Теми статей
Обрати теми

Перерахунок зарплати за I квартал 2013 року внаслідок підвищення окладів за ЄТС

Редакція ОП
Оплата праці Квітень, 2013/№ 8
Друк
Стаття

ПЕРЕРАХУНОК ЗАРПЛАТИ ЗА І КВАРТАЛ 2013 РОКУ ВНАСЛІДОК ПІДВИЩЕННЯ ОКЛАДІВ ЗА ЄТС

 

27 березня 2013 року Уряд прийняв рішення про підвищення з 1 січня 2013 року посадових окладів працівників, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки. Отже, заробітна плата таких працівників, нарахована за І квартал 2013 року, у квітні поточного року підлягає перерахунку.

Які виплати є об’єктами перерахунку, що слід ураховувати при перевірці правильності справляння податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, нарахування індексаційних сум, відображення у відповідній звітності — про це поговоримо у пропонованій статті.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

Порядок № 1266 — Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 21-5 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ЄТС — Єдина тарифна сітка.

ФОП — фонд оплати праці.

 

ПІДВИЩЕННЯ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ЗА ЄТС З 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ

Для працівників бюджетних установ, закладів, організацій, посадові оклади яких визначаються на основі ЄТС згідно з постановою КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 27.03.2013 р. № 197 (далі — постанова № 197 // «ОП», 2013, № 7, с. 3) розміри таких посадових окладів (тарифних ставок) підвищуються. Так, з 1 січня 2013 року для працівників:

з 1-го по 5-й тарифні розряди — установлено фіксовані посадові оклади, а саме: для працівників 1-го тарифного розряду — 1147 грн., 2-го — 1152 грн., 3-го — 1162 грн., 4-го — 1172 грн. і 5-го — 1182 грн.;

з 6-го по 25-й тарифні розряди — оклади (ставки) розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, розмір якого дорівнює 852 грн. (у грудні 2012 року такий показник становив 839 грн.).

У коментарі редакції до постанови № 197 (див. «ОП», 2013, № 7, с. 4) ми навели розміри посадових окладів за ЄТС, які має бути встановлено з 1 січня 2013 року.

Оскільки постанову № 197 офіційно опубліковано у квітні 2013 року («Урядовий кур’єр» від 03.04.2013 р. № 62), а заробітну плату працівникам у І кварталі 2013 року було нараховано виходячи з окладів, що діяли у грудні 2012 року (за винятком окладів працівників 1-го і 2-го тарифних розрядів, які має бути встановлено на рівні мінімальної заробітної плати, тобто в розмірі 1147 грн. (див. листи Мінсоцполітики від 29.01.2013 р. № 959/0/14-13/13 // «ОП», 2013, № 4; від 01.03.2013 р. № 191/13/84-13), оплата праці працівників з 2-го по 25-й тарифні розряди, нарахована за І квартал 2013 року, підлягає перерахунку у квітні 2013 року. При цьому варто враховувати, що проведення перерахунку впливатиме на деякі залежні від окладу виплати, розрахунок ПСП та ЄСВ. Також результати перерахунку мають певні особливості при відображенні в новому Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (далі — Звіт за формою № Д4).

 

НЮАНСИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ЗАРПЛАТИ ЗА І КВАРТАЛ 2013 РОКУ

Для проведення перерахунку керівник установи, закладу, організації має видати наказ, в якому буде визначено порядок проведення такого перерахунку. У зв’язку з підвищенням посадових окладів «заднім числом» перерахунку підлягають виплати, нараховані за січень — березень 2013 року:

1) зарплата (у тому числі й звільненим працівникам):

— оплата за окладами;

— погодинна оплата за проведення навчальних занять, консультацій;

— надбавки і доплати (за вислугу років, за роботу в нічний час тощо);

— премії тощо;

— у деяких випадках — суми індексації (у тому числі й фіксовані). На нюансах проведення індексації ми докладніше зупинимося далі (див. с. 15);

2) виплати, нараховані виходячи із середньої зар-плати, розрахованої згідно з Порядком № 100 (відпуск-ні, за період відрядження, вихідна допомога тощо), з урахуванням нових коефіцієнтів коригування.

Виплати, які було нараховано відповідно до Порядку № 1266 (лікарняні й декретні), перераховувати не потрібно (!) (лист ФСС ТВП від 24.01.2013 р. № 04-29-143, див. с. 4 цього номера газети).

Далі докладніше розглянемо особливості.

 

1. Зарплата, нарахована за січень — березень 2013 року.

Донарахувати недостатні суми необхідно виходячи з нових розмірів посадових окладів.

Крім посадових окладів, донарахувати необхідно й інші обов’язкові виплати, що розраховуються виходячи з розміру посадового окладу, наприклад надбавки за вислугу років або матеріальної допомоги на оздоровлення, доплати за роботу в нічний час тощо).

Також підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС вплине й на погодинну оплату праці працівників:

— усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, визначену додатком 5 до постанови № 1298 (докладніше див. «ОП», 2013, № 7, с. 29);

— які залучаються закладами, установами та організаціями для проведення консультацій медпрацівниками (визначено п. 2.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519).

Під час проведення перерахунку заробітної плати працівникам потрібно пам’ятати про те, що всі донарахування працівникам має бути здійснено в межах ФОП, затвердженого кошторисом. Тому якщо коштів ФОП не вистачить, доведеться переглянути розміри встановлених необов’язкових надбавок у бік їх зменшення (наприклад, за високі досягнення у праці). Накази щодо преміювання працівників може бути скасовано або змінено виходячи з обсягу витрат на оплату праці, передбаченого кошторисом.

Результати коригування буде відображено у ФОП квітня 2013 року, оскільки згідно з п.п. 1.6.2 Інструкції № 5 у разі, коли нарахування ФОП здійснюються за попередній період, то вони відображаються у ФОП того місяця, в якому було здійснено такі нарахування.

 

2. Зарплата звільнених у січні — березні 2013 року працівників.

Суми донарахованої заробітної плати має бути нараховано та виплачено звільненим працівникам, а якщо такі працівники не звернуться за донарахованою сумою в установлений строк — перераховано на депонент.

У цьому контексті нагадаємо про особливості визначення бази обкладення ЄСВ щодо тих виплат, які нараховуються працівникам після їх звільнення. Так, згідно з ч. 2 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру, творчих працівників та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які її нараховано.

Зазначений порядок нарахування ЄСВ поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул (див. листи ПФУ від 07.09.2011 р. № 18794/03-30 // «ОП», 2012, № 5; від 30.08.2011 р. № 18177/03-20 // «ОП», 2012, № 20; від 22.10.2012 р. № 21362/н-11 // «ОП», 2012, № 23). Із цього випливає таке:

— зарплата за відпрацьований час, яку нараховано після звільнення працівника, обкладається ЄСВ (наприклад, оклад, надбавки, премія, нараховані після звільнення працівника) (відображаються у Звіті за формою № Д4, їх особливості ми розглянемо нижче);

— виплати за невідпрацьований час (наприклад, компенсація за невикористану відпустку, відпускні — п.п. 2.2.12 Інструкції № 5) або виплати, що не є заробітною платою за відпрацьований час (наприклад, сума лікарняних), нараховані після звільнення працівника, ЄСВ не обкладаються (у Звіті за формою № Д4 не відображаються).

 

3. Коригування середньої заробітної плати.

Як відомо, п. 10 Порядку № 100 при підвищенні окладів (ставок) передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої заробітної плати. Таке коригування середньої заробітної плати провадиться при обчисленні:

відпускних;

компенсації за невикористану відпустку;

— оплати за період відрядження за середнім заробітком;

матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньої зарплати;

вихідної допомоги;

— оплати за період проходження курсів підвищення кваліфікації;

— оплати часу направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

— оплати часу звільнення працівників-донорів від роботи тощо.

Згідно з абзацом першим п. 10 Порядку № 100 у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, уключаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Виходячи з відкоригованої в такий спосіб заробітної плати в розрахунковому періоді визначається середньоденний (годинний) заробіток.

Якщо підвищення тарифних ставок та окладів відбулося в періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, на підставі цього заробітку здійснюються нарахування лише в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати від дня підвищення тарифних ставок (окладів) (абзац другий п. 10 Порядку № 100).

Коефіцієнт, на який необхідно коригувати виплати, що включаються до середнього заробітку, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення. Для кожного працівника необхідно розраховувати свої коефіцієнти коригування.

Зверніть увагу: бюджетні організації зобов’язані виконувати вимоги п. 10 Порядку № 100. Непроведення коригування заробітної плати є порушенням законодавства про оплату праці.

Особливо актуальним є проведення коригування середньої заробітної плати для тих працівників бюджетних організацій, посадові оклади яких визначаються на основі ЄТС, а також для працівників, оклади яким установлено на рівні мінімальної зарплати, у тому числі держслужбовцям.

Для виконання вимог п. 10 Порядку № 100 коригуванню підлягають ті виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку згідно з п. 3 цього Порядку.

Перелік виплат, що не беруть участі в розрахунку середнього заробітку, наведено в п. 4 цього Порядку.

Наприклад, сума індексації включається до розрахунку середньої заробітної плати, що обчислюється згідно з Порядком № 100 (див. лист Мінпраці від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07), тому сума індексації зарплати (у тому числі й фіксована) разом із заробітною платою, що бере участь у розрахунку середнього заробітку, під час проведення коригування заробітної плати помножується на відповідні коефіцієнти коригування.

У випадку зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівника у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не здійснюється (абзац третій п. 10 Порядку № 100). Ця норма означає, що при проведенні коригування зарплати не враховується підвищення окладу в місяці присвоєння вищого розряду, переведення на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо. Якщо в розрахунковому періоді працівника було переведено на роботу з вищим або нижчим тарифним розрядом, то коригування здійснюється за коефіцієнтами відповідного місяця розрахункового періоду з урахуванням конкретних тарифних розрядів у таких місяцях (з віднесенням кожної з цих посад до певного тарифного розряду). Приклади проведення коригування в цих випадках наведено в газеті «ОП», 2012, № 5, с. 24 (підвищення тарифного розряду), «ОП», 2012, № 14, с. 9 (пониження тарифного розряду).

Для того щоб полегшити роботу бухгалтера, пов’язану з необхідністю проведення коригування середньої зарплати для відпускних, ми підготували спеціальну таблицю. У ній наведено вже розраховані коефіцієнти коригування середньої зарплати при обчисленні відпускних, що нараховуються за період із січня по червень 2013 року.

Увага! У газеті «ОП», 2013, № 5, було опубліковано коефіцієнти для коригування заробітної плати при розрахунку відпускних за I півріччя 2013 року (за січень — червень). Однак їх було розраховано виходячи з розмірів посадових окладів, що діяли у грудні 2012 року. У зв’язку з підвищенням посадових окладів з 1 січня 2013 року для виконання вимог п. 10 Порядку № 100 слід застосовувати нові коефіцієнти коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої заробітної плати. У цьому номері нашого видання (див. с. 28 — 31) опубліковано нові коефіцієнти коригування.

Також додамо, що згодом при розрахунку виплат виходячи із середньої зарплати (наприклад, відпуск-них, що надаватимуться з квітня 2013 року) усі донарахування слід рознести за відповідними місяцями для того, щоб правильно розрахувати середню заробітну плату згідно з Порядком № 100 (див. лист Мінсоцполітики від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11 // «ОП», 2012, № 5, с. 6, роз’яснення Н. Синько // «ОП», 2012, № 18, с. 25).

 

4. Лікарняні та декретні не підлягають перерахунку.

Що стосується виплат, які за січень — березень 2013 року було нараховано відповідно до Порядку № 1266 (допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняні) і допомоги по вагітності та пологах (декретні)), то їх перераховувати не потрібно. Як уже зазначалося, згідно з п.п. 1.6.2 Інструкції № 5 у разі якщо нарахування ФОП здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, то донараховані суми відображаються у ФОП того місяця, в якому їх було нараховано. Із цього випливає таке: якщо в одному з місяців розрахункового періоду було проведено коригування суми заробітної плати (у бік збільшення або зменшення), то до розрахунку середньої зарплати цього місяця необхідно включити зарплату з урахуванням такого коригування. Це пояснюється тим, що відповідно до пп. 9 і 14 Порядку № 1266 при обчисленні середньої зарплати для розрахунку лікарняних до розрахунку включається сума оплати праці, з якої в розрахунковому періоді сплачено ЄСВ. Це підтверджує ФСС ТВП у листі від 24.01.2013 р. № 04-29-143 (див. с. 4 цього номера газети): «… для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності враховується зарплата в нарахованому розмірі, на яку було нараховано ЄСВ… до розрахункового періоду при обчисленні середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах уключаються всі виплати, з яких сплачено страхові внески, у тому місяці, в якому їх було нараховано…».

 

ПРАВИЛЬНІСТЬ УТРИМАННЯ ПДФО

У зв’язку з донарахуванням доходу необхідно переглянути право кожного працівника на ПСП у кожному окремому місяці та правильність утримання ПДФО: порівняти зарплату з урахуванням перерахунків за січень — березень 2013 року з максимальною величиною зарплати, до якої може бути застосовано ПСП (у 2013 році у загальному випадку — 1610 грн.).

Перш за все необхідно здійснити розподіл виплат на ті місяці, до яких відносяться такі донарахування. Право на перерахунок установлено п.п. 169.4.3 Податкового кодексу України: «…роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги».

Отже, ураховуючи зазначене, податковий агент у разі донарахувань будь-яких доходів, у тому числі сум індексації за минулі періоди, з метою правильності застосування ставки податку (15 або 17 %) при визначенні сум ПДФО має відносити такі донарахування до відповідного періоду (місяця), за який вони донараховуються (лист ДПСУ від 19.02.2013 р. № 2972/0/51-12/17-1115 (див. с. 8 цього номера газети).

Тому роботодавець має повне право у квітні 2013 року зробити перерахунок ПДФО щодо зарплати, яку має бути нараховано у січні, лютому та березні 2013 року. Отже, потрібно розглянути, чи вплинуло донарахування окладу, надбавок, доплат тощо на загальну величину зарплати окремо в кожному з місяців (із січня по березень 2013 року) і чи мав працівник право на ПСП щодо такої зарплати (з донарахуваннями).

Можливі такі ситуації, коли загальна сума зарплати за січень, лютий, березень 2013 року з урахуванням донарахувань буде більше граничної зарплати (у загальному випадку — 1610 грн.). Тоді у квітні 2013 року необхідно буде донарахувати ПДФО та утримати із зарплати квітня (у формі № 1ДФ за 2 квартал 2013 року ПДФО буде відображено в загальній сумі).

Тим, хто забуде у квітні 2013 року при проведенні донарахувань про перевірку правильності застосування ПСП, це можна зробити також за результатами річного перерахунку або при звільненні працівника до кінця року.

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ У ЗВІТІ ЗА ФОРМОЮ № Д4

При проведенні перерахунку у квітні 2013 року суми донарахованих виплат слід відобразити у Звіті за формою № Д4.

Нагадаємо, що аналізу змін, які відбулися в порядку заповнення такого Звіту, із прикладом заповнення присвячено статтю «Звіт за формою № Д4: заповнюємо по-новому» // «ОП», 2013, № 3. Опис формату Звіту наведено в листі ПФУ від 07.02.2013 р. Фахівцями ПФУ надано роз’яснення щодо особливостей заповнен-ня таблиці 6 Звіту за формою № Д4 з практичними прикладами (див. «ОП», 2013, № 5, с. 14).

Зупинимося на нюансах відображення перерахунку зарплатних виплат у цьому Звіті у зв’язку з підвищенням окладів за ЄТС. Перш за все слід зауважити, що існують певні особливості в заповненні Звіту стосовно донарахованих сум для працюючих та звільнених працівників.

1. Для донарахувань щодо працюючих.

Для застрахованих осіб, які продовжують трудові відносини, потрібно окремо розглядати суми донарахувань зарплати (посадового окладу, надбавок і доплат тощо), та окремо донарахування відпускних.

Згідно з п.п. 4.3.3 Інструкції № 21-5 якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, такі нарахування включаються до заробітної плати того місяця, в якому було здійснено нарахування.

Таким чином, суми донарахувань зарплати за І квартал 2013 року включаються до бази обкладення ЄСВ квітня 2013 року разом із зарплатою квітня. Отже, у таблиці 6 Звіту за формою № Д4 суми таких донарахувань відображаються разом із зарплатою квітня 2013 року (у тому числі й донараховані суми компенсації за невикористану відпустку будь-якого виду, указуються у складі загальної суми зарплати). Це підтверджують фахівці ПФУ в усних консультаціях.

Що стосується відпускних, то такі виплати у графі 10 таблиці 6 Звіту за формою № Д4 відображаються з кодом типу нарахувань (КТН) «10». Нововведений з 1 січня 2013 року КТН «10» використовується як для позначення сум відпускних, що припадають на дні відпустки у звітному місяці, так і «перехідних» відпускних (для сум компенсації за невикористану відпустку КТН «10» не використовується, а її сума враховується в загальній сумі зарплати в місяці нарахування доходу).

Тому донараховані суми відпускних у таблиці 6 Звіту за формою № Д4 необхідно відобразити окремим рядком, проставляючи у графі 10 КТН «10», у графі 11 — відповідно місяць, за який здійснено такі нарахування (01.2013, 02.2013 або 03.2013). Тож рядків для донарахованих відпускних може бути декілька.

 

2. Для донарахувань звільненим працівникам.

Для донарахувань звільненим працівникам щодо зарплати за відпрацьований час, яка обкладається ЄСВ: донарахувань за окладами, надбавками, доплатами, преміями) у таблиці 6 Звіту за формою № Д4 у графі 10 проставляється КТН «1», а в графі 11 — місяць, за який здійснено такі нарахування (01.2013, 02.2013 або 03.2013).

Таким чином, для такої категорії осіб донараховані суми відпускних та компенсації за невикористану відпустку (зарплата за невідпрацьований час) не є об’єктом обкладення ЄСВ, у Звіті за формою № Д4 не відображаються.

 

ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРПЛАТИ ЗА КВІТЕНЬ 2013 РОКУ

1. Для працівників, посадові оклади яких визначаються на основі ЄТС.

З урахуванням оновленого п. 5 Порядку № 1078 при підвищенні з 1 січня 2013 року посадових окладів (тарифних ставок) згідно з постановою № 197 січень 2013 року — місяць підвищення посадових окладів (незалежно від суми підвищення) стає базовим при обчисленні індексу споживчих цін для подальшої індексації для всіх працівників, оплата праці яких визначається за ЄТС.

У зв’язку з перерахунком та донарахуванням зарплати за І квартал 2013 року слід переглянути і порядок проведення індексації зарплати у відповідних місяцях.

Здебільшого підвищення посадових окладів «заднім числом» не вплине на проведення індексації. У базовому місяці за працівниками буде збережено фіксовану суму індексації (уперше визначену в липні 2012 року), якщо сума підвищення зарплати буде менше фіксованої суми індексації.

Якщо ж сума підвищення зарплати виявиться більше раніше зафіксованої суми індексації, то зарплата в базовому місяці не індексується. Тому якщо загальний розмір підвищення зарплати після донарахування перевищить можливу суму індексації, право на отримання індексації в такому місяці не настає. У такому разі раніше нараховані суми індексації має бути утримано.

Тому якщо у грудні 2012 року працівнику виплачувалася фіксована сума індексації, розрахована вперше у липні 2012 року, то в такому розмірі вона продовжує виплачуватися до наступного підвищення зарплати, що перекриє таку фіксовану суму.

Наведемо приклади можливих ситуацій.

 

Сума підвищення зарплати так і залишилася менше фіксованої суми індексації

Приклад 1. У січні, лютому та березні 2013 року працівнику нараховано фіксовану суму індексації — 365,19 грн. (розраховану вперше за липень 2012 року).

У результаті нових порівняльних розрахунків, які здійснено у зв’язку з перерахунком і донарахуванням зарплати за січень 2013 року, сума підвищення зар-плати в січні 2013 року склала 70 грн., що не перевищило фіксовану суму індексації 365,19 грн.

Таким чином, у цій ситуації підвищення окладів «заднім числом» не впливає на нараховані цьому працівнику суми індексації.

Сума підвищення зарплати виявилася більше фіксованої суми індексації

Якщо ж у результаті порівняльних розрахунків при перерахунку зарплати виявиться, що сума підвищення зарплати перевищила фіксовану суму індексації, то працівник втрачає право на індексацію доходу. Перш за все такі ситуації стосуються тих працівників, яким протягом січня — березня 2013 року було встановлено постійні надбавки й доплати, а також тих, яких переведено на вищеоплачувані посади.

Приклад 2. У січні 2013 року працівнику встановили надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 20 % посадового окладу (що діяв на той час). На той момент порівняльні розрахунки показали, що сума підвищення зарплати у зв’язку з установленням надбавки склала 350 грн., що не перевищило фіксовану суму індексації (365,19 грн.). Тому в січні, лютому та березні 2013 року такому працівнику нараховувалася фіксована сума індексації.

У зв’язку з перерахунком і донарахуванням зарплати за січень 2013 року повторні порівняльні розрахунки показують, що сума підвищення зарплати в січні 2013 року склала 366 грн., що перевищує фіксовану суму індексації. У зв’язку з цим із січня 2013 року працівник втратив право на фіксовану суму індексації. А оскільки за І квартал 2013 року (за січень, лютий та березень) працівнику було нараховано фіксовану суму індексації, то її за цей період слід утримати.

 

При перерахунку встановлену із січня 2013 року надбавку зняли (сума підвищення зарплати так і залишилася менше фіксованої суми індексації)

Приклад 3. У січні 2013 року працівнику встановили надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 20 % посадового окладу. Підвищення зарплати у зв’язку з установленням надбавки склало 350 грн., що не перевищило фіксовану суму індексації (365,19 грн.). Тому працівнику в січні, лютому та березні 2013 року продовжувала нараховуватися фіксована сума індексації.

У результаті проведення перерахунку працівнику за січень 2013 року було донараховано посадовий оклад, але через брак фонду оплати праці надбавку за високі досягнення у праці було знято з 1 січня. У результаті нових порівняльних розрахунків сума підвищення зарплати в січні 2013 року склала 50 грн., що не перевищило (менше) фіксовану суму індексації (365,19 грн.). У зв’язку з цим підстав для утримання нарахованої індексації немає.

Переведення на іншу посаду

Приклад 4. У січні 2013 року працівника перевели на вищеоплачувану посаду. У зв’язку з цим сума підвищення його зарплати склала 350 грн. Оскільки фіксована сума індексації (365,19 грн.) виявилася більшою за суму підвищення зарплати працівника, то в січні, лютому та березні 2013 року таку суму індексації йому нараховували.

У результаті перерахунку і донарахування зарплати за січень 2013 року виявилося, що сума підвищення зарплати в січні 2013 року склала 370 грн., що перевищує фіксовану суму індексації, а тому така фіксована сума індексації не зберігається. Тому нараховану працівнику в січні, лютому та березні 2013 року фіксовану суму індексації слід утримати.

Нагадаємо, що з 21.06.2012 р. Порядок № 1078 було доповнено новим п. 102, відповідно до якого для працівників, переведених на іншу роботу на цьому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведених на роботу на інше підприємство, в установу, організацію чи в іншу місцевість та у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці при продовженні такими працівниками роботи сума індексації зберігається, якщо сума збільшення зарплати менша, ніж сума індексації, що має нараховуватися за відповідний місяць.

 

2. Для держслужбовців.

Востаннє посадові оклади держслужбовців підвищувалися в лютому 2008 року. Якщо базовим місяцем для держслужбовців є лютий 2008 року, то їхня зарплата за квітень 2013 року індексується на 50,2 % у межах 1147 грн.

Якщо ж базовим є будь-який місяць після лютого 2008 року, і в результаті підвищення зарплати деяких держслужбовців за рахунок збільшення постійних складових заробітної плати (посадового окладу, доплати за ранг, надбавки за вислугу років тощо) базовим місяцем став місяць такого підвищення, то у квітні 2013 року зарплата таких працівників індексується на індекси, визначені згідно з Порядком № 1078.

Увага: у ситуаціях, коли посадовий оклад держслужбовця встановлено на рівні мінімальної заробітної плати, то останнім базовим місяцем для нього є січень 2013 року (місяць останнього підвищення мінімальної заробітної плати).

Якщо в липні 2012 року для таких працівників було визначено фіксовану сума індексації (як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення зарплати в липні 2012 року), то у квітні 2013 року сума загального доходу складатиметься із (за умови повністю відпрацьованого місяця):

— зарплати;

фіксованої суми індексації, що нараховується з липня 2012 року.

Якщо зарплата деяких держслужбовців з липня 2012 року підвищувалася і сума підвищення перевищила фіксовану суму індексації, то місяць такого підвищення став базовим і, відповідно, у квітні 2013 року зарплата таких працівників не індексується.

 

3. Для керівних працівників та спеціалістів апарату сільських та селищних рад.

У червні 2009 року змінилася структура зарплати керівних працівників та спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів: посадові оклади, затверджені додатком 54 до постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, було збільшено на 50 %, а надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи знято.

Якщо червень 2009 року для таких працівників став базовим місяцем, то їхня зарплата у квітні 2013 року індексується на 19,5 % у межах 1147 грн.

Якщо червень 2009 року не став базовим місяцем, індексація зарплати таких працівників у квітні 2013 року провадиться на індекси, визначені відповідно до Порядку № 1078, у межах 1147 грн.

Якщо ж посадовий оклад працівника встановлено на рівні мінімальної заробітної плати, то у такій ситуації діятиме порядок нарахування індексації. аналогічний випадку для держслужбовців.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі