Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Редакція ОП
Оплата праці Квітень, 2013/№ 7
Друк
Постанова від 27.03.2013 р. № 197

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Постанова від 27.03.2013 р. № 197

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що з 1 січня 2013 р. у штатному розписі встановлюються посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1147 гривень;

2 тарифного розряду — 1152 гривні;

3 тарифного розряду — 1162 гривні;

4 тарифного розряду — 1172 гривні;

5 тарифного розряду — 1182 гривні.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 50, ст. 1631, № 72, ст. 2573, № 88, ст. 3096, № 101, ст. 3629; 2011 р., № 24, ст. 975, № 38, ст. 1558; 2012 р., № 3, ст. 94) і від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101, ст. 3629; 2012 р., № 3, ст. 94) зміни, що додаються.

3. Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Міністерству культури за участю професійних спілок бюджетної сфери щокварталу розглядати результати виконання зведеного бюджету України за попередній квартал та вносити пропозиції щодо підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету України.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. № 197

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939

 

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 викласти в такій редакції:

«У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня — 852 гривні.».

2. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939:

після слів і цифр «Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 25, ст. 837) доповнити абзац словами і цифрами «, від 3 жовтня 2012 р. № 903 «Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3030)»;

слова і цифри «у 2012 році» виключити.

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Підвищено посадові оклади (тарифні ставки) працівників окремих галузей бюджетної сфери

 

Уряд постановою, що коментується, прийняв рішення про підвищення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників окремих галузей бюджетної сфери.

Нагадаємо, що таку постанову очікували ще на початку року. Однак Міністерство соціальної політики України у листі від 29.01.2013 р. № 959/0/14-13/13* повідомило про неможливість підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам окремих галузей бюджетної сфери. Також у цьому листі наголошувалося, що протягом 2013 року слід застосовувати розміри посадових окладів (тарифних ставок), установлені станом на грудень 2012 року. Як бачимо, на сьогодні уряд переглянув своє рішення.

* Див. лист та коментар редакції до нього в «ОП», 2013, № 4, с. 4.

Принцип розрахунку посадових окладів (тарифних ставок) працівникам окремих галузей бюджетної сфери, який застосовувався у 2012 році, зберігається й у 2013 році. Так, посадові оклади (тарифні ставки) працівників 1 — 5-го тарифних розрядів диференційовано й установлено у фіксованому розмірі. Про це йдеться у п. 1 постанови, що коментується.

При цьому посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1-го тарифного розряду встановлено на рівні мінімальної заробітної плати — 1147 грн. Нагадаємо, що такий розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2013 року передбачено ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI**.

** Див. розміри соціальних стандартів у статті «Держбюджет-2013: нові соціальні стандарти» // «ОП», 2013, № 1, с. 3.

Також постанова, що коментується, окремо містить і посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду, від якого відштовхуються при визначенні посадових окладів працівників 6 — 25-го тарифних розрядів. З 1 січня 2013 року його розмір становить 852 грн. Відповідні зміни внесено до абзацу другого примітки 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298).

Відзначимо, що посадові оклади (тарифні ставки) працівників 6 — 25-го тарифних розрядів розраховуються шляхом множення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, наведеного окремо у постанові, що коментується (852,00 грн.), на відповідний тарифний коефіцієнт. За загальним правилом при визначенні посадового окладу (тарифної ставки) у гривнях з копійками цифри до 0,5 відкидаються, а від 0,5 і вище округлюються до однієї гривні. Нагадаємо, що такий механізм розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) регламентовано постановою № 1298.

Звертаємо увагу, що посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду, який слід брати за базу з 1 січня 2013 року при визначенні посадових окладів працівників 6 — 25-го тарифних розрядів, як і в попередні роки, встановлено на значно меншому рівні, ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Разом із тим, як випливає зі ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, розмір тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду повинен установлюватися в обсязі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто згідно з нормами цього Закону посадові оклади (тарифні ставки) працівників окремих галузей бюджетної сфери слід розраховувати виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого повинен перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на відповідний період. Однак фактично в останні роки такий посадовий оклад установлюється на значно меншому рівні, ніж мінімальна заробітна плата, через відсутність фінансових можливостей забезпечити такий механізм оплати праці.

Як відзначено у п. 3 постанови, що коментується, профільним міністерством надане доручення за наявності можливостей зведеного бюджету України зменшити розрив між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою. Конкретно ж у постанові, що коментується, не відзначено, чи слід ще очікувати підвищення посадових окладів (тарифних ставок) протягом 2013 року.

Далі у таблиці наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів з урахуванням підвищень, наведених у постанові, що коментується.

 

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) з 1 січня 2013 року, грн.

1

1,00

1147,00

2

1,09

1152,00

3

1,18

1162,00

4

1,27

1172,00

5

1,36

1182,00

6

1,45

1235,00

7

1,54

1312,00

8

1,64

1397,00

9

1,73

1474,00

10

1,82

1551,00

11

1,97

1678,00

12

2,12

1806,00

13

2,27

1934,00

14

2,42

2062,00

15

2,58

2198,00

16

2,79

2377,00

17

3,00

2556,00

18

3,21

2735,00

19

3,42

2914,00

20

3,64

3101,00

21

3,85

3280,00

22

4,06

3459,00

23

4,27

3638,00

24

4,36

3715,00

25

4,51

3843,00

 

Звертаємо увагу, що наведені посадові оклади (тарифні ставки) слід застосовувати з 1 січня 2013 року. Про це відзначено у постанові, що коментується.

У зв’язку з цим у квітні 2013 року необхідно*:

— установити у штатному розписі нові посадові оклади;

— перерахувати заробітну плату (у тому числі надбавки та доплати) працівників за січень — березень 2013 року;

— порівняти заробітну плату з урахування перерахунків за січень — березень 2013 року з максимальною величиною заробітної плати, до якої може бути застосована податкова соціальна пільга, розмір якої протягом 2013 року становить 1610 грн.;

— здійснити перерахунок виплат за січень — березень 2013 року, які здійснюються відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. Серед таких виплат, які підлягають перерахунку, зокрема, відпускні.

* Детальніше з приводу наслідків підвищення посадових окладів див. у найближчому номері «ОП».

Слід мати на увазі, що виплати, які здійснюються згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, перерахунку не підлягають. Так, не перераховуються допомога у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, допомога по вагітності та пологах.

 

Людмила БЄЛЄВЦОВА,
 економіст-аналітик
 Видавничого будинку «Фактор»
(e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі