Теми статей
Обрати теми

Виправлення помилок у звітності з ЄСВ

Редакція ОП
Стаття

Виправлення помилок у звітності з ЄСВ

 

Кожен у процесі своєї роботи може допускати помилки, тільки одні помилки у звітності ми можемо виправити своєчасно, а інші — набагато пізніше… Про те, як це зробити правильно, і піде мова далі.

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон № 2464

— Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 22-2

— Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2.

Порядок № 26-1

— Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1 (втратив чинність з 01.01.2011 р.).

Порядок № 7-6

— Порядок формування та надання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. № 7-6 (втратив чинність з 07.02.2011 р.).

Інструкція № 16-6

— Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.2001 р. № 16-6 (втратила чинність з 07.02.2011 р.).

 

Умовні скорочення

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПФУ — Пенсійний фонд України.

КТН — код типу нарахувань.

Нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 

Загальні правила виправлення помилок

Порядок виправлення помилок, допущених при формуванні звітності з ЄСВ, прописано в

розд. V Порядку № 22-2. У цьому розділі йдеться про виправлення помилок у персональних даних застрахованої особи. А от про виправлення помилок у грошових показниках звітності, у тому числі допущених при формуванні пенсійної звітності за періоди до 2011 року, інформації у Порядку № 22-2 замало, тому для їх виправлення ми будемо виходити безпосередньо зі структури рядків форм звітності з ЄСВ та п. 4.3 Порядку № 22-2.

Відповідно до

п. 5.1 Порядку № 22-2 у разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до закінчення терміну подання цього звіту повторно сформувати та подати звіт. При цьому чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності (не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем). У цьому випадку страхувальник подає повторний заповнений Додаток 4 з відміткою для Таблиць 5 — 7 типу звіту «початкова».

Якщо ж недостовірні відомості виявляють фахівці ПФУ, то саме вони

протягом двох робочих днів повідомляють страхувальника про виявлені недостовірні дані (п. 5.4 Порядку № 22-2). У такому разі страхувальник подає до відповідного органу ПФУ протягом наступних десяти робочих днів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних даних про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями.

Допущені помилки можливо умовно поділити на:

— помилки в персональних даних застрахованої особи;

— помилки у грошових показниках звіту.

Крім того, страхувальник може допустити і деякі інші помилки, наприклад, неправильно зазначити своє найменування, код, звітний період. У більшості випадків такі помилки можуть виникнути при заповненні звіту вручну, а не за допомогою програмного забезпечення. І як виправити ці помилки, не завжди зрозуміло. Лише у

п. 5.3 Порядку № 22-2 говориться про виправлення ситуації, коли неправильно зазначено звітний період. Так, якщо звіт подано помилково не за звітний період, а за попередній період, страхувальник повинен подати два звіти: звіт за попередній період та звіт за поточний період. А от як виправити інші помилки, у Порядку № 22-2 нічого не сказано. Тому потрібно звертатися у свій територіальний ПФУ.

Розглянемо виправлення двох основних видів помилок.

 

Виправлення помилок у персональних даних застрахованої особи

Відповідно до

п. 5.5 Порядку № 22-2 такими вважаються помилки у:

— П. І. Б. застрахованої особи;

— зазначенні громадянства;

— коді страхувальника;

— номері облікової картки застрахованої особи (номер застрахованої особи);

— серії та номері свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

— паспортних даних;

— серії та номері документа, що засвідчує особу, яка не є громадянином України, але працює на території України та не має реєстраційного номера облікової картки платника податків;

— коді категорії застрахованої особи;

— коді підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (спеціальний стаж).

Якщо страхувальник допустив перелічені помилки, то відповідно до

п. 5.7 Порядку № 22-2 він повинен сформувати та подати разом зі звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить:

— перелік таблиць звіту;

— відповідну таблицю зі статусом «скасовуюча» з відомостями, які були помилковими, на одну або декількох застрахованих осіб;

— відповідну таблицю зі статусом «початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб, щодо яких виправляється помилка.

Крім того, страхувальник разом з цими документами надає ще й пояснювальну записку щодо зміни відомостей

(п. 5.2 Порядку № 22-2).

Звертаємо увагу на те, що

зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв'язку з цим нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць при формуванні та поданні скасовуючих документів не допускаються (п. 5.9 Порядку № 22-2). Так виправляються помилки, допущені у звітності за періоди з 2011 року.

Якщо у персональних даних помилки допущені

за періоди до 2011 року, то їх слід виправляти за правилами, що діяли раніше, тобто:

— до 2010 року — згідно з

Порядком № 7-6;

— за 2010 рік

згідно з Порядком № 26-1.

Так, у разі якщо помилку було допущено при формуванні персоніфікованої звітності за періоди до 2010 року, залежно від того, у якому реквізиті була помилка, страхувальник має відкоригувати відповідний, раніше поданий

Список осіб, які працюють або працювали у роботодавця у звітному році (додаток 15 до Інструкції № 16-6), Індивідуальні відомості про застраховану особу — ІНДАНІ (додаток 13 до Інструкції № 16-6), Список підстав, що дають право на застосування пільг працівникам підприємства при визначенні пенсії, — СПП (додаток 14 до Інструкції № 16-6) за відповідний рік у порядку, передбаченому для виправлення помилок у персоніфікованій звітності, поданій страхувальниками до 2010 року.

Помилки в персональних даних умовно можна поділити на три види.

Помилка 1 — в ідентифікаційному номері працівника

.

Приклад

. При заповненні Додатка 4 за липень 2011 року було неправильно зазначено ідентифікаційний номер працівника Левіна І. С.: замість 2843317812 зазначено номер 2843317821. У липні 2011 року Левіну І. С. нараховувалася лише заробітна плата за фактично відпрацьований час у сумі 3600,00 грн. Сума утриманого ЄСВ склала 129,60 грн.

Помилку виявлено у вересні 2011 року, після закінчення граничного строку подання Додатка 4 за серпень 2011 року.

У результаті допущеної помилки неправильні дані заповнені в

Таблиці 6 Додатка 4. Тому виправити помилку, допущену при формуванні Додатка 4 за липень 2011 року, необхідно так:

1) сформувати Таблицю 6

за липень 2011 року з відміткою «скасовуюча», в якій повторюються лише неправильні дані на працівника Левіна І. С. з неправильним ідентифікаційним номером 2843317821, наведені в раніше поданому звіті (дублюємо рядок з раніше поданого звіту, повторюючи при цьому сумові показники);

2) сформувати Таблицю 6

за липень 2011 року з відміткою «початкова», в якій указати дані на працівника Левіна І. С. з правильним ідентифікаційним номером 2843317812, наведені в раніше поданому звіті (сумові показники залишаються без змін);

3) сформувати супровідний Перелік таблиць звіту, зазначивши в реквізиті «Звіт за місяць» місяць, за який виправляється помилка, — липень 2011 року.

Сформований за липень 2011 року звіт подається разом із Додатком 4 за вересень 2011 року.

Помилка 2 — у Таблиці 5 не зазначено дані про застраховану особу

.

Приклад.

Страхувальник не зазначив відомості про застрахованих осіб, з якими було укладено чи розірвано трудовий договір або цивільно-правовий договір у звітному місяці. Так, у звіті за червень 2011 року у Таблиці 5 не внесено дані про прийнятого 21.06.2011 р. працівника Іванова С. С. на основне місце роботи.

У такому разі відповідно до

п. 5.6 Порядку № 22-2 страхувальник подає разом з Додатком 4 за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить:

— перелік таблиць звіту

за червень 2011 року;

— Таблицю 5

за червень 2011 року зі статусом «додаткова» з даними лише на застраховану особу, яка не була зазначена, тобто на Іванова С. С.

Помилка 3 — не зазначено дані щодо спеціального стажу

.

Приклад

. Страхувальник, у якого є робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, помилково не надав відомості на застрахованих осіб, що працюють на таких місцях.

У такому разі страхувальник

має подати разом зі звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, у якому допущено помилку, що містить:

— перелік таблиць звіту;

— Таблицю 7 зі статусом

«додаткова» з даними на таку застраховану особу.

Слід зазначити, що коли страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусом і «

скасовуюча», і «додаткова», то вони подаються з окремими титульними аркушами, тобто як два окремі звіти (п. 5.8 Порядку № 22-2).

 

Виправлення помилок у грошових показниках звітності з ЄСВ

Такі помилки можна умовно поділити на дві категорії:

— неправильне відображення бази обкладення ЄСВ;

— неправильне обчислення суми ЄСВ (неправильна ставка ЄСВ чи помилка при розрахунках).

Спочатку розглянемо

помилки, допущені в базі справляння ЄСВ, коли в якомусь періоді була занижена чи завищена база оподаткування. Таку помилку виправляють у Додатку 4 за місяць, в якому її виявлено, через Таблиці 1 та 6. Аналогічно виправляється помилка, допущена при обчисленні пенсійних внесків, які нараховувалися за періоди до 2011 року.

Отже, якщо помилка призвела до

заниження ЄСВ у звітних періодах 2011 року, тобто коли дохід нараховано, але він не потрапив до бази нарахувань ЄСВ, то в Таблиці 1 за місяць, у якому виправляють помилку, заповнюють:

— рядок 6,

в якому зазначають суму рядків 6.1 та 6.3 (сума нарахованого та утриманого ЄСВ);

— рядки 6.1

і 6.3, в яких зазначають відповідно суму ЄСВ, нарахованого та утриманого з доходу, який помилково не було включено до бази обкладення ЄСВ у минулих звітних періодах;

— рядок 6.4 — зазначають суму доходу, який у минулому звітному періоді помилково не включено до бази обкладення ЄСВ;

— рядок «Зміст помилки»

— доцільно зазначити період, в якому допущено помилку, і вид виплати, на яку не нараховано і з якої не утримано ЄСВ.

У

Таблиці 6 на застраховану особу, нарахований дохід якої помилково не потрапив до бази обкладення ЄСВ, заповнюється графа 10 «Тип нарахувань» відповідно до КТН:

«2» — якщо помилку щодо заниження суми ЄСВ виявлено самостійно;

«4» — якщо помилку щодо заниження суми ЄСВ виявлено під час перевірки та ЄСВ донараховано ПФУ.

Також слід заповнити:

графу 11, в якій вказується місяць і рік, за який виправляється помилка;

— графу 15, в якій зазначається сума донарахованого доходу;

— графу 16

, в якій зазначається сума донарахованого доходу з урахуванням максимальної величини, що діяла в місяці нарахування доходу;

— графу 17, в якій

зазначається сума утриманого ЄСВ із зазначеного доходу.

Якщо помилка призвела до

завищення ЄСВ у звітних періодах 2011 року, тобто коли нарахований дохід, що не підлягає обкладанню ЄСВ, помилково включено до бази оподаткування, то в Таблиці 1 за місяць, у якому виправляють помилку, заповнюють:

рядок 7, в якому зазначають суму рядків 7.1 та 7.3 (загальну суму, на яку необхідно зменшити ЄСВ у частині нарахувань та в частині утримань);

— рядки 7.1 і 7.3, в яких зазначають суму надмірно нарахованого і надмірно утриманого ЄСВ відповідно;

— рядок 7.4,

в якому зазначають суму виплат, на яку надмірно нараховано і з якої надмірно утримано ЄСВ.

Також заповнюється рядок «Зміст помилки»

в порядку, описаному вище.

У Таблиці 6 на застраховану особу, нарахований дохід якої помилково потрапив до бази обкладення ЄСВ, заповнюється графа 10 «Тип нарахувань» відповідно до КТН:

«3» — якщо помилку щодо завищення суми ЄСВ виявлено самостійно;

«5» — якщо помилку завищення суми ЄСВ виявлено під час перевірки, на підставі рішення ПФУ.

Решта граф (11, 15, 16, 17) заповнюється так само, як і в попередньому випадку.

Тепер розглянемо, як виправити

помилки, допущені при обчисленні пенсійних внесків у звітних періодах до 2011 року. У такому разі в додатку до Таблиці 1 заповнюється показник 3, а саме:

— рядок 3.3, в якому

зазначається загальна сума, на яку зменшено пенсійні внески в частині нарахувань та в частині утримань або рядок 3.1, в якому зазначається загальна сума донарахованих і доутриманих пенсійних внесків;

— рядок 3.4,

в якому зазначають суму виплати, на яку надмірно нараховано пенсійні внески або рядок 3.2, в якому зазначають суму виплати, на яку донараховано пенсійні внески;

— рядок 3.5

, в якому необхідно зазначити, чи тягне за собою допущена помилка зміни в персоніфікованій звітності;

— рядок 3.6

, в якому описувати зміст допущеної помилки. Якщо виправлення помилки щодо пенсійних внесків тягне зміну персоніфікованих даних, то в Таблиці 6 заповнюється рядок на працівника із зазначенням у графі 16 таких КТН:

«6»

— сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму ЄСВ за період до 1 січня 2011 року;

«7»

— сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

«8»

— сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом ПФУ донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ЄСВ за період до 1 січня 2011 року;

«9»

— сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом ПФУ зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.

У графі 11 Таблиці 6

зазначається місяць і рік, за який виправляється помилка.

У графах 15 і 16

зазначається сума доходу, з якого помилково надмірно утримано пенсійні внески або сума донарахованого доходу, у графі 17 зазначається сума надмірно утриманих пенсійних внесків із зазначеного доходу або сума донарахованих пенсійних внесків із зазначеного доходу.

Звернемо увагу, що усі грошові показники Таблиці 6 повинні мати додатне значення.

Розглянемо порядок виправлення помилок, допущених у попередньому звітному періоді із заповненням фрагмента Таблиці 1 та Таблиці 6 Додатка 4.

Приклад

. У вересні 2011 року було виявлено помилки, допущені при нарахуванні доходів за червень 2011 року. Зокрема, працівнику Ткачуку Сергію Валентиновичу (ідентифікаційний номер — 5555555555) виплачено матеріальну допомогу у зв’язку з сімейними обставинами в сумі 800 грн., однак помилково цю виплату включено до бази обкладання ЄСВ. У результаті допущеної помилки було завищено суму ЄСВ за червень 2011 року: на суму матеріальної допомоги (разова виплата) було нараховано ЄСВ: у частині нарахувань — 290,40 грн. (800 грн. х 36,3 %), у частині утримань — 28,80 грн. (800 грн. х 3,6 %).

Працівниці Санько Олені Миколаївні (ідентифікаційний номер — 4444444444) було нараховано та виплачено премію у розмірі 600 грн., однак помилково ця виплата не включена до бази обкладання ЄСВ. У результаті допущеної помилки було занижено суму ЄСВ за червень 2011 року. Суми ЄСВ, які має бути донараховано у зв'язку з виправленням цієї помилки, становлять: у частині нарахувань — 217,80 грн. (600 грн.

х 36,3 %), у частині утримань — 21,60 грн. (600 грн. х 3,6 %).

Наведемо додаткові дані, необхідні для заповнення Таблиці 6 Додатка 4 за вересень 2011 року:

— Санько Олені Миколаївні (ідентифікаційний номер — 4444444444) нараховано зарплату в сумі 4000 грн., ЄСВ у частині утримань склав 144 грн.;

—Ткачуку Сергію Валентиновичу (ідентифікаційний номер — 5555555555) нараховано зарплату в сумі 3600 грн., ЄСВ у частині утримань склав 129,60 грн.;

— Ключенко Олені Григорівні (ідентифікаційний номер — 3333333333) нараховано зарплату в сумі 4600 грн., ЄСВ у частині утримань склав 165,60 грн.

За вересень 2011 року нараховано заробітну плату працівникам у сумі 12200 грн. Сума ЄСВ, нарахованого із заробітної плати, склала 4428,60 грн. (12200

х х 36,3 %), а утриманого ЄСВ — 439,20 грн. (4000 грн. х 3,6 % + 3600 грн. х 3,6 % + 4600 грн. х 3,6 %).

У зв'язку з тим, що помилки, допущені в минулих звітних періодах, виявлено у вересні 2011 року, їх необхідно виправити в Додатку 4 за цей місяць.

Отже, використовуючи наведені вище дані, заповнимо фрагменти Таблиці 1 та Таблиці 6 Додатка 4 (див. с. 16 — 18).

 

<…>

1. Звіт за місяць:

0

9

Рік:

2

0

1

1

<…>

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

№ з/п

Назва показника

Сума (грн.)

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього

12200,00

1.1

сума нарахованої заробітної плати

12200,00

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

1.3

сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього. У т. ч.:

1.4.1

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3)

— 12200,00

2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього(р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6)

12200,00

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7 %)

2.1.2

бюджетними установами (36,3 %)

12200,00

2.1.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)

2.1.4

підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

2.1.5

підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

2.1.6

підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7 %

2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 33,2 %

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3)

4428,60

3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6)

4428,60

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 % - 49,7 %))

3.1.2

на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)

4428,60

3.1.3

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)

3.1.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)

3.1.5

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)

3.1.6

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)

3.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами(р. 2.2 х 34,7 %)

3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3 х 33,2 %)

4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3) (відповідає значенню р. 2)

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

12200,00

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

12200,00

4.1.2

найманих працівників — інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)

4.1.3

працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)

4.2

Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6 % (відповідає значенню р. 2.2)

4.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 2.3)

5

Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)

439,20

5.1

р. 4.1.1 х 3,6 %

439,20

5.2

р. 4.1.2 х 2,85 %

5.3

р. 4.1.3 х 6,1 %

5.4

р. 4.2 х 2,6 %

5.5

р. 4.3 х 2 %

6

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

239,40

6.1

Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)

217,80

6.1.1

36,76 - 49,7 %

6.1.2

36,3 %

217,80

6.1.3

45,96 %

6.1.4

8,41 %

6.1.5

5,3 %

6.1.6

5,5 %

6.1.7

34,7 %

6.1.8

33,2 %

6.2

Донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва

6.3

Додатково утримано єдиного внеску

21,60

6.3.1

3,6 %

21,60

6.3.2

2,85 %

6.3.3

6,1 %

6.3.4

2,6 %

6.3.5

2 %

6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

600,00

 

Зміст помилки

У червні 2011 року не нараховано та не утримано ЄСВ з виплаченої премії.

 

7

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

319,20

7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

290,40

7.1.1

36,76 - 49,7 %

7.1.2

36,3 %

290,40

7.1.3

45,96 %

7.1.4

8,41 %

7.1.5

5,3 %

7.1.6

5,5 %

7.1.7

34,7 %

7.1.8

33,2 %

7.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва

7.3

Зменшено утримань

28,80

7.3.1

3,6 %

28,80

7.3.2

2,85 %

7.3.3

6,1 %

7.3.4

2,6 %

7.3.5

2 %

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

800,00

 

Зміст помилки

У червні 2011 року зайво нараховано та утримано ЄСВ з матеріальної допомоги разового характеру.

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

4788,00

 

у тому числі

8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 - р. 7.1.1 (36,76 - 49,7 %)

8.2

р. 3.1.2 + р. 6.1.2 - р. 7.1.2 (36,3 %)

4356,00

8.3

р. 3.1.3 + р. 6.1.3 - р. 7.1.3 (45,96 %)

8.4

р. 3.1.4 + р. 6.1.4 - р. 7.1.4 (8,41 %)

8.5

р. 3.1.5 + р. 6.1.5 - р. 7.1.5 (5,3 %)

8.6

р. 3.1.6 + р. 6.1.6 - р. 7.1.6 (5,5 %)

8.7

р. 3.2 + р. 6.1.7 - р. 7.1.7 (34,7 %)

8.8

р. 3.3 + р. 6.1.8 - р. 7.1.8 (33,2 %)

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1 - р. 7.3.1 (3,6 %)

432,00

8.10

р. 5.2 + р. 6.3.2 - р. 7.3.2 (2,85 %)

8.11

р. 5.3 + р. 6.3.3 - р. 7.3.3 (6,1 %)

8.12

р. 5.4 + р. 6.3.4 - р. 7.3.4 (2,6 %)

8.13

р. 5.5 + р. 6.3.5 - р. 7.3.5 (2 %)

8.14

р. 6.2 - р. 7.2

<…>

 

img 1 

 

Помилки, пов’язані із застосуванням неправильного розміру ставок для ЄСВ

Нагадаємо, що для кожного виду виплат, категорій страхувальників і застрахованих осіб встановлено окремі розміри ставок ЄСВ (

ст. 8 Закону № 2464), тому страхувальник може все-таки припустити помилку в застосуванні ставки ЄСВ. Одразу ж зазначимо, що такі помилки призводять лише до перекручення суми ЄСВ (у частині нарахувань та/або в частині утримань), не торкаючись бази оподаткування ЄСВ.

Отже, якщо помилку допущено в ставці ЄСВ у частині нарахувань, то страхувальник заповнює в Таблиці 1 рядок 6.1 (якщо ЄСВ донараховується) або рядок 7.1 (якщо сума ЄСВ зменшується). Також заповнюється рядок «Зміст помилки».

Якщо помилку допущено у ставці ЄСВ у частині утримань, то страхувальник заповнює в Таблиці 1 рядок 6.3

(якщо ЄСВ донараховується) або рядок 7.1 (якщо сума ЄСВ зменшується). Також заповнюється рядок «Зміст помилки».

У Таблиці 6

слід заповнити відповідні рядки на працівників із КТН «2» (якщо в результаті помилки ЄСВ занижено) чи КТН «3» (якщо в результаті помилки ЄСВ завищено). При цьому графи 15 та 16 не заповнюються.

Якщо донарахування або зменшення ЄСВ за попередні періоди, пов’язане зі зміною класу професійного ризику виробництва

внаслідок зміни основного виду діяльності, то страхувальник відображає різницю між нарахованою сумою ЄСВ за раніше діючим розміром ЄСВ та нарахованою сумою ЄСВ за новим розміром і показує цю суму в рядку 6.2 Таблиці 1 (якщо розмір ставки ЄСВ у частині нарахувань збільшено) або в рядку 7.2 Таблиці 1 (якщо розмір ставки ЄСВ у частині нарахувань зменшено).

 

Відповідальність страхувальника

Згідно з

ч. 2 ст. 25 Закону № 2464 у разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків платники ЄСВ зобов'язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені. На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу (ч. 10 ст. 25 Закону № 2464).

Крім того, за донарахування ПФУ або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ може бути накладено

штраф у розмірі 5 % донарахованих сум за кожен повний чи неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більше 50 % суми донарахованого ЄСВ.

Нагадаємо, що сплату штрафних санкцій платник ЄСВ здійснює протягом

10 робочих днів після отримання ним відповідного рішення.

Також за порушення законодавства про облік і збір ЄСВ передбачена ще й адміністративна відповідальність. Зокрема, відповідно до ч. 1 і 2 ст. 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X порушення порядку нарахування, обчислення та строків сплати ЄСВ, а також надання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового соціального страхування, інших відомостей, передбачених Законом № 2464, тягнуть за собою накладення на таких посадових осіб штрафу в розмірі від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.), за повторні порушення — штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі