Теми статей
Обрати теми

Податкова соціальна пільга в запитаннях та відповідях

Редакція ОП
Стаття

Податкова соціальна пільга в запитаннях та відповідях

 

З набуттям чинності з 1 січня 2011 року Податковим кодексом виникло чимало питань щодо застосування його норм на практиці. До редакції постійно надходять запитання, зокрема стосовно порядку надання податкової соціальної пільги.

Ураховуючи це, ми і вирішили підготувати відповіді на найпоширеніші запитання, які цікавлять більшість читачів, та розглянути всілякі можливі варіанти застосування роботодавцями податкової соціальної пільги.

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ПК

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 1227

— Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227.

 

Загальні правила щодо застосування ПСП

Спочатку зупинимося на основних правилах, які слід ураховувати під час застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП). Отже:

1. ПСП застосовується

до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) (п.п. 169.2.1 ПК). При цьому платник податку самостійне обирає місце застосування ПСП (п.п. 169.2.2 ПК).

2. ПСП

починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП (далі — заява) та документів, що підтверджують таке право (п.п. 169.2.2 ПК).

Звертаємо увагу на те, що з січня 2011 року всі працівники, які мають право на ПСП, повинні були заново подати роботодавцю заяву, в якій буде зроблено посилання на відповідні норми

ПК, оскільки в ПК відсутні норми щодо автоматичного продовження надання ПСП особам, що працювали на підприємстві станом на 01.01.2011 р.

3. ПСП до заробітної плати державних службовців

застосовується без подання заяви, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги (п.п. 169.2.3 ПК).

4. Нерезиденти

не мають права на застосування ПСП до їх доходів у вигляді зарплати.

5. ПСП

не може бути застосована до:

— доходів платника податку інших, ніж заробітна плата;

— заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

— доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності (

п.п. 169.2.3 ПК).

6. ПСП

припиняє надаватися з місяця, в якому працівник подає заяву про відмову від її застосування. Підвищена ПСП припиняє надаватися у зв'язку зі втратою працівником відповідного статусу з певного моменту, визначеного п.п. 169.3.3 ПК.

7. Якщо ПСП застосовується

під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється (п.п. 169.2.4 ПК).

8. Якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених у

п. 169.1 ПК, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір (п.п. 169.3.1 ПК). Винятком з цього правила є випадок, коли працівник утримує двох і більше дітей віком до 18 років, одна з яких є інвалідом. У такому разі працівнику одночасно надаються дві ПСП (п.п. 169.3.1 ПК).

9. ПСП надається

з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи (п.п. 169.3.4 ПК). Таким чином, у місяці звільнення працівника ПСП надається на загальних підставах. При цьому, на наш погляд, за новим місцем роботи ПСП надається тільки з місяця, наступного за місяцем прийняття на роботу (якщо працівник звільнився та був прийнятий на нову роботу протягом одного місяця).

10. ПСП застосовується до заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо її

місячний розмір не перевищує у 2011 році 1320 грн. (це розмір місячного прожиткового мінімуму працездатної особи, діючий на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн.) (п.п. 169.4.1 ПК). При цьому граничний розмір доходу одному з батьків , який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПК), визначається кратно кількості дітей. Зазначимо, що це єдиний виняток, оскільки для інших категорій осіб, які мають право на отримання ПСП, граничний розмір доходу складає лише 1320 грн.

11.

Суми лікарняних і відпускних для цілей порівняння з граничним доходом, що дає право на ПСП, розподіляються за місяцями, на дні яких припадає хвороба (відпустка) (п.п. 169.4.1 ПК). На це також звертала увагу ДПАУ в листі від 19.01.2011 р. № 697/6/17-0715.

12. ПСП розраховується виходячи з установленого розміру

прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року. Тобто ПСП відтепер прив’язана не до розміру мінзарплати (як це було раніше), а до розміру прожиткового мінімуму (хоча ці розміри мають однакові показники, з 01.01.2011 р. — 941 грн.). Відповідно до п.п.169.1.1 ПК сума ПСП установлюється в розмірі, що дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць). Однак діятиме ця норма лише з 01.01.2015 р. (п. 1 розд. XIX «Прикінцеві положення» ПК).

Зазначимо, що

до 01.01.2015 р. загальний розмір ПСП становить 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць).

Отже, наведемо розмір ПСП, який діє у 2011 році.

 

ПСП

Розмір ПСП, грн.

Звичайна (п.п. 169.1.1 ПК)

470,50
(941 х 50 %)

Звичайна «на дітей»
(п.п. 169.1.2 ПК)

470,50 х кількість дітей
(941 х 50 % х кількість дітей)

Підвищена (п.п. 169.1.3 ПК)

705,75
(941 х 50 % х 150 %)

Максимальна
(п.п. 169.1.4 ПК)

941
(941 х 50 % х 200 %)

 

Інформацію про розмір ПСП у 2011 році та перелік документів, необхідних для її отримання, ви знайдете в газеті «Оплата праці», 2011, № 2, с. 27 — 29.

Тепер перейдемо до розгляду запитань, які надійшли до редакції від читачів.

 

За якою формою працівник подає заяву для застосування ПСП?

Відповідно до

п.п. 169.2.2 ПК платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП. Крім того, до заяви додаються відповідні підтвердні документи, якщо працівник має право на застосування ПСП більшої, ніж звичайний розмір ПСП.

Зазначимо, що єдиним винятком із загального правила є державні службовці, щодо яких застосування ПСП до їх заробітної плати

ПК передбачено вже під час початку нарахування їх зарплати і до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

Отже, з 01.01.2011 р. усім працівникам (крім державних службовців), які мають підстави та бажають скористатися правом на застосування ПСП,

необхідно було подати своєму роботодавцю (тільки за одним місцем одержання заробітної плати) відповідну заяву.

Пунктом 2 Порядку № 1227

визначено, що платник податку подає заяву за встановленою ДПС України формою (на сьогодні така форма ще не затверджена).

Слід зазначити, що з набуттям чинності

ПК наказ ДПА України «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку» від 30.09.2003 р. № 461 втратив чинність, тому застосовувати встановлену цим наказом заяву у 2011 році не є можливим, оскільки її реквізити не відповідають нормам ПК. Тому до встановлення ДПС України нової форми заяви така заява може подаватися платником податку в довільній формі. При цьому за зразок при оформленні такої заяви може застосовуватися форма заяви, що була встановлена старим наказом. Про це також ішлося в листі ДПАУ від 12.01.2011 р. № 365/6/17-0716.

 

На підприємстві деякі працівники працюють на умовах неповного

робочого часу. Чи мають вони право на ПСП?

Одразу зазначимо, що можливість

укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу передбачено ст. 56 КЗпП. При цьому робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав працівників, а оплата праці провадиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку (ч. 3 ст. 56 КЗпП).

Відповідно до

п. 169.1 ПК платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує у 2011 році 1320 грн.

Отже, працівники, які працюють неповний робочий день, також мають право на застосування ПСП, за умови якщо розмір їх заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання ПСП (1320 грн.). Тобто ніяких обмежень у застосуванні ПСП для такої категорії працівників

ПК не встановлено.

 

Чи має право підприємство застосовувати ПСП при нарахуванні ПДФО до заробітної плати у вигляді авансу?

Відповідь на це запитання міститься у

п. 169.1 ПК. Зокрема, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Отже, ПСП застосовується

до загальної суми заробітної плати за місяць, а не до її частини. Тобто до розміру заробітної плати за першу половину місяця (авансу) ПСП не застосовується.

 

Який розмір ПСП застосовується до заробітної плати працівника, який є вдівцем?

Одразу зазначимо, що раніше (до 01.01.2011 р.) наявність та вік дитини зовсім не мали значення для отримання ПСП такою категорією осіб.

Відтепер вдова (вдівець) матиме право на застосування підвищеної ПСП у розмірі 150 % від суми звичайної ПСП

лише за наявності дитини до 18 років. Ця вимога випливає з норм п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПК. Якщо такий працівник має одну дитину віком до 18 років (включно), то розмір ПСП у 2011 році складатиме 705,75 грн.

 

Чи передбачено ПК надання ПСП учаснику бойових дій в Афганістані?

Нарешті не залишилися поза увагою учасники бойових дій на території інших країн у

період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551). Для такої категорії осіб передбачена ПСП у розмірі 150 % (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПК), тобто 705,75 грн.

Отже, для застосування ПСП необхідно подати роботодавцю, крім заяви, ще й копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни.

Що стосується інвалідів I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551, то вони мають право на максимальну ПСП у розмірі 941 грн. (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПК).

 

Працівниця — мати трьох дітей раніше користувалася підвищеною ПСП у розмірі 200 % до заробітної плати. Чи змінилося щось з набуттям чинності ПК?

Слід звернути увагу на те, що

ПК скасовано ПСП у розмірі 200 % від суми звичайної ПСП особам, які мають трьох і більше дітей. Замість цього п.п. 169.1.2 ПК передбачено надання ПСП у розмірі 100 % від суми звичайної ПСП платникам, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну таку дитину.

При цьому в разі якщо платник податку має право на застосування ПСП

з двох і більше підстав, зазначених у п. 169.1 ПК, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Тобто відтепер неможливо одночасно отримати платнику дві ПСП — «звичайну» та «на дітей». Виняток становить платник, який утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів). У такому разі ПСП «на дітей» (470,50 грн. на кожну дитину) додається до ПСП на «дитину-інваліда» (705,75 грн. на кожну дитину-інваліда).

У 2011 році

граничний розмір заробітної плати, до якої застосовується ПСП, становить 1320 грн. Як виняток граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбаченому п.п.169.1.2 ПК, визначається як добуток 1320 грн. та відповідної кількості дітей (п.п. 169.4.1 ПК).

Приклад

. Працівниця має трьох дітей. За січень 2011 року їй нарахована заробітна плата в розмірі 3280 грн.

Вона має право на ПСП, якщо сума її заробітної плати не перевищує 3960 грн. (1320 грн. х 3).

Розрахуємо суму ПСП: 470,50 грн. х 3 = 1411,50 грн.

Сума ПДФО із зарплати працівниці складатиме
((3280 - 118,08 - 1411,50) х 15 %) = 262,56 грн., де 118,08 — сума утриманого єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ).

Що стосується чоловіка цієї жінки, то його граничний дохід для застосування цієї пільги не повинен перевищувати 1320 грн.

 

На підприємстві є штатні працівники, які одночасно зареєстровані як фізичні особи — підприємці. У поданих заявах до бухгалтерії вони зазначили, що не одержували доходів від здійснення ними підприємницької діяльності.

Чи мають такі працівники право на ПСП?

Слід зазначити, що

п. п. 169.2.3 ПК передбачено обмеження на застосування ПСП лише в частині доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Отже, фізичні особи — підприємці, які працюють за трудовим договором та отримують доходи у вигляді заробітної плати, з 01.01.2011 р. набули права на застосування ПСП.

При цьому ПСП може застосовуватися до заробітної плати

незалежно від того, отримує така особа дохід від заняття підприємницькою (або іншою незалежною професійною) діяльністю чи ні.

 

Чи застосовується ПСП до суми допомоги, що виплачується за лікарняними листками у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю?

Одразу зазначимо, що так, має застосовуватися. Як і до прийняття

ПК, сьогодні суми виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) для цілей ПДФО розглядаються як заробітна плата. Визначення поняття «заробітна плата» для цілей розд. IV ПК наведено в п. п. 14.1.48 ПК, згідно з яким заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Тобто зарплатою для цілей сплати податку на доходи фізичних осіб вважаються й деякі інші виплати, які не включені до фонду оплати праці, зокрема й лікарняні.

Так, відповідно до

п.п. 169.4.1 ПК, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, та в інших випадках їх оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Таким чином, ПСП застосовується до сум допомоги, що виплачується за лікарняними листками у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Приклад

. У березні 2011 року працівнику нараховані такі виплати:

— заробітна плата за березень 2011 року в розмірі 870 грн.;

— лікарняні за дні хвороби в лютому 2011 року в сумі 150 грн.;

— лікарняні за дні хвороби в березні 2011 року в сумі 420 грн.

Працівник має право на звичайний розмір ПСП (470,50 грн.). Заробітна плата за лютий склала 1100 грн.

Загальниймісячний дохід у вигляді заробітної плати працівника за лютий 2011 року складає 1250 грн. (1100 грн. + 150 грн.). Тобто лікарняні відносимо до відповідного місяця, за який вони нараховані. Зазначений розмір не перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП.

Загальний місячний дохід у вигляді заробітної плати працівника за березень 2011 року складає 1290 грн. (870 грн. + 420 грн). Отже, розмір доходу за березень також дозволяє застосувати ПСП.

Розрахуємо суму утриманого ПДФО за березень 2011 року:

((870 - 870 х 3,6 %) + (420 - 420 х 2 %) + (150 - 150 х 2 %) - 470,50) х 15 % = 139,02 грн.

 

Працівниця звільнилася з підприємства 21 січня 2011 року. Чи надається за цей місяць ПСП?

Відмінністю від попереднього порядку застосування ПСП є те, що з 2011 року ПСП надається також

і в місяці звільнення . Нагадаємо, що раніше відповідно до п. 4 Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги, затверджених постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035, застосування ПСП зупинялося з податкового місяця, в якому працівник припинив трудові відносини з таким роботодавцем.

Відтепер

ПК передбачено, що в місяці звільнення працівнику надається ПСП. Це випливає з норм п.п. 169.3.4 ПК, згідно з яким ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податків був звільнений з місця роботи.

Отже, у місяці, в якому працівниця звільнилася, ПСП надається

незалежно від кількості відпрацьованих днів.

Якщо такий працівник

протягом місяця планує змінити місце роботи, рекомендуємо роботодавцям повідомити працівника про те, що подати заяву за цим місцем роботи він зможе тільки з наступного місяця. Інакше це може привести до застосування ПСП одночасно за двома місцями роботи.

 

Одинока мати, яка має дитину віком 15 років,

уклала шлюб 12.02.2011 р. З якого місяця — з лютого або березня 2011 року — припиняється застосування ПСП?

Відповідно до

п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПК одинокій матері надається ПСП у розмірі, що дорівнює 150 % суми звичайної ПСП у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. У 2011 році розмір такої ПСП складає 705,75 грн.

Слід зазначити, що

п.п. 1 п. 5 Порядку № 1227 визначено, що для цілей надання ПСП одинокою матір'ю (батьком), опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги мають дитину віком до 18 років і не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Тому, на наш погляд, якщо одинока мати вступає у наступний шлюб, вона втрачає статус одинокої і втрачає право на застосування ПСП саме з місяця, в якому такий шлюб офіційно зареєстровано.

Крім того, ніякої спеціальної норми щодо надання ПСП з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус одинокої матері,

ПК не передбачено. Хоча для деяких категорій, перелічених у п.п. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПК, є посилання на те, що ПСП зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус (п.п. 169.3.3 ПК). Зокрема, це:

— особи, які віднесені законом до 1-ї або 2-ї категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

— учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад'юнкти;

— інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, ПСП яким визначена

п.п. «б» п.п. 169.1.4;

— особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

— учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія

Закону № 3551, крім осіб, визначених у п.п. «б» п.п. 169.1.4.

Таким чином, у наведеному прикладі ПСП не застосовується до доходу у вигляді заробітної плати, нарахованої за лютий 2011 року.

 

В установі працює батько двох дітей. Його жінка, яка не є працівником цієї установи, зараз перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

. Чи має він право на ПСП, якщо розмір його заробітної плати дозволяє це зробити?

Дійсно, такий працівник має право на ПСП. І ось чому.

Відповідно до

п.п. 169.1.2 ПК ПСП надається у розмірі, що дорівнює 100 % суми звичайної ПСП платникам, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну таку дитину.

Працівник, який має право на застосування ПСП, зазначає про таке право в заяві, до якої додає відповідні підтвердні документи, передбачені

п. 3 Порядку № 1227, зокрема копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства.

Зазначимо, що цією ПСП можуть скористатися обоє батьків дитини. При цьому граничний дохід, що дає право на ПСП,

тільки одного з них визначається кратно кількості дітей (абзац другий п.п. 169.4.1 ПК).

Тому в заяві повинно бути вказано, що дружина такого працівника за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

Отже, працівник матиме право на застосування ПСП

незалежно від того, перебуває його жінка у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи ні. Єдине, що від цього може, як бачимо, залежати, так це розмір граничного доходу, до якого буде застосовуватися ПСП (1320 грн. або 2640 грн.).

 

На підприємстві працюють декілька розлучених жінок, які мають по двоє дітей. Чи враховується кількість дітей при розрахунку граничного розміру доходу?

У цій ситуації можливі два варіанта вибору ПСП.

Перший. Відповідно до

п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПК одинокій матері надається підвищена ПСП у розмірі 150 % звичайної ПСП (705,75 грн.) з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Отже, при розрахунку розміру ПСП кількість дітей враховується. Але граничний розмір доходу такої категорії працівників не збільшується кратно кількості дітей і становить у 2011 році лише 1320 грн.

Таким чином, якщо одинока мати має двох дітей віком до 18 років, її розмір ПСП складатиме 1411,50 грн. (705,75 грн. х 2), а граничний розмір доходу, який дозволяє їй застосовувати ПСП, складатиме 1320 грн.

Другий. Працівник може обрати ПСП за іншою підставою. Зокрема, відповідно до

п.п. 169.1.2 ПК передбачено надання ПСП у розмірі 100 % від суми звичайної ПСП (470,50 грн.) платникам, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну таку дитину. У цьому випадку при наданні пільги «на дітей» граничний дохід розраховується кратно кількості дітей.

Якщо працівниця обере зазначену підставу, то розмір ПСП складатиме 941,00 грн. (470,50 грн. х 2), а граничний розмір доходу, який дозволяє застосовувати ПСП, складатиме 2640 грн. (1320 грн. х 2).

Слід зазначити, що у разі перевищення місячної заробітної плати працівника понад установлений розмір, у цьому випадку 1320 грн. або 2640 грн., питання надання ПСП не розглядається, незалежно від категорії особи, що її одержує.

Таким чином, працівниці слід самостійно визначитися, яку саме підставу для застосування ПСП їй обрати.

 

На підприємстві працює студент, який навчається за заочною формою навчання (платна). Чи надається йому ПСП у

розмірі 150 %?

Відповідно до

п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПК платнику податків, який є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом, надається підвищена ПСП у розмірі 150 % звичайної ПСП, що складає у 2011 році суму 705,75 грн.

Однак для застосування ПСП є важлива умова, яка полягає в тому, що ПСП

не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету (п.п. 169.2.3 ПК).

У цьому випадку працівник-студент навчається за контрактною формою навчання і за умовами його навчання не передбачено ніякої виплати стипендії з бюджету. Тому, якщо студенти одночасно з навчанням працюють та одержують заробітну плату, вони за дотримання умов щодо розміру заробітної плати мають право на застосування до неї ПСП у розмірі 150 %.

Слід зазначити, що

Порядком № 1227 перелік документів, який надається роботодавцю за цією підставою, не встановлено. Однак, оскільки працівнику, який одночасно навчається в навчальному закладі, ПСП може бути надана тільки в тому випадку, якщо він не отримує стипендію (забезпечення) з бюджету, підтвердним документом може бути довідка з навчального закладу про те, що він там навчається та за умовами навчання йому не передбачено виплату стипендії з бюджету.

 

На підприємстві працюють працівники на 0,5 ставки. Як у цьому випадку застосовувати ПСП (повний розмір чи половину)?

Одразу зазначимо, що ПСП застосовується у повному розмірі. Це пов’язано з тим, що відповідно до

п.п. 169.2.1 ПК ПСП застосовується виключно до доходу, нарахованого платнику податків протягом звітного податкового місяця у вигляді зарплати.

Таким чином, застосування ПСП до заробітної плати працівника не впливає на те, що його прийнято на 0,5 ставки, оскільки з граничним розміром заробітної плати порівнюється загальний місячний оподатковуваний дохід, а не ставка.

Отже, усі підстави для надання працівнику ПСП у роботодавця є, якщо працівник подасть заяву щодо її застосування.

 

Працівниця підприємства померла 10.02.2011 р. Чи застосовується ПСП до заробітної плати за лютий?

Так, застосовується. Відповідно до

п.п. 169.3.4 ПК ПСП надається з урахуванням останнього місячного оподатковуваного доходу, в якому платник податків помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно відсутнім.

Таким чином, до заробітної плати, нарахованої у лютому, роботодавцю слід застосувати ПСП.

 

В установі працює працівниця-чорнобилець 2-ї категорії, вона також є матір’ю двох дітей. Який розмір ПСП їй надається?

Відповідно до

п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПК працівнику, що є особою, віднесеною законом до 1-ї або 2-ї категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається ПСП у розмірі 150 % звичайної ПСП (705,75 грн.). При цьому граничний розмір заробітної плати, що дозволяє її застосувати, становить 1320 грн. Якщо розмір заробітної плати перевищує граничний рівень, то ПСП не застосовується.

Працівниця також має можливість обрати ПСП за підставою

п.п. 169.1.2 ПК, відповідно до якої ПСП надається у розмірі, що дорівнює 100 % суми звичайної ПСП платникам, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну таку дитину. Її розмір складає: 470,50 грн. х 2 = 941 грн. При цьому для такої категорії осіб граничний дохід розраховується кратно кількості дітей (п.п. 169.1.2 ПК). Тобто граничний розмір доходу у 2011 році для матері двох дітей становить: 1320 грн. х х 2 = 2640 грн.

Однак якщо платник податків

має право на ПСП за декількома підставами, то застосовується одна ПСП, що має найбільший розмір. Виняток становить лише випадок, коли працівник має двох і більше дітей, одна з яких є інвалідом. У такому разі працівнику одночасно надаються дві ПСП (п.п. 169.3.1 ПК).

Лише зауважимо, що в цьому випадку для працівниці розмір ПСП «на дітей» (941 грн.) значно перевищує ПСП «чорнобильця» (705,50 грн.). Крім того, і граничний розмір доходу відрізняється, для пільги «на дітей» — 2640 грн., а для «чорнобильської» пільги лише 1320 грн.

Отже, доцільно в цьому випадку обрати пільгу «на дітей».

 

Жінка має двох дітей, одна з яких є дитиною-інвалідом. Заробітна плата її складає 2500 грн. Як розрахувати розмір ПСП, на який вона має право?

Відповідно до

п.п. 169.1.2 ПК ПСП надається у розмірі, що дорівнює 100 % суми звичайної ПСП платникам, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну таку дитину.

Також відповідно до

п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПК надання ПСП у розмірі 150 % звичайної ПСП (705,75 грн.) особі, що утримує дитину-інваліда з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.

У загальному порядку, якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених у

п. 169.1 ПК, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Але п.п. 169.3.1 ПК встановлено, що ПСП «на дітей-інвалідів» додається до ПСП «на дітей», якщо особа утримує двох і більше дітей, одна (кілька) з яких є дитиною-інвалідом (дітьми-інвалідами).

Отже, за наявності двох і більше дітей, одна з яких є інвалідом, платнику податків одночасно надаються дві ПСП (на підставі

п.п. «б» п.п. 169.1.3 і п.п. 169.1.2 ПК).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, визначається кратно кількості дітей, тобто в цьому випадку — 2640 грн. (1320 грн. х 2).

Тепер зробимо розрахунок для наведеного прикладу.

Розрахуємо суму ПСП: (470,50 грн. х 2) + 705,75 грн. = 1646,75 грн

.

Сума ПДФО із зарплати працівниці складатиме: ((2500 - 90 - 1646,75) х 15 %) = 114,49 грн., де 90 — сума утриманого ЄСВ.

 

В установі працюють чоловік і жінка, які мають двох спільних дітей. Чи може надаватися їм обом ПСП «на дітей»?

Відповідно до

п.п. 169.1.2 ПК ПСП надається у розмірі, що дорівнює 100 % суми звичайної ПСП платникам, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну таку дитину. При цьому цією ПСП можуть скористатися обоє батьків дитини. Але граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків, визначається як добуток суми такого граничного доходу та відповідної кількості дітей (п.п. 169.4.1 ПК) (1320 грн. х 2). Для другого з батьків граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП, визначається на рівні 1320 грн.

Тому один з батьків, який вирішив скористався правом на підвищений розмір межі доходу для ПСП, вказує про таке рішення в заяві, яку надає роботодавцю.

Отже, чоловік і жінка, які працюють в одній установі, обоє мають право на застосування ПСП «на дітей».

 

Яку передбачено відповідальність, якщо працівник скористався ПСП за кількома місцями отримання доходів?

Відповідно до

п.п. 169.2.4 ПК, якщо платник податку застосовує ПСП за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

Зазначимо, що механізм відновлення права працівника на ПСП аналогічний тому, що міститься в

Законі № 889. Він полягає в такому. Працівник подає заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення. На цій підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 % суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а в разі, коли сума виплати недостатня, — за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку.

Право на застосування ПСП

відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Слід зазначити, що наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1023 затверджено Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу. Таке повідомлення надсилають роботодавцям органи ДПС у разі виявлення порушень платником податку — працівником такого роботодавця застосування ПСП. Крім того, у повідомленні про порушення органи ДПС також зазначають про відновлення права працівника на ПСП. Цей наказ набув чинності з 31.01.2011 р.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі