Чи виплачується «оздоровча» допомога медикам-сумісникам

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2012/№ 13
Відповідь на запитання

Чи виплачується «оздоровча» допомога медикам-сумісникам

 

Лідія ГАВРИЛЕНКО, головний спеціаліст з питань соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

За основним місцем роботи працівниця обіймає посаду сестри медичної отоларингологічного кабінету поліклінічного відділення лікарні (0,75 ставки). Саме в цьому медичному закладі вона працює за сумісництвом на 0,25 ставки сестри медичної відділення профілактики. Посадовий оклад працівниці за основним місцем роботи і за сумісництвом установлено на рівні 8-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (станом на 01.06.2012 р. він становить 1302 грн.)

В якому розмірі мала бути виплачена матеріальна допомога на оздоровлення при виході такої працівниці у щорічну основну відпустку з 25.06.2012 р.? Чи виплачується така допомога сумісникам?

(м. Червоний Лиман, Донецька обл.)

 

З 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) охорони здоров’я передбачено виплату допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу при наданні основної щорічної відпустки (абзац четвертий п. 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524, далі — постанова № 524). Це означає, що для таких працівників допомога на оздоровлення є обов’язковою виплатою і кошти для неї повинні бути передбачені в кошторисі доходів і видатків закладу охорони здоров’я.

Відповідно до норм чинного законодавства перелік категорій працівників, яким передбачено виплату «оздоровчої» допомоги, уключає в себе:

— професіоналів з повною вищою медичною та фармацевтичною освітою;

— фахівців з базовою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою;

— осіб з повною вищою та неповною вищою (немедичною) освітою, що закінчили:

• вищий або середній спеціальний навчальний заклад, здобули вищу або неповну вищу економічну, економіко-статистичну, статистичну та інженерно-економічну освіту, пройшли спеціальну підготовку, мають сертифікат лікаря-фахівця та право працювати на посадах лікарів-статистиків, у тому числі й керівників відділів обліку та медичної статистики, і на посадах медичних статистиків;

• вищий навчальний заклад за спеціальностями «Біологія», «Фармація», «Хімія», «Хімія-фармація», «Біохімія», пройшли спеціальну підготовку та здобули звання лікаря-фахівця з конкретної лікарської спеціальності, мають сертифікат, що дає право обіймати посаду лікаря-фахівця, можуть працювати на посадах лікарів-лаборантів, у тому числі на посаді завідувача лабораторії, за наявності стажу роботи на посаді лікаря-лаборанта не менше 5 років;

• вищий або середній спеціальний навчальний заклади, здобули фізкультурну освіту та можуть працювати на посадах інструкторів з лікувальної фізкультури та сестер медичних з масажу;

• середній спеціальний навчальний заклад за фахом «Лаборантська справа» (техніки-хіміки) і можуть працювати на посадах лаборантів санітарно-профілактичних установ;

• рентгенівський або медичний електротехнічний технікум за фахом «рентгенотехніки» і можуть працювати на посадах рентгенолаборанта;

• медико-біологічний факультет вищих навчальних закладів, здобули вищу освіту за спеціальностями «Біофізика», «Кібернетика», «Біохімія» та були зараховані на лікарські посади до установ охорони здоров'я 01.04.95 р. згідно з вимогами наказу МОЗ від 25.12.92 р. № 195, і зберігають право на подальшу роботу на посадах тих самих найменувань;

— працівників, які закінчили річні курси з підготовки медичних сестер для дитячих ясел і допущені до роботи на посадах постових сестер медичних у будинках дитини, дієтичних сестер на молочних кухнях, медичних сестер у поліклініках (поліклінічних відділеннях) з обслуговування дітей дошкільних установ, інструкторів-дезінфекторів (були зараховані до 01.01.93 р.).

Слід звернути увагу: особи з вищою медичною або неповною вищою медичною освітою, які працюють на посадах, що не потребують наявності медичної освіти, за винятком перелічених вище, права на допомогу на оздоровлення відповідно до постанови № 524 не мають, наприклад: медичні реєстратори, дезінфектори, молодші медичні сестри тощо.

При виплаті допомоги на оздоровлення слід узяти до уваги такі умови.

1. Подією, у зв'язку з якою призначається допомога на оздоровлення, є надання щорічної основної відпустки. Тому якщо відпустка не надається (наприклад, при звільненні працівника виплачується компенсація за невикористані дні відпустки) або працівник іде в інші види відпусток (наприклад, навчальну або відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами), допомога на оздоровлення не виплачується.

2. Для виплати такої допомоги враховується розмір посадового окладу, затверджений у штатному розписі установи з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку, без урахування інших доплат і надбавок) незалежно від фактичної зайнятості працівника. Тому для працівника, прийнятого за основним місцем роботи на неповний робочий час (наприклад, 0,75 або 0,25 ставки), допомогу на оздоровлення буде виплачено в розмірі його повного посадового окладу (ставки зарплати).

3. Надання допомоги на оздоровлення сумісникам здійснюється на загальних підставах, якщо інше не передбачено окремими нормативними актами.

Слід зауважити, що з питання правомірності надання допомоги на оздоровлення медикам-сумісникам МОЗ звернувся за відповідними роз'ясненнями до Мінсоцполітики. Незважаючи на те, що для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом, обмежень щодо виплати допомоги на оздоровлення не встановлено, в усних консультаціях фахівці Мінсоцполітики наполягають на виплаті такої допомоги лише за основним місцем роботи. На сьогодні офіційних роз'яснень не отримано. Ураховуючи викладене вище, працівниця, яка обіймає посаду сестри медичної (8-й тарифний розряд за ЄТС), при наданні щорічної основної відпустки з 25.06.2012 р. має право на отримання за основною посадою допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу — 1302 грн.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити