Теми статей
Обрати теми

Щодо обчислення страхового стажу

Редакція ОП
Лист від 04.02.2011 р. № 04-29-196

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Щодо обчислення страхового стажу

Лист від 04.02.2011 р. № 04-29-196

 

Повідомляємо, що Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464 (далі — Закон № 2464) були внесені зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240). З 1 січня 2011 року згідно із внесеними змінами до ст. 7 Закону № 2240

страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Період отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а до впровадження такої системи — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Страховий стаж

обчислюється в місяцях . Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В

,

де

ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св

— сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В

— мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності цим Законом.

Відповідно до ст. 16 Закону № 2464 Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр) створюється для забезпечення ведення обліку платників і застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікації; накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску та про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування; нарахування та обліку виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Державний реєстр складається з реєстру страхувальників і реєстру застрахованих осіб.

Інформація з Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування (ч. 4 ст. 17 Закону № 2464).

Статтею 20 Закону № 2464 передбачено, що персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства. Відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, використовуються для обчислення та призначення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Отже, якщо виникає потреба у визначенні страхового стажу застрахованої особи, яка на початок 2011 року має страховий стаж менше восьми років і не має пільг згідно з чинним законодавством, то починаючи з лютого 2011 року за інформацією про страховий стаж застрахованої особи, набутий після 01.01.2011 р., який обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, страхувальник та/або застрахована особа може звернутися до Пенсійного фонду.

Також слід зазначити, що Пенсійний фонд України, орган, уповноважений відповідно до Закону № 2464 вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасність їх сплати, вести Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування та виконувати інші функції, передбачені законом. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування; надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та письмовій формі консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснювати їхні права і обов'язки.

Що стосується порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій по нарахуванню і виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання за рахунок коштів Фонду, то такий порядок залишився без змін. Як і раніше, допомогу мають призначати, нараховувати та виплачувати страхувальники-роботодавці.

Відповідно до ст. 52 Закону № 2240 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації, а допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення.

Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання згідно із ст. 21 Закону № 2240 страхувальником для фінансування його робочим органом відділення Фонду має подаватися заява-розрахунок за формою, затвердженою постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.01.2011 р. за № 111/18849. У заяві-розрахунку необхідно зазначати нараховану суму допомоги без зменшення на обов'язкові утримання.

Отримавши кошти від органу Фонду, страхувальник зобов'язаний виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах не пізніше найближчого дня, встановленого для виплати заробітної плати, а допомогу на поховання — не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від Фонду.

 

В. о. директора Е. Ушаков

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Оплата лікарняних-2011: страховий стаж, «зароблений» після 01.01.2011 р., визначаємо за новими правилами

 

У листі, що коментується, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС ТВП) звертає увагу на нові правила, які діють з 01.01.2011 р. стосовно визначення страхового стажу для оплати листків непрацездатності застрахованих осіб.

З 01.01.2011 р. набрала чинності нова редакція ст. 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240). Згідно зі змінами

страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено (особою та роботодавцем чи особою) страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок*. Страховий стаж обчислюється в місяцях.

* Згідно з п. 12 ст. 2 Закону № 2240

мінімальний страховий внесок
сума коштів, що визначається як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру ЄСВ (сума розміру ЄСВ у частині нарахувань та розміру ЄСВ у частині утримань), установлених законом на той місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

За новими правилами, у разі

якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу пропорційно сплаченим внескам.

Таким чином, з 1 січня 2011 року при обчисленні тривалості страхового стажу для оплати листків непрацездатності існує залежність від розміру сплаченого єдиного соціального внеску аналогічно тому, як це передбачено в пенсійному страхуванні (у визначенні страхового стажу для призначення пенсії).

Це означає, що неповний місяць роботи включається до страхового стажу як повний тільки за умови, що за цей місяць сума сплаченого ЄСВ склала не менше суми мінімального страхового внеску. Інакше такий місяць буде зарахований до стажу пропорційно сумі

сплаченого ЄСВ. Пропорційно сплаченому ЄСВ зараховуватимуться до страхового стажу й місяці роботи, за які працівнику нараховано зарплату в розмірі меншому, ніж розмір мінімальної зарплати (наприклад, працівник частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати або якщо він отримує відрядний заробіток).

До страхового стажу включається також

період отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску. Наприклад, до страхового стажу включається період відпустки по вагітності та пологах, за який застрахованій особі виплачується допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів ФСС ТВП.

Окремо звернемо увагу на період перебування застрахованої особи

у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При визначенні страхового стажу за період з 01.01.2011 р. така відпустка не входить до страхового стажу. Мабуть, це законодавче упущення. Згідно з усними роз'ясненнями фахівців Мінпраці вже підготовлено проект Закону щодо внесення змін до ст. 7 Закону № 2240, відповідно до якого період відпустки для догляду за дитиною до трьох років має включатися до страхового стажу для оплати лікарняних. Однак на сьогодні необхідно виходити з норм чинної редакції ст. 7 Закону № 2240.

Згідно з ч. 2 ст. 7 Закону № 2240 страховий стаж обчислюється

за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр), а до впровадження такої системи, тобто до 01.01.2011 р., — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж працівника, придбаний ним за час праці за умовами трудового договору до набуття чинності Законом № 2240 (до 28.02.2001 р.).

Таким чином,

до страхового стажу працівника для оплати лікарняних уключаються:

 

За період до 28.02.2001 р.:

— загальний трудовий стаж, придбаний ним до набуття чинності Законом № 2240, що визначається згідно з Правилами обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності від 19.10.98 р. № 1658

За період з 28.02.2001 р. до 01.01.2011 р.:

— період роботи на умовах трудового договору, за який сплачувалися страхові внески до ФСС ТВП;

— період тимчасової втрати працездатності;

— період відпустки по вагітності та пологах;

— період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— період отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
(за винятком пенсій усіх видів)

За період з 01.01.2011 р.:

— при обчисленні страхового стажу слід керуватися положеннями нової редакції ст. 7 Закону № 2240 (див. вище)

 

Нагадаємо, що відповідно до ст. 37 Закону № 2240 від страхового стажу застрахованої особи залежить оплата лікарняних (перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій втраті працездатності):

 

Відсоток середньої заробітної плати, що використовується для оплати лікарняних

Страховий стаж застрахованої особи

60 %

До 5 років

80 %

Від 5 до 8 років

100 %

Понад 8 років

 

Незалежно від страхового стажу

допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати таким категоріям:

 

— особам, віднесеним до категорій 1 — 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII

— одному з батьків чи особі, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

— ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII

— особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III

— донорам, які мають право на пільгу* на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР

* Право на таку пільгу мають донори, які протягом року безкоштовно здали кров та (або) її компоненти в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам. Пільга надається протягом року після здавання крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості.

 

Виходячи із зазначеного вище обчислювати страховий стаж

по-новому немає необхідності для працівників, у яких станом на 1 січня 2011 року страховий стаж становить більше 8 років, а також пільгових категорій, які мають право на оплату лікарняного в розмірі 100 % середньої заробітної плати (незалежно від страхового стажу).

Для інших категорій працівників дані про страховий стаж за період з 1 січня 2011 року містяться в Державному реєстрі, створеному Пенсійним фондом та призначеному для спільного використання всіма фондами соціального страхування. У листі, що коментується, ФСС ТВП відзначає: за потреби за отриманням таких даних (інформації про страховий стаж, «зароблений» після 01.01.2011 р.) до органу Пенсійного фонду може звернутися страхувальник та/або застрахована особа.

Додамо, що індивідуальні відомості про застраховану особу з Державного реєстру надаються згідно з додатком до Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування від 08.10.2010 р. № 22-1.

На завершення звернемо увагу читачів на такий момент: тривалість страхового стажу для оплати лікарняних установлюється на день настання страхового випадку (захворювання або травми тощо), оскільки на сьогодні законодавством не встановлено строку подання листка непрацездатності за місцем роботи і строку давності для його оплати.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО,
заступник головного редактора

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі