Про затвердження Порядку укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2012/№ 1
Постанова від 07.12.2011 р. № 1251

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури

Постанова від 07.12.2011 р. № 1251

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, що додається.

 

Прем'єр-міністр України М. Азаров

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. № 1251

Порядок укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури

 

1. Цей Порядок, який розроблено відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру», визначає механізм укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури (далі — конкурс).

2. У цьому Порядку термін «трудовий договір» означає укладену між працівником і керівником закладу культури угоду, відповідно до якої працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену такою угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а керівник закладу культури — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати належні умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір укладається за результатами проведення конкурсу між його переможцем та закладом культури в особі керівника.

Порядок проведення конкурсу визначається Мінкультури.

3. Переможець конкурсу подає для укладення трудового договору паспорт, трудову книжку, а у передбачених законодавством випадках — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров'я, інші документи.

4. Форма трудового договору затверджується Мінкультури за погодженням з Мінсоцполітики.

5. Трудовий договір оформлюється наказом або розпорядженням керівника закладу культури про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, підписується сторонами, скріплюється печаткою закладу культури і зберігається у кожної із сторін.

6. З професійними творчими працівниками театрів може укладатися трудовий договір згідно з цим Порядком, а також контракт як особлива форма трудового договору — відповідно до законодавства.

7. Трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання або із зазначеної сторонами у такому договорі дати і може бути змінений або доповнений за письмовою згодою сторін.

8. Припинення трудового договору здійснюється відповідно до законодавства.

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Художній та артистичний персонал закладів культури: порядок оформлення трудових відносин

 

У певних випадках перед прийняттям на роботу роботодавець проводить конкурс на заміщення вакантної посади.

Метою конкурсу є об'єктивна оцінка професійної підготовки, створення та забезпечення конкурентного середовища для відбору кандидатів — найкваліфікованіших кадрів, які мають глибокі професійні знання, володіють творчим потенціалом, високими інтелектуальними здібностями та етичними якостями, гідні обіймати відповідні посади. Зокрема, конкурси проводяться для заміщення посад у тих установах та закладах, робота в яких висуває особливі, специфічні вимоги до їх працівників, наприклад артистів, режисерів та інших творчих працівників театрів, концертних організацій.

Деякі законодавчі акти встановлюють для певних категорій працівників вимогу про проходження конкурсу як обов'язкову умову для прийняття на роботу.

Так, відповідно до ст. 21 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VІ, що набрав чинності 12 січня 2011 року, формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного персоналу) закладів культури здійснюється на конкурсній основі . За результатами конкурсу укладається трудовий договір у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. На виконання цієї норми постановою, що коментується, затверджено Порядок укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури (далі — Порядок).

Звернемо увагу на ключові норми Порядку.

1. За результатами проведення конкурсу укладається трудовий договір. Сторонами трудового договору виступають переможець конкурсу та заклад культури в особі керівника. Трудовий договір укладається в письмовій формі, у двох примірниках та зберігається в кожної зі сторін.

2. Форма трудового договору затверджується Мінкультури за погодженням із Мінсоцполітики. Зауважимо, що на сьогодні таку форму ще не затверджено.

3. Для укладення трудового договору переможець конкурсу подає:

— паспорт;

— трудову книжку;

— документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), якщо виконання роботи потребує спеціальних знань;

— документ про стан здоров'я;

— інші документи. До них належать: свідоцтво застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, документи військового обліку (для військовозобов'язаних та призовників).

4. Заробітна плата працівників, з якими укладається трудовий договір, визначається нормами, передбаченими законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

5. Трудовий договір оформляється наказом або розпорядженням керівника закладу культури про зарахування працівника на роботу. Нагадаємо, що типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу» затверджено наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489.

6. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, зазначеної сторонами в такому договорі. Зміни або доповнення до нього вносяться лише за письмовою згодою сторін.

Припинення трудового договору здійснюється відповідно до законодавства.

7. Із професійними творчими працівниками театрів може укладатися трудовий договір згідно з цим Порядком, а також контракт як особлива форма трудового договору. Необхідно пам'ятати, що згідно зі ст. 21 КЗпП строк дії контракту, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання контракту, у тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін.

У контексті постанови, що коментується, доцільно доповнити питання оформлення трудових відносин з особами, які пройшли за конкурсом на посади, унесенням запису до трудової книжки.

У трудовій книжці запис про прийняття на роботу за конкурсом не відрізняється від звичайного запису, тобто умова прийняття за конкурсом у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу і відповідно у трудовій книжці не вказується.

Виняток становлять випадки, коли посада заміщується на певний строк: тоді при укладенні трудового договору умова про періодичне проходження конкурсу на зазначену посаду включається до його тексту і відображається в наказі.

Слід зауважити: працівник, якого прийнято на роботу за конкурсом, згідно зі ст. 38 КЗпП може звільнитися з попереднього місця роботи у зручний для себе час без дотримання вимоги про необхідність попередити роботодавця за два тижні. При цьому причину звільнення за ст. 38 КЗпП указують у заяві, наказі (розпорядженні) про припинення трудового договору (контракту) і трудовій книжці. У трудовій книжці роблять такий запис: «Звільнений за власним бажанням у зв'язку з прийняттям на роботу за конкурсом, ст. 38 КЗпП України».

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити