Установлення посадового окладу директору навчально-виховного комплексу

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Грудень, 2012/№ 24
Відповідь на запитання

Установлення посадового окладу директору навчально-виховного комплексу

 

Антоніна КЛИМЕНКО, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

 

Просимо надати роз’яснення щодо застосування органами місцевого самоврядування під час складання штатних розписів на 2012/2013 навчальний рік норм Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205, що набрали чинності з 01.09.2012 р.

Відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 306, навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів — дошкільного та шкільного. У зв’язку з цим просимо роз’яснити, чи входить кількість вихованців дошкільного підрозділу у загальний контингент закладу і чи враховується їх загальна кількість при встановленні посадового окладу директора навчально-виховного комплексу?

(Полтавська обл.)

 

«Школа — дитячий садок», так часто називають у повсякденному житті навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад». Такий заклад діє відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 306 (далі — Положення).

Цей навчально-виховний заклад створюється за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

Його структура складається з двох підрозділів — дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ забезпечує надання дошкільної освіти дітям віком від трьох до шести (семи) років, а шкільний — забезпечує надання учням загальної середньої освіти.

Тому діяльність кожного зі структурних підрозділів такого навчально-виховного комплексу провадиться відповідно до законів України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-ХІІ та «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, а також інших нормативно-правових актів, у тому числі затвердженого Урядом Положення та розробленого на його основі власного статуту.

Керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Пунктом 15 Положення установлено, що директор та заступник (заступники), (слово в дужках означає, що їх — заступників, може бути більше ніж один) призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Тобто норми цього пункту передбачають можливість уведення до штатного розпису комплексу посад заступника директора, у тому числі заступника, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу.

Щодо встановлення в штатному розписі навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» інших посад, то п. 21 цього Положення встановлено, що штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

Пунктом 16 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. № 1055 , передбачено, що штатні нормативи працівників дошкільних відділень навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» розраховуються відповідно до цих штатних нормативів.

Слід мати також на увазі, що спільним листом Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 19.03.2009 р. № 1/9-176/02-5/116 органам управління освітою рекомендовано передбачати в штатних розписах дошкільних навчальних закладів посаду помічника вихователя замість посади санітарки-няні для роботи в групах дітей ясельного віку за рішенням місцевих рад та органів місцевого самоврядування відповідно до ст. 28 та 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (далі — Закон № 280) з відповідним фінансовим забезпеченням.

Стосовно шкільного відділення, то його штатний розпис установлюється на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205, які згідно з п. 1 цього наказу поширюються на усі типи загальноосвітніх навчальних закладів, крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць). Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

Про можливість застосування штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів при встановленні штатів шкільного відділення навчально-виховного комплексу зазначається в листі Міністерства соціальної політики України від 18.01.2012 р. № 196/0/10-12/13.

Посади вчителів до штатного розпису школи-дитячого садка не включаються. Кількість ставок учителів визначається при тарифікації виходячи з кількості класів, чисельності учнів у класах для їх поділу на групи, кількості годин у навчальних планах, наявності учнів, які навчаються індивідуально тощо.

У випадках, коли передбаченими штатними посадами не може бути забезпечено нормальне функціонування навчально-виховного комплексу, додаткові штатні одиниці посад можуть бути введені за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з виділенням для цього необхідного фонду оплати праці. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти ст. 32 Закону № 280 віднесено, зокрема, управління закладами освіти, організацію їх матеріально-технічного, фінансового забезпечення, створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності дошкільних закладів тощо.

 

Щодо оплати праці директора навчально-виховного комплексу

Оплата праці працівників освіти, зокрема встановлення посадових окладів керівникам навчально-виховних комплексів, провадиться відповідно до вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102) та наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557).

Посадові оклади керівникам шкіл — дитячих садків затверджено у додатку 7 до наказу № 557. Їх розміри встановлюються залежно від кількості учнів, а саме:

 

Найменування закладів

Тарифні розряди

Загальноосвітні школи, спеціальні школи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи для дітей, які потребують тривалого лікування, вечірні (змінні), середні музичні і художні школи, школи — дитячі садки, школи-інтернати, училища фізичної культури з кількістю учнів:

 

до 300

12 — 14

від 301 до 1000

14 — 15

понад 1000

15 — 16

 

Приміткою 1 до п. 9 Інструкції № 102 передбачено підвищення посадових окладів директорам шкіл — дитячих садків на 5 відсотків за кожні 700 учнів понад 1000. Тобто з редакції цієї примітки випливає, що для визначення права на підвищення посадового окладу керівника закладу враховується лише контингент учнів.

Разом з тим приміткою 2 до п. 11 Інструкції № 102 передбачено норму щодо підвищення посадового окладу завідувачам дошкільних навчальних закладів на 3 відсотки за кожні наступні 60 дітей понад їх кількість 60 осіб.

Пунктом 35 Інструкції № 102 також установлено, що керівникам шкіл та їх заступникам з навчальної роботи, в обов’язки яких входить керівництво групами продовженого дня (за наявності в закладі не менше двох таких груп), посадовий оклад підвищується на 5 відсотків.

Прямої норми щодо формування посадового окладу директора навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I ступеня — дошкільний навчальний заклад» з урахуванням перевищення контингенту учнів та дітей понад кількість, залежно від якої встановлюється тарифний розряд, не передбачено.

Тому доцільно звернутися до норм Положення, п. 18 якого встановлено, що права, соціальні гарантії педагогічних працівників навчально-виховного комплексу визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Враховуючи ці норми, при визначенні розміру посадового окладу директора навчально-виховного комплексу мають бути застосовані також норми зазначених вище нормативно-правових актів.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд