Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Березень, 2012/№ 6
Наказ від 23.02.2012 р. № 129

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Наказ від 23.02.2012 р. № 129

(витяг)

 

На виконання Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», п. 3 рішення Ради регіонів від 15.09.2011 р. та Концепції Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір» на 2012 — 2020 рр., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. № 1164-р, з метою забезпечення формування мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, наказую:

1. Затвердити Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» від 01.09.2011 р. № 556.

<…>

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити врахування положень цього наказу у процесі формування мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу.

<…>

Віце-прем'єр-міністр України —
Міністр Р. Богатирьова

 

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 р. № 129

Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

№ з/п

Найменування посади

Кількість посад у закладі

Пояснення

сільського

міського

1

2

3

4

5

Керівний склад Центру ПМСД

1.

Головний лікар

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров'я

2.

Заступник головного лікаря (з медичного обслуговування населення, з експертизи тимчасової непрацездатності)

1

Вводиться 1 посада на 25 посад лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-педіатрів дільничних, але не менше 1 посади

3.

Завідувач господарства

1

Вводиться при кількості населення 20 тис. і більше

4.

Головна медична сестра

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров'я

5.

Головний бухгалтер

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичний кабінет

1.

Завідувач кабінету

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров'я

2.

Статистик медичний

1

Вводиться 1 посада на 25 тис. прикріпленого населення,
але не менше 0,5 посади

3.

Інженер-програміст

1

Вводиться при повній комп'ютерізації центру та лікарських амбулаторій

Інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал

1.

Бухгалтер з обліку основних засобів

1

Вводиться 1 посада на 80 лікарських посад,
але не менше 0,5 посади

2.

Бухгалтер з обліку медикаментів, господарських матеріалів

1

Вводиться 1 посада на 80 лікарських посад,
але не менше 0,5 посади

3.

Спеціаліст з фінансового обліку (бухгалтер)

1

Вводиться 1 посада на 80 лікарських посад,
але не менше 0,5 посади

4.

Економіст

1

Вводиться при наявності 100 працівників і більше

5.

Спеціаліст з розрахунків із працівниками (бухгалтер)

1

Вводиться при наявності 400 працівників,
але не менше 0,5 посади

6.

Інспектор відділу кадрів

1

Вводиться при наявності 50 працівників і більше

7.

Юрисконсульт

0,5

Вводиться при наявності 50 працівників і більше

8.

Секретар

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров'я

9.

Сестра-господарка

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров'я

10.

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

11.

Технік об'єднаних служб з обслуговування і поточного ремонту інженерних комунікацій

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров'я

12.

Прибиральниця службових приміщень

1

Вводиться на 250 кв. м дерев'яної підлоги, 350 — підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м, вкритої лінолеумом

13.

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м

14.

Інженер з охорони праці

1

Вводиться при наявності 50 працівників і більше

15.

Електрик

1

Вводиться на 750 освітлювальних точок

16.

Столяр

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров'я

Амбулаторія

1.

Завідувач амбулаторії

1

Вводиться на 3 і більше лікарських посад. Якщо менше
3 лікарських посад, вводиться замість 0,5 посади лікаря

2.

Лікар загальної практики — сімейний лікар

 

1 посада на 1200 дорослих і дітей;
1 — 1,25 посади на 800 — 1000 дорослих та дітей жителів гірських районів

1 посада на 1500 дорослих і дітей

3.

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини (сестра медична, фельдшер)

 

1 посада на 600 дорослих і дітей;
1 — 1,25 посади на 400 — 500 дорослих та дітей жителів гірських районів

1 посада на 750 дорослих і дітей

4.

Реєстратор медичний

 

Вводиться 1 посада на 10 посад лікарів, але не менше
ніж 0,5 посади на амбулаторію

5.

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

 

Вводиться на 250 кв. м дерев'яної підлоги, 350 — підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м, вкритої лінолеумом,
але не менше ніж 0,5 посади на амбулаторію

6.

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

7.

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м, але не менше ніж 0,25 посади на амбулаторію

Медичний пункт (фельдшерсько-акушерський / фельдшерський пункт)

1.

Завідувач фельдшерсько-акушерського пункту

1

 

 

2.

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка)

0,5 — 1,0

0,5 ставки від 300 до 900 жителів,
1,0 ставки від 900 до 1200 жителів

 

3.

Молодша медична сестра (прибиральниця)

0,5 — 1,0

Вводиться на 250 кв. м дерев'яної підлоги, 350 — підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м, вкритої лінолеумом,
але не менше ніж 0,5 посади на медичний пункт (фельдшерсько-акушерський, фельдшерський пункт)

 

На період до 01.01.2020 року амбулаторії можуть комплектуватися лікарями-терапевтами дільничними (з розрахунку 0,5 посади на 1000 прикріпленого дорослого населення) та лікарями-педіатрами дільничними (з розрахунку 1,25 посади на 1000 прикріпленого дитячого населення до 18 років). На цей період до штатного розпису центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть включатися посади лікарів акушерів-гінекологів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, з розрахунку 0,05 — 0,1 посади на 1000 дорослого та дитячого населення, охопленого обслуговуванням лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів дільничних, а також посади лікарів хірургів, офтальмологів, отоларингологів, невропатологів та психіатрів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, з розрахунку 0,1 посади лікарів-спеціалістів, за усіма згаданими спеціальностями, на 1000 дорослого та дитячого населення, охопленого обслуговуванням терапевтів та педіатрів дільничних. Кількість посад лікарів-спеціалістів за кожною окремою спеціальністю визначається з урахуванням потреби та наявної можливості укомплектування кадрами.

За необхідності, за погодженням з органом місцевого самоврядування (Засновником) у штатних розкладах центрів первинної медико-санітарної допомоги можливо передбачати також посади охоронців, опалювальників, персоналу з надання невідкладної допомоги тощо.

 

Директор Департаменту
 лікувально-профілактичної допомоги
 М. Хобзей

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

реформування системи охорони здоров'я: як укомплектувати штат Центрів ПМСД

 

Наказом, що коментується, затверджено штатні нормативи Центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі — Центр ПМСД) — принципово нової первинної ланки надання медичної допомоги, що створюється у процесі реформування системи охорони здоров'я.

Слід зауважити, що реформа системи охорони здоров'я в Україні здійснюється згідно із Законом України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо вдосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 р. № 3611-VI (далі — Закон № 3611), який набрав чинності з 1 січня 2012 року. Основною метою проведення реформи є поліпшення здоров'я населення та забезпечення рівного доступу всіх громадян до якісної медичної допомоги.

Нагадаємо: Законом № 3611 запроваджено чіткий поділ медичної допомоги за видами: екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна та медична реабілітація, у зв'язку з чим необхідно реорганізувати й адаптувати до нового законодавства з охорони здоров'я існуючу мережу закладів охорони здоров'я.

Відповідно до Прикінцевих положень Закону № 3611 надання первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації здійснюватиметься з 1 січня 2015 року.

Таким чином, хоча Закон № 3611 набрав чинності з 1 січня 2012 року, його положення, що реорганізують систему надання медичної допомоги населенню, набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Для відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення, у Вінницькій, Донецькій та Дніпропетровській областях та місті Києві запроваджено відповідний пілотний проект. Реалізація цього проекту відбувається відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» від 07.07.2011 р. № 3612-VI (далі — Закон № 3612), що визначає організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров'я в зазначених регіонах. При цьому вказаний Закон набрав чинності 04.08.2011 р. і діятиме до 31.12.2014 р., тобто доти, коли наберуть чинності зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я про зміни в системі організації надання медичної допомоги населенню.

Таким чином, три області України та місто Київ визначено пілотними регіонами, де буде апробовано нову модель системи організації охорони здоров'я.

Закон № 3612 передбачає проведення в період 2011 — 2014 рр. структурно-функціональної перебудови системи охорони здоров'я в пілотних регіонах. Забезпечення чіткого структурного розмежування первинної, вторинної та третинної медичної допомоги здійснюватиметься шляхом створення Центрів ПМСД, госпітальних округів та високоспеціалізованих центрів. Особлива роль відводиться зміцненню інституту сімейної медицини.

Слід зауважити, що відповідно до Закону № 3612 створення в пілотних регіонах структурованої за видами медичної допомоги системи медичного обслуговування здійснюватиметься на базі існуючої мережі закладів охорони здоров'я шляхом їх реорганізації.

Крім структурних, змін зазнає також система фінансування. Основною відмінністю від діючої системи планування бюджетних видатків є концентрація коштів на первинну медичну допомогу на рівні бюджету району (міста), а на вторинну — на рівні бюджету області. У місті Києві всі видатки на охорону здоров'я концентруватимуться на рівні міського бюджету.

Результати реалізації цих пілотних проектів буде проаналізовано у 2013-му — на початку 2014 року, після чого з урахуванням цих результатів реформу буде розпочато на території всієї України.

У межах пілотних проектів уже у І кварталі 2012 року в зазначених регіонах має бути створено Центри ПМСД, у середині 2012 року — центри екстреної медичної допомоги, а з другої половини 2012 року почнеться створення госпітальних округів.

У поточному році основні зусилля буде спрямовано на проведення реформування первинної ланки медичної допомоги. Сформовано законодавчу базу для реалізації І етапу реформи — структурної реорганізації первинної ланки та створення Центрів ПМСД.

Для пояснення нових термінів проведемо стислий «термінологічний» екскурс.

Почнемо з визначення нового у сфері надання медичних послуг терміна. Первинна медична допомога — медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики — сімейним лікарем та передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найпоширеніших захворювань, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного або психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону № 3612 надання первинної медичної допомоги, у тому числі з проведенням медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, забезпечують Центри ПМСД, що є закладами охорони здоров'я, а також лікарі загальної практики — сімейні лікарі, котрі здійснюють господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці.

Слід зауважити, що Центри ПМСД включено до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385 (п. 1.2 «Амбулаторно-поліклінічні заклади» доповнено новим абзацом відповідно до змін, унесених наказом МОЗ від 20.05.2011 р. № 301). Отже, Центри ПМСД набули офіційного статусу закладів охорони здоров'я.

З метою правового врегулювання питання створення в пілотних регіонах Центрів ПМСД наказом МОЗ від 04.11.2011 р. № 755 (набрав чинності 06.01.2012 р.) затверджено Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положення про його підрозділи: Положення про амбулаторію, Положення про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт, Положення про медичний пункт тимчасового базування.

Згідно з Положенням Центр ПМСД є комунальним некомерційним підприємством чи установою, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню.

Поточне керівництво діяльністю Центру ПМСД здійснює головний лікар, який призначається на посаду за рішенням уповноваженого органу місцевого самоврядування шляхом укладення контракту.

Структурними підрозділами Центру ПМСД є:

— адміністративна частина/управління;

— господарська частина;

— лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, які мають статус структурних або відокремлених структурних підрозділів Центру ПМСД.

У сільській місцевості та в окремих випадках у містах до складу амбулаторій можуть входити медичні пункти з надання долікарської допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти (далі — ФАП/ФП).

У разі наявності населених пунктів, віддалених від місця розташування амбулаторій та ФАП/ФП, з ініціативи органу місцевого самоврядування, керівництва підприємства, установи чи організації за погодженням з головним лікарем можуть організовуватися медичні пункти тимчасового базування.

Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру ПМСД є кошти місцевого бюджету.

Стосовно реформування галузі в непілотних регіонах слід зауважити, що така робота спільно з органами місцевого самоврядування теж провадиться. У кожній області визначено напрями, які в першу чергу потребують реорганізації. Усі регіони мають узяти на озброєння досвід пілотних й у 2012 році, коли почнеться реформування первинної ланки, уникнути тих самих помилок.

Наказом, що коментується, також надано рекомендації та приведено нормативи щодо розрахунку штатів амбулаторій на «перехідний» період — до кінця 2019 року.

На сьогодні в Україні має місце диспропорція між лікарями загальної практики, які надають первинну допомогу, та лікарями-фахівцями. Тому на перехідному етапі передбачається зберегти у складі Центрів ПМСД для консультативної підтримки певний перелік лікарів-фахівців, надавши їм у подальшому можливість:

а) перенавчання/отримання сертифіката лікаря загальної практики — сімейної медицини;

б) підвищити кваліфікацію в межах своєї спеціальності та обійняти посаду в одній з установ вторинного або третинного рівня.

У більшості установ вторинного рівня (лікарні для планового лікування, інтенсивного лікування, відновного лікування), що надають спеціалізовану допомогу, передбачаються амбулаторні консультативно-діагностичні центри, де може бути задіяно фахівців відповідного профілю та кваліфікації.

Отже, лікарський персонал буде запитано, хоча не виключається і навіть передбачається додаткова підготовка чи перепідготовка персоналу. Витрати на вирішення цієї задачі держава планує взяти на себе.

Так, на період до 01.01.2020 р. амбулаторії можуть комплектуватися дільничними лікарями-терапевтами та лікарями-педіатрами. На цей період до штатного розпису Центрів ПМСД можуть уключатися посади лікарів акушерів-гінекологів, хірургів, офтальмологів, отоларингологів, невропатологів, психіатрів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою.

Згідно з пунктом 4 наказу, що коментується, начальники управлінь охорони здоров'я обласних та міських державних адміністрацій при формуванні мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, повинні враховувати положення цього наказу. Інакше кажучи, непілотні регіони при створенні Центрів ПМСД також мають керуватися цими штатними нормативами та вимогами.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО,
 заступник головного редактора
 (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд