Установлення надбавки педпрацівникам дошкільних навчальних закладів: чи зміниться базовий місяць для індексації

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Березень, 2012/№ 6
Відповідь на запитання

установлення Надбавки педпрацівникам дошкільних навчальних закладів: чи зміниться базовий місяць для індексації

 

Антоніна КЛИМЕНКО, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

 

Чи підлягала індексації у вересні 2011 року заробітна плата педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у зв’язку з підвищенням ставок заробітної плати та виплатою 20-відсоткової надбавки?

(м. Донецьк)

 

Індексація грошових доходів — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація грошових доходів, у тому числі заробітної плати, проводиться відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-ІV) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок).

Відповідно до цих законодавчих актів індексації підлягає сума заробітної плати в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Пунктом 5 Порядку встановлено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів. Індексація грошових доходів, отриманих за цей місяць, не проводиться. Для проведення подальшої індексації здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін починаючи з наступного місяця. Якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми індексації, нарахованої відповідно до цього Порядку, подальша індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4 до Порядку. У прикладі для визначення права на подальшу індексацію сума підвищення заробітної плати порівнюється з можливою сумою індексації, обчисленою із величини прожиткового мінімуму того місяця, в якому відбулося підвищення заробітної плати працівника.

Статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857-VI прожитковий мінімум у 2011 році для працездатних осіб установлено з 1 січня в розмірі 941 грн., з 1 квітня — 960 грн., з 1 жовтня — 985 грн., з 1 грудня — 1004 грн.

Відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 посадові оклади працівників бюджетних установ, у тому числі дошкільних навчальних закладів, з 1 вересня 2011 року підвищено на 0,94 відсотка у зв’язку зі збільшенням з 635 до 641 грн. розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду.

З метою забезпечення диференціації між посадовими окладами працівників, посади яких віднесено до 1 — 7-го тарифних розрядів, постановою КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524* з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 року їх затверджено у дещо більших розмірах, порівняно з обчисленими із застосуванням величини посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду.

* Див. «ОП», 2011, № 11, с. 4. — Прим. ред.

Крім того, відповідно до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373 (далі — постанова № 373)** педагогічним працівникам, у тому числі дошкільних навчальних закладів, з 1 вересня 2011 року запроваджено виплату 20-відсоткової надбавки.

** Див. «ОП», 2011, № 8, с. 4. — Прим. ред.

У зв’язку з підвищенням заробітної плати за цими двома підставами вересень 2011 року буде вважатися базовим при обчисленні індексу споживчих цін для подальшої індексації тим працівникам, сума збільшення заробітної плати в яких перевищує суму індексації, нараховану за цей місяць.

Приклад 1. Вихователь дошкільного навчального закладу має вищу кваліфікаційну категорію та починаючи з вересня 2008 року працює незмінно з педагогічним навантаженням 36 годин на тиждень (базовим місяцем є жовтень 2008 року).

Згідно з додатком 9 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 ставка заробітної плати такому працівникові встановлюється на рівні 12-го тарифного розряду, яка станом на серпень 2011 року складала 1346 грн.

Заробітна плата за виконання педагогічної роботи в обсязі 36 годин на тиждень у серпні 2011 року складала 1615,20 грн. (1346 грн. х 36 год. : 30 год.).

Надбавка за вислугу років у розмірі 30 % у серпні 2011 року становила 484,56 грн. (1615,20 грн. х 30 %).

Заробітна плата з урахуванням надбавки за вислугу років у серпні 2011 року дорівнювала 2099,76 грн. (1615,20 грн. + 484,56 грн.).

З 1 вересня 2011 року ставка заробітної плати у зв’язку зі збільшенням величини посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду підвищилась на 0,94 % і становила 1359 грн.

Заробітна плата за 36 годин педагогічної роботи у вересні 2011 року складала 1630,80 грн. (1359 грн. х х 36 год. : 30 год.).

Надбавка за вислугу років у розмірі 30 % у вересні 2011 року становила 489,24 грн. (1630,80 грн. х 30 %).

З 1 вересня 2011 року також виплачено 20-відсоткову надбавку за престижність педагогічної праці відповідно до постанови № 373, яка складала 326,16 грн. (1630,80 грн. х 20 %).

Сума заробітної плати у вересні 2011 року становила 2446,20 грн. (1630,80 грн. + 489,24 грн. + 326,16 грн.).

Збільшення суми заробітної плати у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року складає 346,44 грн. (2446,20 грн. - 2099,76 грн.).

Можлива сума індексації заробітної плати у вересні 2011 року з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін 34,5 %, обрахованого починаючи з жовтня 2008 року (базовий місяць у наведеному прикладі), становить 331,20 грн. (960 грн. х 34,5 %).

Оскільки сума підвищення заробітної плати (346,44 грн.) перевищує можливу суму індексації (331,20 грн.), то для цього працівника базовим місяцем є вересень 2011 року. Тому індексація за цей місяць не проводиться.

Для визначення права на подальшу індексацію заробітної плати починаючи з наступного місяця здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком на загальних підставах.

Якщо ж сума підвищення заробітної плати менша, ніж сума індексації, то місяць її підвищення не вважається базовим. У такому випадку проводиться подальша індексація заробітної плати працівника.

Приклад 2. Музичний керівник, якому присвоєно другу кваліфікаційну категорію (8-й тарифний розряд), має педагогічне навантаження 24 години на тиждень та стаж педагогічної роботи 6 років, що дає право на виплату надбавки за вислугу років 10 відсотків. Базовим місяцем для цього працівника є жовтень 2008 року.

Ставка заробітної плати за 8-м тарифним розрядом у серпні 2011 року складала 1041 грн.

Надбавка за вислугу років у розмірі 10 % дорівнювала 104,10 грн. (1041 грн. х 10 %).

Заробітна плата за серпень 2011 року з урахуванням надбавки за вислугу років становила 1145,10 грн. (1041,00 грн. + 104,10 грн.).

З 1 вересня 2011 року ставка заробітної плати за 8-м тарифним розрядом становила 1051 грн.

Надбавка за вислугу років у розмірі 10 % у вересні 2011 року становила 105,10 грн. (1051 грн. х 10 %).

Надбавка за престижність педагогічної праці у розмірі 20 % відповідно до постанови № 373 у вересні 2011 року складала 210,20 грн. (1051 грн. х 20 %).

Сума заробітної плати у вересні 2011 року становила 1366,30 грн. (1051 грн. + 105,10 грн. + 210,20 грн.).

Сума підвищення заробітної плати у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року складає 221,20 грн. (1366,30 грн. - 1145,10 грн.).

Можлива сума індексації заробітної плати у вересні 2011 року з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін 34,5 %, обрахованого починаючи з жовтня 2008 року (базовий місяць у наведеному прикладі), також становить 331,20 грн. (960 грн. х 34,5 %).

Оскільки сума підвищення заробітної плати (221,20 грн.) не перевищує можливу суму індексації (331,20 грн.), то для цього працівника вересень 2011 року не вважається базовим місяцем. Тому індексація заробітної плати у вересні 2011 року продовжується.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд