

985 : 960 = 1,026042.

Відкоригована сума доходу за вересень 2011 року становить:

2667,12 х 1,026042 = 2736,58 (грн.).

Інформацію, необхідну для розрахунку середньоденної зарплати згідно з Порядком № 100, наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів

Сума доходу, що включається до розрахунку, грн.

Вересень 2011 року

22

2736,58

Жовтень 2011 року

21

3226,67

Разом

43

5963,25

 

Розрахуємо розмір середньоденної заробітної плати згідно з Порядком № 100:

5963,25 : 43 = 138,68 (грн.).

2. Визначимо денний заробіток за місяць, в якому працівника направили у відрядження. Розрахунок необхідно здійснювати виходячи з повного робочого місяця.

Денний заробіток провідного спеціаліста відділу у листопаді 2011 року визначаємо виходячи з повного робочого місяця. У листопаді 2011 року дохід працівника за повністю відпрацьований місяць (22 робочі дні) включає такі виплати:

 

Вид виплати

Сума виплати, грн.

Посадовий оклад

985,00

Доплата за ранг

55,00

Надбавка за вислугу років (20 %)

208,00

Надбавка за високі досягнення у праці (40 %)

499,20

Премія (100 % посадового окладу)

985,00

Індексація зарплати (базовий місяць — лютий 2008 року)

494,47

Усього

3226,67

 

Розмір денного заробітку складає:

3226,67 : 22 = 146,67 (грн.).

3. Проведемо порівняння денного заробітку за місяць, в якому працівника направили у відрядження, з середньоденним заробітком, розрахованим згідно з Порядком № 100.

У цьому випадку розмір денної заробітної плати більший за розмір середньої заробітної плати, розрахованої згідно з Порядком № 100. Тому оплата праці за період перебування у відрядженні провідного спеціаліста організаційного відділу районної ради розраховується як за звичайні робочі дні.

Сума оплати праці за період перебування у відрядженні складає:

146,67 х 3 = 440,01 (грн.).

Відзначимо: якщо усі інші робочі дні місяця працівником відпрацьовано повністю, то за листопад 2011 року він отримає заробітну плату у повному розмірі, тобто 3226,67 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі