Теми статей
Обрати теми

Компенсація зарплати: виплата боргів у січні 2011 року

Редакція ОП
Стаття

Компенсація зарплати: виплата боргів у січні 2011 року

 

Компенсація грошових доходів — законодавчо встановлений механізм відшкодування працівникам частини втраченого грошового доходу у зв'язку з порушенням строків його виплати в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги.

Розглянемо порядок розрахунку суми компенсації за доходами, нарахованими у 2001 — 2010 роках, якщо вони виплачуються в січні 2011 року.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

 

Використані документи

Закон про компенсацію

— Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Порядок № 159

— Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5 —

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Компенсація виплачується в разі затримки виплати зарплати на один і більше календарних місяців. Тобто розрахунок і нарахування компенсації зобов'язані проводити тільки ті підприємства, установи та організації, які несвоєчасно виплачують зарплату своїм працівникам.

Нарахування та виплата компенсації заробітної плати, нарахованої в період з 1 січня 2001 року, здійснюється згідно із

Законом про компенсацію та Порядком № 159.

Згідно з

п. 3 Порядку № 159 компенсації підлягають грошові доходи з урахуванням суми індексації, отримані у гривнях на території України та які не мають разового характеру.

Нагадаємо

основні правила, які необхідно враховувати при нарахуванні компенсації:

1. Зарплата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає (

ст. 5 Закону про компенсацію, п. 6 Порядку № 159).

2. Сума компенсації розраховується як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику зарплати за відповідний місяць (після утримання податків та обов'язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100 (

п. 4 Порядку № 159). Тобто компенсація нараховується на всю суму «чистої» заробітної плати (за вирахуванням утриманих сум податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку), а також внесків до соціальних фондів), не виплаченої своєчасно, без обмеження її розмірів.

3. У разі затримки зарплати за декілька місяців сума компенсації визначається за кожен місяць окремо і підсумовується.

4. Нарахування компенсації здійснюється один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості із заробітної плати.

5. Виплата сум компенсації здійснюється в тому самому місяці, в якому виплачується заборгованість із зарплати за відповідний місяць (

п. 5 Порядку № 159).

Наведемо приклади розрахунку суми компенсації.

Приклад 1.

У січні 2011 року підприємство виплачує працівнику заробітну плату, нараховану у вересні 2010 року. Заборгованість становить 1684,25 грн. (після утримання податків та зборів). Який порядок розрахунку компенсації в такому разі?

Порядок розрахунку компенсації наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

№ з/п

Показник

Од. вим.

Числове
значення

1

Сума «чистої» заробітної плати за вересень 2010 року

грн.

1684,25

2

Індекс споживчих цін наростаючим підсумком за період невиплати доходу (визначається шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін за період із жовтня 2010 року по грудень 2010 року включно:
1,005 х 1,003 х 1,008 х 100, де 100,5 % — індекс споживчих цін за жовтень; 100,3 % — за листопад; 100,8 % — за грудень)

%

101,6

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (рядок 2 - 100 %)

%

1,6

4

Сума компенсації ((рядок 1 х рядок 3) : 100)

грн.

26,95

 

Для зручності читачів спростимо обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів,

які нараховувалися у 2001 — 2010 рр. і виплачувалися в січні 2011 року. Для цього наведемо табл. 2 з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.

 

Таблиця 2

Рік

 

Місяць

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Січень

172,0

157,6

157,8

138,4

111,6

92,7

73,9

45,6

19,1

7,2

Лютий

170,4

161,2

155,0

137,4

109,5

89,3

72,8

41,8

17,3

5,2

Березень

168,7

163,1

152,2

136,5

106,2

89,9

72,5

36,6

15,7

4,2

Квітень

164,8

159,4

150,4

134,8

104,8

90,6

72,5

32,5

14,7

4,5

Травень

163,7

160,2

150,4

133,2

103,6

89,7

71,4

30,8

14,1

5,2

Червень

162,1

165,0

150,2

131,6

102,4

89,5

67,8

29,8

12,8

5,6

Липень

166,7

169,0

150,4

131,6

101,7

87,8

65,4

30,4

13,0

5,8

Серпень

167,2

169,6

154,8

131,8

101,7

87,8

64,4

30,6

13,2

4,6

Вересень

166,2

169,0

153,2

128,8

100,9

84,1

60,9

29,1

12,3

1,6

Жовтень

165,6

167,1

150,0

123,9

99,2

79,5

56,4

27,0

11,3

1,1

Листопад

164,3

165,3

145,3

120,4

96,8

76,3

53,0

25,1

10,1

0,8

Грудень

160,1

161,6

141,7

115,2

95,0

74,7

49,9

22,5

9,1

 

Наведеною таблицею слід користуватися таким чином. Для розрахунку суми компенсації

на перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування невиплаченої зарплати і графи з відповідним роком знаходимо величину приросту індексу споживчих цін у відсотках, на яку множимо суму заборгованості із зарплати, що підлягає видачі на руки в січні 2011 року. Отриманий результат ділимо на 100 і одержуємо суму компенсації, що підлягає нарахуванню та виплаті в січні 2011 року. Наприклад, якщо в січні 2011 року виплачується заборгованість із заробітної плати за січень 2010 року, то величина приросту індексу споживчих цін за період невиплати доходу за січень 2010 року становить 7,2 % (див. табл. 2).

Якщо підприємство затримало виплату зарплати за декілька місяців, то сума компенсації визначається за кожен місяць окремо і підсумовується.

 

Приклад 2.

У січні 2011 року працівнику виплачується заборгованість із заробітної плати (після утримання податків і зборів): за жовтень 2010 року — у розмірі 1800 грн., за листопад 2010 року — у розмірі 1900 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін за період невиплати доходу, нарахованого за жовтень 2010 року, становить 1,1 %, за листопад 2010 року — 0,8 % (див. табл. 2).

Сума компенсації за затримку зарплат при виплаті заборгованості в січні 2011 року становитиме:

— за жовтень 2010 року: 1800 х 1,1 : 100 = 19,80 (грн.);

— за листопад 2010 року: 1900 х 0,8 : 100 = 15,20 (грн.).

Загальна сума компенсації за цим працівником у січні 2011 року складе:

19,80 + 15,20 = 35,00 (грн.).

 

Окремо нагадаємо про порядок справляння податків і внесків із суми компенсації.

Ураховуючи, що

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПК) не містить норм, що звільняли б компенсацію від оподаткування, тому сума компенсації включатиметься до загального оподатковуваного доходу фізичної особи та обкладатиметься податком на доходи фізичних осіб (абзаци перший і другий п. 167.1):

— із суми, що не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році — 9410 грн.), — за ставкою 15 %;

— із суми перевищення — за ставкою 17 %.

І оскільки для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб згідно з

п.п. 164.2.1 ПК компенсація підпадає під поняття заробітної плати, то суму компенсації слід ураховувати при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу.

Також сума компенсації заробітної плати включається до фонду оплати праці згідно з

п.п. 2.2.8 Інструкції № 5. Ураховуючи, що така виплата не зазначена в Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, отже, сума компенсації включається до бази для нарахування та утримання єдиного соціального внеску.

При нарахуванні компенсації необхідно враховувати норму

п.п. 1.6.2 Інструкції № 5, згідно з якою нарахування фонду оплати праці, що здійснюються за попередній період, відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування. Отже, сума компенсації включається до фонду оплати праці того місяця, в якому фактично проводяться її нарахування та виплата.

Слід додати, що за ненарахування компенсації на винних посадових осіб згідно зі

ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 1700 грн.). Рішення про накладення адміністративного штрафу може бути прийняте тільки судом після розгляду справи про адміністративне правопорушення, сформованої з ініціативи посадових осіб Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю і територіальних державних інспекцій з праці.

Ми розглянули особливості нарахування та обліку компенсації заробітної плати, виплаченої несвоєчасно. Надалі щомісячно публікуватимемо готові індекси для розрахунку такої виплати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі