Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2012/№ 2
Постанова від 11.01.2012 р. № 10

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Постанова від 11.01.2012 р. № 10

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у штатному розписі встановлюються з 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2012 р. посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1073, 1094, 1102, 1118 і 1134 гривні;

2 тарифного розряду — 1078, 1099, 1107, 1123 і 1139 гривень;

3 тарифного розряду — 1088, 1109, 1117, 1133 і 1149 гривень;

4 тарифного розряду — 1098, 1119, 1127, 1143 і 1159 гривень;

5 тарифного розряду — 1108, 1129, 1137, 1153 і 1169 гривень.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 і «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 25.10.2008 р. № 939 зміни, що додаються.

3. Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству культури за участю професійних спілок бюджетної сфери щокварталу розглядати результати виконання зведеного бюджету України за попередній квартал та вносити пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету України.

4. Міністерству соціальної політики забезпечити до 1 травня 2012 р. проведення консультацій, а до 1 серпня 2012 р. завершення переговорів з професійними спілками бюджетної сфери щодо встановлення у 2013 році розмірів посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення розмірів посадових окладів до законодавчо гарантованого рівня.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 10

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 30.08.2002 р. № 1298 і від 25.10.2008 р. № 939

 

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 викласти в такій редакції:

«У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня — 773 гривні, з 1 квітня — 794 гривні, з 1 липня — 802 гривні, з 1 вересня — 807 гривень, з 1 жовтня — 823 гривні, з 1 грудня — 839 гривень.».

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 р. № 939 слова і цифри «змінюються у 2011 році» замінити словами і цифрами «змінюються у 2012 році».

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Підвищення посадових окладів бюджетникам у 2012 році

 

Постановою, що коментується, Кабмін передбачив у 2012 році підвищення посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС).

Таке підвищення впродовж поточного року здійснюватиметься 6 разів: у січні, квітні, липні, вересні, жовтні та грудні.

Таким чином, Уряд продовжує роботу щодо виконання зобов'язань, узятих згідно з Генеральною угодою з профспілками та роботодавцями. Нагадаємо, що в Генеральній угоді про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 — 2012 роки від 09.11.2010 р. Кабмін зобов'язався зменшити грошовий розрив між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою.

Згідно з постановою, що коментується, у 2012 році розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівників 1-го тарифного розряду становитиме:

з 1 січня — 773 грн.;

— з 1 квітня — 794 грн.;

— з 1 липня — 802 грн.;

— з 1 вересня — 807 грн.;

— з 1 жовтня — 823 грн.;

— з 1 грудня — 839 грн.

Звернемо увагу на порядок визначення посадових окладів (тарифних ставок) у 2012 році. Так, посадові оклади (тарифні ставки) для працівників:

— 1-го тарифного розряду встановлено на рівні мінімальної заробітної плати, розміри якої визначено ст. 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VІ (див. «ОП», 2012, № 1, с. 4) (з 1 січня 2012 року — у розмірі 1073 грн.);

— 2 — 5-го тарифних розрядів установлено у фіксованому розмірі. Отже, і у 2012 році триває встановлена Урядом у ІІ півріччі 2011 року диференціація посадових окладів працівників 1 — 5-го тарифних розрядів ЄТС;

— 6 — 25-го тарифних розрядів розраховуються шляхом множення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Наприклад, для працівника 7-го тарифного розряду з 01.01.2012 р. посадовий оклад (тарифна ставка) дорівнює 1190 грн. (773 грн. х 1,54).

Нагадаємо, що при розрахунку посадових окладів з використанням тарифних коефіцієнтів застосовується правило округлення, передбачене постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298: «У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні».

Ураховуючи викладене, у таблиці нижче наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів, які має бути встановлено у штатних розписах бюджетних установ та організацій на 2012 рік.

 

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) у 2012 році, грн.

з 1 січня

з 1 квітня

з 1 липня

з 1 вересня

з 1 жовтня

з 1 грудня

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1,00

1073

1094

1102

1102

1118

1134

2

1,09

1078

1099

1107

1107

1123

1139

3

1,18

1088

1109

1117

1117

1133

1149

4

1,27

1098

1119

1127

1127

1143

1159

5

1,36

1108

1129

1137

1137

1153

1169

6

1,45

1121

1151

1163

1170

1193

1217

7

1,54

1190

1223

1235

1243

1267

1292

8

1,64

1268

1302

1315

1323

1350

1376

9

1,73

1337

1374

1387

1396

1424

1451

10

1,82

1407

1445

1460

1469

1498

1527

11

1,97

1523

1564

1580

1590

1621

1653

12

2,12

1639

1683

1700

1711

1745

1779

13

2,27

1755

1802

1821

1832

1868

1905

14

2,42

1871

1921

1941

1953

1992

2030

15

2,58

1994

2049

2069

2082

2123

2165

16

2,79

2157

2215

2238

2252

2296

2341

17

3,00

2319

2382

2406

2421

2469

2517

18

3,21

2481

2549

2574

2590

2642

2693

19

3,42

2644

2715

2743

2760

2815

2869

20

3,64

2814

2890

2919

2937

2996

3054

21

3,85

2976

3057

3088

3107

3169

3230

22

4,06

3138

3224

3256

3276

3341

3406

23

4,27

3301

3390

3425

3446

3514

3583

24

4,36

3370

3462

3497

3519

3588

3658

25

4,51

3486

3581

3617

3640

3712

3784

 

Необхідно взяти до уваги, що встановлення у штатних розписах бюджетних установ та організацій нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок) вплине на низку інших складових заробітної плати, що визначаються з їх урахуванням: надбавок, доплат, премій, сум індексації тощо.

Про особливості проведення індексації заробітної плати за січень 2012 року див., зокрема, на с. 11 цього номера нашої газети.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

(e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд