Розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку при підвищенні окладів

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2012/№ 2
Відповідь на запитання

Розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку при підвищенні окладів

 

Алла ШУШМАН, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно з п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, у випадку підвищення тарифних ставок та посадових окладів відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Чи потрібно проводити коригування сум компенсації за невикористану відпустку, нарахованих у разі звільнення працівника, на коефіцієнт підвищення?

(м. Донецьк)

 

Так, потрібно. Але застосування коригуючого коефіцієнта для розрахунку компенсації за невикористану відпустку має свої особливості. Розглянемо це детальніше.

Розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку аналогічний до розрахунку сум відпускних та провадиться відповідно до п. 1 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Пунктом 7 цього Порядку визначено, що розрахунок середньої заробітної плати виконується шляхом ділення сумарного заробітку за останні 12 місяців (або за менший фактично відпрацьований період) на кількість календарних днів розрахункового періоду (за винятком святкових і неробочих днів). Отримане значення помножується на число календарних днів відпустки.

Нагадаємо, що при визначенні сумарного заробітку за розрахунковий період враховуються виплати, наведені в п. 3 Порядку № 100, і не враховуються виплати, перераховані в п. 4 Порядку № 100.

Відповідно до абзацу першого п. 10 Порядку № 100 при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, упродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата , включаючи премії та інші виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Що стосується застосування п. 10 Порядку № 100 для сум компенсації за невикористану відпустку, то коригування провадиться, якщо підвищення окладів відбулось у розрахунковому періоді, який застосовується під час обчислення середньої заробітної плати для її нарахування*.

* Такий самий висновок міститься у роз’ясненні начальника відділу Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України Н. Синько //«Праця і зарплата», 2011, № 38, с. 15.

Здійснювати коригування заробітної плати згідно з вимогами п. 10 Порядку № 100 бюджетні установи та організації повинні обов’язково. На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей, але, на думку Мінпраці, не може не здійснюватися взагалі, можливе тільки зниження коефіцієнта коригування (лист Мінпраці від 24.10.2008 р. № 696/13/84-08).

Якщо підприємство планує застосовувати менший коефіцієнт, ніж належить за правилами п. 10 Порядку № 100, потрібно закріпити це в наказі, погодивши таке рішення з профкомом (іншим уповноваженим представником трудового колективу).

Якщо в колективному договорі підприємства чи окремих трудових договорах передбачено обов’язкове проведення коригування за правилами п. 10 Порядку № 100 (тобто без прив’язки до фінансових можливостей), зменшувати коефіцієнт не можна.

Мінпраці в листі від 04.04.2006 р. № 260/13/84-06 зауважило: якщо на підприємстві відбувається підвищення окладів за рішеннями, передбаченими в колективному договорі (угоді), для всіх працівників підприємства, то заробітна плата за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт її підвищення. Якщо ж підвищення окладу стосується лише конкретного працівника або в разі підвищення посадових окладів працівників на підприємстві, в установі, організації, що не відповідає актам законодавства або рішенням, передбаченим у колективних договорах (угодах), коригування середньої заробітної плати як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, не провадиться.

Таким чином, якщо у розрахунковому періоді відбулося підвищення заробітної плати (посадових окладів), провадити коригування компенсації за невикористану відпустку при звільненні згідно з вимогами п. 10 Порядку № 100 обов’язково.

Випадки, коли коригування середньої заробітної плати не провадиться, зазначені в абзаці третьому п. 10 Порядку № 100, а саме: в разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівника у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду, переведенням на іншу, більш оплачувану роботу (посаду) тощо.

Розглянемо порядок розрахунку компенсації за невикористану відпустку на прикладі.

Приклад. Оператора комп’ютерного набору бюджетної установи звільнено 21 грудня 2011 року. Компенсації підлягає 6 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.

Посадовий оклад працівника визначено на рівні мінімальної заробітної плати. Крім того, працівник отримував надбавку за складність, напруженість у роботі в розмірі 30 % місячного посадового окладу.

У розрахунковому періоді (грудень 2010 року — листопад 2011 року) працівнику нараховано:

— заробітну плату за відпрацьовані дні з грудня 2010 року по листопад 2011 року — 13556,05 грн.;

— суму відпускних (серпень 2011 року) — 1210,78 грн.;

— премію до ювілею (нараховано в жовтні 2011 року) — 300 грн.

У вересні працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати протягом 2 робочих днів. Заробітна плата за грудень 2011 року нарахована за 15 відпрацьованих робочих днів у розмірі 889,91 грн.

Відповідно до абзацу четвертого п. 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати для компенсації за невикористану відпустку до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Сума премії до ювілею не враховується при розрахунку середньої заробітної плати (п. 4 Порядку № 100).

Дані для розрахунку середньоденної заробітної плати для компенсації за невикористану відпустку узагальнимо у таблиці на с. 21.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість днів

Виплати, що включаються
до розрахунку, грн.

Коригуючий коефіцієнт

Відкориговані суми, грн.

календарних

фактично відпрацьованих робочих

заробітна плата

відпускні

Грудень 2010 року

31

23

1198,60

1,068330

1280,50

Січень 2011 року

31

19

1223,30

1,046759

1280,50

Лютий 2011 року

28

20

1223,30

1,046759

1280,50

Березень 2011 року

31

22

1223,30

1,046759

1280,50

Квітень 2011 року

30

20

1248,00

1,026042

1280,50

Травень 2011 року

31

19

1248,00

1,026042

1280,50

Червень 2011 року

30

20

1248,00

1,026042

1280,50

Липень 2011 року

31

21

1248,00

1,026042

1280,50

Серпень 2011 року

31

1210,78

1,026042

1242,31

Вересень 2011 року

30

20

1134,55

1,026042

1164,10

Жовтень 2011 року

31

21

1280,50

1

1280,50

Листопад 2011 року

30

22

1280,50

 

1

1280,50

Разом

365

227

13556,05

1210,78

15211,41

 

Сума виплат, які беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати, становить: 13556,05 + 1210,78 = 14766,83 (грн.).

Оскільки в розрахунковому періоді відповідно до актів законодавства відбулося підвищення тарифних ставок та посадових окладів, то заробітна плата та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення, у тому числі й при розрахунку компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівника.

Нагадаємо, що коефіцієнт, на який необхідно коригувати виплати, що включаються до середнього заробітку, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення у розрахунковому періоді.

Визначимо коефіцієнт підвищення у розрахунковому періоді.

Для цього розглянемо поетапне підвищення посадового окладу працівника у розрахунковому періоді:

— грудень 2010 року — 922 грн.;

— січень — березень 2011 року — 944 грн.;

— квітень — вересень 2011 року — 960 грн.;

— жовтень — листопад 2011 року — 985 грн.

Оскільки останнє підвищення у розрахунковому періоді відбулося в жовтні 2011 року, а рівень тарифного окладу в жовтні та листопаді 2011 року однаковий, то заробітну плату за жовтень і листопад 2011 року коригувати на коефіцієнт підвищення не потрібно.

Отже, у розрахунку за жовтень і листопад 2011 року буде приймати участь заробітна плата у розмірі 1280,50 грн. (985 + (985 х 30 : 100)).

За період квітень — вересень 2011 року виплати, які беруть участь у розрахунку, коригуються на коефіцієнт підвищення 1,026042 (985 : 960).

Скоригована заробітна плата складає:

— квітень — липень 2011 року помісячно — 1280,50 грн. (1248 х 1,026042);

— серпень 2011 року — 1242,31 грн. (1210,78 х х 1,026042);

— вересень 2011 року — 1164,10 грн. (1134,55 х х 1,026042).

При коригуванні зарплати за січень — березень 2011 року необхідно врахувати підвищення посадових окладів як у жовтні 2011 року, так і у квітні 2011 року. Тому за період січень — березень 2011 року коефіцієнт коригування складає 1,046759 (985 : 941) або (1,026042 (985 : 960) х 1,020191 (960 : 941)).

Отже, скоригована заробітна плата за період січень — березень 2011 року помісячно становить:

1280,50 грн. (1223,30 х 1,046759).

При коригуванні зарплати за грудень 2010 року враховуємо підвищення посадового окладу у жовтні, у квітні та у січні 2011 року.

Коефіцієнт коригування зарплати за грудень 2010 року 1,068330 (985 : 922) або (1,026042 (985 : : 960) х 1,020191 (960 : 941) х 1,020607 (941 : 922)).

Таким чином, скоригована сума заробітної плати за грудень 2010 року складає 1280,50 грн. (1198,60 х 1,068330).

Визначимо кількість календарних днів, які припадають на розрахунковий період, без урахування святкових і неробочих днів та днів відпустки без збереження заробітної плати: 365 к. дн. - 10 к. дн. - 2 к. дн. = 353 к. дн.,

де 10 к. дн. — святкові і неробочі календарні дні;

2 к. дн. — календарні дні відпустки без збереження заробітної плати.

Таким чином, середньоденна заробітна плата складає:

15211,41 : 353 = 43,09 (грн.).

Визначимо суму компенсації за невикористані
6 календарних днів щорічної відпустки:

43,09 х 6 = 258,54 (грн.).

Отже, при проведенні остаточного розрахунку працівнику потрібно виплатити компенсацію за невикористану відпустку, сума якої визначена із застосуванням коригуючого коефіцієнта. Крім того, за робочі дні грудня 2011 року, а саме за 15 днів, оператору комп’ютерного набору нарахована заробітна плата. Таким чином, загальний розмір нарахованих виплат працівнику у грудні 2011 року складає 1148,45 грн. (889,91 + 258,54).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд