Теми статей
Обрати теми

Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Редакція ОП
Постанова від 11.05.2011 р. № 524

Кабінет Міністрів України

Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Постанова від 11.05.2011 р. № 524

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у штатному розписі установлюються:

1)

з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 р. — посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

першого тарифного розряду — 960, 985 і 1004 гривні;

другого тарифного розряду — 965, 990 і 1009 гривень;

третього тарифного розряду — 975, 1000 і 1019 гривень;

четвертого тарифного розряду — 985, 1010 і 1029 гривень;

п'ятого тарифного розряду — 995, 1020 і 1039 гривень;

шостого тарифного розряду — 1005, 1030 і 1049 гривень;

2) з 1 липня і 1 жовтня 2011 р. — посадові оклади (тарифні ставки) працівників сьомого тарифного розряду у розмірах відповідно 1015 і 1040 гривень.

2. Установити, що:

випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Міністерством фінансів;

за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи згідно із законодавством;

з 1 січня 2012 р.

медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки ;

з 1 вересня 2011 р.

окремим категоріям працівників установ соціального захисту населення виплачується надбавка за вислугу років від 10 до 30 відсотків посадового окладу в порядку, затвердженому Міністерством соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів.

3. Внести до абзацу другого примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» такі зміни:

доповнити абзац після цифр і слова «625 гривень» словами і цифрами «; з 1 липня — 635 гривень, з 1 вересня — 641 гривня, з 1 жовтня — 660 гривень, з 1 грудня — 704 гривні»;

друге речення виключити.

4. Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і за участю професійних спілок бюджетної сфери забезпечити розгляд результатів виконання зведеного бюджету України за II і III квартали 2011 р. та за наявності можливості подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення заробітної плати (грошового забезпечення) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, у тому числі державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою.

5. Міністерству соціальної політики забезпечити до 1 серпня 2011 р. завершення переговорів з професійними спілками бюджетної сфери щодо встановлення у 2012 році розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення розмірів посадових окладів до законодавчо гарантованого рівня.

6. Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:

1) підготувати до 25 травня 2011 р. проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», у якому передбачити необхідні додаткові видатки для забезпечення:

реалізації положень цієї постанови і постанов Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 123 «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» та від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»;

грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу з метою збереження співвідношень в грошовому забезпеченні у зв'язку із підвищенням посадових окладів працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери відповідно до Єдиної тарифної сітки;

2) передбачити під час підготовки проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» необхідні видатки для поетапного збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою наближення його розміру до мінімальної заробітної плати;

3) передбачати у прогнозних розрахунках видатків зведеного бюджету на 2013 — 2014 роки:

щорічне наближення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до мінімальної заробітної плати;

забезпечення реалізації Закону України «Про культуру» щодо оплати праці працівників у сфері культури.

7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України М. Азаров

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

На виконання обіцянок: підвищено посадові оклади працівникам окремих галузей бюджетної сфери

 

Збільшення посадових окладів (тарифних ставок)

Передісторія постанови.

Болюче питання щодо визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери поступово розв'язується. Нагадаємо, що в Генеральній угоді про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 — 2012 роки від 09.11.2010 р. Кабмін зобов'язався зменшити грошовий розрив між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС) та мінімальною заробітною платою.

Згадаємо проблеми у сфері оплати праці, що існували до цього часу в окремих галузях бюджетної сфери:

— невідповідність розміру 1-го тарифного розряду ЄТС мінімальній заробітній платі, встановленій Держбюджетом на відповідний рік;

— «зрівнялівка» при встановленні посадового окладу працівникам 1 — 6-го тарифних розрядів;

— диференціація заробітної плати для працівників 1 — 6-го тарифних розрядів керівниками бюджетних установ, організацій.

Профспілки неодноразово на них наголошували й вели діалог з Урядом щодо їх вирішення. Кабмін врахував деякі «негаразди» в постанові, що коментується, і представив часткове їх розв'язання.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок).

Цього року при затвердженні Державного бюджету на 2011 рік передбачувалося підвищення розміру посадового окладу працівників 1-го тарифного розряду ЄТС чотири рази на рік — у січні, квітні, жовтні та грудні.

Однак постановою, що коментується, внесено зміни до такого «графіка» підвищення. Так, у ній передбачено підвищення посадових окладів (тарифних ставок) ще в липні та вересні.

У таблиці (див. с. 6) наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1-го тарифного розряду згідно з постановою, що коментується.

 

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівників 1-го тарифного розряду, грн.

з липня 2011 року

з вересня 2011 року

з жовтня 2011 року

з грудня 2011 року

635,00

641,00

660,00

704,00

 

Також необхідно звернути увагу на те, що в постанові, яка коментується,

встановлені посадові оклади (тарифні ставки) окремо для працівників 1 — 6-го та 7-го тарифних розрядів. Нагадаємо, що раніше механізм установлення посадового окладу для вказаних категорій працівників був інший і розміри посадових окладів, як правило, дорівнювали мінімальній заробітній платі. Отже, у цьому питанні з керівників бюджетних установ та організацій знімається обов'язок щодо диференціації заробітної плати.

Посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 8 — 25-го тарифних розрядів розраховуються за звичним уже правилом: шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Наприклад, для працівника 8-го тарифного розряду з липня 2011 року посадовий оклад (тарифна ставка) складає 635,00 х 1,64 = 1041,00 грн.

Тут доречно нагадати, що згідно з постановою «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 при визначенні посадового окладу (тарифної ставки) у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

З огляду на вищезазначене в таблиці наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів.

 

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка), грн.

з липня 2011 року

з вересня 2011 року

з жовтня 2011 року

з грудня 2011 року

1

1,00

960,00

960,00

985,00

1004,00

2

1,09

965,00

965,00

990,00

1009,00

3

1,18

975,00

975,00

1000,00

1019,00

4

1,27

985,00

985,00

1010,00

1029,00

5

1,36

995,00

995,00

1020,00

1039,00

6

1,45

1005,00

1005,00

1030,00

1049,00

7

1,54

1015,00

1015,00

1040,00

1084,00*

8

1,64

1041,00

1051,00

1082,00

1155,00

9

1,73

1099,00

1109,00

1142,00

1218,00

10

1,82

1156,00

1167,00

1201,00

1281,00

11

1,97

1251,00

1263,00

1300,00

1387,00

12

2,12

1346,00

1359,00

1399,00

1492,00

13

2,27

1441,00

1455,00

1498,00

1598,00

14

2,42

1537,00

1551,00

1597,00

1704,00

15

2,58

1638,00

1654,00

1703,00

1816,00

16

2,79

1772,00

1788,00

1841,00

1964,00

17

3,00

1905,00

1923,00

1980,00

2112,00

18

3,21

2038,00

2058,00

2119,00

2260,00

19

3,42

2172,00

2192,00

2257,00

2408,00

20

3,64

2311,00

2333,00

2402,00

2563,00

21

3,85

2445,00

2468,00

2541,00

2710,00

22

4,06

2578,00

2602,00

2680,00

2858,00

23

4,27

2711,00

2737,00

2818,00

3006,00

24

4,36

2769,00

2795,00

2878,00

3069,00

25

4,51

2864,00

2891,00

2977,00

3175,00

 

Слід зазначити: дещо непростою є ситуація щодо встановлення посадового окладу (тарифного розряду) для працівників 7-го тарифного розряду у грудні 2011 року. Так, постановою, яка коментується, встановлено, що його розмір з 1 липня і 1 жовтня складає відповідно 1015 та 1040 грн. Виходячи з цього, у жовтні, листопаді та грудні посадовий оклад (тарифна ставка) працівників 7-го тарифного розряду складає 1040 грн. Але згідно з розрахунками за прийнятими правилами (шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт) розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівників 7-го тарифного розряду у грудні 2011 року становить 1084 грн.

Погоджуючись з думкою Профспілки працівників освіти і науки України, розміщеній на офіційному сайті (

www.pon.org.ua), вважаємо, що розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівників 7-го тарифного розряду з грудня 2011 року становитиме не 1040 грн., а 1084 грн. (що й зазначено в таблиці вище).

Наслідки змін посадових окладів (тарифних ставок).

При зміні розмірів посадових окладів (тарифних ставок) необхідно пам’ятати про деякі правила. Наведемо основні з них:

1. Бюджетним установам та організаціям необхідно переглянути штатні розписи, виходячи з наведених окладів.

2. Бухгалтерам бюджетних установ та організацій необхідно провести індексацію заробітної плати з урахуванням нових складових. У цьому контексті доречно зауважити, що відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабміну від 17.07.2003 р. № 1078, місяць підвищення грошових доходів (у тому числі у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати) вважається базовим лише у тому випадку, якщо в результаті сума підвищення заробітної плати перевищить суму індексації, яку могло бути нараховано у цьому місяці. Якщо сума заробітної плати менше нарахованої суми індексації, такий місяць базовим не вважається і зарплату продовжують індексувати.

 

Гарантії працівникам медичних та фармацевтичних закладів (установ)

Допомога на оздоровлення.

Крім посадових окладів постановою, що коментується, врегульовані й інші питання оплати праці. Зокрема, у ній указано, що з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Раніше допомога на оздоровлення також була передбачена в п.п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519, але вона надавалася за рішенням керівника в межах фонду оплати праці. Проте на практиці вона, як правило, не виплачувалася у зв'язку з відсутністю бюджетних коштів на ці виплати.

Тепер ситуація змінилася. Так, починаючи з 1 січня 2012 року допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу медичним та фармацевтичним працівникам має

обов'язковий характер. Отже, при складанні кошторису на 2012 рік такі видатки повинні бути заплановані.

Адресна грошова допомога випускникам вищих навчальних закладів.

У постанові, що коментується, відзначено, що випускникам вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілю, які уклали відповідні договори, виплачується адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Надається така допомога згідно з порядком, затвердженим МОЗ за погодженням з Мінфіном. На сьогодні цей порядок розробляється.

Оплата часу підвищення кваліфікації.

Відповідно до постанови, що коментується, медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи.

Нагадаємо, що раніше у постанові Кабміну «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695 було відзначено, що за працівниками, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва зберігається середня заробітна плата

за основним місцем роботи.

Отже, після набрання чинності постановою (24.05.2011 р.), що коментується, вказаним категоріям працівників на час проходження підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки зберігається середня заробітна плата як

за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

 

Людмила БЄЛЄВЦОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі