Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939

Редакція ОП
Постанова від 29.12.2010 р. № 1212

Кабінет Міністрів України

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939

Постанова від 29.12.2010 р. № 1212

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» і від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній та галузевим академіям наук привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління (віднесені до їх відання), у відповідність з цією постановою.

3. Керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

4. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством фінансів:

подати

до 1 березня 2011 р. пропозиції щодо підвищення з 1 квітня 2011 р. посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також підвищення посадових окладів працівників бюджетних установ, закладів і організацій, передбачених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939;

надавати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1212

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939

 

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 викласти в такій редакції:

«

У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня 613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.»

2. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 слова і цифри «змінюються у 2010 році» замінити словами і цифрами «змінюються у 2011 році».

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

З 1 січня 2011 року підвищено посадові оклади працівників бюджетної сфери

 

Постановою, що коментується, передбачено підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, виходячи з поступового підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

Згідно з постановою

з 1 січня 2011 року посадові оклади працівників окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, що становить 613 грн.

Нагадаємо, що відповідно до постанови КМУ від 17.11.2010 р. № 1056 // «ОП», 2010, № 23, с. 4 з 1 грудня 2010 року посадові оклади таких працівників розраховувалися виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, що дорівнював 600 грн.

Для тих працівників, в яких посадові оклади менше розміру мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні мінімальної зарплати.

Мінімальну заробітну плату на 2011 рік установлено ст. 22 Закону про Держбюджет-2011. На період з 1 січня по 31 березня її розмір становить 941 грн. на місяць.

З урахуванням цього показника наведемо в таблиці розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери згідно з ЄТС та встановленим розміром мінімальної заробітної плати на січень — березень 2011 року.

 

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) у січні — березні 2011 року, грн.

1

1,00

941,00

2

1,09

941,00

3

1,18

941,00

4

1,27

941,00

5

1,36

941,00

6

1,45

941,00

7

1,54

944,00

8

1,64

1005,00

9

1,73

1060,00

10

1,82

1116,00

11

1,97

1208,00

12

2,12

1300,00

13

2,27

1392,00

14

2,42

1483,00

15

2,58

1582,00

16

2,79

1710,00

17

3,00

1839,00

18

3,21

1968,00

19

3,42

2096,00

20

3,64

2231,00

21

3,85

2360,00

22

4,06

2489,00

23

4,27

2618,00

24

4,36

2673,00

25

4,51

2765,00

 

Користуватися наведеною таблицею доволі просто. Так, посадовий оклад працівника 3-го тарифного розряду з 01.01.2011 р. становить 941 грн. Посадовий оклад працівника 12-го тарифного розряду з 01.01.2011 р. дорівнює 1300,00 грн. (613 х 2,12)*.

* При розрахунку посадових окладів з використанням тарифних коефіцієнтів застосовується правило округлення, передбачене постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298: якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а від 0,5 і вище округляються до однієї гривні.

Таким чином, бюджетним установам та організаціям, в яких оплата праці працівників здійснюється на основі ЄТС, необхідно переглянути штатні розписи виходячи з наведених окладів.

Слід зауважити, що посадові оклади працівників 1 — 6-го тарифних розрядів станом на 01.01.2011 р. має бути встановлено на рівні мінімальної заробітної плати, тобто 941 грн. Звертаємо увагу, що доплата до рівня мінімальної заробітної плати не провадиться. У штатному розписі працівникам 1 — 6-го тарифних розрядів слід зафіксувати посадові оклади безпосередньо на рівні мінімальної зарплати.

Постановою, що коментується, Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів доручено до 1 березня 2011 року подати на розгляд Уряду пропозиції щодо підвищення з 1 квітня 2011 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС. Таким чином, з 1 квітня 2011 року планується чергове підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

Не слід забувати, що підвищення посадових окладів вплине на деякі інші складові та показники, пов'язані з нарахуванням заробітної плати. Зупинимося на них.

По-перше

, це вплине на розміри встановлених працівникам надбавок, доплат і премій, що розраховуються виходячи з посадового окладу.

Тут зазначимо: згідно з п. 3 постанови, що коментується, керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери необхідно забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначено однакові посадові оклади, за рахунок установлення доплат, надбавок і премій. Ця норма пов'язана з тим, що працівники 1 — 6-го тарифних розрядів мають посадові оклади на рівні мінімальної заробітної плати, тобто праця працівників різної кваліфікації оцінюється однаково. Це питання Кабмін пропонує врегулювати шляхом установлення більш кваліфікованим працівникам доплат, надбавок та премій.

По-друге

, необхідно розрахувати індексацію заробітної плати виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2011 року — 941 грн. У зв'язку з підвищенням посадових окладів і, як наслідок, доплат і надбавок імовірно, що в окремих працівників зміниться базовий місяць. У будь-якому разі базовий місяць слід визначати щодо кожного працівника окремо з урахуванням нового розміру як посадового окладу, так й інших надбавок і доплат, що передбачені законодавством та мають постійний характер.

Зауважимо: щомісяця на сторінках газети ми висвітлюємо питання, пов'язані з проведенням індексації грошових доходів за відповідний період.

Величини приросту індексу споживчих цін, що використовувалися для розрахунку суми індексації зарплати за грудень 2010 року, залишаються такими самими і для розрахунку суми індексації за січень 2011 року (див. с. 31 цього номера газети).

Звертаємо увагу: у разі проведення індексації заробітної плати в січні 2011 року для працівників

бюджетної сфери, чиї посадові оклади (тарифні ставки) визначаються на основі ЄТС, базовими місяцями будуть (якщо заробітна плата складається тільки з посадового окладу, а постійних доплат і надбавок працівники не мають):

— для працівників 1 — 5-го тарифних розрядів — грудень 2010 року. Отже, заробітна плата таких працівників за січень 2011 року не індексується;

— для інших працівників (з 6-го по 25-й тарифний розряд) — жовтень 2008 року. У зв'язку з цим їх заробітна плата за січень 2011 року індексується на величину приросту 24,9 % у межах 941 грн.

Якщо зарплата складається не лише з посадового окладу

, то при проведенні індексації в кожному конкретному випадку необхідно враховувати нові розміри як посадових окладів, так й інших надбавок і доплат, що передбачені законодавством, мають постійний характер та включаються до загального грошового доходу, який підлягає індексації. У цьому випадку місяці слід вважати базовими для тих працівників, в яких сума підвищення грошового доходу з урахуванням усіх постійних складових перевищує суму індексації, нарахованої за цей місяць.

Про особливості проведення індексації заробітної плати за січень 2011 року з використанням конкретних прикладів читайте в наступному номері газети.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі