Якщо працівник захворів під час перебування у відпустках: щорічній, «на дітей», «за свій рахунок»

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2011/№ 17
Відповідь на запитання

Якщо працівник захворів під час перебування у відпустках: щорічній, «на дітей», «за свій рахунок»

 

Наталія ГРЕЧКО, головний спеціаліст відділу соціально-трудових відносин та оплати праці Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації

 

Працівники підприємства під час перебування у відпустках (у щорічній відпустці, відпустці за свій рахунок та у додатковій відпустці як мати двох дітей віком до 15 років) захворіли. У зв’язку з цим їм надано листки непрацездатності.

Чи потрібно їм продовжувати відпустки та оплачувати лікарняні листки?

(м. Харків)

 

Законом України «Про відпустки» від 15.10.96 р. № 504/96-ВР

(далі — Закон № 504) передбачено, що відпустка надається працівнику для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, його всебічного розвитку.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 11 Закону

№ 504 та п. 1 ч. 2 ст. 80 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що в разі настання тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, у період перебування в щорічній відпустці, така відпустка має бути продовжена або перенесена на інший період.

Згідно зі

ст. 80 КЗпП у разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.

Аналогічно продовжується або переноситься в разі хвороби працівника додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, що надається на підставі

ст. 19 Закону № 504.*

* Про нюанси надання відпусток «на дітей» див. «ОП», 2011, № 10, с. 23 — 27. —

Прим. ред.

Відповідно до

ч. 6 ст. 20 Закону № 504 додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені ст. 6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному ст. 11 Закону № 504.

Статтею 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III

(далі — Закон № 2240) передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків, як тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.

Отже,

якщо тимчасова непрацездатність працівника настала під час його перебування у щорічній відпустці або соціальній відпустці «на дітей» за ст. 19 Закону № 504, ці відпустки мають бути продовжені на кількість календарних днів хвороби або перенесені на інший період, а листок непрацездатності підлягає оплаті.

Щодо оплати лікарняного під час відпустки за свій рахунок, то таке роз’яснення надано в

листі Мінпраці від 11.09.2009 р. № 250/18/99-00, де зазначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується з 6-го дня непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, не виплачується за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження зарплати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням. Ця норма поширюється і на перші 5 днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються за рахунок коштів роботодавця, на підставі абзацу сьомого п. 4 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439.

Тому

підстав для оплати працівнику листка непрацездатності за час відпустки без збереження заробітної плати немає.

Також зазначимо: якщо під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці застрахованій особі видано листок непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, за хворим членом сім'ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично доглядає за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, то відповідно до

ч. 6 ст. 35 Закону № 2240 такий листок непрацездатності оплаті не підлягає.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити